Patenty so značkou «zařízeních»

Kontrolní obvod pro vyhodnocení rušivých signálů v zabezpečovacích zařízeních

Načítavanie...

Číslo patentu: 264887

Dátum: 12.09.1989

Autori: Chudáček Václav, Konečný Ivan

MPK: B60L 3/00

Značky: rušivých, signálu, kontrolní, zabezpečovacích, zařízeních, obvod, vyhodnocení

Text:

...na vstup g prvního detektoru Q a na vstup Q selektivního obvodu É. Selektivní obvod É slouží k filtraci případných rušivých signálu ve spektru vstupního signálu. Na jeho výstupu 1 obdržíme referenční signál,který je přiveden na vstup g druhého detektoru g. Na výstupu 5 prvního detektoru 3 a na výstupu gg druhého detektoru 2 jsou stejnosměrné signály v přesném poměru, daném přenosovými charakteristikami signálového řetězce společný vstup l -...

Zapojení elektronických obvodů k vyhodnocení a signalizaci poruchy v elektronických zařízeních

Načítavanie...

Číslo patentu: 264424

Dátum: 14.08.1989

Autor: Bistrý Vladislav

MPK: G01R 19/155, G01R 19/145, G01R 19/16...

Značky: signalizaci, vyhodnocení, zařízeních, poruchy, zapojení, elektronických, obvodů

Text:

...definované doby vyhodnoceni ztráty signálu v kontrolovaném zařízení, která je dána periodou sladu puleů na výstupu frekvenčního děliěe.Príklad provedení je schematicky znázorněn na přípojeném výkrese.vstupní svorka 5 kontrolovaného elektronického zařízení je připojena na první vstup prvého hradla Q, na jehož druhý vstup je připojen jednak kondenzátor 3, jehož druhý vývod je płipojen na zem a jednak odpor gg, jehož druhý vývod je připojen...

Obvod pro kompenzaci vlivu zemského magnetického pole v magnetovacích zařízeních pro střídavá magnetická měření

Načítavanie...

Číslo patentu: 262488

Dátum: 14.03.1989

Autori: Mikulec Milan, Havlíček Václav

MPK: G01R 33/025, G01R 33/22, G01R 33/00...

Značky: zařízeních, měření, střídavá, kompenzaci, magnetická, magnetovacích, obvod, vlivů, magnetického, zemského

Text:

...zeeilovač ll, na jeho výstup jezpłipojeno jedním koncom kompenzační vinutí lg, jeho druhý konec je připojsn spolu s druhým koncom nagnetovacího vinutí ll na výstup výkonovébo zesilovače 1. Na vstup výkonového zesilovače g je připojen slučovací obvod lg, napojený jedním vstupom na výstup generatozu ll budicího napětí. Indukäní vinutí lg,pžipojené na druhý vstup slučovacího obvodu lg, tvorí obvyklou pětnovazební smyčku pro zajiitění...

Svařitelná konstrukční mangankřemíková ocel pro všeobecné a nízkoteplotní použití v ocelových konstrukcích a strojírenských zařízeních

Načítavanie...

Číslo patentu: 262385

Dátum: 14.03.1989

Autori: Mickerts Ervín, Krayzel Miroslav, Idzikovský Boris, Lapčíková Jiřina, Matuška Karel, Teindl Tomáš

MPK: C22C 38/00

Značky: konstrukcích, svařitelná, mangankřemíková, použití, zařízeních, strojírenských, oceľových, všeobecné, nízkoteplotní, konstrukční

Text:

...vruhové houževnatosti ve směru podélném e příčném ve vztahu ke směru válcování ve srovnání se známými kontrukčními ocelemi s obvyklou úrovní čistoty. Také je výhodou to, že tlusté plechy v tlouščkách od 12 mm výše se vyznečují vyšší úrovní vnitřní homogenity pri kontrole ultrazvukem. Další výhodou oceli je to, že vykazuje lepší metslurgickou svałitelnost,vyjádřenou hodnotou parametru svałitelnosti PC podle Ito a Bessyo nejvýše 0,27 a zvýšenou...

Směs pro zamezení usazování solí v zařízeních ropného průmyslu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259007

Dátum: 16.09.1988

Autori: Ďatlova Nina, Jarošenko Galina, Smolnikov Nikolaj, Paguba Alexandr, Samakajev Rafail, Dytjuk Leonid, Krinickaja Ljudmila, Balašova Taisija, Barsukov Anatolij, Gusev Vladimir

MPK: E21B 43/00, C02F 5/10

Značky: ropného, zařízeních, usazování, směs, průmyslu, zamezení, solí

Text:

...Á Kapöonawa xanbnnn.Hocrasneąnan uąnh nocrnraewca reMĺqwo ncnonasymw cocran, nxmqammnñ menoqaym nnu amonnüuym conb Qocwououerannponaunoro nponanonnoro 1,3-nnaMnHonponauona-2, nponsnonuoe 1,3-nuaunaonponanona 2 óömeñ 0 pMynu IIIMGHOHHOFO MBTHHHQ HHH EMMOHHX H BOAY HDR CHGĽYWMGM CO 0 THOmeHHHKOMHOHeHIwos, nec. Z menoqnan unn aunonuňnan conb mocmououernnnponanuoro npouanouoro1,3-uamnuonponanona-2 5,0-50,0 npousnonnoe...

Způsob desaktivace pyroforických látek v zařízeních pro čištění koksárenského plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258843

Dátum: 16.09.1988

Autori: Hollein Arnold, Helis Otakar, Žyla Emil, Javorský Břetislav, Žerava Petr, Jach Zdeněk

MPK: C10B 43/00

Značky: desaktivace, pyroforických, zařízeních, koksárenského, způsob, látek, čištění, plynů

Text:

...pyroforických sirníků a je tedy neúčinné, byly vypracovány jiné návrhy postupu výměny náplně zatopením pračky vodou a postupného sniłování její hladiny v nádobě pračky za současného vyjímání náplnš po vrstvách za stáleho kropení. Tato metoda je však Ipekulativní,-protola tlak vodní náplne na dno a stěny korozí oslabená pračky by mohl vést k její destrukcl. Alternativou je dosud nezkouäená metoda lnertizací prostoru pračky plynným...

Zařízení ke kontinuálnímu určování změn chemického složení a objemové hmotnosti sypkých materiálů na transportních zařízeních

Načítavanie...

Číslo patentu: 254387

Dátum: 15.01.1988

Autori: Válek Jan, Musial Petr, Volný Miroslav, Kubíček Petr

MPK: G01G 11/14

Značky: určování, složení, zařízení, změn, kontinuálnímu, materiálů, hmotnosti, transportních, zařízeních, chemického, objemové, sypkých

Text:

...složení sypkého materialu. Další výhodou je, že citlivost zařízení roste se zvětšující so tiouštkou prozařované vrstvy. Proti jiným metodám má použití absorpční metody přednosti i V těch případech, kdy se změnou chemického složení roste objemová hmotnost materiálu,což zpüsobuje další zvýšení přesností. Výhodou zařízení je i to, že nedochází k zvýšenému opotřebení transportního zařízení.Na připojených výkresech,je na obr. 1 jako příklad...

Způsob stanovení obsahu kyseliny v oleji, zejména v chladicích zařízeních poháněných freonem

Načítavanie...

Číslo patentu: 246071

Dátum: 15.12.1987

Autor: Zadražil Jan

MPK: G01N 33/28

Značky: oleji, stanovení, zařízeních, zejména, chladicích, obsahu, způsob, poháněných, freonem, kyseliny

Text:

...potřebuje více laboratorních nádob.Uvedené způsoby jsou vhodné k rychlému stanovení kyseliny v oiejích, ale jejich nárok na rozpouštědla je relativně vysoký a hodnota účinku roztollců se mění v důsledku jejich balení, a mohou být proto skladovány jen po značné o-mezenou dobu.Cílem vynálezu je vytvoření způsobu stanovení obsahu kyseliny v oleji, zejména v chladicích zařízeních poháněných freonem,který nemá žádné shora uvedené nedostatky a...

Zapojení pro prodlužování vyzváněcích impulsů v zařízeních s číslicovým přenosem informací

Načítavanie...

Číslo patentu: 247446

Dátum: 15.10.1987

Autori: Söhnel Otakar, Blechta Zdirad, Nývlt Jaroslav

MPK: H03K 5/04

Značky: vyzváněcích, informaci, prodlužování, zapojení, přenosem, číslicovým, impulsů, zařízeních

Text:

...na první vstup gg druhého integrovaného obvodu ggg. Výstup gg druhého integrovaného obvodu łgg je připojen na čtvrtý vstup lg prvního integrovaného obvodu ggł, jehož výstup lg je přes první odpor gł pžipojen na baži tranzistoru yg. Emitor tranzistoru yg je připojen na zem a kolektor tranzistcru yg je připojen na katodu svítící diody §Q, jejíž anoda je připojena přes druhý odpor 33 na kladnou svor ku g zdroje.z přenéšeného rámce signálu je...

Zařízení na výrobu pouzdra dehydrátoru v chladicích zařízeních

Načítavanie...

Číslo patentu: 240746

Dátum: 15.08.1987

Autori: Ambro Milan, Roth Imrich

MPK: B21D 41/04

Značky: výrobu, zařízeních, zařízení, chladicích, dehydrátoru, pouzdra

Text:

...upnutí trubky a zařízení na revolverovém soustruhu, naobr. 2 je výchozí polotovar trubky, na obr. 3 je tvar polotovaru trubky po první opera ci v pěchovacím přípravku, na obr. 4 je tvarpolotovaru trubky po druhe operací mezi tvarovacími kladkaml, na obr. 5 je konečný tvar jedné strany trubky dehydrátoru, na obr. 6 je znázorněn pěchovací prípravok, na. obr. 7 je znázorněn bokorys tvarovacích kladek, na obr. 8 je nárys tvarovacích...

Sonda pro sledování kvality disperze ve fluidačních zařízeních

Načítavanie...

Číslo patentu: 250848

Dátum: 14.05.1987

Autori: Neužil Lubomír, Valenta Jaroslav, Koza Václav, Doležel Zdeněk

MPK: G01K 13/00

Značky: zařízeních, sonda, fluidačních, kvality, disperze, sledování

Text:

...zjednodušuje tak instalaci. sloučení obou snímačů umožňuje jednoduše a bezprostředně,teplotné korigovat údaj ze snímače místní okamžité koncentrace materiálu.Příklad provedení sondy podle vynálezu je uveden schematicky na přiloženém výkrese,kde je v náryse řez sondou.Sonda sestává z elektricky vodivé základové destičky à, s níž je spojeno teploměrne čidlo l s přivody 2. Základová destička 3 je z materiálu s vysokou tepelnou vodivosti a je...

Zapojení pro automatickou regulaci teploty v sušicích zařízeních

Načítavanie...

Číslo patentu: 235829

Dátum: 01.12.1986

Autori: Vondrouš Jan, Jiřík Jaromír, Erban Petr, Vaňous Václav

MPK: G05D 23/30

Značky: zapojení, automatickou, sušících, teploty, zařízeních, regulaci

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení pro regulací rychlosti a teploty v sušicích zařízeních především v sušících a napínacích rámech, které obsahuje vzájemně propojené snímač výstupních vlhkostí /2/ zboží, regulátor výstupní vlhkosti /4/ zboží, regulátor rychlosti /10/ sušicího stroje spojený s pohonným motorem /8/ a regulátor teploty /5/ sušicího stroje se servoventilem /13/ Podstata řešení spočívá v tom, že mezi regulátor teploty,/5/, regulátor výstupní...

Zapojení obvodu pro vyhodnocení odchylky rychlosti pohybujících se částí, zejména v záznamových zařízeních

Načítavanie...

Číslo patentu: 227884

Dátum: 15.04.1986

Autor: Jelínek Jiří

Značky: pohybujících, odchylky, zařízeních, zejména, zapojení, záznamových, rychlostí, obvodů, částí, vyhodnocení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení obvodu pro vyhodnocení odchylky rychlosti pohybujících se částí, zejména v záznamových zařízeních, sestávající z tvarovacího obvodu, hradlovacího obvodu, vratného čítače a časovacího obvodu, vyznačující se tím, že ne vstupní svorku (A) je připojen vstup (10) tvarovacího obvodu (1), jehož výstup (11) je připojen na vstup (12) hradlovacího obvodu (2), přičemž jeho výstupy (13, 14) jsou připojeny na vstupy (15, 16) vratného čítače (3),...

Zařízení na zachycování vzácnych a drahých kovů, zejména v zubolékařských zdravotnických zařízeních, jako například v ordinacích laboratořích apod.

Načítavanie...

Číslo patentu: 221059

Dátum: 15.01.1986

Autor: Klička Jan

Značky: vzácných, zdravotnických, apod, laboratořích, zachycování, ordinacích, zařízení, například, kovů, drahých, zařízeních, zejména, zubolékařských

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na zachycování vzácných a drahých kovů, zejména v zubolékařských zdravotnických zařízeních, jako například v ordinacích, laboratořích apod., zabudované na vývod umývadla nebo plivátka, odsavače slin a podobně u jakékoliv zubní soupravy na principu odkalovače, vyznačující se tím, že na vyústění umývadla nebo plivátka (11) otočeného vně soupravy, je pružně připojena stoupací trubka (12), upevněná ve velkoobjemové nádobě (13), opatřené na...

Způsob sledování a diagnostiky tepelných polí v primárních zařízeních parního reformingu a jiných chemických a energetických zařízeních

Načítavanie...

Číslo patentu: 217239

Dátum: 15.03.1985

Autori: Vaněk Jiří, Sladký Petr, Dočekal Jiří, Pančoška Petr, Parma Ludvík

Značky: reformingu, tepelných, chemických, parního, polí, zařízeních, energetických, jiných, sledování, diagnostiky, primárních, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu sledování a diagnostiky tepelných polí v primárních zařízeních parního reformingu a lze ho použít i v jiných jim podobných chemických a energetických zařízeních. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se mechanickým a/nebo elektronickým dotykovým měřidlem a/nebo laserem a/nebo jiným bezdotykovým měřidlem měří délková a/nebo výšková a/nebo úhlová deformace katalyzátorových trubek v tepelném poli pece parního reformingu v...

Psací hlava v inkoustových mosaikových psacích zařízeních

Načítavanie...

Číslo patentu: 217985

Dátum: 15.01.1985

Autor: Rosenstock Gűnter

Značky: psacích, mosaikových, zařízeních, hlava, inkoustových, psací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká psací hlavy pro inkoustová mosaiková psací zařízení s psacími kanály uspořádanými v psací hlavě, prostřednictvím kterých jsou působením elektromechanického měniče individuálně říditelně vytlačovány kapičky inkoustu pro zlepšení kvality písma jsou pro každý kanál uspořádány nejméně dva tryskové otvory tím je dosažitelný jemnější rastr kapiček, který je v důsledku volitelného uspořádání tryskových otvorů také lépe přizpůsobený...

Klešťový závěs v zařízeních k obracení listů pro tiskové stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 223565

Dátum: 01.09.1984

Autori: Peter Gunter, Rudolph Otfried, Fischer Karlheinz

Značky: klešťový, zařízeních, listů, tiskové, závěs, obracení, stroje

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká klešťového závěsu v zařízeních k obracení listů v tiskových strojích pro částečné používání při jednostranném anebo dvoustranném tisku. Úkolem vynálezu je vytvoření klešťového závěsu, který je umístěn v zařízeních k obracení listů a který může stahovat list s uzavřeného povrchu při jedno stranném a oboustranném tisku. Tento úkol se řeší tím, že klešťový závěs, který se skládá ze dvou polovin, opatří se na jedné polovině...

Zapojení číslicového koncového stupně s definovanou vnitřní impedancí v zařízeních systémů s pulsně kódovou modulací

Načítavanie...

Číslo patentu: 214109

Dátum: 01.07.1984

Autori: Průcha Josef, Tauš Viktor

Značky: stupně, číslicového, systému, pulsně, zařízeních, vnitřní, zapojení, impedancí, modulací, kódovou, definovanou, koncového

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení číslicového koncového stupně s definovanou vnitřní impedancí v zařízeních systémů s pulsně kódovou modulací PCM, s výstupním transformátorem, vyznačené tím, že kolektor prvního tranzistoru (T1) je přes první odpor (R1) připojen na první konec (7) primárního vinutí výstupního transformátoru (Tr), kolektor druhého tranzistoru (T2) je přes druhý odpor (R2)připojen na první konec (7) primárního vinutí výstupního transformátoru (Tr),...

Zapojení synchronizované fázové smyčky v zařízeních systémů s pulsně kódovou modulací

Načítavanie...

Číslo patentu: 216785

Dátum: 01.07.1984

Autori: Novák Jiří, Smrčina Jiří, Tauš Viktor

Značky: synchronizované, zařízeních, pulsně, kódovou, systému, modulací, fázové, smyčky, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém synchronizace oscilátoru vnějším taktovým signálem, případně taktovým signálem odvozeným, z přicházejícího kódového signálu. Vstupní digitální synchronizační signál je přiveden na vstup vstupního děliče kmitočtu, z jehož výstupu je signál přiveden na první vstup fázového komparátoru.Z výstupu fázového komparátoru je signál přiveden na vstup oddělovacího a budicího obvodu s otevřeným kolektorovým výstupem,odkud je signál...

Způsob úpravy kejdy odpadající v zařízeních pro chov dobytka

Načítavanie...

Číslo patentu: 213583

Dátum: 01.03.1984

Autori: Thiel Eckardt A Seibt Andreas, Osbar Waltraud, Rosin Dietmar, Sörgel Jürgen

Značky: kejdy, způsob, odpadající, úpravy, zařízeních, dobytka

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob dopravy kejdy, odpadající v zařízeních pro chov dobytka, její homogenizací, biologickým odbouráním organických složek, oddělením pevných látek a aktivovaného kala a odvodněním, vyznačený tím, že se homogenizace a biologické odbourání kejdy provádí v jednom stupni, pevné látky se spolu se vzniklým aktivovaným kalem oddělí sedimentací a po případě se biologické odbourání a sedimentace ještě jednou opakuje.