Patenty so značkou «závěsný»

Závesný mechanizmus elektromeru

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7491

Dátum: 01.07.2016

Autori: Mika Michal, Holub Libor

MPK: H02B 1/00, G01R 11/00, G01R 22/06...

Značky: mechanizmus, závěsný, elektroměru

Text:

...plastovú pružinu. Pružina je prispôsobená na častejšie a početnej šie stisnutia. Toto sa dosiahne veľkosťou uhla medzi pevnou časťou dna a pružinou, výhodou tohto riešenia je ľahšia montáž bez použitia dodatočného nástroja tým, že nedochádza k uviaznutiu aretačného kolíka pri prechode držiakom. Držiak si dôsledkom správneho navedenia polguľovitého hmatníka sám nájde optimálne vymedzenie, aby došlo k zaisteniu otvoru držiaka, a obsluha...

Univerzálny závesný prípravok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7425

Dátum: 02.05.2016

Autor: Matanin Dušan

MPK: A47G 25/28, A47F 7/19

Značky: závěsný, univerzálny, prípravok

Text:

...ozdobná prüežitostná etiketa. Okraje nosmka 1 a ramien g sú rovné. Nosník 1 v mieste zvislej osi k základni rovnoramenného trojuholníka plynule prechádza do zvislej spojovacej časti, ku ktorej je pripojený jeden rad ramien g. Druhý rad ramien g je umiestnený pod prvým radom ramien g a je k nemu pripojený plynulým spojením. Ramená Ľ sú vysoké 13 mm. Medzery medzi nosníkom 1 a prvým radom ramien g a medzi prvým a druhým radom ramien g sú 4 mm....

Rámový jednoosový teleskopický závesný systém z L-profilov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7097

Dátum: 05.05.2015

Autori: Gajewski Aleksander Bronislaw, Končický Jaromír

MPK: E21F 17/02, E01D 19/10, F16L 3/14...

Značky: systém, l-profilov, teleskopický, závěsný, jednoosový, rámový

Text:

...systému. Vlastnosti závesného systému preto umožňujú jeho použitie pre potreby rôznych inžinierskych stavieb.Prehľad obrázkov na výkresoch Technické riešenie je bližšie znázornené pomocou viacerých výkresov. Na obrázku 1 je znázornený cel kový vzhľad závesného systému s kotviacou platňou a oceľovou objírnkou, na obrázku 2 je znázornený bokorys závesného systému, na obrázku 3 je znázornený nárys závesného systému a na obrázku 4 je znázorne 1...

Závesný odkladací posteľový vak

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6211

Dátum: 06.08.2012

Autor: Mucha Dušan

MPK: A47C 31/00, A47C 21/00, A47C 19/00...

Značky: odkládací, posteľový, závěsný

Text:

...stabilný vystužovací prvok. Na konci popruhov sú závesné elementy, ktoré sa upevnia o nosnú konštrukciu postele - rošt alebo rám postele. Upevnenie je variabilné a odmontovateľné a môže byť realizované skrutkou, nitom, hákom, sponou a podobne. Realizovaný spôsob upevnenia umožňuje jednoduchú demontáž vaku - napríklad na účely čistenia, výmeny a podobne a jeho opätovnú inštaláciu. Prúdenie vzduchu vnútri vaku sa výrazne zlepší tým, že...

Závesný stropný ostrovný systém

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11197

Dátum: 30.10.2009

Autori: Borgers Stéphane, Stessel Wilfried

MPK: E04B 9/18, E04B 9/30, E04B 9/12...

Značky: systém, stropný, závěsný, ostrovný

Text:

...a podopretie aspoň časti stropnej dosky.0007 Pretože sa zavesovacie prostriedky rozkladajú od upínacieho objemu, je ponechaný dostatočný priestor v upínacom objeme na prijatie aspoň časti stropnej dosky pozdĺž aspoň časti aspoň jedného jej okraja. Tým príruby rámového člena fungujú ako podpera pre aspoň časť aspoň jedného okrajastropnej dosky. Časť okraja stropnej dosky je uložená vo vnútri upínacieho prvku. Ako dôsledok je časť stropnej dosky...

Závesný prvok do steny

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5008

Dátum: 05.02.2008

Autor: Turzo Ján

MPK: F16B 17/00, F16B 45/00, A47G 1/16...

Značky: prvok, stěny, závěsný

Text:

...V stene, čím oproti klasickým riešeniam šetrí materiálové aj energetické zdroje - jedná sa teda o ekologicky prínosný produkt.Prehľad obrázkov na výkreseTechnické riešenie bude bližšie vysvetlené pomocou obrázkov obr. 1, 2 a 3, kde na obr. 1. je rozobratý závesný prvok zobrazený V čiastočnom reze, na obr. 2. je závesný prvok zobrazený posldadaný v čiastočnom reze a na obr. 3. je hlavička 1 zobrazená vo všetkých pohľadoch. Obrázky obr. 4....

Priestorový závesný stojan

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4854

Dátum: 02.11.2007

Autor: Šálek Tibor

MPK: A47G 29/00

Značky: stojan, priestorový, závěsný

Text:

...a krát a krát a,priečny otvor jednej z jej stien je štvorcový, rovnaký ako má každá druhá bočná stena stredového prstenca 1, a týmito stenami so štvorcovými otvormi sú 4 duté kocky 3 pripojené k bočným stenám stredového prstenca 1 s rovnakými štvorcovými otvormi, pričom všetky zvyšné steny dutej kocky 3 majú otvory kruhové alebo špeciálne s tým, že pod špeciálnym otvorom štvorcových stien, respektíve platní rozumieme otvor štvorcového...

Nadpájaný závesný stojan

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4803

Dátum: 06.07.2007

Autor: Šálek Tibor

MPK: A47G 29/00

Značky: stojan, závěsný, nadpájaný

Text:

...l súosovo z homej i dolnej strany, z dutých nadpájacích kociek 3, z prepojovacích článkov 4 a zo zvislého premostenia 5 V podobe dutého valca alebo hranola, na ktorého homej časti je súosovo upevnený stredový prstenec l a aj oba prídavky 2, a v dolnej časti stabilizačný podstavec.Stredový ozubený prstenec 1 má výšku b a má n zúbkov v tvare kociek s hranou b a ozubený prstencový prídavok 2 má výšku c a má tiež n zúbkov V tvare kociek s...

Závesný lanový dopravníkový systém s polkruhovým, hlbokým previsnutým dopravným pásom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10273

Dátum: 08.06.2007

Autor: Andreetto Alessandro

MPK: B65G 21/04

Značky: previsnutým, systém, závěsný, dopravníkový, dopravným, pásom, lanový, hlbokým, polkruhovým

Text:

...pásu. Šípky T 1 na výkresoch znázorňujú smer pohybu dopravnej vetvy 31 pásu a šípky T 2označujú smer pohybu spätnej vetvy 32.0012 Systém ďalej obsahuje dvojicu vrchných nosných lán 40 a dvojicu spodných nosných lán 50, ktoré sa tiahnu aspoň medzi nakladacou a vykladacou stanicou a ktoré sú Stacionárne. V znázornenom uskutočnení sú vrchné a spodné nosné laná 40, 50 zakotvené vnútri konštrukcie nakladacej stanice 10 na jednom konci a...

Závesný stropný izolačný systém

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4231

Dátum: 12.12.2006

Autori: Stessel Wilfried, Borgers Stéphane

MPK: E04B 9/06, E04B 9/30

Značky: stropný, závěsný, systém, izolačný

Text:

...ako samostatná časť, ktorý môže byť konštruovaný tak, aby bol vhodný na použitie so zvyčajne používanými lištami tak, ako sú tieto uverejnené V US-A-3023861, US-A-4525973, EP-Al 043027 a WO 98/05831.0012 Vo výhodnom vyhotovení vynálezu sa stropný izolačný systém vyznačuje tým, že prvý spojovací článok obsahuje prvý článok, ktorý je pružne namontovaný na upevňovací článok umožňujúci ľahké a pevné zapojenie prvého spojovacieho článku...

Závesný mechanizmus výťahu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8875

Dátum: 22.11.2004

Autori: Mustalahti Jorma, Aulanko Esko

MPK: B66B 11/04

Značky: závěsný, mechanizmus, výtahu

Text:

...inými spôsobmi, než sú v patentových narokoch nižšie. Obsah vynalezu by nwhol byť rozložený do niekoľkých samostatných vynálezov, hlavne pokial sa vynález vníma vo svetle explícitných alebo implicitných podúloh alebo vzhľadom na dosiahnuté výhody alebo subory výhod. V tomtoprípade mozu byť niektore atribúty obsiahnuté v patentovýchnárokoch nižsie nadbytoćne z hladiska konceptov jednotlivýchvynálezov. 0008 Závesný mechanizmus zdvihacieho...

Závesný viacradlicový obojstranný pluh

Načítavanie...

Číslo patentu: 283940

Dátum: 03.05.2004

Autor: Besson Patrick

MPK: A01B 3/46, A01B 3/30

Značky: závěsný, obojstranný, viacradlicový

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa závesný viacradlicový obojstranný pluh obsahujúci orbové telesá usporiadané na nosníku (12) skladajúceho sa z prednej časti (12a) a zadnej časti (12b) vzájomne spojených kĺbovým spojením (13), z ovládacieho ústrojenstva (19) zaisťujúceho natáčanie zadnej časti (12b) proti prednej časti (12a) okolo čapu (16) kĺbového spojenia a blokujúceho toto kĺbové spojenie (13) v požadovanom natočení, pričom nosník (12) je uložený otočne okolo...

Závesný prípravok pre stenový nábytok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2722

Dátum: 12.03.2003

Autor: Brinkmann Manfred

MPK: A47B 95/00

Značky: závěsný, nábytok, stěnový, prípravok

Text:

...a bočnej steny nábytku,do ktorej tento závesný prípravok možno vsadiť, Obrázok 5 znázornenie v podstate zodpovedajúce obr. 4 pri závesnom prípravku, vsadenom do bočnej steny nábytku, Obrázokô náčrt závesného prípravku podľa vynálezu v rozloženomObrázok 7 náčrt závesného prípravku podľa vynálezu v rozloženom stave vtrojrozmernom vyobrazení podľa obr. 4 v zmontovanom stave.Obrázok 8 náčrt závesného prípravku podľa vynálezu v rozloženom stave v...

Chirurgický závesný systém

Načítavanie...

Číslo patentu: E 468

Dátum: 25.02.2003

Autori: Hlebovy James, Brahler Manfred, Steger Klaus

MPK: E04B 9/00, F21S 8/00, F16M 11/02...

Značky: závěsný, chirurgicky, systém

Text:

...naPredložený Wnález poskytuje zlepšený chirurgický závesný aparát, ktorýprekonáva vyššie uvedené a iné obmedzenia.Podľa jedného aspektu vynálezu sa poskytuje závesný systém na zaveseniejedného alebo viacerých operačných svietidiel, monitorov, pracovných svietidiel, kamier a iných lekárskych prístrojov zo stropnej konštrukcie v nastavitelnej výške. Závesný systém zahŕňa závesnú rúrku konštruovanú na jedno alebo viacero operačných svietidiel,...

Závesný držiak na okuliare

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2974

Dátum: 08.10.2001

Autor: Korbel Petr

MPK: A47F 7/02

Značky: závěsný, okuliare, držiak

Text:

...a vytváral výčnelky.Na uľahčenie ohýbania pásu závesného držiaka pri jeho nasadzovaní na bočnicu okuliarov je pás miestne zoslabený tým, že medzi okienkom a susedným výrezom ako aj medzi jednotlivými výrezmi sú vytvorené drážky.Držiak je pre zvislé zavesenie, napr. na rameno alebo vešiak predajného stojanu, upravený tak, že jeho štítok je opatrený otvorom.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie vysvetlené pomocou výkresu...

Závesný navíjač káblov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2421

Dátum: 16.05.2000

Autor: Geschwantner Milan

MPK: B66B 19/02, B65H 51/04

Značky: káblov, navíjač, závěsný

Text:

...nové technické riešenie a ekonomický prínos. ale aj zlepšenie bezpečnosti pri práci a odstránenie fyzicky namáhanej práce.Na pripojenom obrázku je znázornené zariadenie podla technického riešenia v náryse. ktoré pozostáva z troch základných častí telesa kábelového voza. zdvihacieho zariadenia a banskej závesnej lokomotivy.Závesný navijač káblov pozostáva ztelesa kábelového voza l. zdvihacieho(manipulačného) zariadenia Q umiestneného na...

Viacúčelový závesný systém

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2414

Dátum: 10.04.2000

Autor: Frajman Oleg

MPK: A47B 96/14, A47B 96/02, A47G 7/00...

Značky: viacúčelový, závěsný, systém

Text:

...uchytenie napríklad vonkajšieho osvetlenia.Okolo vrchnej strany- kvetináča Vsú vylisovanê závesné vešiačiky, ktoré majú uprostred vidlicový profil na vzájomné zviazanie a zavesenie, prípadne sú závesné vešiačiky odrezané a zasunutě do protiľahlých otvorov na obvode vrchnej strany kvetináča, takže vidlicový profil do seba vzájomne zapadne a umožní tak prípadné zavesenie alebo tvorí podpornü mriežku pre rastliny.Pre jednoduchší systém...

Závěsný čep pro manipulaci s kovářským nářadím

Načítavanie...

Číslo patentu: 260444

Dátum: 15.12.1998

Autor: Drápal Otakar

MPK: B21J 13/04, F16B 13/06

Značky: kovářským, závěsný, manipulaci, nářadím

Text:

...je vytvořen průchozí otvor, jímž je prostrčen šroub, jehož konec je našroubován v závitovém otvoru válcového nástavce. Podstatou vynálezu je, že přivrácená čela hlavy a nástavce mají jedinou společnou funkční šikmou plochu.Výhodou zavěsného čepu podle vynálezu je jeho poměrně jednoduchá výměna připoškození při vysoké bezpečnosti práce. Další výhodou je, že závěsný čep lze použít i do stávajících manipulačních otvorů v kovářském nářadí. jinou...

Stropný keramický závesný podhľad

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1517

Dátum: 09.07.1997

Autori: Černušák Peter, Pekár Marian

MPK: E04C 1/39

Značky: závěsný, keramický, stropný, podhlad

Text:

...vymedzenej výške trením (na obr.1 nenaznačené) upevnená nosná tyčka §. Opačná strana nosnej tyčky § je zavesená na konzole 3 zaskrutkovanej V otvore stropu g, vyplnenom hmoždinkou g. Stenová vodiaca lišta zl je priamo upevnená na bočnú stenu l. Na jej výćnelok sa položí cez svoj okraj napr.plochá keramická platňa §. Túto platňu tvorí plošne tvarovaná keramická vrstva hrúbky 4 mm s negľazúrovaným povrchom pohľadovej strany. opačný okraj tejto...

Závesný nakladač

Načítavanie...

Číslo patentu: 277905

Dátum: 11.07.1995

Autori: Kolář Jozef, Beriac Rudolf, Ondovčin Kamil, Šmida Ladislav

MPK: E21D 9/12, E21C 11/02, E21C 31/08...

Značky: nakladač, závěsný

Zhrnutie / Anotácia:

Je určený na nakladanie rozpojenej horniny (2), predovšetkým uhlia, bez vlastného pohonného zariadenia. Je usporiadaný na pripevnenie na nosiči (5) segmentov stropného podávača (8) výstuže. Nosič (5) segmentov je opatrený spojníkom (4), na ktorom je upevnené rameno (3), na druhom konci ktorého je usporiadaná radlica (10).

Závesný plynový infražiarič

Načítavanie...

Číslo patentu: U 819

Dátum: 10.05.1995

Autori: Hnilička Bohuslav, Haleš Josef, Doležal Zdeněk

MPK: F23C 5/02, F24D 15/00

Značky: plynový, závěsný, infražiarič

Text:

...a hál, pod ktorých stropom je zavesený pomocou známych závesných prvkov.Kvôli spoľahlivosti a regulovateľnosti výkonu závesného plynového infražiariče má zvláštny význam možnost prisávania spaľovacieho vzduchu otvorom prívodu vzduchu v strope prednej komory, horákovej komory a prisávacímí otvormi v čele pláštahoráka, v spojitosti s regulátorom tlaku vzduchu umiestnenýmTechnické riešenie je bližšie vysvetlené pomocou výkresov, kde na obr....

Závěsný dopravní systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 276231

Dátum: 15.04.1992

Autori: Lötzer Karl, Hafner Josef

MPK: B65H 67/06

Značky: závěsný, dopravní, systém

Závěsný prvek filtrační hadice

Načítavanie...

Číslo patentu: 269393

Dátum: 11.04.1990

Autor: Albrecht Jiří

MPK: B01D 46/00

Značky: hadice, filtrační, prvek, závěsný

Text:

...tyčí na přilehlé rovině nosné lišty.Vyššim účinkom řešení podle vynálezu je zejména velmi pozvolný nárůst pohybu filtrační hadice při vypínání, protože její zdvih dopináním o jeden otvor je menší než průměr tohoto otvoru, což je dáno vzájemným posunutím ee mezi jednotlivými svielými řa~ daní otvorů. Navíc kruhovým tvarem vodicí tyče, která se může v otvoru nosné lišty osově pootočit, je zabráněno nežádoucímu šroubovitému vypnutí filtrační...

Závěsný mechanismus nepoháněné rozvíječky svitků

Načítavanie...

Číslo patentu: 268733

Dátum: 11.04.1990

Autor: Zajíc Josef

MPK: B21C 47/16

Značky: nepoháněné, mechanismus, závěsný, svitku, rozvíječky

Text:

...I je znázoměno umístění rozvíječky svitku ve vstupní části výrobní linky, na obr. 2 je příčný řez odvíječnou a zavážacím vozem se svitkem, na obr. 3 je závesný mechanizmus bez pohonu se závěsným svitkem v řezu, na obr. 4 je příčný řez držákem nosné kladky ve vedení stojanu.Rozvíječka v příkladném provedení podle vynálezu je umí stěna na začátku vstupní části svařovací linky na natáčivém rámu l před rovnačkou ll s podávacími válcí g a...

Závěsný dopravní systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 268532

Dátum: 14.03.1990

Autori: Fischer Matthias, Schönenberger Rolf, Hafner Josef, Bergmeier Werner

MPK: B65G 17/42, B65G 9/00

Značky: závěsný, systém, dopravní

Text:

...prostředek v levé závěsné poloze,obr. 13 a- pohled shora na výměnné ústrojí s provozním prostředkem přicházejícím v prsvě závěsné poloze, CS 268 532 B 2obr. 13 b- další íázi. přestavení nucenáho vedení provozním prostředkem v pohledu shors,obr. 13 c- pohled shore na výměnné ústrojí pro provozní prostředek zavěäený vprsvo,obr. 14 - všeobecný plán chodu záväzného doprnvního systému podle vynálezu, obr. 15 - detail A z obr. 14, obr. 16 -...

Závesný manipulátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 267171

Dátum: 12.02.1990

Autori: Hučko Adolf, Kolář Jozef, Beriac Rudolf, Škrípala Jozef, Ondovčin Kamil, Šmida Ladislav

MPK: B25J 11/00

Značky: závěsný, manipulátor

Text:

...pôsobenie síl na nosné rameno a na závesnú dráhu vplyvom umiestnenia hnacej jednotky na zadnej časti nosného ramena, odstránenie vplyvu vahadla na prednú časť nosného ramena, rozšírenie funkčných možností závesného manipulátora zjednodušením jeho pracovného orgánu na tvar priamočiareho nosnika s posuvnou plošinou, ktorý možno vychyľovať do strán a ktorý je preto možné zameniteľným spôsobom striedavo vybavovat rôznymi prídavnými zariadeniami...

Závesný nosníkový vozík pre rúrkovú i pravouhlú trať

Načítavanie...

Číslo patentu: 261815

Dátum: 10.02.1989

Autor: Matuška Milan

MPK: B61B 3/00, B65G 9/00

Značky: pravouhlú, rúrkovú, vozík, trať, závěsný, nosníkový

Text:

...a bezporuchovost závesných dvojkolieskových vidlic vozíka a takmer úplným odstránením namáhauia čapu natáčania vidlice, ako aj univerzálnost používania vozíka na rúrkovej i pravoulilej závesnej trati. Zvýšenie nosnosti a bezporuchovosti závesných dvojkoliesko 4vých vidlíc vozíka je dané tým, že vozíkový nosník i s čaupom natáčania vidlice, ktorý má dole rozšírenú hlavu, ležia vo vnútri vidlice a nie sú pripevňované a hmotnosťou bremena...

Závěsný manipulátor pro obsluhu regálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261122

Dátum: 12.01.1989

Autor: Synovec Vladimír

MPK: B65G 1/04

Značky: regálu, manipulátor, obsluhu, závěsný

Text:

...je součástí konstrukce reigálů.Výhodou navrženěho řešení je, že využívástávající jeřáby azvyšuje tak úroveň skladování přinižších pořizovacích nákladoch. Provedení a uspořádání regálü je shodné s provedením regálů pro automatizované systémy využívající zakladačů jeřábovéhotypu, a tak je možno postupně zvyšovat tiPřiklad provedení vynälezu je na priložených výkresech, kde na obr. 1 je čelní pohlend na závěsný manipulátor v uličce stromečkových...

Závěsný rám

Načítavanie...

Číslo patentu: 258545

Dátum: 16.08.1988

Autor: Prokš Zdeněk

MPK: B66F 7/00, B65D 19/38

Značky: závěsný

Text:

...tohoto řešení, jakož i pokrok související s jeho využíváním jsou v tom, že rám v provedení s mechanicky ovládanými otočnými čepy po zavěšení na upravený vysokozdvížný vozík nebo jiný vhodný manipulační prostředek zabraňující jeho otačení a umožňující přívod energie, např. hydraulické, je možno použít pro plně mechanizovanou, případně automatizovanou manipulaci 5 manipulačními jednotkami vybavenými závěsnými čepovými prvky.Použití...

Závěsný manipulátor pro ukládání ocelových profilů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257621

Dátum: 16.05.1988

Autor: Brož Teofil

MPK: B66C 1/64, B65G 57/08

Značky: oceľových, ukládání, profilů, závěsný, manipulátor

Text:

...ze závěsné traverzy l zavěšené na lanech 3 jeřábové kočky. K závěsné traverze ł jsou připevněny dva krajní nosiče A a dva vnitřní nosiče É. Všechny nosiče 5, É, jež jsou krabicové konstrukce, jsou vzájemné propojcny klikovým hřídelem 3 spojeným na svých koncích, kteréNosiče A, 5 jsou opatřeny ojnicí lg jedním koncem spojenou s klikou klikového hřídele 3 a druhým koncem s řetězovým kolem lg, které je řetězovým převodem ll spojeno s řetězkou lg...

Závesný lapač so súčastným ničením nežiaducého lietajúceho hmyzu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242648

Dátum: 11.05.1988

Autor: Strnad Miroslav Ždírec

MPK: A01M 1/02

Značky: závěsný, lapač, lietajúceho, nežiaducého, hmyzu, ničením, súčastným

Text:

...neobmedzene.Na pripojených výkresoch je na obr.l znázornený lapač v reze a na obr.2. je v pohľade zo spodu..Lapač sa skladá zo sklenenej nádoby §, ktorá je stvarovaná do z hora uzavreného medzikružia, jej ustie kuželovite je určené pre vlet lietajíceho hmyzu. Nádoba je naplnené roztokom lg a je V najnižšom mieste opatrená vypušťacím otvorom lg.-2 242 D 48 Ochranný nepriesvitný kryt, tvarove prispôsobený sklenennej nádobe § je prevedený z...

Závěsný vozík girlandového zásobníku kabelů a hadic pro tunelovací stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 255465

Dátum: 15.03.1988

Autori: Štos Libor, Kozel Bedřich

MPK: H02G 11/06, E21D 9/00, E21F 17/06...

Značky: vozík, zásobníku, girlandového, hadíc, stroje, tunelovací, kabelů, závěsný

Text:

...zásobníku kabelů a hadic podle vynálezu zaručuje tuhost konstrukce a stabilitu celého systému, což se přiznivě osvědčí při roztahování a zejména při stahování rozvinuté girlandy. Použitím závěsného voziku qirlandových zásobníku kabelů a hadic podle vynálezu se odstrani nákladné prostoje tunelovacich strojů.Na přiloženém výkresu je schematicky znázorněno příkladné provedení závěsného vozíku girlandového zásobníku kabelů a hadic pro...

Volne otočný závesný uzol

Načítavanie...

Číslo patentu: 254925

Dátum: 15.02.1988

Autori: Krč Štefan, Boháčik Ľubomír

MPK: B66C 13/12

Značky: volně, závěsný, otočný

Text:

...alebo účelové châpadlo ovládané tlakovým médiom.Vynález je popisaný na základe výkresu,kde na obr. 1 je pozdlžny rez a na obr. 2 rezom prvým čapom.Závesné teleso 1 opatrene prvým závesným okom 3 a druhým závesným okom 4 je prostredníctvom dvoch radiálno-axiálnych ložísk 9 uložené v ložiskovom telese 2 a zaistené poístnou matioou 10. Zo spodnej strany je V závesnom telese upevnený dorazový kolik 7 zasahujúcí do priestoru dorazových skrutiek 8...

Závěsný výklopný mechanismus manipulátoru, tvořícího víko komory rastrovacího elektronového mikroskopu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254485

Dátum: 15.01.1988

Autor: Steiner Stanislav

MPK: G12B 9/04, G12B 9/02, H01J 37/15...

Značky: mikroskopu, tvořícího, rastrovacího, manipulátoru, výklopný, komory, závěsný, elektronového, víko, mechanismus

Text:

...příruba lg, zatímoo na opačném konci je tyč ll opatřena západkou li, mezi níž a osazením ve vodicim pouzdru lg je uložena pružina 12. V posuvném rameni 1 jsou vytvoreny drážkylg, do nichž dosedají na vodorovných závěsných čepech ll otočně uložené závěsné kladkyNa obr. Z je znázorněna část komory l mikroskopu, k níž je připojena, například přišroubováním, základní deska lg, do níž jsou vetknuty na tomto obrázku neznázorněné vodorovné závěsně...

Dvojpriečkový rebríkovitý univerzálny velkokapacitný závesný nosič odevných dielov

Načítavanie...

Číslo patentu: 254188

Dátum: 15.01.1988

Autor: Jurga Ján

MPK: A41H 43/02, B65G 47/48

Značky: odevných, nosič, univerzálny, závěsný, velkokapacitný, dielov, rebríkovitý, dvojpriečkový

Text:

...vo vodorovnej rovine s každou zadnou priečkou 2 je na vodlacej tyčl 11 pevne pripojenej k jednej bočnici 1 prostredníctvom vodiaceho otvoru 12 posuvne uložená upinacia priečka 3 (obr. 2, 3.Pod vodiacim otvorom 12 vytvoreným naprieč v upinacej priečke 3 je pevne pripojený poistný nos 4. K jednej bočnici 1 je pevne pripojená pružná poistka 5 v tvare hre 254133beña tak, že pri posúvaní upínacej priečky 3 po vodiacej tyčí 11, poistný nos 4...

Závesný vozík pre pojazd manipulátorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 253945

Dátum: 17.12.1987

Autori: Bajer Milan, Boháčik Ľubomír

MPK: B25J 5/00

Značky: pojazd, závěsný, vozík, manipulátorov

Text:

...zostavenie závesného vozíka pre pojazd manipulátorov je znázornený na pripojených výkresoch, kde na obr. 1 je znázornený bočný pohľad na závesný vozík, na obr. 2 čelný pohlad, na obr. 3 zadný pohľad, v na obr. 4 rez rovinou A-A z obr. 2 a na obr.Závesný vozík tvorí uzatvorený rám pozostávajúci z horného nosníka 1, spodnéh-0 nosnika 2, (prlečneho nosníka 3 a bočných vzper 4. Na hornom nosníku 1 sú letmo upevnené horné čapy B s otočné...

Závesný vozík visutého dvojdráhového dopravníka

Načítavanie...

Číslo patentu: 251982

Dátum: 13.08.1987

Autor: Vavro Rudolf

MPK: B65G 19/00

Značky: vozík, dopravníka, dvojdráhového, visutého, závěsný

Text:

...podľa vynálezu je znázornený na výkrese,na ktorom obr. 1 predstavuje bočný pohlad na vozík s časťou krížovej sponovej reťaze a obr. 2 nárysný pohľad na vozík s vyznačenim obrysov dráhy dopravnika.Závesný vozik pozostáva z dvoch bočníc 1, medzi ktorými je na čape 2 výkyvne usporiadaná sklopná západka 3 s opernou plochou 4, ktorá pri spádových úsekoch dopravníka nedovolí voziku predbehnút unášací palec 5. Medzi bočnicami 1 je tiež vypínací...