Patenty so značkou «zárubeň»

Montovatelná dveřní zárubeň

Načítavanie...

Číslo patentu: 247220

Dátum: 01.08.1988

Autori: Skala Jioí, Hotik František, Pendl Jioí

MPK: E06B 1/14

Značky: montovatelná, zárubeň, dveřní

Text:

...hlavou je uložen svýn čtyřhranes v odpovídající čtyřhrannen otvoru vnější čelní stěny zârubňoveho profilu a uzavřent notice je svýn telesen otočné uložene v otvoru vnitř ní čelní stěny zàrubňoveho profilu, přičeež přesahuje svou non túžní hlavou nad tuto stenu.výhoda nontovstelně dveřní zàrubnč podle vynelezu spočívú v jednoduchosti eontůže, kterou umožňuje způsob provedení šroubu e natíceli ve zvýšené bezpečnosti, kdy jeznenožnłno...

Dveřní zárubeň s bezpečnostními kotvami

Načítavanie...

Číslo patentu: 256230

Dátum: 15.04.1988

Autori: Putniorz Josef, Olšák Miloň, Hovorka Jaromír, Visnar Jaroslav

MPK: E06B 1/60

Značky: zárubeň, dveřní, kotvami, bezpečnostními

Text:

...dveřní zárubne s bezpečnostními kotvami podle vynálezu spočívá V tom, že v místech exponovaných namáhání zárubní V oblasti závěsů a zámkových otvorů jsou umístěny kotvy a to tak, že zpevňují tyto části zárubní tak, že tvoří jednolitou část spolu s okolním zdivem. Další výhoda dveřní zárubně s bezpečnostními kotvami spočívá v tom, že jejich upevnění jak k zámkovým krytům, tak také k upevñovacím křídlům závěsů je provedeno pouze...

Montovatelná vchodová zárubeň

Načítavanie...

Číslo patentu: 254396

Dátum: 15.01.1988

Autori: Olšák Miloň, Hovorka Jaromír, Wojnarová Anna, Kubovčík Ján, Galambošová Oľga

MPK: E06B 1/52

Značky: montovatelná, zárubeň, vchodová

Text:

...Jednoduché nastavení pohyblivé výztuhy pomocí vhodného nástroje umožňují manipulační otvory protilehlé zámkovým nebo montážním otvorům stojek.Na přiloženém výkrese je zňázorněn příklad provedení montovatelné vchodové zárubně podle vynálezu a to na obr. 1 v celkovém pohledu, na obr. 2 je podélný řez v místě výztuh, na obr. 3 příčný řez výztuhami v místě manipulačních otvorů a na obr. 4 je pohled na část vnitřní stěny zárubňové stojky v místě...

Dveřní zárubeň

Načítavanie...

Číslo patentu: 241362

Dátum: 15.09.1987

Autor: Dobáš Ivan

MPK: E04B 1/60

Značky: dveřní, zárubeň

Text:

...kotvou podle vynálezu tvoří jeden celek, vyznačující sevelkou tuhosti rámu, dokonalým spojením se zdivem, takže odolává i velkým rázům,otřesům a dynamickým nárazům, nedochází u této zárubne k uvolňovàní ve zdivu. Umožňuje snadné zazdívání, suvné kotvy se snadno umísťují podle potřeby do příslušných mezer zdícího materiálu. Nahrazuje široký sortiment zárubni a při současné úspoře kovů ve srovnání s tradičními zárubněmu tvaru C umožňuje...

Dveřní zárubeň k dodatečnému osazení do dveřního otvoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 246228

Dátum: 15.09.1987

Autori: Naumjenko Igor Petrovie, Bondar Jefim Semjonovie, Voznyj Valerij Fedorovie

MPK: E06B 1/08

Značky: dodatečnému, osazení, dveřní, dveřního, otvorů, zárubeň

Text:

...příčky nebo stěny.Uvedené nevýhody dosud známých zárubní pro dodatečné osazování do dveřnich otvorů se odstraní dveřní zárubní k dodatečnému osazení do dveŕního otvoru, opatřeného v ostění a nadpraží montážní drážkou, podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že sestává z nekovových stojin, nadpraží, prahové spojky, montážních a krycích líšt pravoúhlých průřezü, kde stojiny a nadpraží jsou v rám spojeny montážními lištami fixovanými v...

Rohová dveřní zárubeň

Načítavanie...

Číslo patentu: 241752

Dátum: 10.08.1987

Autori: Langer Gejza, Radil Juraj, Loš?ák Alois, Švigar Ladislav

MPK: E06B 1/18

Značky: rohová, dveřní, zárubeň

Text:

...na ozubu ostěníRohová dveřní zárubeň podle příkladného provedení sestává ze dvou svislic g, dále nadpraží a prahové spojky na výkresech neznázorněných, kde profil svislic 3 a nadpraží má v podstatě preâłłĺvů písmene U s profilovanou stojinou, které jsou navzájem mechanicky spojené. Zadní příruby g svislic g a nadpraží rohové dveřní zárubně jsou prodloužené a Kolmé K ostění 1 a nadpraží dveřního otvoru a jsou zasunuty do podélné drážky 5...

Montovatelná vchodová zárubeň

Načítavanie...

Číslo patentu: 251641

Dátum: 16.07.1987

Autori: Olšák Miloň, Hovorka Jaromír

MPK: E06B 1/14

Značky: montovatelná, vchodová, zárubeň

Text:

...měrných tlaků ve etykových místech.Rozpěrná vložka uložená v dutině výztuhy v místech nebezpečných prdŕezů obou svíslých stojek se opírá o čelní stěnu ostění dveŕního otvoru a zabraňuje tak posuvu zarubně při núsilném páčení.Kombinací Výltuhä 5 ľ° 3 Pěľné vložky se tedy zabraňuje jak posuvu na ostění dveřního otvoru, tak také její deformeci, čímž je na potŕebnou míru zvýěena pevnost í bezpečnost montovatelných zérubní, které jsou pak vhodné i...

Dveřní zárubeň pro dodatečné osazování do dveřních otvorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251263

Dátum: 11.06.1987

Autori: Milata Jan, Škuta Rudolf, Čichoň Viktor

MPK: E06B 1/14

Značky: otvorů, osazování, dveřních, dodatečné, dveřní, zárubeň

Text:

...z kovových objímek o průřezu odpovídajícím tvaru zárubně s fixačními prvky pro uchycení do ostění a nadpraží dveřního otvoru a s úchyty dveřních závěsů a z krycích líšt, které mají prúřez odpovídající tvaru objímky a že objímka pro spodní dveřní závěs je navíc opatřena svislou podpěrou.Výhodou dveřní zárubně podle vynálezu je minimální potřeba kovu na její výrobu, dále zachování estetického vzhledu dveřního otvoru a snadnější výroba panelů s...

Kovová dveřní zárubeň

Načítavanie...

Číslo patentu: 237584

Dátum: 15.01.1987

Autor: Hovorka Jaromír

MPK: E06B 1/60

Značky: zárubeň, kovová, dveřní

Zhrnutie / Anotácia:

Kovová dveřní zárubeň složená ze dvou svislých stojin shodného profilu s nadpražím a prahové spojky ve tvaru písmene U opatřená na okrajích prolisovaným klínovým lemem, jehož otevřená část leží na čelních stěnách, a prahová spojka je na svých koncích rozšířená.

Montovatelná ocelová dveřní zárubeň

Načítavanie...

Číslo patentu: 227281

Dátum: 15.06.1986

Autor: Pydych Zdeněk

Značky: dveřní, montovatelná, zárubeň, ocelová

Zhrnutie / Anotácia:

Montovatelná ocelová dveřní zárubeň, jejíž hloubka je přizpůsobitelná v daném rozsahu tloušťce stěny, určená do dveřních otvorů hotových stěn, sestávající ze dvou dílů, dveřního a doplňkového, který je tvarovým tyčovým prvkem a má v příčném řezu tvar úhelníku, jehož jedno rameno je na okraji opatřeno pravoúhlým přehybem a druhé rameno opírající se o obvodovou plochu dveřního otvoru, je pomocí několika spojovacích členů připojeno k dveřnímu...

Ocelová zárubeň požárního uzávěru

Načítavanie...

Číslo patentu: 231034

Dátum: 15.06.1986

Autori: Zapletal Josef, Sláma Jaroslav

MPK: E06B 5/16

Značky: požárního, zárubeň, uzávěru, ocelová

Zhrnutie / Anotácia:

Ocelová zárubeň je určena pro dveře prostorů ohrožených požárem, jako jsou jeviště divadel, televizní studia, sklady hořlavých materiálů apod. Vnější, od ohně odvrácená část zárubně, tvořená ocelovým U profilem je po celém obvodě překryta křídlem požárního uzávěru. Na ocelovém U profilu jsou upevněny kotvy zárubně.

Kovová zárubeň z vně otevřeného profilu a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 231004

Dátum: 15.06.1986

Autor: Hrabák František

MPK: E05D 9/00

Značky: výroby, zárubeň, otevřeného, profilů, její, kovová, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výroby stavebního kování zejména výplně prestupů zdiva. Vynález řeší výrobu kovových zárubní z vně otevřeného profilu bez potřeby svařování nebo jiného druhu spojování stojin a nadpraží. Stojiny a nadpraží pozůstávají z jediného dílu válcovaného profilu složitého tvaru písmene "U". V místě rohu je rozvinutý profil na stěnách kolmých na vnitřní stranu zárubně opatřen vhodnými výřezy tvaru trojúhelníku a lichoběžníku pro umožnění...