Patenty so značkou «zatížení»

Zařízení pro optimální vyhodnocení zatížení otočného výložníkového jeřábu s indikací nastavení jeho opěrných elementů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267734

Dátum: 12.02.1990

Autori: Engliš Karel, Hirt Lubomír, Straka Jiří, Talacko Jiří

MPK: B66C 15/00

Značky: zařízení, otočného, nastavení, indikaci, elementů, výložníkového, zatížení, vyhodnocení, optimální, jeřábu, opěrných

Text:

...indikaoi a signsliznci jak nebezpečného zatížení, tak i indikuci a signslizeci přetížení otočného výložníkověho jeřábu, n to s dostntečnou bezpečností při maximálním využití ncsnai jeřáhu v jednotlivých smčrech nntočení otočného vršku.Příklsd provedení zařízení podle vynálezu je znázorněn na připojených výkresech, kde na obr. 1 je znázornčn nárys uspořádání snímače ůhlově odohylky rámu vůči horizontální rovinč,no obr. 2 půdorys uspořádání...

Zapojení pro optimalizaci zatížení spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 265981

Dátum: 14.11.1989

Autori: Šantrůček Jaroslav, Dajbych Jiří

MPK: G08B 1/08

Značky: spalovacího, zatížení, zapojení, motorů, optimalizaci

Text:

...tyto snímače l, 3, Q s elektrickým impulsním výstupem ll jsou napojený na vstupní port 3 mikroprocesoru §. Na další vstupní port ll tohoto mikroprocesoru á je připojeno tlačítko lg volby funkce snímače l, g, 3 tlačítko lg nastavení funkce a tlačítko gg nulování funkce. Výstupní port É mikroprocesoru § je připojen k multiplexeru 1, druhý výstupní port ll je napojen např. na zvukovou signalizaci ll a další výstupní port lg na číslicový...

Způsob regulace zatížení sklízecích mlátiček a zařízení pro provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264302

Dátum: 12.07.1989

Autori: Rusz Vazul, Földesi István, Seres László, Balogh Barnabás, Erdélyi József, Fekete András

MPK: G05D 17/02

Značky: regulace, provádění, mlátiček, způsobu, zatížení, způsob, tohoto, sklízecích, zařízení

Text:

...za pomoci výkresů, na nichž znázorňuje obr. l zapojení zařízení podle vynálezu, uskutečňující navržený způsob ve spojení s konstrukcí sklízecí mlátičky, obr. 2 čelní pohled na panel centrální jednotky zařízení podle vynálezu, vytvořené v kabině řidiče sklízecí mlátičky, a obr. 3 schematický nákres regulačního systému vytvořeného na sklízecí mlátičce a uspořádání čídel pro uskutečňováníPodle způsobu regulace zatížení sklízecí mlátičky...

Vozidlo s redukčním ventilem brzdového tlaku v závislosti na zatížení

Načítavanie...

Číslo patentu: 264114

Dátum: 13.06.1989

Autor: Farr Glyn

MPK: B60T 8/22

Značky: tlaku, závislosti, zatížení, ventilem, redukčním, brzdového, vozidlo

Text:

...vnitřního zadního kola a lepší brzdění více zatíženého vnějšího zsdního kola s to i v případě zatížení vozidla pouze řidičem.V dalším bude podrobně popsán stav techniky v tomto oboru a vyřešení úkolu podle vynálezu ve vztahu k připojeným výkresům, na nichž značí Obr. l sohematioké znázornění známého ventilu jako příkladu stavu techniky, obr. 2 diagram charakteristík ven~ tilu z obr. l, obr. 3 sohemstické znázornění ventilu podle vynálezu a...

Dopravní trať pro zatížení spojitým břemenem s kompenzací tepelné dilatace

Načítavanie...

Číslo patentu: 262584

Dátum: 14.03.1989

Autori: Meškán Zdeňek, Švácha Miroslav

MPK: B22D 33/02, B22D 33/06

Značky: břemenem, spojitým, kompenzaci, tepelně, dopravní, dilatace, zatížení, trať

Text:

...sestívá z dílstačních podpěr l, upevněných v pravidelných roztečích k podlaze zákla-~ dovým šroubovým spojením 1. Na horních plochách volných koncu dilatačních podpěr l jsou uloženy ve dvou radách dvojice podélných nosníků 3. Dvojice podélných nosníků 3 je vytvořena pevným spojením dvou podálných nosníků 3 na obou koncích prostłednictvím dvojíc příček g a dále v osách dvou kladek g vloäenými rozpěrnými trubkami 1, kterými prochází příčné...

Zařízení pro řízené zatížení tažného zařízení závěsným ústrojím přepravního prostředku

Načítavanie...

Číslo patentu: 261566

Dátum: 10.02.1989

Autori: Haberle Jiří, Hunal František, Kocián Miloslav, Houdek Bohuslav

MPK: B62D 61/12

Značky: ústrojím, závesným, přepravního, prostředků, řízené, tažného, zatížení, zařízení

Text:

...zâvěsného ústrojí, byloo největšíe tím umožňoval 1 citlivou regulaoi. Přitěžovací nonent se vytváří tažnýn silevým č 1 enmm,.jostliže je upraven.- 3 A 26 lñ 6 § před osou a tlačným silovým členem. jestlíže je za osou vahad la, nesoucího nápravy pojezdových kol.Na pŕípojeném výkresu.je v nárysu schematicky znázorněn příklad provedení zařízení pro ŕízené zatížení tažného zaříze.ní tažneho prostředku závěsným ústrojím přepravního prostředu s...

Zapojení sdruženého elektronického regulátoru otáček a zatížení naftových motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260605

Dátum: 12.01.1989

Autori: Kadaník Ladislav, Pohl Jiří, Štraus Jaroslav

MPK: B60L 15/20

Značky: otáček, motorů, zatížení, elektronického, naftových, sdruženého, regulátoru, zapojení

Text:

...obsahuje následující obvodové prvky. Generátor 1 žádané hodnoty otéček naftového motoru, který je vytvořen na bazi operačních zesilovačü. Regulátor 2 buzení trakčního generátoru, který je vytvořen na bázi polovodlčových prvků, Ústřední člen 3 regulátoru naftového motoru je typu PID. Obvod 4 pro výběr minimtrje vytvořen rovněž za pomoci polovodlčových prvků. Koncový yesilovač 5 proporcipnalního akčního členu dodávky palivaŤje vytvořen...

Zapojení spínače mezního zatížení pro přepínání otáček

Načítavanie...

Číslo patentu: 259909

Dátum: 15.11.1988

Autori: Burda Zdeněk, Novák Otto, Bratránek Petr

MPK: G01R 1/145

Značky: přepínání, spínače, otáček, zatížení, mezního, zapojení

Text:

...§, pasivní elektrické prvky a výstupní tranzistor ll na cívku spínače l mezních hodnot.Vstupními prvky pro řízení porovnávacího členu 5, je čidlo 3 a nastavovací člen 3. Obvykle je čidlo g tvořeno převodníkem výkonu nebo transformátorem proudu, jehož primární vinutí je zapojeno v obvodu jedné fáze hnacího motoru a sekundární vinutí je pŕipojeno bud přímo nebo přes usměrňovač na první vstup ggł porovnávaoího.č 1 enug. Nastavovací člen je...

Převodovka řaditelná při zatížení

Načítavanie...

Číslo patentu: 244912

Dátum: 15.07.1988

Autori: Lehr Erich, Brown Thomas Henry, Tuddenham David, Traxler Peter

MPK: F16H 3/08

Značky: zatížení, řaditelná, převodovka

Text:

...hříde 11 5 je uspořádáno těleso 37 spojky, na části 3 hnacího hřídele 1 těleso 38 spojky, na dutém hřídeli 12 těleso 39 spojky a konečně na dutém hřídeli 13 těleso 4 D spojky.Na podstatě vynálezu by se nic nezměnílo, pokud by místo u příkladu provedení neposuvně uloženého dutého hřídele 13 byl neposuvný například dutý hřídel 5 nebo část 3 hnacího hřídele 1 a místo toho byl posuvné uložen duty hřídel 13. Podstatné je v každém případě pouze...

Zapojení obvodu pro vyrovnávání impulsního zatížení

Načítavanie...

Číslo patentu: 244751

Dátum: 01.06.1988

Autor: Volhejn Emil

MPK: H02H 9/02

Značky: obvodů, zatížení, impulsního, vyrovnávání, zapojení

Text:

...zapojeným mezi bází trenzistoru a spoločným vodičom.Obvod pro vyrovnévání impulsního zatížení umožňuje volit dostatečně malý nabíjecí proud při zapnutí zdroje a současně zajistitvýstupní napětí velmi blízké napětí napájecímu.Obvod podle vynálezu bude popsán pomocí PŤÍPOÓGYKÝOh °brá 3 ků° Obr. 1 znázorňuje princip. obvodu podle vynálezu, na obr. 2 je znázorněn příklad konkrétního provedení.Na obr. 1 je báze tranzistoru ł spojene s napájecím...

Zapojení pro indikaci stupně zatížení

Načítavanie...

Číslo patentu: 257567

Dátum: 16.05.1988

Autor: Hönig Waldemar

MPK: G01R 25/00

Značky: indikaci, zatížení, stupně, zapojení

Text:

...přes napájecí odpor 3 N do vstupu § můstkový usměrñovač integrovaného obvodu g a přes hradlovací odpor 3 H dále napájí invertor, tvořený tranzistorem 21 a současně i vstup g hradlovacího obvodu v integrovaném obvodu g. Vstup invertoru je připojen přes oddělovací odpor BT na snímač proudu. Spouštěcí kondenzátor gs připojený na vstup Ä můstkového usměrňovače uchovává náboj, který je spouštovým obvodem z výstupu 3 spouščového obvodu...

Kapacitní snímač zatížení

Načítavanie...

Číslo patentu: 257324

Dátum: 15.04.1988

Autori: Herec Ivan, Medvecký Ľudovít

MPK: G01L 1/14

Značky: kapacitní, snímač, zatížení

Text:

...spočívá v tom, že vnější kovová elektroda je pevně spojená s krytem teleskopického tlumiče z elektroizolačního materiálu připojeného nepohyblivě k pístnici, pohyblivé uspořádané vzhledem k vnitřní elektrodě pozůstávající z kovového tělesa teleskopického tlumiče, přičemž vzájemné poloha vnější kovové elektrody a vnitřní elektrody je dána délkou teleskopického tlumiče.Výhodou navrženého uspořádání je zejména vyšší mechanická odolnost a...

Zapojení vstupní části bloku adaptivního řízení a aktivní kontroly zatížení nástrojů v CNC systémech pro řízení obráběcích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257205

Dátum: 15.04.1988

Autori: Lang Pravdomil, Bydžovský Jan, Steidl Karel, Čapek Karel, Zeman Luboš, Rada Petr, Vaněk Josef

MPK: B23Q 15/12

Značky: bloků, částí, kontroly, strojů, aktivní, řízení, vstupní, zapojení, obráběcích, zatížení, adaptivního, nástrojů, systémech

Text:

...výkonu pohonu vřetena a pohonů posuvů.V bloku g analogo-číslicového převodníku je vstupní analogový signál převáděn tak, že výstupní číslicová hodnota na výstupu 21 reprezentuje maximální hodnotu vstupního analogového sinálu v intervalu mezi dvěma po sobě jdoucími řídicími impulsy, přivedené na vstup33 bloku Q časové zakladny z druhého výstupu 3 prvního programovatelného obvodu 1 vstupua výstupu. Vlastní generace těchto řídicích impulsü je...

Titanokarbonitridový spékaný materiál, zejména pro tribolické zatížení

Načítavanie...

Číslo patentu: 256947

Dátum: 15.04.1988

Autori: Illgen Lothar, Rieger Bernhard, Heinrich Wilm, Krumphold Ralf, Voigt Klaus, Rebsch Heinz

MPK: C22C 29/00

Značky: materiál, titanokarbonitridový, spékaný, zejména, tribolické, zatížení

Text:

...conepxnw ononnurenbuo 0,5 no 10,0 Macc.Z Kapöunu Merannos rpynn IVa no Vla Hepuonqecxoň cucreum snemenron.. ť TH 7 aHoxap 6 oHMTpHnHmn cneqeuuuñ Marepnan cocTana T 1 J,CąNq,g),o,Cu nonpepraercn HCHHTSHHD na nsnoc no cucreue CTepIeHh ~ ncx. Honeeuue Hsnocanpn cyxon CKOHBSHNEM rpennn uns CKop 0 CTHĺ,3 M/cex H CTaHH C 60 n xaqecwne conpnmenuoro Marepuana npecranneno 5 coownercwaymmeů narpanne Kax KpuBan 1. Eux cpanneune K 3 ToMy noneenue...

Titanokarbidová slitina pro řezání a tribologické zatížení

Načítavanie...

Číslo patentu: 255550

Dátum: 15.03.1988

Autori: Krumphold Ralf, Beger Arnd, Illgen Lothar, Heinrich Wilm, Voigt Klaus, Foerster Walter, Rieger Bernhard

MPK: C22C 29/00

Značky: titanokarbidová, tribologické, zatížení, slitina, řezání

Text:

...cneunanbuum oñnacwam npenucnTb npnmennrb öonee nocrynnoe unocrouocwn ñonee nmronoe cmpbe H cnenarb BosMomHmM ero nsroronnenne no oöuq HOĚ TGXHOHOPHH Tnepnbm cnnaaos.B OCHOBE HBOĎDGTEHHX nemnTsaaqa YKBSQTB COCTBB CHQHBHHOPO Marepnana, KOTOpuänpnMenneM B ôonbmoň oönacru cxopocweň pesanns, K 8 K HHR cwann, Tax H nn ąyryaa, npu MemyuapqnonpuaTux unu öonee BNCOKHX cwoüxocrnx n, ornoěőanbrou H npuynuwenbno He Tpeöywmnňnn nsrowoanenux nmcTpyMeaTon...

Identifikační stlačitelná vložka pro snižování zatížení na zasypané potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 241405

Dátum: 01.02.1988

Autor: Mašek Jaroslav

MPK: E02D 29/10

Značky: vložka, zatížení, identifikační, snižování, stlačitelná, potrubí, zasypané

Text:

...dílů, ze kterých se dá vyskládat blok s otvory pro jednotlivé trouby. Jde vesměs o opatření značné nákladná a pracně ukládaná.Uvedené nedostatky odstraňuje.identifikační.stlačitelná vložka pro snižování zatížení na zasypané potrubí podle vynálezu,jehož podstata spočívá v tom, že vložka je tvořena prizmaticky tvarovaným nástavcem ze snadno stlačitelného materiálu, například z polystyrenu, opatřeným výrazně zbarveným identífíkačním...

Simulátor hydraulického zatížení letadlového motoru na létající zkušebně

Načítavanie...

Číslo patentu: 241950

Dátum: 01.12.1987

Autor: Bureš Zdenik

MPK: F15B 19/00

Značky: létající, zkušebně, zatížení, hydraulického, simulátor, letadlového, motorů

Text:

...ventil g, lg, gg a zpětný ventil 2, lg, gg připojen na hydraulický akumulátor Ž,lg, gâ, a jehož výstupní otvor je připojen na nádrž 1, ll pracovní kapaliny, připojenou na vstup hydrogenerátoru Q, lg. Ovládací elektrický vstup elektrohydraulického rozvaděče l,ll, gl je připcjen.na signální výstup tlakového signalizátoru 5, li, gg, připojeného svým tlakovým vstupem na hydraulický akumulátor 5, l§,g§. Zpětný ventil gg alespoň v jednom z více...

Zapojení pro simulaci provozního zatížení telefonních svazků

Načítavanie...

Číslo patentu: 253481

Dátum: 12.11.1987

Autor: Budín Luděk

MPK: H04M 1/53

Značky: zapojení, simulaci, zatížení, svazků, provozního, telefonních

Text:

...zapojení. Přes tytovýstupy pak navrhované zapojení generuje po dobu testu, to je během jednoho měřícího úseku 15 minut dle doporučení CCITT, vysoký počet signálůobsazení jednotlivých okruhů svazku. Sígnály obsazení před~stavuji jednotkové hovory se známou dobou trváni a se známým rozložením pravděpodohnoetí obsazování jednotlivých okruhů. Početjednotkovýeh hovorů se registruje. Srovnání generovaných hodnot s hodnotami zpracovanými měřičem...

Přesné křížové klouby pro velká osová zatížení

Načítavanie...

Číslo patentu: 234526

Dátum: 01.11.1987

Autori: Řehoř Pavel, Radolf Václav, Kodl Jaroslav

MPK: F16D 3/00

Značky: přesné, klouby, zatížení, osová, velká, křížové

Zhrnutie / Anotácia:

Uložení kříže přesných kloubů podle vynálezu je provedeno valivými kuželíkovými ložisky s možností vymezování provozní vůle. Klouby jsou vloženy mezi pevnou podporu, servoválec a zatěžovanou konstrukci. Umožňují natáčení válce v libovolném směru podle podmínek daného uspořádání zkoušky až o +- 10°. Konstrukčním uspořádáním kloubu je umožněno vymezování provozní vůle podle potřeby a zaručeny tak minimální hodnoty pasivních vůlí v kinematickém...

Zapojení pro automatické vyrovnání zatížení dvou paralelně pracujících strojů s asynchronním pohonem

Načítavanie...

Číslo patentu: 241363

Dátum: 15.09.1987

Autor: Starý Stanislav

MPK: H02P 7/74

Značky: strojů, pracujících, asynchronním, vyrovnání, pohonem, automatické, zapojení, zatížení, paralelně

Text:

...impulsů, přičemž výstup součinového členu 8 je zapojen na prvý vstup prvého řídicího obvodu 9, na jehož druhý vstup je připojen výstup generátoru 15 hodinových pulsů a na jehož třetí vstup je zapojen nulovací výstup druhého řídicího obvodu 11 a jehož výstup je zapojen na druhé vstupy hrade 2 A, 28 vstupních impulsů, jejichž vý stupy js-ou připojeny na vstupy dčličü 3 A,SB s totožným dělicím poměrem, které jsou svými výstupy připojeny na...

Snímač brzdy železničních vozidel pro řízení samočinného brzdění podle zatížení

Načítavanie...

Číslo patentu: 246245

Dátum: 15.09.1987

Autor: Šatalov Stanislav Michajlovie

MPK: B60T 8/18, B61H 13/30

Značky: snímač, samočinného, brzdy, železničních, podle, řízení, vozidel, brzdění, zatížení

Text:

...snímače. Při zvýšení nákladu vagönu se zvětší zatěžovací síla snímače, popsaný proces se opakuje a V prostoru pod pístem lg se tlak vzduchu zvýši.Při snížení nákladu vagónu se sníží zatěžovací sila snímače a sníží se též podíl zatěžovací síly, působíoí na pístnici gg. Přetlakem vzduchu V prostoru pod pístem lg se posune píst19 nahoru a pístnice gg otevře vnitřní sedlo dvojventilu gg. stlačený vzduch z prostoru podpístem lg a s ním spojených...

Zařízení pro snímání změn zatížení náprav návěsu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243699

Dátum: 15.07.1987

Autor: Merenda František

MPK: B60T 7/12

Značky: snímání, změn, návěsu, náprav, zatížení, zařízení

Text:

...podstata epočívá v místění uhla edtěłového regulátoru v geometrické etředi roechodu a rosvoru kol. Při tomto řelení dochází jen k pohybu v bodů uchycení tdhla půaobenín nadšení, avlak vliv kinematiky de vyloučen.Na základě řeleni podle vynálezu je jízda e návleea bezpečná Jak pro řidiče a soupravu, tak pro ostatní účastník eilničního provozu.Princip ŕeleni do patrny z pf-ilolenćho výkreeu. Uohycení úpravy přední ,L a napravy zadní ,LL je...

Zařízení pro vyvození horizontální složky zatížení

Načítavanie...

Číslo patentu: 249686

Dátum: 15.04.1987

Autor: Kysilka Josef

MPK: G01N 3/56, G01N 19/06

Značky: zatížení, složky, horizontální, zařízení, vyvození

Text:

...celého zařízení, snednost změny velikosti horizontální složky zatížení a velká přesnosttakto vyvozené složky síly.vynález a jeho účinky jsou blíže vysvětleny na podklade popisu jeho provedení podle přiloženého výkresu, který schematicky znázorňuje zařízení pro vyvozeňílhorizontální složkyzatížení podle vynálezu. 249686 Zařízení sestâvá z tělesa i, V jehož dutině je na stojánku Ž otočně upevněna kladka g, přes kterou je zavěšeno na Vlákŕ...

Zapojení pro zatížení trojfázového střídavého točivého sroje při tepelných zkouškách

Načítavanie...

Číslo patentu: 234191

Dátum: 01.04.1987

Autori: Hála Bohumil, Kopecký Zdeněk, Hlavatý Zdeněk

MPK: H02P 7/40

Značky: střídavého, zkouškách, trojfázového, sroje, točivého, zapojení, zatížení, tepelných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení pro zatížení trojfázového střídavého točivého stroje při tepelných zkouškách, které je určeno pro točivé stroje velkých výkonů. Zapojení sestává z trojfázového transformátoru se dvěma sekundárními vinutími, tyristorového spínače a zkoušeného stroje. Je provedeno tak, že k jednomu vývodu prvního sekundárního vinutí každé fáze trojfázového transformátoru je připojen zkoušený stroj a ke druhému vývodu téhož sekundárního...

Převodovka řaditelná při zatížení

Načítavanie...

Číslo patentu: 249123

Dátum: 12.03.1987

Autori: Ritter Josef, Ritter Gerhard, Goett Hans, Ritter Klaus

MPK: B60K 17/04, F16H 3/08

Značky: zatížení, řaditelná, převodovka

Text:

...předlohu 46, hnací spojení ve smyslu zpětného chodu výstupního hřídele 2 s ozubeným kolem 38.Ozubenê kolo 5 D, které u znázorněného příkladu provedení je upraveno souose kolem duteho hřídele 40, je spojene přes předlohu 51 s ozubeným kolem 38 ve druhém,předem pevně stzinove-rlém převodovém poměru.U znázorněného příkladu provedení je mezi dutým hřídelem 40 a ozubeným kolem 53 upravena volnoběžka 5.2, která je vytvořena tak, že při relativním...

Zařízení pro zrovnoměrnění tepelných zatížení teplosměnných ploch spalovacích komor palivových pecí, kotlů a obdobných zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 249287

Dátum: 12.03.1987

Autor: Wagner Josef

MPK: F28F 9/20

Značky: ploch, zařízení, obdobných, zatížení, pecí, kotlů, teplosměnných, komor, spalovacích, palivových, zrovnoměrnení, tepelných

Text:

...úchytných prvků. Volba vhodného typu stínicího prvku se provádí individuálně, předevšímpodle tepelných poměrů ve spalovací komoře, výrobních možností a v neposlední řadě i podle výše nákladů plynoucích z použití stinicích prvků.Při použití stínicích prvků v provedení podle vynálezu, plnících funkcí regulačních tepelných odporu, je mpžno podstatné snížit nerovnoměrnosti V přestupu tepla do teplosměnných ploch nebo systémů a současně, za jinak...

Radiální kluzné ložisko s regulací spotřeby mazacího oleje podle zatížení

Načítavanie...

Číslo patentu: 244527

Dátum: 16.02.1987

Autor: Mazáe Jaroslav

MPK: F16C 33/10

Značky: radiální, podle, spotřeby, oleje, kluzné, regulaci, ložisko, zatížení, mazacího

Text:

...Macnnamñ Kapman pacnpocrpansemcs OT nasa ao nasa nasu cnyxaw nna ymannmaanma meresoro macna n nonsona menenoro Macxa E Bpa~ mammeňcs meůxe nana, T.v. meñxa nana neñoTByeT B anna Hacoca BHBKOCTH M nonBonMT Macao K cnenymmemyMacnaHomyĺKapmaxy. Homomy T 0 nasu BĽGCB KoHqamTcH, nonsonnmoe menesoe Macxo na yóerammeň Kpomxe Macnanoro Kapmana Bpamammeňca meüxx sama CHKMaercn, Macno pacnpenenzewoa L Macnssom Kapmase Ľ BHOBB BBOIHTca B cMaàoqHym menb....

Převodovka řaditelná při zatížení

Načítavanie...

Číslo patentu: 235083

Dátum: 15.02.1987

Autori: Ritter Gerhard, Gött Hans, Ritter Klaus, Ritter Josef

MPK: F16H 3/08

Značky: řaditelná, převodovka, zatížení

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká převodovky řaditelné při zatížení se vstupním hřídelem a výstupním hřídelem, které jsou opatřeny dvěma ozubenými koly s různým počtem zubů a s předlohou, která je opatřena ozubenými koly, řaditelnými alternativně spojkami do dráhy přenášené síly mezi vstupní a výstupní hřídel. Převodovka má jen jednoduchá ozubená kola a lze ji řadit jednoduchými hydraulickými řadicími prostředky při zatížení. Sériovým zapojením dvou nebo více...

Způsob úpravy vdechového vzduchu pro extrémní zatížení v podmínkách nadmořských výšek nad 1000 m

Načítavanie...

Číslo patentu: 247669

Dátum: 15.01.1987

Autori: Fibiger Ivo, Souček Ladislav, Kabelka Martin

MPK: A61M 16/00

Značky: zatížení, vzduchu, extrémní, výšek, způsob, úpravy, podmínkách, nadmořských, vdechového

Text:

...Jeho podstata spočívá v tom,že se v recyklovaném vdechovahém vzduchu upraví přisávéním čerstvého vzduchu obsah kyslíku na hodnoty 11 až 21 objemových vztsženo na složení vdechového vzduchu a takto upravený vzduch se smíchá s atmosferickým vzduchem na žádanou úroveň od 10 do 21 objemových, přičemž 0,4 až 3 objemová oxidu uhličitého jsou chemicky vázána.Výhody způsobu podle vynálezu spočívají v možností použití způsobu v jakékoliv nadmořské...

Vyzdívka pecního vozu, zejména pro velká zatížení

Načítavanie...

Číslo patentu: 234677

Dátum: 01.01.1987

Autori: Bůžek Jindřich, Duda Petr

Značky: velká, zejména, zatížení, vyzdívka, pecního, vozů

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vyřešení úplného vyrovnání změn, vzniklých tepelným a mechanickým namáháním bez vlivu na dolní část vyzdívky. Uvedeného účelu se dosáhne vytvořením věnce (1) z hydraulického žárobetonu kolem dolní části vyzdívky. Tuto část věnec (1) přesahuje a svým převýšením vytváří vanu, která je vyplněna zrnitým žárovzdorným materiálem (5). Dolní část vyzdívky tvoří vrstvy tepelně izolačních tvárnic (6).

Převáděcí závěsná kladnice, zejména pro zkušební zatížení

Načítavanie...

Číslo patentu: 234569

Dátum: 01.01.1987

Autori: Koláček Jaromír, Kršek Petr, Lankočí Aleš

MPK: B66C 1/10

Značky: zejména, kladnice, zatížení, zkušební, převáděcí, závěsná

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vyřešení konstrukce kladnice s ohledem na optimální převedení zkušebního lana při její nejnižší výšce. Uvedeného účelu se dosáhne pevným spojením postranních štítů (1, 1´) pevnými čepy (2, 2´), na jejichž vyčnívajících koncích jsou upraveny závěsy kladnice. Každý závěs je tvořen dvěma pásy (4, 4´), jež jsou u svého jednoho konce pevně spojeny závěsným čepem (6) a u svého druhého konce mají vytvořeny otvory, kterými jsou...

Zařízení na rušení nárazového zatížení

Načítavanie...

Číslo patentu: 233951

Dátum: 01.12.1986

Autori: Filatov Vladimír Nikolajevič, Gorina Ljudmila Vasiljevna, Markov Vladimír Alexandrovič, Kernasovskij Ilja Semjonovič

MPK: A62B 35/00, D04B 21/04, D03D 27/08...

Značky: zařízení, rušení, nárazového, zatížení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na rušení nárazového zatížení v bezpečnostním systému, které zahrnuje ohebý pás se dvěma volnými konci, sestávající z vrstev vytvořených jeho přehnutím a spojený s prostředkem pohlcujícím energii. Charakteristickou zvláštností tohoto energii pohlcujícího prostředku je, že je proveden ve tvaru smyček z ohebného materiálu, které jsou upevněny na jedné straně pásu po celé jeho délce a jsou uspořádány mezi jeho vrstvami, přičemž smyčky...

Regulační obvod pro rovnoměrné zatížení paralelně spojených zdrojů napětí s impulzní stabilizací

Načítavanie...

Číslo patentu: 236963

Dátum: 01.10.1986

Autor: Hoder Karel

MPK: G05F 1/15

Značky: spojených, stabilizaci, impulzní, rovnoměrné, regulační, napětí, paralelně, zdrojů, zatížení, obvod

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká regulačního obvodu pro rovnoměrné zatíženi paralelně spojených zdrojů napěti s impulsní stabilizací. Regulačním obvodem podle vynálezu jsou odstraněna dřívější složitá zapojení regulačních obvodů, která vyžadovala pomocná napájecí napěti. Regulační obvod podle vynálezu spočívá v zapojení proudového transformátoru, svým primárním vinutím do obvodu mezi vstupní, svorku skupiny stabilizátorů a vstup napětí s impulsní stabilizací,...

Zapojení pro zatížení trojfázového střídavého točivého stroje při tepelných zkouškách

Načítavanie...

Číslo patentu: 232501

Dátum: 15.08.1986

Autori: Hála Bohumil, Hlavatý Zdeněk, Kopecký Zdeněk

MPK: H02P 7/46, H02P 7/62

Značky: trojfázového, tepelných, stroje, točivého, střídavého, zapojení, zkouškách, zatížení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení pro zatížení trojfázového střídavého točivého stroje při tepelných zkouškách, které je určeno pro točivé stroje velkých výkon Zapojení sestává ze dvou trojfázových transformátorů, tyristorového spínače a zkoušeného stroje. Je provedeno tak, že k jednomu vývodu sekundárního vinutí každé, fáze prvního trojfázového transformátoru je připojen zkoušený stroj a ke druhému vývodu téhož sekundárního vinutí je připojen vstupní...

Zařízení na rušení nárazového zatížení

Načítavanie...

Číslo patentu: 233763

Dátum: 15.08.1986

Autor: Markov Vladimír Alexandrovič

MPK: D03D 27/08, D04B 21/04, A62B 35/00...

Značky: zařízení, nárazového, zatížení, rušení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na rušení nárazového zatížení v bezpečnostním systému obsahující oporu a s ní spojený ohebný netrhající se pás, mající prostředek pohlcující energii, rozrušovaný působícím zatížením. Energii pohlcující prostředek je tvořen smyčkami z ohebného materiálu. Toto zařízení je dále doplněno přídavným zařízením ve tvaru držáku, na němž jsou navleče smyčky z ohebného materiálu. Přitom držák je s výhodou tvořen tyčí, uzavřeným kroužkem nebe...

Rozváděč s řízeným průtokem nezávislým na zatížení

Načítavanie...

Číslo patentu: 231935

Dátum: 15.06.1986

Autor: Leiter Augustin

MPK: B66F 9/22

Značky: řízeným, rozvaděč, zatížení, nezávislým, průtokem

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká rozváděče s řízeným průtokem nezávislým na zatížení. Podstata vynálezu spočívá v tom, že v tělese rozváděče je uloženo šoupátko, v němž je přímo uspořádán nejméně jeden ventil pro řízení průtoku. Vhodným propojením řídicího kanálu s přívodním, spotřebním nebo odpadním kanálem rozváděče se docílí kombinace požadovaných funkcí. Lze například dosáhnout řízení průtoku do jednoho nebo obou vstupních hrdel spotřebiče, řízení z jednoho...

Stend pro zkoušení konstrukčních prvků ohybem při dlouhodobém zatížení

Načítavanie...

Číslo patentu: 226524

Dátum: 15.05.1986

Autori: Lembak Michal, Matějka Luděk

Značky: prvků, zkoušení, dlouhodobém, ohybem, konstrukčních, zatížení, stend

Zhrnutie / Anotácia:

Stend pro zkoušení konstrukčních prvků ohybem při dlouhodobém zatížení, sestávající ze základového rámu pro uložení zkoušeného konstrukčního prvku, dále z dvojramenné páky a ze svislého opěrného táhla kratšího ramene dvojramenné páky a z klece se zátěží zavěšené na delším ramenu dvojramenné páky, kde v bodu otáčení dvojramenné páky je upravena styková patka pro opření o zkoušený konstrukční prvek, vyznačený tím, že svislé opěrné táhlo (3)...