Patenty so značkou «zařízením»

Protahovadlo s otočným přidržovacím zařízením pro lisování součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 269181

Dátum: 11.04.1990

Autori: Štylárek Leoš, Kučera František

MPK: B21D 24/04

Značky: otočným, protahovadlo, součástí, zařízením, přidržovacím, lisování

Text:

...-s-zmena 1 v 9 se opíradí o horní strany nadol lg. Vidlíeovitň páka lg je přitom přeatavitelná ve veĺ-tikdlní rovine ve sněpech A - A. Ve vodicín otvoru l otočná deekv § je .enykově uložen tažník gg, který Je trveleĺupnutý v berenu 21 11 m.-V ełttematimín provedení Je v otočné deeceuloňen, n to v míatech proti stredovénu otvorutežnjce 1 přidrłovać ggi V łonto případě Je uložení provedeno pomocí vzájemnýoh přilehlsfch. unesených částí-Z...

Odvaděč kondenzátu s kontrolním zařízením

Načítavanie...

Číslo patentu: 266467

Dátum: 12.01.1990

Autor: Böhm Lothar

MPK: F16T 1/02

Značky: kondenzátu, zařízením, odváděč, kontrolním

Text:

...Qyuxunoamponannn KoHeHcaTooTBoqHKa H nopmenb, Kp 0 MeTOF 0, Koncrpyupyercx TaKHM oöpa 3 oM,~qwo oöecneqnaaercn HaexHOCTB KoHeHcaTooTBoqnKa OT aacTmBaHnn.Cornacno usoñpeweuum sro ocruraemcn sa cqew Toro,~uTo y KoHneucaTooTBoquKa, uuemmero sanopnym qacwn, ynpaannemym KOHTpOHbHbM ÉnanaHoM,3 añopHanuacTb oöpasyewcn c nouombm nuçmepeuuanbuoro nopmna, cocwosmero H 3 nayx cnanraemux no uanpaanenum npyr K gpyry Qynxunonanbnux eTaneü, KOTODHG...

Dopravní vozidlo se zařízením na zajištění bezpečnosti proti převržení nákladu na tomto dopravním vozidle

Načítavanie...

Číslo patentu: 266342

Dátum: 13.12.1989

Autori: Neubacher Hubert, Dőtsch Arnold, Seeber Richard, Mitter Ernst

MPK: B60P 3/00

Značky: bezpečností, zajištění, převržení, proti, vozidlo, zařízením, dopravním, tomto, nákladu, vozidle, dopravní

Text:

...zařízení.V souvislosti s dopravním vozid 1 omtohoto typu je jedno zvláště výhodné zařízení na zajištění bezpečnosti proti převržení nákladu vyznačeno v podstatě tím, že zdvihací válce,případně jejich tlaková vedení jsou spojene s tlakovými senzory a že naměřené hodnoty tlaku jsou přivedany k rozvodné, zejména 5 komparátorem, a že při překročení předopsané hod- V noty tlaku v jednom zdvihaoím válci je k tomuto zdvihacímu váloi připojitelný...

Zapojení pro předchlazení tlakového vzduchu před nízkoteplotním zařízením

Načítavanie...

Číslo patentu: 263790

Dátum: 11.04.1989

Autor: Jirsa Jan

MPK: F25J 5/00

Značky: tlakového, nízkoteplotním, zařízením, zapojení, vzduchu, před, předchlazení

Text:

...gg e atmosférou a současně je připojeno cirkulačním potrubím lg přes výparný chladič Q a vícemédiový výměník § na výstup 3 expansní turbíny Q. Výparný chladič § je dále zapojen do cirkulačního vodního okruhu. výstup ll ochlazené vody z výparného chladiče je připojen na eání oběhového čerpadla ll a jeho výtlak je připojen vodním cirkulačním potrubím gg přes chladič g vzduchu s hlavou gl výparného chladiče Q. Výstupy plynných produktů...

Kotel s roštovým topeništěm kombinovaný se zařízením na sušení a odprašování uhlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 261868

Dátum: 10.02.1989

Autori: Bajáczi Jeno, Fábián László, Petrasitz Ferenc, Gruber Károly, Kiss László

MPK: F23B 1/00

Značky: roštovým, topeništěm, kotel, zařízením, uhlí, kombinovaný, odprašování, sušení

Text:

...předností systémů s roštovým topeništěm, s topeništěm uhelneho prachu a tříděním v třídicí trulbce.Výše uvedené nedostatky odstraňuje a vytčený cíl řeší kotel s roštovým tqpeništěwm kombinovaný se zařízením na sušení a odprašování uhlí, který má u roštu sazebnu,do které se třídlcí trubkou, která je propojenä s odwlučovavčem uhelného prachu a protukovaná kouřovými plyny, přivádí podávačem ze zásobníku surové uhlí, ,podle vy.nalezu, jehož...

Zařízení pro diagnostiku prohozu tryskových tkacích strojů zábleskovým zařízením

Načítavanie...

Číslo patentu: 257879

Dátum: 15.06.1988

Autori: Šaroun Jiří, Škop Petr, Simon František, Šidlof Pavel

MPK: D03D 49/50

Značky: prohozu, zařízením, strojů, zábleskovým, diagnostiku, tkacích, zařízení, tryskových

Text:

...obr. 1 je uvedeno blokové schéma zařízení pro diagnostiku prohozu tryskových tkacích strojů sestávající ze snímače l připojeného na zesilovač g. Výstupní signál ze zesilovače je přiveden na komparátor Ä, jehož výstup ovláda spouštěcí obvod A pro spouštění zábleskového zařízení Ž. Komparační úroveň se nastavuje komparátorem Q.Činnost zařízení je objasněna podle následujících obrázků. Na obr. 2 je znázorněn příkladný průběh signálu ze...

Vyvrtávací tyč se zařízením pro současné obrábění čelních ploch

Načítavanie...

Číslo patentu: 256632

Dátum: 15.04.1988

Autori: Čáp Jan, Tauš Lubomír

MPK: B23B 29/02

Značky: vyvrtávací, ploch, zařízením, čelních, současné, obrábění

Text:

...jedné straně druhého táhla, jehož druhá, odpružená strana je ve styku se stavěcím šroubem.výhodou tohoto provedení vyvrtávací tyče je, že umožňuje jednoduchým způsobem provádět oprscování více čel různých délek v jedné pracovní poloze při současném vyvrtávání otvoru. Dociluje se tak vyšší produktivity práce.Příkladné provedení vyvrtávací tyče se zařízením pro současné obnábění čelních ploch je scheuaticky znázorněno na připojeném výkresu.V...

Vinutý parciální kondenzátor s odlučovacím zařízením v jednom aparátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256316

Dátum: 15.04.1988

Autori: Ullmann Pavel, Prokop Bohumír, Štryncl Vladimír, Cvejn Miloslav

MPK: F28D 7/02

Značky: aparátu, vinutý, odlučovacím, parciální, jednom, zařízením, kondenzátor

Text:

...vedeno centrální příváděcí trubkou až ke spodnímu vyztuženému dnu aparátu, kde je ukotveno a s centrální přivâděcí trubkou je spojene výztužnýmí žebry.Podle předloženého řešení je hmotnost vínutého parciálního kondenzàtoru přenášena jádrem do vyztuženého dna aparátu a přes podstavu do základu, takže i při zvýšené hmotnostikondenzàtoru není zatěžovàn plášt aparátu.Na výkrese je znàzorněn příklad provedení vínutého parcíàlního kondenzàtoru s...

Zásobník s vynášecím zařízením lodního vykládače s lanovým drapákem pro sypké materiály

Načítavanie...

Číslo patentu: 242659

Dátum: 01.04.1988

Autori: Spáčil Jiří, Harazin Pavel, Malinka Zdenik, Opatoil Bohumír

MPK: B65G 67/60

Značky: drapákem, lodního, vynášecím, lanovým, zásobník, vykládače, sypké, zařízením, materiály

Text:

...242 659měrně vysokého zařízení, pojíždějícího obvykle po kolejích na přístavním molu, vystaveném prudkým mořským větrům, kde navíc toto zařízení obsahuje mobilní a poměrně hmotné břemeno ve formě drapáku, zavěšeného na lanech na kočce, pojíždějící po poměrně dlouhé dráze v konstrukcí lodního vykládačeo Ž menší výšky zásobníku dále rezultuje zkrácení potřebné dráhy drapáku z ložného prostoru lodi nad zásobník lodního vykládeče a zpět,a tím...

Armatura se zařízením pro vyrovnávání tlaku před a za uzavíracím orgánem armatury

Načítavanie...

Číslo patentu: 242585

Dátum: 11.03.1988

Autor: Jurásek Rudolf

MPK: F16K 3/314

Značky: armatury, armatura, uzavíracím, tlaku, vyrovnávání, orgánem, před, zařízením

Text:

...sestává pouze z ověřenýoh, větši 3 242 585 nou rotačních prvků, čímž je zaručene Její funkční spolehlivost a. snižují se náklady na. ,její výrobu. Další výhodou řešení je, že se zmenšují rozměry pohonu a ovládání, čímž se sníží celková hmotnost a stavební výška armatury, současně se tím zvýši její seiemická odolnost v provozu. Velkou předností této ermatury je, že jí lze použít pro oboustranný plný tlakový spád pracovního mědia....

Zařízení pro odstraňování prázdných obalů z transportní dráhy balicího stroje spojeného se stohovacím zařízením

Načítavanie...

Číslo patentu: 239970

Dátum: 01.02.1988

Autori: Tureie Branko, Musil Milan, Mrázek Oldoich, Brabec Ludv3k, Patak Zdenik

MPK: B65B 35/06

Značky: stroje, zařízením, transportní, dráhy, balicího, zařízení, stohovacím, spojeného, odstraňování, prázdných, obalů

Text:

...transpörtní dráze dále do stohnvače. V okamžiku třsně před oddělením je možno přídavným zařízením identifíkovet, který z obalů je prázdný a který je plný a prázdne obaly jednoduše po oddělení tímto zařízením vyřadít 2 prostoru transoortní dráhy.Podstata vynàlezu spočívá v tom, že proti mezeře v dopravní~ kové dráze je umístěn tlačný prvek pronojený s ovládací jednotkou k přemístäní prázdněho obalu mezerou v dopravníknvé dràze mimo...

Přípravek pro manipulaci s břemeny zvedacím či manipulačním zařízením, zejména pro snímání a zakládání výkovků na pecní vůz

Načítavanie...

Číslo patentu: 253497

Dátum: 12.11.1987

Autori: Brendl Ladislav, Čermák Jaromír

MPK: B66C 1/42

Značky: zejména, pecní, přípravek, zakládání, výkovků, manipulačním, břemeny, zařízením, snímání, manipulaci, zvedacím

Text:

...zvedání samotného přípravku na obr. 6 je v náryeu e v částećném řezu prípravok v poloze umožňující aevření břemena.Přípravek pro menipuleoi e bŕemeny zvedecím či manipulačním zařízením, v tomto príklade přípavek pre enímání a zaklá dání výkovků na pecní vůz (obr. 1, 2, 3) eeetávt ze tří pevnýchramen l ukončenyoh dorazy 3 e opetřenýöh opěramí 1 a poeuvnými objímkemi 1 s čelietmí 2. Dále přípravek eeatávú z posuvných táhel Q a öepy 5...

Jezový uzávěr s ohřívacím zařízením

Načítavanie...

Číslo patentu: 236354

Dátum: 01.11.1987

Autori: Sekanina Bohumil, Kovařík Jaromír, Majer Jiří, Kratochvíl Zdeněk, Hloušek Jiří

MPK: H05B 3/10, E02B 5/08

Značky: jezový, uzáver, ohřívacím, zařízením

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká jezového uzávěru s ohřívacím zařízením. Sestává ze zdroje (11) elektrického proudu, ke kterému jsou připojeny izolované vodiče (8) uložené ve stěně tepelně-izolační vrstvy (72 a nejméně jedna topná tyč (3), uložená v ochranné trubce (2), která je opatřena příchytky připojení, výhodně přivaření, na vnitřní stranu bočního vedení (1). Izolované vodiče (8) jsou opatřeny příchytky (10) k připojení na čelní plochu (5) jezového uzávěru.

Obvod telefonního přístroje se zařízením na hlasitý poslech a individuální spojení

Načítavanie...

Číslo patentu: 247107

Dátum: 28.09.1987

Autori: Šnajberk Jaroslav, Duben Lubomír, Leszko František

MPK: H04M 1/20, H04M 1/64

Značky: hlasitý, obvod, zařízením, individuální, spojení, poslech, prístroje, telefonního

Text:

...na cxemuo-Texnnqecxue uaKycrnuecKHe cpencrna n He mpeöymmero sa ueruoñ Momnocru nx nonannenuz napasuwnoä oöpàrnoü cansn,Hpuep ocymecwaneuun naoöpewennn.Hsoöperenne noncnxercs nonpoöneé Ha,4 npnuepax ero ocymecwsneuna. Ha our.1 noxasaua npuuuunnanbnax cxeua weneàouuoro annapama c yćrpoücrnou rpouxoronopxmeü H Hunnnyanbnoä cansu. , Hocnenywmue pucyHKu HnnncTpHpYmT uacToTHo 3 ąnncHMM sůůexw cxawux npn.nsmenenum...

Tiskový stroj v kombinaci s přídavným zařízením

Načítavanie...

Číslo patentu: 243355

Dátum: 15.09.1987

Autori: Kodd Vladislav, Houdek Jan, Kolliner René

MPK: B41F 13/24

Značky: stroj, kombinací, přídavným, zařízením, tiskový

Text:

...zařízení k tízkovćnu stroji. jednobarvovćau nebo vícabarvovetzu. Dalií výhodou je, ie zaručuje dobrí soutiakovó schopností mezi. tiskovýl Itrojel z prídavný zarízení.Výhodou je taki snadný płtntup obsluhy ko vie aschaníslún pŕídavnáhcrzeŕízení při setízovlní a přípravě k tisku. Jínou výhodou je, še provoz pŕídavnćbo zarízení níktorak neoaesuje funkcí tíokovćbo stroje, prices výika stobu srcbn vo vyklidsči je hodná jaku zekladního...

Uspořádání pohonu pracovního stolu obráběcího stroje s podávacím a snímacím zařízením upínacích desek

Načítavanie...

Číslo patentu: 241462

Dátum: 15.09.1987

Autori: Mándi Attila, Rebsdat Siegfried

MPK: B23Q 1/14

Značky: podávacím, upínacích, pohonů, obraběcího, uspořádání, pracovního, snímacím, desek, zařízením, stroje, stolu

Text:

...první komoru 136, jejíž jedno dno tvoří čelo ústředního pístu 126 a »druhé dno čelo horní části 166. Po přívodu hydraulického média do komory 136 se zvedne horní část 166 pracovního st-olu 16. VypustI-lí se médium z komory 136, zpüsobí pokles horní části 166. stlačení ústředního pístu 126 dolů způsobí uchycení upínací desky 22 na horní částí 166 pracovního stolu 16. Toto stlačení je vyvoláno přivedením hydraulicke tekutiny do druhe komory...

Tryska se zařízením pro čištění jejích kanálků

Načítavanie...

Číslo patentu: 241390

Dátum: 15.09.1987

Autor: Bako Ladislav

MPK: B05B 11/00

Značky: kanálků, čištění, zařízením, jejich, tryska

Text:

...8 v nárysu, na obr. 4 tentýž díl V bokorysu. Obr. 5 přináší rez dutým komolým kuželem 1 zobrazeným v nárysu. Žebrovlou růžici 5 zobrazuje V nárysu obr. 6 a V bokorysu obr. 7. Poslední dva obrázky prinášejí axvonometrický pohled na výrez komplexu axiálně posuvné hlavice 8 a žebrové růžice 5, přičemž na obr. 8 je axiálně posuvná hlavice 8 zasunuta do pracov 241390ni polohy, kdy radiální stěny podélných drážek 9 axiálně posuvné hlavice 8 a...

Bezpečnostní sloupek s automatickým zajišťovacím zařízením malých úhlů sklonu kabiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 246599

Dátum: 20.08.1987

Autor: Kunovský Jioí

MPK: B62D 33/08

Značky: zařízením, sloupek, bezpečnostní, automatickým, kabiny, sklonu, malých, úhlu, zajišťovacím

Text:

...KOHGHG 2 nononnnrenbno umeerca Bepxuuň ynop 15. Hpymnnm Hawxmeanx 14 mapanpno coennneam c Boamomnocwbm nonopora qepes naneu aauena npyxunm caepxy 13 u.naneú sauena upymnnu cnnsy 19 COOTBQTCTBEHHO c őnoKHpoBoqHuM~ 3 neMeHToM 9 H oömeň ocbm 8. Hanee, önoKnpoaoqnmň 3 neMeHT 9 BHHOHHEH c onoň croponm B Bane onopnoro peöpa 11, a c pyroň npoTHBononomHoň - B Bane ycwyna 16 H Hocxa 17.Hpn onpoKuuBaHnu Ka 5 uHm,KoneHa 1 B Z pasnosrcx qepes...

Držák nože s chladicím zařízením

Načítavanie...

Číslo patentu: 244128

Dátum: 15.07.1987

Autori: Horák Stanislav, Štoveak Imrich, Joniak Dušan, Košaková Božena

MPK: E21C 35/18

Značky: nože, držák, zařízením, chladicím

Text:

...je vnitřní povrch úložného vývrtu, popřípadč pouzdra mezi ústím úložného vývrtu a otvorom opatřon prstencovými drážkami. Alospoň do jedné prstencová drážky jo vložen tšsnicí kroužek, kdožto ostatní prstenoové drážky slouží pro sběrnečistot. Tím se zmenšuje množství nečietot vniklých do nejhluběího místa vývrtu, čímž se zmenšuje i množství nečietot odvádärých otvory.vynález ja dále vyevětlen na příkladném provedení znázorněném schematicky na...

Vinutý výměník tepla s odlučovacím zařízením na výstupu média z mezitrubkového prostoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 239880

Dátum: 01.07.1987

Autori: Pánková Jana, Špaeek Jindoich, Procházka Vlastislav

MPK: F28D 7/02

Značky: tepla, zařízením, výměník, vinutý, výstupu, media, odlučovacím, mezitrubkového, prostoru

Text:

...Prostor mezí pláštěm aparátu a krycím plechen vínutého trubkového svazku je opatřen zarážecíní žebry. WŘešení podle vynálezu umožňuje odstranění unášene kapalne, resp. pevné fáze z media vystupujícího z vínuteho trubko~ veho svazku. Další výhodou je, že zařízení spolu s vínutýn výněníken tepla, tvoří jeden aparát a pro odloučení je využít prostor výstupního hrdla, který je u tohoto typu vínutého výměníku tepla z konstrukčních důvodů.Na...

Zapojení pro hardwarové přerušení činnosti procesoru periferním zařízením

Načítavanie...

Číslo patentu: 240105

Dátum: 15.06.1987

Autori: Vít Václav, Vávra Miloš

MPK: G06F 3/00

Značky: zapojení, procesoru, činnosti, zařízením, hardwarové, periferním, přerušení

Text:

...čtvrtý vstup 14-nejnižšího bitu a-dresy periterního zařízení,pátý vstup 15 pro signál nejnižšího bitu stawového slova periferního zařízení, který indikuje pripravena-st právě naadresovaného periferního zařízení a šestý vstup 16 pro signál p-očátečníhuo nastavení.Logic-ký obvod 1 dále obsahuje .alespoň tři výstupy - první výstup 17 pro signál nastavení príslušné, kupr. osmibit-ové adresy periľerního zařízení na zvláštní sběrnici pro...

Zapojení napájecího čerpadla s pístovým vyrovnávacím zařízením

Načítavanie...

Číslo patentu: 250448

Dátum: 15.04.1987

Autor: Zbořil Jaroslav

MPK: F04D 13/12

Značky: pístovým, vyrovnávacím, napájecího, čerpadla, zařízením, zapojení

Text:

...uzavírací ventil 16 a v odpadním potrubí 11 je zařazen třetí uzavírací ventil 17. Na vstup 5 napájecího čerpadla 1 je dále přlpojenosvým vstupem oběhové čerpadlo 3, jehož výstup je spojen s výstupem 1 U vyrovnávacího zařízení 9. Mezi vstupem 5 lníapájecího čerpadla 1 a oběhovým čerpadlem 3 je zařazen čtvrtý uzavírací ventil 18 a mezi oběhovým čerpadlem 3 a výstupem 10 vyrovnávacího zařízení 6 je zařazen pátý uzavírací ventil 13.V případě,...

Měřidlo s odklápěcím zařízením

Načítavanie...

Číslo patentu: 249655

Dátum: 15.04.1987

Autori: Staněk Jaroslav, Mirsch Miroslav

MPK: G01B 5/12

Značky: odklápěcím, měřidlo, zařízením

Text:

...seetává z pístu l s tvarovanou částí. Píet.1 je umíetěn vo válci g, přičemž s tvarovanou částí píetu je v dotyku jednak táhlo 5 a jednak kladka 3 přes tlačnou pružinu 1. Kladka 1 je pevně spojene e hřídelem 2.K hřídeli 5 je připevněne měřicí hlavice Q, jejíž horní rameno łq s hornín seřizovacím šroubem g a s hornín dotekem 3,3 je spojene s pohyblivou částí horního snímače lg a s horní přítlačnou pružinou l. Dolní rameno g s dolním...

Zvedací mechanismus s ochranným zařízením pantografu dopravního prostředku

Načítavanie...

Číslo patentu: 245046

Dátum: 16.03.1987

Autori: Greenár Milan, Eueiaková Alžbeta, Chovanec František, Toman Rudolf

MPK: B60L 5/30

Značky: mechanismus, dopravního, prostředků, zařízením, pantografu, ochranným, zvedací

Text:

...oóecnemananw c-raónnmaoe ROHTaRTHOe Hamawne a SBJIBHHOM manasoHe BHOOT Konramnoro nposona. Hpn Boaunzcnonennm ynapnoü Harpysxu na noaxoa woxonpnemnnrca, npenuwamežł nonycmmym,puqam 13 noaopamanatomca n nanpannennu mapa Ha Banax 2, B äőm kč Hanpàmexum OTRJIOBHBTQK mapnupuo ycwanonnennaa na ynópe 5 cťroñna 3, np awom Bucnoóoamaewca mnm narconeqan 7 npynmn 8, cpaey sa 3 mm Mopar npyxuaa namonaeu cvroi-ucy 3 B npownnononoamym cmopoay -...

Dojicí souprava s dojicím zařízením

Načítavanie...

Číslo patentu: 249543

Dátum: 12.03.1987

Autor: Wilmering Johannes

MPK: A01J 5/16

Značky: dojicím, souprava, dojící, zařízením

Text:

...dvoucestný ventil 9 V horní části sběrače3 na průohod podtlaku. Tím je sb~ěrač 3 zásobován podtlakem. Protože se spojovací hadicí 6 nemusí dopravovat žádné mléko,vede se spojovací hadicí G do sběrače 3 plný podtlak, jehož účinek se v celém rozsahu projeví po průchodu krátkými mléčnýmí hadicemi 11 ve strukových nástavcích 2.Vzhledem k tomu, že spojovací hadice B zůstává stále bez mléka, je velikost podtlaku ve sběrači 3 zcela nezávislá na...

Rámová pila se zařízením na presné nastavení pilových listů, vodících nožů a výřezů

Načítavanie...

Číslo patentu: 234708

Dátum: 01.03.1987

Autori: Georgiev Ivan, Poláček Josef, Blažek Mojmír, Bartoš Vlastimil

MPK: B27B 3/28

Značky: nožů, vodicích, listů, nastavení, zařízením, výřezů, pílových, rámová, přesné

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata vynálezu spočívá v tom, že nad kolejnicemi (2) ve výchozí poloze mezi upínacím vozíkem (4) a pomocným vozíkem (5) jsou na pevném nosníku (12) přesuvně uložené dva horizontální nosiče (13) se servopohonem (14) nesoucí dva lasery (16) s optikou (21), pevnou clonku (15) a otočnou klapku (17), přičemž široké světelné svazky (18) vyvozené lasery (16) s optikou (21) přes otevřenou otočnou klapku (17) směrované na výřez (6) jsou řízeny z...

Žací zařízení s regulačním zařízením výšky řezu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244539

Dátum: 16.02.1987

Autori: Martinec Alexadd, Morávek Josef, Oezníeek Alois, Vydra Jioí

MPK: A01D 55/00

Značky: zařízení, řezu, regulačním, žací, zařízením, výšky

Text:

...nonnnxno paamemeu Hnmunü puqar m na nem c nomomnm óonwoa npnneramw rnnpannuqecxmü unnnanp, oTTarnBammas npyxnua n Bepxnnñ puqar. Bepxnuñ puuar pacnonomen na xoncone nepen KOBTPonopamn rnnponmmmnnpa M owrarnsammeñ npymunu. ľznpounnnunpu nnBQuaTca 3 ABĚCTBHG qepes rnnpasnmuecxuü xnanaan 3 Kaömnu B 0 ~ nnrena M Hamnmamw Taxmm oópaaom qepes óonm onaoapemeuuo na nepxHnü M HMKHM puuarž. Bcnencwnne nero KOHTaKTHHe óammaxu owxnonammcs om pexyuero...

Měřič spotřeby paliva pro spalovací motory se vstřikovacím zařízením

Načítavanie...

Číslo patentu: 235111

Dátum: 15.02.1987

Autor: Lehký Antonín

MPK: G01F 9/00

Značky: vstřikovacím, měřič, spotřeby, spalovací, paliva, motory, zařízením

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká měřiče spotřeby paliva pro spalovací motory se vstřikovacím zařízením, pomocí něhož lze objektivně zjistit motorem skutečně spotřebované palivo. Podstata vynálezu spočívá v tom, že sestává z rotační clony pevně spojené s hřídelem vstřikovacího čerpadla nebo spojené prostřednictvím mechanického převodu, přičemž tato clona dále prochází mezi prvky snímače, například optoelektrického, na který je přímočarým mechanickým převodem...

Vstupní jednotka s indikačním zařízením pro plochý pletací stroj s elektronickým řízením

Načítavanie...

Číslo patentu: 235082

Dátum: 15.02.1987

Autori: Retallick David, Tollkühn Dieter, Doslik Peter, Trümper Werner, Sommer Werner, Weingartner Albin, Krause Erich, Radel Franz, Schieber Hans, Rieche Henning

MPK: D04B 15/78

Značky: indikačním, pletací, jednotka, elektronickým, zařízením, plochy, řízením, vstupní, stroj

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vstupní jednotky mající dále paměťové a řídicí jednotky pro vkládání dat do stroje, přičemž přes vstupní jednotku při vkládání dat se děje vedení prostřednictvím indikace, průběh vyvolávání dat je říditelný, právě příští krok vkládání je proveditelný jen po požadavku prostřednictvím indikace a existuje nejméně jedna klávesnice pro posun indikace. Účelem vynálezu je zjednodušení obsluhy a snížení nákladů. Uvedeného účelu je...

Zařízení pro napínání útkových nití v prošlupu bezčlunkového tkacího stroje s mísicím zařízením útkových nití

Načítavanie...

Číslo patentu: 247726

Dátum: 15.01.1987

Autori: Kalina Jaroslav, Směták Vincenc, Plička Ladislav, Chalupa Pavel

MPK: D03D 47/34

Značky: napínání, útkových, stroje, tkacího, bezčlunkového, zařízením, nití, zařízení, mísicím, prošlupu

Text:

...do prošlupu mísicím zařízením ve střídě 1 1. Další vačka 6, znázornená na obr. 3, je op-atřena dvěma prohlubněmi 23 a jedním výstupkem 24 uspořádanými v úhlech 120 a je určena pro napínání útkových nití 15,16 zanesených ve střídě 1 2. Vačkía 6 na obr. 4 je pak opatřena třemi prohlubněmi 23 a jedním výstupkem 24 uspořádanými v úhlech 90 ° a je určena pro napínání útkových nití 15, 16 za.nesených ve střídě 1 3. Hloubka prohlubní 23 a...

Ruční vrtačka s optickým zařízením pro kolmé vrtání

Načítavanie...

Číslo patentu: 234753

Dátum: 15.01.1987

Autor: Jagoš František

MPK: B23B 45/00

Značky: vrtání, zařízením, kolmé, optickým, ruční, vŕtačka

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší přesné kolmé vrtání do vodorovného i svislého materiálu ruční vrtačkou optickým zaměřením. K tomu užívá optické zařízení tvořeného dutým průhledným tělesem kulovitého tvaru naplněného průhlednou kapalinou se vzduchovou bublinou vznášející se na kapalině. Toto těleso je obklopeno krycím pláštěm s průhledy pro přesné středění vzduchové bubliny, a tím i kolmosti. Optické zařízení může být pevnou nebo snímatelnou částí ruční vrtačky....

Zapojení měřiče spotřeby paliva pro spalovací motory se vstrikovacím zařízením

Načítavanie...

Číslo patentu: 232355

Dátum: 01.01.1987

Autor: Lehký Antonín

MPK: G01F 9/00

Značky: spalovací, paliva, zařízením, měřiče, spotřeby, motory, zapojení, vstřikovacím

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení měřiče spotřeby k objektivnímu zjišťování motorem skutečně spotřebovaného množství paliva. Podstata vynálezu spočívá v tom, že induktanční snímač polohy regulační tyče s usměrňovačem je připojen přes převodník napětí-kmitočet a tvarovací obvod na první vstup elektronického spínače, na jehož druhý vstup je přes monostabilní klopný obvod připojen bezkontaktní snímač otáček. Na výstup elektronického spínače je napojen...

Kypřič stop s ochranným zařízením proti kamenům

Načítavanie...

Číslo patentu: 241994

Dátum: 15.12.1986

Autori: Schulte Werner, Burian Josef, Lincke Paul, Storni Angelo

MPK: A01B 37/00

Značky: kypřič, zařízením, kamenům, ochranným, proti

Text:

...Hanpaanenum orpanmuen M 3 ~ 3 a aanpennannoro Ha Tpanmope maronoro aueuenma, npuqeu mouxa Bosneücmnmn mnronoro aneuenma Haxonnmcn Ha rpsnnne cnenopmxnumenñ mnm Ha pyrom mecmno coeunannou co cnenopunmmenau THPOBOM pmqare Hnme ropmaoamansHoñ nonepaqnoñ ocn.Hpn nonanaanm cnenopunnmenñ Ha npenamcmane cuennoe ycTpoücm~ no npouaaonnr c nnyrou M cuenopuxnmmenem Hanpahnennoe BB 6 pX HOB 0 p 0 THDG nammeune Boxpyr ToqeK Boaneücmznn mar cuennm. Hpu...

Kolesové rypadlo se zařízením k rozrušování kamenitých proplástků

Načítavanie...

Číslo patentu: 235750

Dátum: 01.12.1986

Autori: Hochmann Alois, Hochmann František

MPK: E02F 9/14

Značky: rozrušování, kolesové, zařízením, kamenitých, proplástků, rýpadlo

Zhrnutie / Anotácia:

Korečky kolesa nepřicházejí do styku s nerozpojeným proplástkem, protože k jeho rozrušování je použit rotační dobývací orgán uložený na kolesovém výložníku. Tím jsou odstraněny příčiny poruch kolesových rypadel způsobené velkými dynamickými rázy vyvozenými náhlým stykem proplástku s dobývacím orgánem. Podél kolesového výložníku (8) je umístěna alespoň jedna přímá dráha (10) přizpůsobená pro nucený pohyb kočky (9), ke které je nosným čepem (4)...

Ruční vrtačka se středicím zařízením

Načítavanie...

Číslo patentu: 229804

Dátum: 15.09.1986

Autor: Jagoš František

MPK: B23B 45/14

Značky: ruční, zařízením, středicím, vŕtačka

Zhrnutie / Anotácia:

Ruční vrtačka se středicím zařízením, majícím vodicí člen pro vrtačku, s nímž je v pohyblivém záběru opěrný člen, zakončený u konce vrtáku opěrnou základnou, kolmou na podélnou osu vrtačky, vyznačená tím, že opěrný člen (8) a opěrná základna (9) jsou vytvořeny jako nedílná jednotka jejich vzájemná poloha je ustálena v úhlu 90 °.

Závěsná tyčová clona nad vibračním zařízením pro třídění nebo dopravu sypkých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233014

Dátum: 15.08.1986

Autori: Kubín Sáva, Voznica Luděk, Odstrčil Libor

MPK: B07B 1/46

Značky: vibračním, clona, materiálů, třídění, tyčová, závěsná, sypkých, dopravu, zařízením

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvoření regulačního prvku pro zajištění určité požadované výšky vrstvy sypkého materiálu, který působí současně jako sekundární závaží. Uvedeného účelu se dosáhne závěsnou tyčovou clonou podle vynálezu, sestávající z tyčí 1 umístěných vedle sebe v řadě šikmo vůči směru postupu sypkého materiálu 9 po vibračním zařízení 10, kde horní část každé tyče 1 je připevněna k pouzdru 2, volně uloženém na hřídeli 3 a dolní část je...

Výfuková komora se zařízením na usměrňování proudu vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228478

Dátum: 15.07.1986

Autori: Kapucián Zdeněk, Pražský Bořivoj, Peška Václav

Značky: zařízením, výfuková, vzduchu, usměrňování, komora, proudu

Zhrnutie / Anotácia:

U výfukové komory podle vynálezu je vzduch vystupující do větraného nebo klimatizovaného prostoru usměrňován naváděcím válcem, na jehož otočné ose jsou upevněny v šikmé poloze kotouče. Otočná osa uložená podélně s výstupem vzduchu z výfukové komory je spojena se servomotorem, který ovládá její pootočení pro změnu usměrnění proudu vzduchu nebo její trvalé otáčení k dosažení plynulého vychylování proudu. Výfuková komora s naváděcím válcem...

Kloubový spoj křesla s osvětlovacím zařízením úst

Načítavanie...

Číslo patentu: 232454

Dátum: 15.06.1986

Autori: Jelínek Miroslav, Frýba Ladislav

MPK: A61C 19/00, A61G 15/00, A61B 6/04...

Značky: osvětlovacím, křesla, zařízením, kloubový

Zhrnutie / Anotácia:

Kloubový spoj křesla s osvětlovacím zařízením úst bez korekce polohy svítidla při sklápění křesla podle vynálezu vychází z diference vznikající v důsledku rozdílnosti os otáčení pacienta při jeho sklápění kolem kyčelních kloubů a vršku křesla při sklápění kolem otočné osy. Vznikající dráhový posun, který způsobuje také "posun obleku na pacientovi" a je příčinou i posunu stopy nastaveného svítidla, které je součástí vršku křesla. Vynález řeší...

Pojistný ventil se škrticím zařízením pro dvouokruhové brzdové systémy dopravních prostředků

Načítavanie...

Číslo patentu: 237217

Dátum: 15.06.1986

Autori: Hofman Klaus, Reimann Klaus

MPK: B60T 11/32

Značky: dvouokruhové, brzdové, prostředků, dopravních, systémy, pojistný, škrticím, zařízením, ventil

Zhrnutie / Anotácia:

Účel vynálezu spočívá v tom, aby při prvním naplnění brzdových systémů se špatně fungujícím obvodem bylo zajištěno snadné a spolehlivé otevírání pojistného ventilu správného obvodu a jeho neplnění. Dva obvody musí být zajišťovány jenom jedním podobným zařízením. Úloha vynálezu spočívá ve vyloučení známých nedostatků, ve zmenšení konstrukční složitosti a ve snížení potřebných přesností provedení. Podstata vynálezu spočívá v tom, že v tělese...