Patenty so značkou «závad»

Zariadenie a spôsob kontroly závad súčastí pojazdového ústrojenstva koľajových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9429

Dátum: 16.05.2008

Autori: Burkhart Thomas, Friesen Ulf

MPK: B61K 9/00

Značky: spôsob, zariadenie, závad, koľajových, pojazdového, kontroly, vozidiel, ústrojenstva, súčastí

Text:

...výpadku. Na obr. 8 sú schematicky znázornené usporiadania a funkcie zariadenia na kontrolu závad súčastí pojazdového- senzor zrýchlenia vrátane upevnenia a integrovanej zosilňovacej a prispôsobovacej elektroniky,- elektroniku na spracovanie a vyhodnotenie signálov vrátane napájaciehozariadenia pre senzor zrýchlenia,- prenosové vedenia pre prenos signálov senzora zrýchleniak vyhodnocovacej elektronike,- prenosové vedenia pre napájanie...

Zariadenie na kontrolu závad súčastí pojazdového ústrojenstva koľajových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9428

Dátum: 16.05.2008

Autori: Friesen Ulf, Mayer Reinhold, Wach Jörg-johannes, Schuhmacher Johannes, Herden Marc-oliver

MPK: B61K 9/04, B61K 9/00, G01P 15/08...

Značky: koľajových, vozidiel, súčastí, zariadenie, pojazdového, kontrolu, závad, ústrojenstva

Text:

...sú však relatívne drahé.0009 Tiež dokument WO 00/51869 A opisuje také zariadenie vždy s niekoľkými senzormi zrýchlenia, ako ukazuje tiež W 0 2005/105536, že sú merené kmitania vo vertikálnej a horizontálnej rovine kolesa dvoma kolmo0010 Ďalšia možnost detekcie vykoľajenia poskytuje pneumatický kontrolný pristroj, ktorý pracuje čisto pneumaticky. Základom pre také kontrolné zariadenie je UIC 541-08 Detektory vykoľajenia pre nákladné...

Způsob pro ochranu studní malých vodních děl a dálkovou signalizaci jejich provozních závad

Načítavanie...

Číslo patentu: 264128

Dátum: 13.06.1989

Autor: Turóczi Endre

MPK: G08B 7/06

Značky: ochranu, jejich, malých, závad, studní, signalizaci, provozních, dálkovou, způsob, vodních

Text:

...jednotky ll, kde vstupy komparátoru lg jsou spojený 3 první a druhou svorkou k, l druhého vinutí proudového měniče ll, první výstup komparátoru lg je spojen s druhým čítačem lg hodinových impulsů, druhý výstup komparátoru ll je spo~ jen s druhou indikační jednotkou lg, kterou výhodně tvoří zvuková poplašná jednotka, výstup druhého čitače ll hodinových impulsů je spojen s třetí indikační jednotkou ll, první svorka 5 prvního vinutí...

Způsob vizuální kontroly závad objektu a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259017

Dátum: 16.09.1988

Autori: Košelev Vladimir, Mazurik Boris

MPK: H04N 9/64, G01N 21/01

Značky: závad, provádění, kontroly, způsobu, způsob, objektu, tohoto, vizuální, zařízení

Text:

...TenenH 3 HoHHoro curnana, npH srom nepnmň Buxon mopMHponaTena H 3 MepHF wennuoň pemerxu coeHHeH c ynpannnwmuu nxonou aunnnvyuoro HcKpHMHHawopaQ a amopqň nmxo coenHHeH c ynpannnmmnu nxonou opMHpoBaTenx son nàocrpancrneunoů nHcKpeTHsauHH, nepnuü nuxon KOTODOFO coenuueu c anpecnmw sxoom GnoKa naMñTH, a nwopoň Bmxon c ynpaBnnmmHM Bxoom HSMGDHTGHH apeueuaoro Hnrepnana. - . AKamnomy anemenry paanomenns Hsoöpameunn, oTo 6 paxaeMOFo Ha sxpaue...