Patenty so značkou «žáruvzdorná»

Žáruvzdorná vyzdívka konvertoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 268696

Dátum: 11.04.1990

Autor: Henych Ivo

MPK: C04B 35/68

Značky: vyzdívka, žáruvzdorná, konvertoru

Text:

...odpadá dosud nezbytné,časově náročné dusání pomocí šablon, takže se část vyzdívky poäkozeně během výroby může rych. 1 ° vyměnit. Protože je keramický materiál prefabrikovaných dílů předem slinován, postačuje jen krátké předehŕátí na potřebnou teplotu, zatímco sušení a slinování odpadá.To má za následok snížení úsad strusky na vyzdívce konvertoru a zároveň odpadá nutnost vybavení provozu dalším náhradním konvertorem.Vynález bude nyní...

Klínová žáruvzdorná cihla pro vyzdívání kovových rotujících válcových plášťů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260854

Dátum: 12.01.1989

Autor: Geryk Milan

MPK: F27D 1/00, F27D 1/04

Značky: kovových, cihla, žáruvzdorná, rotujících, válcových, klínová, vyzdívání, plastů

Text:

...nejdřív cihly a opřou o plášť, takže odvaloväní vv plášti a axiální pohyb cihel nenastává a vznikající axiální tlak mezi cihlami rozdrtí cihly u zádržného kroužku. Ro-zdrcením cihel se přehřeje plášť a vznikají další škody. l kdyby k rowzdrcení nedošlo, axiálním postupem cihel se obnaží zádržné kro-užky z dolní strany a přehřejí se s následným vhrdlením.Uvedené nevýhody odstraňuje klínová žá 4ruvzdorná cihla pro vyzdívání kovových rotujIcích...

Žáruvzdorná a žárupevná slitina, odolná proti otěru a korozi

Načítavanie...

Číslo patentu: 255976

Dátum: 15.04.1988

Autori: Lorenc Adolf, Kittner Albert

MPK: C22C 38/44

Značky: korozi, žárupevná, žáruvzdorná, odolná, slitina, oteru, proti

Text:

...až 37 hmotnosti, kobalt 14 až 16 hmotnosti, wolfram 4,5 až 5,5 Q hmotnosti, zbytek železo.životnost trnu vyrobených z této slitiny není vysoká a k porušení trnů dochází V průměru po tažení 20 ks trubkových oblouků.zvýšenou životnost vykazují trny vyrobené ze žáruvzdorně a žárupevné slitiny, odolné proti otěru a korozi podle vynálezu, v hmotnostníoh poměrech uhlík 0,45 až 0,55, křemík 1,2 až 2,0 , mangan do 0,7 , síra do 0,020 , fosfor do...

Žáruvzdorná keramická hmota pro výrobu přesných odlitků a jader

Načítavanie...

Číslo patentu: 240855

Dátum: 01.01.1988

Autori: Strmiska Zdenik, Látal Lubomír

MPK: C04B 35/62, B22C 1/16

Značky: odlitků, žáruvzdorná, výrobu, přesných, jader, hmota, keramická

Text:

...při lití a jsou odolné proti penetraci do teploty 140000 při použití křemenného ostřiva a do teploty l 600 °C při použití ostřiva oxidu hlinitého nebo karbidu křemíku. Další výhodnouí vlastností je rozměrová stáloet po zehřátí ne l 000 °C a opětovné zchladnutí na 20 °C, kdy dochází ke změně lineárních rozměrů formy nebo jádra v rozsahu 0,l až 0,2 .Výhody keramické hmoty podle vynálezu spočívají v její snedné dostupnosti, láci, rozměrové...

Žáruvzdorná hmota pro výrobu porézních koncovek

Načítavanie...

Číslo patentu: 253500

Dátum: 12.11.1987

Autori: Chovaniec František, Glos Miroslav, Tyrlík Karel, Křibík Václav, Pekárek Ladislav

MPK: C04B 35/02

Značky: porézních, žáruvzdorná, hmota, koncovek, výrobu

Text:

...z hmoty podle vynálezu k aamovolnémuvytvrzování na vzduchu akoncovka doaáhne manipulační pevnosti asi za půl hodiny a provoz 253 500 ní pevnost Již za tři dny, aniž by ji bylo nutno dále tepelně zpracovávat, žíhat a vypalovat.Podstatu vynálezu blíže objasňují tři praktické příklady složení hmoty pro porézní koncovku používanou v ponorné trysce pro argonování oceli V licí pánvi.Porézní koncovka ponorné trysky byla vyrobene ze žáruvzdorné směsi...

Žáruvzdorná směs pro výrobu jader a forem

Načítavanie...

Číslo patentu: 234540

Dátum: 01.11.1987

Autori: Burian Alois, Zadák Zdeněk, Křístek Jiří

MPK: B22C 1/00, B22C 1/16

Značky: jader, směs, forem, žáruvzdorná, výrobu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká žáruvzdorné směsi pro výrobu slévárenských forem a jader, zejména směsi pojené vodním sklem, skládající se z nekřemenného ostřiva a pojiva na bázi vodního skla, případně tvrdidla. Směs obsahuje 0,01 až 2 hmotnostní díly minerálního oleje na 100 dílů hmotnostních ostřiva, dávkovaného před přidáním vodního skla. Minerální olej se přidává k ostřivu jako první složka.

Žáruvzdorná izolace hořáku rotační pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 244607

Dátum: 14.10.1987

Autor: Slusarchyk William Allen

MPK: F27B 7/34

Značky: žáruvzdorná, rotační, izolace, hořáku

Text:

...o různd dolce, napr. pdsoviny, nebo so mori pletiven e na takto pripravený hořdk se nenese moeenico ee Idruvzdornćho metoridlu. Po vyeuloní je hořák připraven k nomontovdní do rotační poco.Nevýhody doposud provddloých izolací hořdků spodívzjí v ton, Io po ponlrnl krdtkd debl provozu dochdzí k poškození keremické nebo jind Idruvzdornó vrstvy a v důsledku toho i k propdloní ochranná trubky nebo jindhe krytu.vznikejí tím, za značné ztráty...

Žáruvzdorná keramická hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 251855

Dátum: 13.08.1987

Autori: Kraus Michael, Fiala Miloš, Veltruský Vladimír, Haase Pavel

MPK: C04B 35/14

Značky: keramická, hmota, žáruvzdorná

Text:

...aínonný, dusičrrain amooný a chlorid amonny.Výhodou hmovty podle vynálezu je zejména její vysoká chemická Čistota. Hmotu lze aplikovat za tepla i za studena, při poměrně krátké době tuhnutí. Tvanovky vytvářené litím za vibirace do ñocrem dosahují manipulační pevnost 6 MPa již po 2 hodinách,která postupem času dále narůstä. Další výhodou je znožnost vyrábět kloznplikrovianéSměs určená k výstavbě pece obsahuje 70 0/0 hmot. taveoého křemene v...

Žáruvzdorná zásaditá hmota pro vysocehutné žáromonolitické vystýlky

Načítavanie...

Číslo patentu: 251728

Dátum: 16.07.1987

Autori: Skovajsa Ladislav, Ovčaří Karel

MPK: C04B 35/62

Značky: hmota, žáromonolitické, zásaditá, žáruvzdorná, vystýlky, vysocehutné

Text:

...49 a při mezerovitosti 55 až 60 obsahPopsaná žárovzdorná zásaditá hmota umožňuje při použití,tj. při hotovení baziokýoh žáromonolitů ve stavebním díla za251 723 použití běžných zhutňovacíoh nástrojů dosažení mimořádně hutnotv a tím i mimořádně odolnosti a trvanlivosti. Při dusání běžnýmitpneumatiokými pěohy lze dosáhnout stejné hutnoty jako u tvarovýoh kamenů strojně lisovanýoh měrnými tlaky 100 až 150 MPa. Vyjádřeno celkovou mezerovitosti...

Chromniklová žáruvzdorná slitina se zvýšeným obsahem železa

Načítavanie...

Číslo patentu: 251560

Dátum: 16.07.1987

Autori: Vyklický Miloslav, Tichý Josef, Kostohryz Miloslav, Jirsa Jan, Měřička Miroslav, Jablonský Ladislav, Tykal Vladimír

MPK: C22C 19/05

Značky: zvýšeným, železa, žáruvzdorná, slitina, obsahem, chromniklová

Text:

...obtížné dostupná.Uvedené nedostatky chromniklová žáruvzdorná slitina se zvýšeným obsahem železa, s obsahem manganu od 0,1 do 2,0 hmot., od 0,05 do 2,0 hmot. křemiku, od 0,001 do 0,05 hmot. fosforu, od 0,01 do 0,05 hmot. síry, od 35 do 45 hmot. chromu, od 0,001 do 0,4 hmot. uhlíku podle vynálezu, jehož podstatou je, že slitina obsahuje od 0,001 do 0,5 hmot. cěru a od 12,1 do Z 0 hmot. železa.Výhodou slitiny podle vynálezu je její...

Žáruvzdorná izolační hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 251151

Dátum: 11.06.1987

Autori: Veltruský Vladimír, Novák Zdeněk

MPK: C04B 35/14, C04B 35/18

Značky: izolační, žáruvzdorná, hmota

Text:

...Použitelnost této hmoty je do-teplot 1200 .až 13 oo°c.PO dosažení pevnostních charakteristík lze materiál opracovávat řezáním, broušením, vrtáním.a dalšími technologickými způsoby.Žárovzdorná isolační hmota podle vynálezu sestává z 40hmot. křemičito - hlinité moučky, 25 hmot. vodního skla, 4 hmot. fluorokřemičitanu sodného a 31 hmot. terciálních jílových sbalků. Křemičito - hlinitá moučka obsahuje 74 hmot. kysličníku křemičitého,...

Nátěrová žáruvzdorná hmota pro zpevnění povrchu lehčených izolačních keramických materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238174

Dátum: 01.05.1987

Autori: Wendler Ljuboš, Zvolská Helena

MPK: C04B 41/45

Značky: zpevnění, materiálů, nátěrová, izolačních, keramických, povrchu, žáruvzdorná, hmota, lehčených

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nátěrové žáruvzdorné hmoty pro povrchové zpevnění lehčených keramických izolačních materiálů. Nanesením hmoty v tenké vrstvě na povrch těchto materiálů dojde ke zvýšení jejich celkové pevnosti, hlavně však na povrchu. Vynález je použitelný při výrobě a použití lehčených keramických materiálů pro vyzdívky a izolace pecí.

Žáruvzdorná směs

Načítavanie...

Číslo patentu: 245007

Dátum: 16.03.1987

Autori: Rohde Gerhard, Ackmann Siegfried, Döbler Herman, Schirner Rolf, Kejwal Reinhold

MPK: C04B 35/46, C04B 35/14

Značky: žáruvzdorná, směs

Text:

...no BOBMOJIGIOCTK MemcosepłmcTLIG ornemxopxrue mamepnanu, xapamepxxaylouuaeca xopoumM CICOJILzaennera, IIOHpIJBQJłJIBIJJ n Haneoemłem. Hapsny o rpałrynoraempľrqewKoíi cwpyíwypoü Baxumo pOJIb ĽMGGT conepełzazłlłe T 102 SU - PS 94813 ormcueaew omeynopnym nacTy ,tma Hanecermn Ha Bocxcozaue naampxäxxu 111 m cnocoóe Bmmamezma Boom. Ona cocmonm na zmmnoro ccrema mm OÓBBBOKBIDIOPO smmcwmmau-a B IcaHecTBe ozansmomero Bemecma, a Tam-ae B cooTBeTcTBnn c...

Žáruvzdorná hmota pro vyzdívky, zejména monolitické vyzdívky metalurgických zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 238719

Dátum: 16.03.1987

Autori: Pekárek Ladislav, Škvára František, Lovecký Josef, Kolář Karel, Tyrlík Karel, Velička Bohuslav

MPK: C04B 35/60

Značky: zařízení, vyzdívky, monolitické, hmota, žáruvzdorná, metalurgických, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Žáruvzdorná hmota určená pro pracovní zděné vyzdívky metalurgických zařízení, eventuálně pro žáruvzdorné monolitické vyzdívky, lité, dusané, příp. metané, která sestává z 70 až 92 % ostřiva a 8 až 30 % pojiva ne bázi cementu. Podstata řešení spočívá v tom, že pojivo obsahuje 0,01 až 4,5 % hmot. ve vodě rozpustného derivátu ligninu, např. linginsulfonanu alkalického kovu nebo kovu alkalických zemin a 0,005 až 2,25 % hmot. ve vodě rozpustného...

Žáruvzdorná směs pro tvárnice

Načítavanie...

Číslo patentu: 249384

Dátum: 12.03.1987

Autori: Krejči Josef, Mandl Miroslav

MPK: F27D 1/00

Značky: žáruvzdorná, tvárnice, směs

Text:

...1 ezu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že žáruvzdorná směs obsahuje 0,001 až 5 S hmotnostních přísady, jejíž teplota odpařování je nižší než teplota tavení nebo tepelného zpracování směsi, například kysličník zinečnatý nebo silikokalcíum.Přísada uvedené látky do žáruvzdorné směsi při teplotě odlévaného materiálu tvárnice nebo i při teplotě nižší ze svého objemu vylučuje plyn, rozkládá se, nebo sublimuje. Výhodou vynálezu je, že se potlačí...

Žáruvzdorná ocel

Načítavanie...

Číslo patentu: 232449

Dátum: 15.07.1986

Autori: Kufa František, Poláchová Jana, Cieslar Oldřich

MPK: C22C 38/18

Značky: žáruvzdorná

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká žáruvzdorné oceli vhodné pro výrobu žáruvzdorných řetězů určených pro cementárny, vápenky a jiná zařízení pracující za teplot do 950 (C. Ocel podle vynálezu, obsahující v hmotnostním množství uhlík stopy až 0,12 % mangan 0,20 až 0,80 % křemík 0,50 až 2,0 %, chrom 14,5 až 17,0 % fosfor stopy až 0,040 % síru stopy až 0,035 %, nikl stopy až 0,3 % a vyznačující je tím, že dále obsahuje hliník 0,10 až 0,35 %, má rovnoměrné mechanické...

Žáruvzdorná slitina

Načítavanie...

Číslo patentu: 231947

Dátum: 15.06.1986

Autori: Mikula Bohumil, Petrovský Antonín

MPK: C22C 38/40

Značky: žáruvzdorná, slitina

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká žáruvzdorné slitiny, zejména pro odstředivě lité trubky používané k dlouhodobému pracovnímu zatížení při teplotách 850 až 1 150 °C jako pecní válce v průběžných žíhacích pecích, pecní hořáky a jiné tepelně namáhané součásti zařízení metalurgického a petrochemického průmyslu. Žáruvzdorná slitina obsahuje v množství podle hmotnosti 23,0 až 25,0 % chromu, 20,0 až 22,0 % niklu, 1,0 až 1,5 % křemíku, do 0,5 % manganu, 0,05 až 0,2 %...

Žáruvzdorná vložka výlevky licí pánve

Načítavanie...

Číslo patentu: 222155

Dátum: 15.05.1985

Autori: Langhorne Singh Shri Nath, Golas Eugene Aloysius

Značky: žáruvzdorná, licí, vložka, pánve, výlevky

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká žáruvzdorné vložky výlevky licí pánve, ve které je vymezen licí kanál pro roztavený kov. Vynález řeší úlohu, jak při plynulém lití ocelí, odkysličených hliníkem, zabránit ucpávání trysek kovovými vměsky. Vynález záleží v tom, že žáruvzdorná vložka výlevky sestává z dutého žáruvzdorného tělesa 28, které je opatřeno nejméně jedním vrtáním 38, 36, tvořícím část licí ho kanálu, a mezi jehož vstupním a výstupním koncem je umístěn...

Žáruvzdorná kysličníková kompozice k povlékání křemíkové oceli, obsahující bor

Načítavanie...

Číslo patentu: 217967

Dátum: 15.01.1985

Autor: Miller Clarence Lake

Značky: žáruvzdorná, povlékání, oceli, kompozice, kysličníková, křemíkové, obsahující

Zhrnutie / Anotácia:

Žáruvzdorná kysličníková kompozice k povlékání křemíkové oceli obsahující bor, která je po povlečení žíhána na konečnou strukturu. Kompozice obsahuje 100 hmot. dílů alespoň jedné látky ze skupiny obsahující kysličníky, hydroxidy, uhličitany a sloučeniny boru s hořčíkem, vápníkem, hliníkem a titanem, 0,1 až 100 hmot. dílů alespoň jedné další látky ze skupiny obsahující bor a jeho sloučeniny, přičemž povlak obsahuje bor v hmotnostní koncentraci...

Chromniklová žáruvzdorná slitina se zvýšenou žárupevností

Načítavanie...

Číslo patentu: 214915

Dátum: 30.10.1984

Autori: Tichý Josef, Jablonský Ladislav, Vyklický Miloslav, Tykal Vladimír, Měřička Miroslav

Značky: žáruvzdorná, žárupevností, slitina, chromniklová, zvýšenou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší chromniklovou žáruvzdornou slitinu se zvýšenou žárupevností, která je tavená v běžných elektrických pecích s tavením a litím na vzduchu.

Žáruvzdorná hmota pro zhotovování monolitických vyzdívek

Načítavanie...

Číslo patentu: 216145

Dátum: 15.06.1984

Autor: Vašica Leopold

Značky: zhotovování, hmota, vyzdívek, žáruvzdorná, monolitických

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká žáruvzdorné hmoty pro zhotovování monolitických vyzdívek nádob pro přepravu a odlévání tekutých kovů. Podstata vynálezu spočívá v tom, že žáruvzdorná hmota pro zhotovování monolitických vyzdívek obsahující obvyklý praný křemičitý písek, drcený křemenec a žáruvzdorný kameninový nebo slévárenský jíl nebo hlína obsahuje dále podle vynálezu 5 až 65 % hmotnostních mletého křemence s nejméně 80 zrn o velikosti nejvýše 0,1 mm a 3 až 75...