Patenty so značkou «zásaditých»

Spôsob výroby puzolánových alebo hydraulických mletých prísad pre cementársky priemysel zo zásaditých oxidických trosiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 286295

Dátum: 18.06.2008

Autor: Edlinger Alfred

MPK: C21B 3/00, C04B 5/00, C21C 5/28...

Značky: zásaditých, oxidických, trosiek, spôsob, puzolánových, výroby, priemysel, přísad, mletých, cementársky, hydraulických

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe výroby puzolánových alebo hydraulických mletých prísad pre cementársky priemysel zo zásaditých oxidických trosiek, najmä oceľových trosiek, s použitím kovového kúpeľa na redukciu oxidov kovov z trosiek, sa zásaditosť tekutých trosiek nastaví pridaním kyslých korekčných látok, ako napríklad kremenného piesku a/alebo vysokopecnej trosky, a/alebo korekčných látok s obsahom SiO2, pred redukciou na hodnotu, ktorá je 0,1 až 0,5 pod...

Spôsob prípravy kyslých a zásaditých elektrolytov na báze vody bez chemických prísad a zariadenie na ich prípravu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284509

Dátum: 18.04.2005

Autori: Červenák Ján, Červenáková Dana

MPK: C02F 1/48, C02F 1/46

Značky: zariadenie, přípravy, zásaditých, báze, chemických, kyslých, přípravu, přísad, spôsob, elektrolytov

Zhrnutie / Anotácia:

Na prúdiacu vodu s laminárnym charakterom prúdenia pôsobí v upravovanom priestore buď samostatne, alebo súčasne elektrické a magnetické pole tak, aby vektory sily elektrického poľa a magnetickej indukcie pôsobili kolmo na smer vektora rýchlosti vody v laminárnych vláknach. Voda je upravovaná v zariadení využívajúcom princíp separácie vybraných typov iónov zo znečistenej vody a ich následnej implantácie do vody čistej.

Spôsob výroby zásaditých roztokov polyalumíniumchloridu, obsahujúcich sírany

Načítavanie...

Číslo patentu: 278777

Dátum: 12.01.1994

Autori: Haupt Frank, Geiler Gunter, Haake Gerhard

MPK: C01F 7/00

Značky: polyalumíniumchloridu, obsahujúcich, roztokov, spôsob, výroby, zásaditých, sírany

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob výroby zásaditých roztokov polyalumíniumchloridu, ktoré obsahujú sírany. Najskôr sa z roztoku odstránia látky obsahujúce hliník pomocou kyseliny chlorovodíkovej, potom sa odfiltruje nerozpustný zvyšok a takýto roztok zbavený pevných látok sa odparí. Z odpareného roztoku sa kryštalizáciou získa AlCl3 . 6 H2O, ktorý sa pri teplote 150 °C až 200 °C tepelným rozkladom premení na pevný zásaditý chlorid hlinitý a tento sa rozpustí...

Způsob získávání galia obsaženého v zásaditých vodných roztocích extrakcí těchto roztoků

Načítavanie...

Číslo patentu: 231952

Dátum: 15.12.1986

Autori: Helgorsky Jaques, Leveque Alain

MPK: C01G 15/00

Značky: získavání, obsaženého, těchto, roztoku, zásaditých, extrakci, galia, vodných, roztocích, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob získávání galia obsaženého v zásaditých vodných roztocích extrakci těchto roztoků organickou fází obsahující alespoň jeden substituovaný hydroxychinolin, vyznačující se tím, že se vodný roztok uvede ve styk s organickou fází, zahrnující alespoň jedno organické rozpouštědlo, alespoň jeden substituovaný hydroxychinolin obecného vzorce I, ve kterém R1, R2, R3, R4, R5 a R6, které jsou shodné nebo různé, se volí ze skupiny, zahrnujíci vodík...

Způsob čištění neutrálních nebo zásaditých roztoků elektrolytů

Načítavanie...

Číslo patentu: 226201

Dátum: 01.08.1984

Autor: Rupprich Siegfried

Značky: neutrálních, roztoku, způsob, zásaditých, čištění, elektrolytu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu čištění neutrálních nebo zásaditých roztoků elektrolytů a jejích odpadu obsahujících ionty těžkých kovů a zejména sloučeniny šestimocného chromu, které vznikají při elektrochemickém obrábění kovů, přičemž se jako redukční činidlo používají sloučeniny dvojmocného železa. Podle vynálezu je možno provádět dosud známe nákladné způsoby provádění čištění značně ekonomičtěji. Dosahuje se toho přípravou a reakcí redukčního...