Patenty so značkou «závěru»

Záverový mechanizmus strelnej zbrane, puzdro záveru, záver a záverová strelná zbraň

Načítavanie...

Číslo patentu: 286953

Dátum: 15.07.2009

Autor: Du Plessis Alexander Benjamin

MPK: F41A 3/00

Značky: puzdro, závěr, zbraně, mechanizmus, závěru, závěrový, střelná, zbraň, strelnej, záverová

Zhrnutie / Anotácia:

Záverový mechanizmus (10) má záver (14) s uvoľniteľnou páčkou (16), ktorá sa môže pripevňovať k záveru (14) na ľavostranné použitie alebo pravostranné použitie. Puzdro (12) záveru má drážky (31, 34, 35) na premiestňovanie záveru (14) dopredu a dozadu a na pootáčanie záveru (14) doľava a doprava pri uzatváraní komory, ďalej má otvory (19, 21) na bezpečné vypudzovanie nábojníc buď napravo, alebo naľavo podľa polohy páčky (16). Prvotná fáza...

Akčný člen hydraulického záveru s mechanickým uzamykaním a závorovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4348

Dátum: 05.01.2006

Autori: Puda Bohuslav, Navrátil Dušan

MPK: B61L 5/00

Značky: mechanickým, uzamykáním, závorovaním, akčný, hydraulického, závěru, člen

Text:

...železničných výhybiek,podľa priloženého obrázku zahŕňa valec 10 uzatvorený zľava vekami 11, 12, ktorými na vonkajšiu stranu prechádza suvne piestnica 21 a 31. Veká 11, 12 sú zhodne opatrené jednak plniacímí otvormi 15 a 16 pracovného média,jednak vedeniami 13 pre piestnice 21 a 31 a tesnením 14 proti úniku pracovnej náplne z valca 10. Piestnice 21 a 31 sú vnútri valca 10 rozoberateľné spojene s dutým piestom 41, ktorý je vo valci 10...

Zariadenie na automatické vypúšťanie záveru strelnej zbrane

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3979

Dátum: 03.11.2004

Autori: Rusin Jan, Mihok Jozef, Sim Miroslav

MPK: F41A 17/36, F41A 17/42

Značky: strelnej, automatické, závěru, zariadenie, zbraně, vypúšťanie

Text:

...1 axonometricky znázorňuje zásobníkovú šachtu, prenášaciu páku zasahujúcu do zásobníkovej šachty, rameno záchytu, teleso a záver zbrane a obr. 2 schematícky v bočnom reze znázorňuje rameno záchytu vo vodiacom telese/sách na jednej strane s vytvoreným zrazením a na druhej strane čap, spájajúci druhú stranu prenášacej páky s druhou stranou ramena.Príklady uskutočnenia technického riešeniaZariadenie na automatické vypúšťanie záveru strelnej...

Pouzdro plynotěsného závěru sdělovacích kabelů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269000

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kaňka Jiří, Hoffman Jan

MPK: H02G 15/18

Značky: pouzdro, kabelů, sdělovacích, plynotěsného, závěru

Text:

...edělovecich kabelů e olověným pláštěm, e hrdlem pro vstup kabelu v jedná čelni etěně e s prúchodkami spočivá v tom, že eeetává ze dvou válcových dild stejného tvaru s kruhovyni přirubomi. které na sebe desedeji v jedná rovine a vytvářeji válcovou dutinu, do ktere ůsti z jedné čelni strany hrdlo pro kabel a souose z protilehlé stěny průchodky, přičemž jedna z přirub je opatřene nejmáně dvěma výetupky na své vnitřní straně, ktoré zapadaji do...

Těsnění součástí závěru nevýbušného elektrického zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 266082

Dátum: 14.11.1989

Autori: Hahn František, Hrubý Jaromír

MPK: E21F 17/00

Značky: zařízení, nevýbušného, elektrického, součástí, těsnění, závěru

Text:

...provozu funkčnost takové spáry není reálne.Problém spolehlivého zabránění zápalného průšlehu u nevýbušných elektrických zařízení při zkratové zkoušce na hliník řeší těsnění podle vynálezu, jehož podstatou je, že alespoň jedna z těsněnýoh součástí je na obvodě dosedací plochy opatřena dřážkou. v jejíž stěnách kolmých k dosedací ploše, je Vytvořeno zahloubení, v němž je uložen prizmatický těsnicí prvek tak, že jeho vnější hrana je přesazena nad...

Zařízení kombinovaného indikátoru opotřebení a polohy závěru zámku kabiny řidiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 259034

Dátum: 16.09.1988

Autori: Linkelmann Norbert, Wetzel Wilhelm

MPK: B62D 33/06

Značky: opotřebení, kabiny, kombinovaného, polohy, zámku, indikátoru, závěru, zařízení, řidiče

Text:

...nxayopa Hsuoca npkxonr B C 0 npHKOCHOBeHHe,C KHonoqHuM mynóm.Bonee nopoöno HSOÓDBTBHHG noacuaewcn na npHMepe ero ocymecrnneaua.Ha ornocnmeucn K 3 ToMy qepreme noxasano0 Hr.l - Ycwpoňcwno KOMĎHHHPOBSHHOPO Hnnnxawopa Hsaoca H nonomeHHH sanopa H 8 sauxax xaônnu sonnrenx. ~Koaueaoň nuxnwuawenb 3 c Knonoumuu mynou 3 b H Keumoä npHcoeHHeHHn 3 a Hann Kaunu ycwanonnen nnyrpn sauna npn noMomH Kpenemnoä raäxu 4 na Kpenemnon peö pe 9, KOT 0 pOe mecwxo...

Stavítkové blokování závěru a držáku zdroje gama-defektoskopu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258863

Dátum: 16.09.1988

Autor: Franěk Čestmír

MPK: G21F 5/00

Značky: gama-defektoskopu, držáku, závěru, blokování, zdroje, stavítkové

Text:

...je v držáku 2zdroje vytvořen zápich §V tělese stínioího kontejneru 1 v jeg jho závěru jsou zhotovehy tri otvory, které procházejí plochou j1 vzájomného pohybu závěru v tělese stínícího koňtejneru. Osy o otvorů v tě 1 esestínícího kontejneru i.v závěru v otevřené poloze spolu souhlasí. V každém ze tří otvoru je uloženo dvojdílné stavítko 2, 3 a.i s pružihami 1. První a třetí stevítkog.a A jsou kontrolní, kdežto druhé stavítko 1 je pracovní.Ve...

Elektrický stroj točivý, zejména v pevném závěru

Načítavanie...

Číslo patentu: 241870

Dátum: 01.12.1987

Autori: Cenek Miroslav, Pokorný Antonín

MPK: H02K 5/04

Značky: elektricky, zejména, závěru, točivý, stroj, pevném

Text:

...materiálů, pracnosti, výrobních technologických zařízení a zjednoNa připojeném výkrese jsou znázorněny příklady provedeníelektrického stroje točivého podle vynálezu na obr. 1 v podélnémLožiskové štíty l elektrického stroje točivého na obr. l ak 2 přiléhají těsně vnější obvodovou plochou k vnitřní obvodové stěně kostry ga V ní jsou vytvořeny drážky 3, které jsou v záběru s výstupky 5 segmentů 1, které jsou s ložiskovými štíty l spojeny...

Odlehčovací filtr pro snížení přetlaku v nevýbušném závěru

Načítavanie...

Číslo patentu: 252410

Dátum: 17.09.1987

Autori: Prokop Jan, Houdek Milan, Kučera František, Sarkady Alexander

MPK: H02H 5/04

Značky: filtr, závěru, nevýbušném, přetlaku, snížení, odlehčovací

Text:

...ne« nevýbušnó zeřizeni e zajišťuje bezpečnost provozu.Zeřizeni podle vynálezu je znázorněno na obr. 1, kde v náryu je vlastni teleso l odlehčovsciho filtru. vyrobená z litiny neo hlinikovà slitiny 42 4384.0. Na obr. 2 je znázorněno vlastni ůleeo l v bokoryeu v řezu. prvni chladici blok g eestsvený z pliško z nsteriálu ll 331.1, u kterých je nezers mezi plišky sex. do 0.5 nu zejiětěns nelieovenýni výstupky vzájenně otočenýei o 180 ° proti...

Elektrický stroj točivý v pevném závěru

Načítavanie...

Číslo patentu: 241683

Dátum: 15.09.1987

Autori: Didek Miloslav, Klinke Milan

MPK: H02K 5/04, H02K 5/136

Značky: točivý, stroj, elektricky, závěru, pevném

Text:

...pojistnými kroužky a svorkownicí Lisporádanou na ložískovém štítu,vyznačující se tím, že svorka-voice a pojistné kroužky 14 nebo matice 8 šroubů,pripevňující Ložiskový štít 2 ke ktostře 1 na stralně svorkovnice, jsou opnatreny krytem 10, mezi jehož obvodovými plwochami,těsně přiléhajícími ke k-ostre 1 nebo ložískovejmu štítu 2, jsou vytvoreny nevýbušuné spáry 414 přičemž kryt 10 je s kostrou 1 a/ínebo ložiskovým štítem 2 spojern...

Antistatická zalévací hmota pro výrobu speciálních závěrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250967

Dátum: 14.05.1987

Autori: Volný Miroslav, Šindler Jaroslav

MPK: C08L 83/04

Značky: výrobu, speciálních, antistatická, zalévací, závěru, hmota

Text:

...plniva, 5 až 35 metylsilikonověho oleje o viskozitě (1 až 2).104 m 2.sl, 3 až 30prümyslových sazí nebo grafitu a 0,5 až 5 metylkřemíčitanu cíníčitého.Antistatické směs podle vynálezu má přednosti v tom, že má vynikající zatékavost,styk s živými částmi elektrických zařízení, netvoží zkraty, současně však nemůže vzniknout jiskra v důsledku elektrostatického náboje. Vytvořením speciálního závěru použitím této antistatické pryže je možno...

Vícenásobná průchodka vzájemně izolovaných elektrických vodičů stěnou závěru

Načítavanie...

Číslo patentu: 235465

Dátum: 15.11.1986

Autori: Hampl Tomáš, Děcký Jan, Laboda Ludvík, Martinec Josef

MPK: H01B 17/26

Značky: vícenásobná, průchodka, závěru, vzájemné, vodičů, izolovaných, stěnou, elektrických

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je z oboru nevýbušných elektrických zařízení v hornictví. Vynález se týká vícenásobné průchodky vzájemně izolovaných elektrických vodičů pro průchod stěnou nevybušného, zejména pevného závěru. Podstata spočívá v tom, že jednotlivé elektricky izolované vodiče tvoří vlastní průchody stěnou nevýbušného závěru. Jsou alespoň na jednom konci upraveny tak, že tvoří jednu část kluzného rozpojitelného kontaktu. Těleso vícenásobné průchodky může...

Nárazník záveru alebo úderníku automatickej strelnej zbrane

Načítavanie...

Číslo patentu: 227926

Dátum: 15.05.1986

Autor: Uhrinčať Vladimír

Značky: nárazník, automatickej, zbraně, strelnej, závěru, úderníku

Zhrnutie / Anotácia:

Nárazník záveru alebo úderníku automatickej streľnej zbrane, vyznačený tým, že styčné plochy /7, 8/ nárazníka /5/ a záveru /2/, prípadne úderníku /13/ majú klinovité, tesne nesamozverné zošikmenie pod uhlom 10 až 45° k vedeniu záveru /2/, prípadne úderníku /13/, pričom aspoň jedna zo styčných pl(ch /7, 8/ je v priečnom smere usporiadaná suvne, alebo výkyvne a je v tomto smere odpružená.

Magnetická pojistka polohy, zejména pro zajištění polohy závěru vodicí dráhy

Načítavanie...

Číslo patentu: 224262

Dátum: 15.12.1985

Autor: Vach Miroslav

Značky: dráhy, pojistka, polohy, zejména, magnetická, závěru, zajištění, vodiči

Zhrnutie / Anotácia:

Magnetická pojistka polohy, zejména pro zajištění polohy závěru vodicí dráhy děrné pásky, obsahující permanentní magnet a magnetický člen uzavírající magnetický obvod, vyznačená tím, že mezi magnetickým členem (1) dosedajícím na těleso (2) vodicí dráhy děrné pásky (4) a permanentním magnetem (3), uloženým pod úrovní dosedací plochy tělesa (2) vodicí dráhy, je uspořádáno stínění (5) permanentního magnetu (3).