Patenty so značkou «zásobníkem»

Zapojení pro obousměrný převod energie mezi supravodivým magnetickým energetickým zásobníkem a stejnosměrnou sítí

Načítavanie...

Číslo patentu: 262554

Dátum: 14.03.1989

Autori: Ibl Stanislav, Čeřovský Zdeněk, Bartoš Stanislav, Kamenický Jan

MPK: H01F 5/08, H02J 13/00

Značky: obousměrný, magnetickým, energetickým, sítí, zapojení, supravodivým, energie, převod, zásobníkem, stejnosměrnou

Text:

...prvního jednosměrného spínacího prvku 5 a prvního neřízeného usměrňovače 5 a jednak sériová kombinace druhého jednosměrného spínacího prvku 5 a druhého neřízeného ueměrňovače 1. Mezi společně uzly g, g prvků jednotlivých větví je pak zapojen kondenzátor lg, k němuž je připojena měničová soustava ll. Paralelně ke kondenzátoru 33 je zapojen třetí jednosměrný spínací prvek lg v sérii s ochranným odporem lg.Vlastní obousměrný přenos energie mezi...

Zapojení pro obousměrný převod energie mezi supravodivým magnetickým energetickým zásobníkem a střídavou sítí

Načítavanie...

Číslo patentu: 261762

Dátum: 10.02.1989

Autori: Čeřovský Zdeněk, Bartoš Stanislav, Ibl Stanislav, Kamenický Jan

MPK: H02J 15/00

Značky: střídavou, energie, sítí, převod, magnetickým, supravodivým, obousměrný, zapojení, energetickým, zásobníkem

Text:

...hlavní supravodivé indukčnoeti l je svou druhou svorkou připojen druhý jednosmerný spínací prvek 3, který je svou první svorkou připojen přes kondenzátor g k první svoroe supravodivé indukčnosti l. Na kondenzatoru 3 je polarita napětí alfa, respektive beta podle zvoleného pracovního režimu. Ke kondenzátoru g je paralelne připojena sériová kombinace vyhlazovací indukčnoatí 1 4 jediného bloku 3 měniče. Paralelně k prvnímu jednosměrnému...

Redukční ventil s hydraulickým zásobníkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 257799

Dátum: 15.06.1988

Autori: Wojnar Henryk, Skoczyňski Wojciech, Zygmunt Jaronim, Sznapka Helmut, Diederichs Ryszard

MPK: F16K 17/06

Značky: hydraulickým, redukční, ventil, zásobníkem

Text:

...končícím kuželkou 28 uloženou v sedle 27. Diferenciální .plochy objímky jsou přitlačovány do sedel 26, 27 pružinoru 32. Nad souprwavou diferenciálních ventilů 20, 25 je umístěn hydraulický, vzduchem ovládaný akumulátor 18, spojený s redukčním ventilem vložkou 16. V tělese 1 redukčuního ventilu je .proti hlavě 11 vytvorřen vstupní »kanál 2, přičemž kanál 6 je spojen s jimkou »a výstupem a výstupní kanál 7 vystupuje na protilehlé straně tělesa 1...

Rotační brousicí kotouč se zásobníkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 252942

Dátum: 15.10.1987

Autor: Pálenský Zdeněk

MPK: B24B 19/24

Značky: rotační, kotouč, zásobníkem, brousící

Text:

...5 od elasoické podložky Ě směrem doleva se konec kyvné páky E opře 0 vnitřní obvodovou plochuZ, čímž je osa 9 tažné pružiny Š za středovou osou łg čepu Ža kyvná páka 5 je stabilizována V odklopné po 1 oze Rotační brousici kotouč ł je opatřen průchodem łłpro brusný pás 3a pevnou opěrou łâ, která má V místě dotyku s koncom kyvné páky E elastickou podložku §. Matice łâ na hnacim hřideli łł zajišřuje kazetu zásobníku 3 proti vysunuti z...

Otopná soustava s akumulačním zásobníkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 232201

Dátum: 01.03.1987

Autor: Buršík Prokop

MPK: F24D 11/00

Značky: otopná, zásobníkem, akumulačním, soustava

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká otopné soustavy s akumulačním zásobníkem otopné vody pro zajištění automatického vytápění objektu i v době přerušeného provozu kotle na hnědé uhlí. Oběh otopné vody v kotli, akumulačním zásobníku a ve vytápěcím okruhu je zajišťován postupně ve dvou oddělených okruzích jedním oběhovým čerpadlem, jehož sací a výtlačné potrubí je připojeno pomocí čtyř dvoucestných či dvou trojcestných armatur jednak k hornímu otvoru v akumulačním...

Kontejner s pružným zásobníkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 234670

Dátum: 01.01.1987

Autor: Pavlusik Peter

Značky: kontejner, pružným, zásobníkem

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru skladování a přepravy. Řeší problematiku skladování a přepravy sypkých materiálů. Týká se kontejneru s pružným zásobníkem vloženým do kovového rámu, určeným pro přepravu a skladování sypkých materiálů v horní části uchycený mezi dvojici trubek a fixovaný výplni, ve spodní části opatřený otočným uzávěrem uchyceným v kostre uzávěru, horní část kovového rámu je vyplněná plechovým krytem s plnícim hrdlem uzavřeným víkem....

Zapojení zdroje tepla s akumulačním zásobníkem tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 246456

Dátum: 13.03.1986

Autor: Valíeek Jaromír

MPK: F24D 11/00, F24H 9/20

Značky: tepla, zapojení, zásobníkem, zdroje, akumulačním

Text:

...V je dopravováno základním okruhem do soustavy vytápění V, kde se ochlazuje a zpětně cirvkuluje do zdroje tepla Z. Uzavřeny jsou armatury S 2, S 5, S 7,S 10, S 12, ostatní armatury, tj. S 1, S 3, S 4,S 6, S 8, S 11 jsou otevřeny, takže topné médium cirukuluje od čerpadla C 1 soustavy vytápětní V zpětným potrubím 1, 2, 3, ído zdroje tepla Z a potrubím 4, 5, soustavou vytápění V a zpětným potrubím B, 7, 8 do čerpadla C 1. Po dosažení...

Dvouzákrutové vřeteno se zásobníkem mazadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 216820

Dátum: 15.01.1985

Autor: Franzen Gustav

Značky: vřeteno, mazadla, dvouzákrutové, zásobníkem

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká dvauzákrutového vřetena, uloženého v ochranném hrnci, sestávajícím z obvodového pláště, dna a z dutého náboje vřetena, kde obvodová plocha ochranného hrnce, po které klouže obíhající příze, je smáčena mazadlem nebo smáčedlem pro úpravu vlastností příze. Přívod mazadla nebo smáčedla na obvodovou plochu ochranného hrnce je zajišťován propojením této plochy se zásobníkem mazadla. Podstata vřetena podle vynálezu spočívá v tom, že...