Patenty so značkou «závěrový»

Záverový mechanizmus automatickej strelnej zbrane

Načítavanie...

Číslo patentu: 287526

Dátum: 13.12.2010

Autor: Michút Viktor

MPK: F41A 3/00, F41C 3/00

Značky: zbraně, mechanizmus, závěrový, automatickej, strelnej

Zhrnutie / Anotácia:

V uzamykacom bloku (1) pevne spojenom s hlavňou (6) je vytvorený tvarový otvor (10), v ktorom je posuvne v smere pozdĺžnom osi hlavne (6) uložený záver (3). Na jednej horizontálnej stene tvarového otvoru (10) je vytvorená drážka (11), do ktorej v uzamknutej polohe záverového mechanizmu zapadá brzdiaci valček (2), ktorý je pohyblivo vo vertikálnom smere uložený medzi zadnou zvislou stenou (32) záveru (3) a prednou zvislou stenou (41) nosiča (4)...

Záverový mechanizmus strelnej zbrane, puzdro záveru, záver a záverová strelná zbraň

Načítavanie...

Číslo patentu: 286953

Dátum: 15.07.2009

Autor: Du Plessis Alexander Benjamin

MPK: F41A 3/00

Značky: závěrový, zbraně, strelnej, závěru, závěr, mechanizmus, střelná, záverová, zbraň, puzdro

Zhrnutie / Anotácia:

Záverový mechanizmus (10) má záver (14) s uvoľniteľnou páčkou (16), ktorá sa môže pripevňovať k záveru (14) na ľavostranné použitie alebo pravostranné použitie. Puzdro (12) záveru má drážky (31, 34, 35) na premiestňovanie záveru (14) dopredu a dozadu a na pootáčanie záveru (14) doľava a doprava pri uzatváraní komory, ďalej má otvory (19, 21) na bezpečné vypudzovanie nábojníc buď napravo, alebo naľavo podľa polohy páčky (16). Prvotná fáza...

Záverový systém na športové a lovecké zbrane

Načítavanie...

Číslo patentu: 282057

Dátum: 21.08.2001

Autor: Polanský Václav

MPK: F41A 3/22

Značky: závěrový, zbraně, športové, systém, lovecké

Zhrnutie / Anotácia:

Puzdro (1) má vytvorené protiľahlé pozdĺžne výstupky (7), (8), prebiehajúce od vkladacieho otvoru (17) až po plochu otvoru (16) na uchytenie hlavne (3), ktorej nábojová komora (23) prechádza do valcového rozšírenia (9) na vsunutie valcového ukončenia (10) valcového uzáveru (2) a jeho fixovanie. Protiľahlé pozdĺžne výstupky (7, 8) sú presne vedené v protiľahlých pozdĺžnych vybraniach (5), (5') valcového uzáveru (2).

Závěrový mechanismus opakovací pušky s přímoběžným úderníkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 260538

Dátum: 15.12.1998

Autor: Polanský Václav

MPK: F41C 11/06

Značky: opakovači, závěrový, pušky, úderníkem, mechanismus, přímoběžným

Text:

...pro výstupek vložky a zâvitem pro zašroubování matice, obr. 4 je příčný řez závěru,a znázorňuje vybraní pro odpruženou zâpadku při zašroubované matici na dosed, obr. 5 je pohled na podélný řez maticí, která je opatŕena západkou.Při zafixovaném bicím mechanísmu se ozub gúderníku ll opírá o dosazovou plochu gg e výběhem 1 vybrání § vložky 1.V závěru l je vytvořen otvor lg, ve kterém je suvně uložena vložka 5, která svým vnitřním průměrem vede...

Závěrový blok pro stínicí kontejnery gama-defektoskopů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233545

Dátum: 15.08.1986

Autori: Mahelka Svatoslav, Franěk Čestmír, Jermář Otakar

MPK: G01N 23/18

Značky: závěrový, gama-defektoskopu, kontejnery, stínicí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší závěrový blok pro stínicí kontejnery gama-defektoskopu, který sestává ze závěrového tělesa napojeného na stínicí těleso kontejneru a zadního víka. V zadním víku je na straně dopravníkové rychlospojky vytvořena vnitřní obvodová drážka s vybráním a na protilehlé straně je vytvořena opěrná příruba se zářezem. V závěrovém tělese je uložena přípojka s uvolňovacím otvorem. V přípojce je uloženo pohyblivé aretační pouzdro, opatřené na...