Patenty so značkou «žárově»

Způsob výroby materiálu na bázi oxidu hlinitého pro plazmové nebo žárové stříkání

Načítavanie...

Číslo patentu: 260111

Dátum: 15.12.1998

Autori: Zvěřina Karel, Buchar Miloslav, Szabó Josef, Bartuška Miloslav, Kroupa Petr

MPK: C23C 4/04

Značky: způsob, oxidů, materiálů, plazmové, bázi, stříkání, žárově, hlinitého, výroby

Text:

...což jsou zpravidlu vlootnosti rozhodujici opoužitelnosti povloku v praxi.U oglomerovnných nústřikových materiálů jo ąúklednim přodpokladom kvality výslednćho povloku rovněž stupeň protoveni částio nústřikového materiálu. Partie obsahující neprotavený nebo jen částečně protavoný nústřikový materiál jsou značne pôrovitć o podstatné zhoršuji vlastnosti povlaku. Obtiže způsobuje i přítomnost použitého orgonického pojiva v množství cca...

Vana pro žárové zinkování

Načítavanie...

Číslo patentu: 261644

Dátum: 10.02.1989

Autori: Bula Lumír, Vlček Karel, Kolek Vladimír, Kabelka Miloslav

MPK: C23C 2/06, C23C 2/00

Značky: zinkování, žárově

Text:

...tvořená bočními stěnnami, čely a Llnem. Podstatou vyunálezu je to, že vnitřní povrch vany je opatřen základní nikioaluminidovou vrstvou,kde poměr niklu k hliníku je od 101 do 20 1, na níž je nanesen-a keramická vrstva s kysličniku hlinitého s maximálnim obsahem kysličníku titaničitého a/nebo kysličníku chromitého do 25 hmotnostních, na které je vytvořena nátěrová vrstva tvořenaVýhodou vany pro žárové zinkováni podle vynálezu je to,...

Tavidlo pro žárové pokovení zinkem, hliníkem a jejich slitinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 242699

Dátum: 01.04.1988

Autori: Miškolci Anton, Vávra Blažej

MPK: C23C 2/30

Značky: zinkem, tavidlo, slitinami, pokovení, žárově, jejich, hliníkem

Text:

...čistí povrch součástí z technického železa, rozpouětí oxidy na hladině slitínové lázně, dobře se odtavuje a po ponoření součástí dobře stoupà na hladinu lázně. Tím se dosahuje vytvoření souvíslěho rovnoměrněho povleku na celom povrchu pokovovaných součástí. Další výhoda tavídla podle vynálezu spočíva v tom, že umožňuje pokovení zínkem, hliníkem nebo slitinami zínek-hliník v širokem rozsahu koncentrací,a to od 0 do 100 Al včetně legur dalších...

Lázeň pro slitinové žárové poolovění kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255062

Dátum: 15.02.1988

Autori: Moravec Zdeněk, Růžičková Vlasta, Hasil František, Lička Miloslav, Bujnošek Evžen, Mynář Miloslav

MPK: C23C 2/10

Značky: poolovění, slitinové, kovů, lázeň, žárově

Text:

...v tom, že lázeň je tvořena 1 až 12,5 3 hmot. antimonu, 0,2 až 2,5 3 hmot. zinku a popřípadě ještě do 0,15 E hmot. hliníku, popřípadě ještě do 1 t hmot. cínu, přičemž zbytek do 100 E hmot. tvoří olovo.vyšší účinek vynálezu se projevuje zejména v tom, že pri použití této lázně dochází k rychlé reakci mezi základním kovem a roztaveným povlakovým kovem, vytvoří se souvislá vrstva povlaku, který je rovnoměrný a světle Šedivý. Podstatné se...

Nástřikový materiál pro žárové a plazmové nanášení

Načítavanie...

Číslo patentu: 247805

Dátum: 15.01.1987

Autori: Tlučhoř Zdeněk, Neufuss Karel, Macku Aleš, Forejt Antonín

MPK: C04B 41/45

Značky: žárově, materiál, plazmové, nástřikový, nanášení

Text:

...nebo martinských pecí obsahuje struska souhrnně 17 až 50 hmot. kysličníku vápenatěho, io až 35 hmot. kysličníku křemičitého, 1 až 14 hmot. kysličníku manganatého, 2 až 12 S hmot. kysličníku hlinitého, 4 až 17 hmot. kysličníku hořečnatého, O,až 30 8 hmot, kysličníku železnatého, 0 až 6 hmot. kysličníku chrmitého, O až 2 hmot. kysličníku fosforečného.Struska může někdy obsahovat 1 další prvky nebo jejich sloučeniny, jako je například...

Způsob úpravy povrchu žárově pozinkovaných předmětů pro zvýšení přilnavosti organických povlaků

Načítavanie...

Číslo patentu: 226119

Dátum: 15.04.1986

Autori: Chocholoušek Jaroslav, Hasil František, Růžička Radomír, Bartoň Karel, Jasovský František

Značky: předmětů, povrchu, pozinkovaných, způsob, organických, úpravy, žárově, povlaků, priľnavosti, zvýšení

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob úpravy povrchu žárově pozinkovaných předmětů pro zvýšení přilnavosti organických povlaků, vyznačující se tím, že se pozinkované předměty po jejich výstupu z taveniny a po odstranění přebytečného zinku uvedou do styku s vodným roztokem, například jejich postřikem vodným roztokem, ponorem nebo proudem vzduchu s obsahem vodného roztoku, po dobu 1 až 10 s při počáteční teplotě 200 až 450 °C a konečné teplotě 80 až 250 °C.