Patenty so značkou «zásobníky»

Zlepšené perforované veko pre zásobníky na varenie jedla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14580

Dátum: 29.01.2010

Autori: Ferrari Luciano, Ferrari Marco

MPK: A47J 36/06, A47J 36/38, A47J 37/12...

Značky: varenie, jedlá, zásobníky, zlepšené, perforované

Text:

...použiť pre niekoľko ďalších varení, až päťkrát aj viac.0009 Bolo však zistené, že tento druh zlepšeného veka tiež, aj ked umožňuje dosahovať vynikajúce výsledky, predstavuje problém postupného prehrievania misky pre zhromažďovanie pár a kondenzáciu, s tým dôsledkom, že množstvo pár, ktoré kondenzuje a je vrátené späť do zásobníka na varenie, EP 2 391252 34 515 /Hje nižšie než množstvo potrebné na dosiahnutie požadovaných charakteristík...

Tonerové zásobníky pre zariadenie na tvorbu obrázkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17245

Dátum: 01.12.2008

Autori: Gettelfinger Darin, Gayne Jarrett, Kerley Matthew, Dawson Jedediah, Chaudhuri Akash

MPK: G03G 21/16

Značky: zásobníky, tvorbu, tonerové, zariadenie, obrázkov

Text:

...Obrázok 17 je perspektívny pohľad na zásobník úplne zasunutý do zariadenia natvorbu obrázkov podľa jednej formy vynálezu. Detailný opis0025 Táto prihláška smeruje na tonerové zásobníky na použitie v zariadeniach na tvorbu obrázkov. Obrázok 1 schematicky ilustruje jednu formu vynálezu, ktorá zahŕňa tonerový zásobník 10 s jedným alebo viacerými zaberacími prvkami 11. Zariadenie 10 na tvorbu obrázkov zahŕňa prijímajúci priestor 101 dimenzovaný...

Stlačiteľné trubicové zásobníky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9197

Dátum: 02.05.2008

Autor: Ashman Philip Colin

MPK: B65D 35/08, B32B 27/08

Značky: trubicové, zásobníky, stlačitelné

Text:

...inhercntných prudkých procesov zohriutia a ochladenie, ku ktorým dochádza v priebehu výroby každej vrstvy alebo podzostavy vrstiev. Ďalej je pre rozdielne vrstvy alebo podzostavy vrstiev obvyklé to, že sú vyrobené použitím rozdielnych procesov, použitím rovnakých procesov s rozdielnymi časmi trvania (často s rozdiclnymi vsádzkami alebo zdrojmi surovćho materiálu) alebo použitím rozdielnych výrobných liniek (dokonca na rozdiel nych...

“PRESS-TWIST” uzatváracie zariadenie pre zásobníky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9468

Dátum: 29.07.2005

Autori: Pfromm Carsten, Dobbelstein Peter

MPK: B65D 41/34

Značky: zariadenie, uzatváracie, press-twist, zásobníky

Text:

...(zo strany okraja). Táto oblasť slúži jednak akotesnenie na čelnej strane tela zásobníka, a jednak ako závit, ktorý sa mávytvorit, proti výćnelkom alebo závitovým kusom umiestneným na zásobníku,ktoré sa tu vždy rozkladajú kus ďalej, avšak v obvodovom smere a axiálnomsmere prebiehajú odstupňovane a šikmo postavené.0007 Zaisťovací krúžok nie je z kovu, je napríklad zhotovený z plastu,ktorý umožňuje jednak byt elasticky poddajný a jednak...

Plniaci ventil na vrecúška, vrecia alebo podobné zásobníky

Načítavanie...

Číslo patentu: 282678

Dátum: 10.10.2002

Autor: Andersen Carsten

MPK: F16K 15/20

Značky: vrecúška, plniaci, vrecia, ventil, podobně, zásobníky

Zhrnutie / Anotácia:

Príruba (2) s kruhovým valcovým otvorom je daná do plniaceho ventilu (1) na zásobník s nevystuženými stenami, ktorý bude vzduchom natlakovaný, pričom príruba (2) je pripevnená na zásobník alebo prepravný obal. Plniaca dýza (6) spojená s telesom (9) ventilu je zmontovaná s O-krúžkom (7) v otvore (4) trubicovej časti (3). Teleso (9) ventilu s plniacou dýzou je otočne umiestnené v trubicovej časti (3) a je vybavené kužeľovou vnútornou stenou (13),...

Atramentové zásobníky z penového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 100

Dátum: 01.07.2002

Autor: Free Sharon

MPK: C08G 18/00, B65D 81/26, B41J 2/175...

Značky: materiálů, atramentové, pěnového, zásobníky

Text:

...s rozpúšťadlami nachádzajúcimi sa v atramente, čo zase zabraňuje organíckému materiálu v penovom materiáli, aby presakoval do atramentu.3 US patent 6102532 opisuje penové materiály pre atramentový zásobník. Vynález opísaný vtomto US patente má za ciel vyriešiť problém s mäkkosťou penových materiálov v atramentových kartridžoch. Patent je zameraný najmä na zavedenie penového stabilizátora (povrchovo aktívnej látky) s polyéterpolyolom...

Atramentové zásobníky z penového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 94

Dátum: 01.07.2002

Autor: Free Sharon

MPK: B41J 2/175, C08G 18/00, B65D 81/26...

Značky: materiálů, zásobníky, atramentové, pěnového

Text:

...penových materiálov pre atramentový zásobníkaje zameraný najmä na zahrnutie penového stabilizátora (povrchovo aktívnejlátky) spolyéterpolyolom na vytvorenie polotuhých penových materiálov.V príkladoch uskutočnenia je použitý TDI-80, ktorý je zmesou majúcou najmenej 80 2,4-toluéndíizokyanátu. Je navrhnuté, aby sa izokyanátový index udržiaval v rozsahu 110 až 150, aby sa napomohlo redukcii extrahovateľných látok.Japonská zverejnená patentová...

Karuselový zásobník pre rúrkové zásobníky súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: 269578

Dátum: 11.04.1990

Autori: Loebl Tomáš, Dedík Ján

MPK: B23Q 7/02

Značky: rúrkové, súčiastok, zásobníky, zásobník, karuselový

Text:

...vyprázdnení rúrkovýoh zásobníkov pred zopnutím pohonovej jednotky, na obr. 5 je nakreslená poloha drážky kotúč a plných zásobníkov voči vstupným dráham po otočení hriadela pohonovej jednotky o 180 ° a na obr. 6 je nakreslená konečná poloha drážky kotúče, plných rúrkových zásobníkov voči dráham po zastavení pohonovejKaruselový zásobník pre rúrková zásobníky súčiastok pozostáva zo stĺpa g na kto rom je upevnená základová doska §. Na základovej...

Vibrační zařízení pro násypky, zásobníky a skluzy sypkých látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 253077

Dátum: 15.10.1987

Autori: Pastrňák Josef, Odstrčil Libor, Bičánek Bedřich, Bělunek Bohumír, Kubín Sáva

MPK: B65D 88/66

Značky: zařízení, zásobníky, vibrační, skluzy, násypky, sypkých, látek

Text:

...náročnost a složitost otočného uložení tělesa vibrátoru v základní desce vibrátoru, kde otočné uložení musí dovolovat otáčivý pohyb s minimálním točivým odporem při současné odolnosti proti kmitavým silám značné velikosti. Další nevýhodou je pouze jednoúčelová použitelnost popsaného speciálního provedení vibrátoru a tím také nemožnost jeho náhrady jiným typem příložného vibrátoru.Všechny uvedené nevýhody odstraňuje zařízení pro násypky,...

Vibrační soustava pro násypky, zásobníky a skluzy sypkých látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 248611

Dátum: 12.02.1987

Autori: Pastrňák Josef, Kubín Sáva, Tyrlík Jaroslav, Bělunek Bohumír

MPK: B65G 65/30, B65G 65/32

Značky: soustava, skluzy, zásobníky, vibrační, sypkých, násypky, látek

Text:

...a skluzy pro sypké látky, která je opatřena jedním vibrátorom a je pripevněna k nosné konstrukcí, pomocí pruiných prvků z podstata vynálezu spočíva v tom, že na jedné straně násypky, zásobníku nebo skluzu do pŕipovněn vibrátor a na druhé straně je k násypoe. zásobníku nebo skluzu naspoločané vodorovné css s vibrátorom, připsvnäno protizáveží s proměnnou hmotnosti.Výhody vibrační soustavy podle vyndlazu Jsou dvojího druhu v případě, kdy se...

Způsob odplynění optických elektronek s fotokatodou, obsahujících zásobníky alkalických kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 224444

Dátum: 01.12.1985

Autor: Dvořák Mirko

Značky: způsob, odplynění, fotokatodou, optických, kovů, elektronek, obsahujících, zásobníky, alkalických

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob odplynění optických elektronek s fotokatodou obsahujících zásobníky alkalických kovů, zejména fotonásobičů a zesilovačů jasu rtg obrazu, vyznačující se tím, že elektronka se po přitavení na čerpací stojan vyčerpá na tlak 10 Pa až 10-2 Pa, zásobníky alkalických kovů se nažhaví po dobu 3 sekund až 10 minut pomocí elektrického proudu nebo vysokofrekvenčním ohřevem na teplotu, která je nižší než teplota při které se alkalické kovy redukují,...