Patenty so značkou «zásuvný»

Tesniaci krúžok a zásuvný hrdlový spoj

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16664

Dátum: 29.02.2012

Autori: Kloppenburg Ingo, Steinhoff Albert, Kuhlage Henrik, Wellenbrock Klaus

MPK: F16L 21/025, F16L 25/00, F16L 21/035...

Značky: krúžok, hrdlový, zásuvný, tesniaci

Text:

...materiál tvoriaci vonkajšiu vrstvu vytvára v súlade s výhodným uskutočnením predmetu tohto vynálezu upevňovaciu základňu. Upevňovacia základňa slúži na montáž a upevnenie na zásuvný koniec alebo hrdlový koniec. Zvyčajne sa upevnenie uskutočňuje na zásuvnom konci. Upevňovacia základňa sa za týmto účelom zvyčajne nasunie na zásuvný koniec a v axiálnom smere je podopieraná nosným ramenom zásuvného konca.0011 Podľa výhodného uskutočnenia...

Zásuvný konektor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19949

Dátum: 16.08.2011

Autor: Lappöhn Jürgen

MPK: H01R 13/428

Značky: zásuvný, konektor

Text:

...konektora podľa tohto vynálezu sú predmetom závislých nárokov s odkazom na nárok 1.0011 Výhodné uskutočnení teda stanovuje, že aspoň jedno vyhĺbenie sekundárneho uzamknutia je vytvorené kónicky a zamykaci výstupok s ohľadom na toto vyhĺbenie sekundárneho uzamknutia má (nepatrný) presah, takže pri zachytení sekundárneho zamykacieho výstupku vo vyhĺbení sekundárneho uzamknutia, pri súčasnom pohybe kontaktného prvku vzákladňovom prvku zásuvného...

Zásuvný prvok zástrčky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16739

Dátum: 24.03.2011

Autori: Gimbel Marcus, Forell Richard, Schneider Joachim

MPK: H01R 13/629, H01R 13/52, H01R 13/74...

Značky: prvok, zásuvný, zástrčky

Text:

...prvkom pri uchovanírovnakého počtu spojovacích prvkov. V dôsledku toho celázástrčka a teda otvor diery môže byť menší alebo užší než V prípade zástrčky podľa doterajšej techniky s rovnakým spojovacim osadením. Namiesto medzi ochranným plášťom a plášťom združovacej zásuvky môže byť združovacia zásuvka tesnená proti vonkajšiemu prostrediu na zaisťovacom zariadení bez dopadu na rozmery zásuvky, združovacej zásuvky alebo priechodného dielu. 0012...

Zásuvný spoj

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20604

Dátum: 30.09.2009

Autori: Kronenberg Max, Kronenberg Ralf

MPK: E06B 3/667

Značky: zásuvný

Text:

...upevneným koncovým dielom, aobrázok 8 nárys dutého profilu so zásuvným spojom.Vynález sa týka zásuvného spoja (l) pre duté profily (17, 18) dištančných držiakov alebo priečok pre izolačné sklenené tabule. Ďalej sa vynález týka usporiadania dutých profilov (17,18) so zasunutým zásuvným spojom (l) a ďalším nadstavbovým dielom, ktorý je zafixovaný pomocou svorky (19), prestrčenej zásuvným spojom (l), alebo pomocou iného upevňovacie ho...

Pružinový zásuvný konektor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15285

Dátum: 11.02.2008

Autori: Lee Chul Sub, Kwon Gi Chan, Lim Kun Taek

MPK: H01R 13/635, H01R 13/629

Značky: pružinový, zásuvný, konektor

Text:

...nízky zásuvný tlak, zahrňujúci prvé puzdro konektora s výstupkami a druhé puzdro konektora s vodiacimi drážkami pre uvedené výstupky. Posúvač s drážkami sa zasúva do druhého puzdra konektora azavádza prvé puzdro konektora do druhého puzdra konektora.0012 US 6 210 185 zverejňuje konštrukciu konektora so zásuvkou, ktorej pracovný prvok ovplyvňuje spojovanie a rozpojovanie jedným pohybom. Tento pracovný prvok je spojený s dvoma pohyblivými...

Zásuvný zvodič prepätia

Načítavanie...

Číslo patentu: 285077

Dátum: 03.05.2006

Autori: Nitsch Kurt, Suchentrunk Karl

MPK: H01T 1/00

Značky: zásuvný, prepätia, zvodič

Zhrnutie / Anotácia:

Zásuvný zvodič prepätia obsahuje dolný diel (22) s uloženiami (23) kontaktov a horný diel (24) s kontaktnými kolíkmi (9), zasunovateľnými do uloženia (23) kontaktov s prvkom (1) zvodiča prepätia, usporiadaným medzi týmito kontaktnými kolíkmi (9), a tvoreným výhodne varistorom, pričom v prívodnom vedení na prvok (1) zvodiča prepätia je usporiadané najmenej jedno spájkované miesto (25), pri ktorom jedna zo spájkovaných častí (11, 8) prívodného...

Zásuvný držiak najmä pre lekárske prístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 249202

Dátum: 12.03.1987

Autori: Pilát Josef, Smetana Pavel

MPK: A47B 88/04, A61B 19/00

Značky: lékařské, držiak, zásuvný, prístroje, najmä

Text:

...sa musia prístroje prálcne -demontovatlNevýhody týchto konštrukčných riešení odstraňuje Zásuvný držiak podľa vynálezu,vytvorený z vodiacich líšt a pla-stického držiaka, ktorého podstata je v tom, že rovnobežne vodiace lišty pevne uchytené v plášti prístroja sú opatrene plozdlžnou dražkou, do ktorej zapadá výstupok držiaka prístroja,ktorý je pripojený k rámu pojazdného v-ozika skrutk-ou. Poloha plášte prístroja v pozdlžnej drážke je...

Magnetický zásuvný odlučovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 227412

Dátum: 01.06.1984

Autori: Žák, Nový Miroslav, Madry Ferdinand

Značky: magnetický, odlučovač, zásuvný

Zhrnutie / Anotácia:

Magnetický zásuvný odlučovač, tvořený elktromagnetem s feromagnetickým jhem, vyznačený tím, že jho magnetu (1) sestává ze dvou magneticky oddělených částí, tvořených plochým jádrem (3) umístěným uvnitř cívky (2) a rámkem (4) upraveným po jejím vnějším obvodu, přičemž cívka (2) je oboustranně po své délce opatřena chranícími deskami (5) z nemagnetického materiálu.