Patenty so značkou «zatěžovacích»

Zařízení pro zachycení reakce síly zatěžovacích prvků

Načítavanie...

Číslo patentu: 263407

Dátum: 11.04.1989

Autori: Bořil Zbyněk, Václavík Karel

MPK: G01G 23/01

Značky: zařízení, zachycení, zatěžovacích, reakce, prvků, síly

Text:

...prvku rovnoběžně se směrem působení tíhové síly váženého materiálu. Posuvem opěr po základovém rámu váhy lze nastavit výslednici působíoích sil zatěžovacích prvků do směru, který je totožný se směrem tíhové síly váženého materiálu. Tím lze přesně vyrovnat hodnotu zatížení závažového ústrojí při silovém působení zatěžovaoích prvků s hodnotou tíhového působení váženého materiálu. Konečným výsledkem pak je zpřesnění metrologické kontroly vah....

Zařízení pro přenos síly zatěžovacích prvků na váhy

Načítavanie...

Číslo patentu: 263266

Dátum: 11.04.1989

Autori: Bořil Zbyněk, Václavík Karel

MPK: G01G 23/01

Značky: prvků, prenos, zařízení, síly, váhy, zatěžovacích

Text:

...materiálu při normálním provozu váhy. Tyto odchylky pak způsobují chyby ve výsledcích metrologické kontroly vah.Uvedené nevýhody odstraňuje zařízení podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom,že zatěžovací.prvek, jenž je jedním koncom připojen ke konzole psvně spojené s ramem váhy,je druhým koncem připojen k vyrovnávací desce, která je volně uložena na prístupné ploše váhového nosníku.Vyšší účinek vynálezu spočíva v tom, že vyrovnavací...

Zařízení pro zachycení reakce síly zatěžovacích prvků

Načítavanie...

Číslo patentu: 262321

Dátum: 14.03.1989

Autori: Václavík Karel, Bořil Zbyněk

MPK: G01G 23/01

Značky: síly, zařízení, reakce, zachycení, zatěžovacích, prvků

Text:

...k této ose rozloženy po obou jejích stranách.Vyšší účinek vynálezu spočíva v tom, že posuvem spodních operných patek v otvorech základového rámu váhy lze jednotlivé konzoly přemístit do poloh, V nichž směr výslednice působících sil jednotlivých zatěžovacích prvků je totožný se směrem působení tíhové sílyK váženého materiálu. Tím lze přesně vyrovnat hodnotu zatížení závažového ústrojí při silovémpůsobení zatěžovacích prvků s hodnotou tíhového...