Patenty so značkou «zářiču»

Způsob přípravy zářičů 125I

Načítavanie...

Číslo patentu: 269187

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kronrád Ivo, Kronrád Leo, Melichar František

MPK: G21G 4/04

Značky: způsob, zářiču, přípravy

Text:

...dlouhou dobu s vyakými radioaktivitani 951, až 18,5 GBq na Jeden zářič a výtěžek sorpoc nepřesahuje 70 zradioaktivity výchozího 25 I Jodidu aodnáho. Vzhledem k tomu, že 51 Je na něnič iontú poměrně slabě vázán, může docházet k Jeho uvolňování a zanořováni ovzduší.Hlavní 2 těchto nevýhod odstraňuje způsob podle vynálezu, při kterém aezadioaktivní 1251 z výchoziho vodného roztoku 1251 jodidu aodného o měrnć radioaktivitě 2 až 20...

Zařízení pro odstranění zejména vody a námrazy ze zářičů mikrovlnných antén

Načítavanie...

Číslo patentu: 266653

Dátum: 12.01.1990

Autor: Polívka Jiří

MPK: H01Q 1/02

Značky: zářiču, antén, zejména, námrazy, mikrovlnných, odstranění, zařízení

Text:

...vibrační zařízení.NPři výhodném provedení vynálezu je vibraůní zařízení tvoře~ no elektromagnetíckým nebo pneumatiekým vibrátorom.Hlavní výhody zařízení podle vynálezu spočívají v tom, že proti dosud známým řešením, u kterých je použito pouze dielektrických krytů, zajištuje správnou funkci záŕiče a tím i anténního systému za všech klimatických podmínek bez nutnosti ručního odstraňování námrazy, vody, ledu nebo sněhu, čím přispívá k zvýšení...

Zařízení pro odstranění zejména vody a námrazy ze zářičů mikrovlnných antén

Načítavanie...

Číslo patentu: 266652

Dátum: 12.01.1990

Autor: Polívka Jiří

MPK: H01Q 1/02

Značky: mikrovlnných, zejména, antén, zařízení, námrazy, odstranění, zářiču

Text:

...v tom. že zářič mikrovlnné antény je opatřen dielektrickým krytom, vytvořeným z pružné dieloktrické folia, a vstupom tlakového plynu, ke kterému je připojen zdroj tlakového plynu.Hlavní výhody zařízení podle vynálezu spočívají v tom, že proti dosud známým řešením, u kterých je použito pevných dio 1 ek~ trických krytů, zajištuje správnou funkci zářiče a tím i anténního systému za všech klimatických podmínek bez nutností ručního odstraňování...

Způsob plnění radioaktivních zářičů pomocí jednoúčelových nálevek

Načítavanie...

Číslo patentu: 265912

Dátum: 14.11.1989

Autor: Maroušek Jiří

MPK: G21G 4/04

Značky: nálevek, jednoúčelových, radioaktivních, zářiču, plnění, pomocí, způsob

Text:

...v nálcvce a po nasorbování sorbent odstředit z nálevky do pouzdra. Po odstředění se pouzdro zářzĺče od nálevky udlomí nebo odstřiłme, pouzdro se zavaří. a zamořená nálevka vyhodí doradíoaktivniho odpadu. Největší výhodou pnpsaného způsobu plnění je, že umožňuje spolehlivě vyrábět i zářičenajmenších rozměrů (vnitřní ó 0,5 mm), které se dříve téměř nevyráběly, nebo jen za cenuDalší významnou výhodou je zrychlení práce a s tím souvisicí...

Způsob výroby oceli s nízkou vlastní měrnou aktivitou zářičů gama

Načítavanie...

Číslo patentu: 261361

Dátum: 10.02.1989

Autori: Kodrle Luděk, Hakl Josef, Dolének Jan, Bučina Ivan, Raška Pavel, Soušek Vladimír, Singer Jan, Malátová Irena

MPK: C21C 7/00

Značky: vlastní, zářiču, mernou, způsob, aktivitou, výroby, oceli, nízkou

Text:

...odpadu, které majívyšší obsah radionuklidů emitujících záření gama.Kovonosnou vsázku pro tyto agregáty tvoří pouze tekuté a pevné surové železo, případně v omezeném množství i zkujňovací ruda, k níž se přidává předem výpočtově stanovemć množství struskotvorných látek, jako jsou vápno, vápenec a dolomit. Vsázka ocelověho odpadu,jinak běžná v hutní výrobě, jmenovitě v kyslíkovém procesułnení povolena vzhledem k nepříznivěmu účinku na výslednou...

Schránka pro uložení zářičů kalifornia-252

Načítavanie...

Číslo patentu: 256306

Dátum: 15.04.1988

Autori: Tačev Tačo, Kryštof Vladimír

MPK: B25J 21/00

Značky: uložení, schránka, zářiču, kalifornia-252

Text:

...počtu zářičů. Při chybné manipulaci se zdrojem záření je omezena možnost jeho žapadnutí do nepřístupných míst. Konstrukčníuspořádání vložky umožňuje vložení různých druhú zářičů o rozličných rozměrech.Příklad provedení schránky pro uložení zářičů kalifornia-252 podle vynálezu je vyznačen na obr.1 a obr.2 . 0 br.1 zachycuje schránku pro uložení zářičů v axonometrickém pohledu, obr.2 pak stejnou schránku v řezu.Schránka pro uložení zářičů...

Transportní obal pro přepravu otevřených i uzavřených zářičů

Načítavanie...

Číslo patentu: 223581

Dátum: 01.09.1984

Autori: Tomášek Václav, Večeř Jiří, Mahelka Svatoslav

Značky: otevřených, prepravu, zářiču, uzavřených, transportní

Zhrnutie / Anotácia:

Transportní obal pro přepravu otevřených i uzavřených zářičů, sestávající z oboustranně uzavřeného válcového základového tělesa s uranovým stíněním a stínícího víka opatřeného nosičem s madlem, vyznačený tím, že v horní čelní stěn (11) válcového základového tělesa (10) je vytvořeno alespoň jedno úložné hnízdo (12) zasahující do uranového stínění (30) a napojené na čelní stěnu (11) přechodovým kuželem (13), přičemž k základovému tělesu (10) je...

Rychlouzávěr, zejména transportních obalů pro přepravu otevřených i uzavřených zářičů

Načítavanie...

Číslo patentu: 223580

Dátum: 01.09.1984

Autori: Večeř Jiří, Mahelka Svatoslav

Značky: otevřených, uzavřených, zářiču, obalů, rychlouzávěr, transportních, prepravu, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Rychlouzávěr, zejména transportního obalu pro přepravu otevřených i uzavřených zářičů, sestávajícího ze základového tělesa se segmentovými ozuby vytvořenými na jeho obvodové válcové ploše a dutého válcového víka s obvodovým osazení, vyznačený tím, že k obvodovému osazení (21) dutého válcového víka (20) je pevně připojen spojovací kroužek (22), o nějž se opírá spojovací kroužek (40) se segmentovými osazeními (41), přičemž na spojovacím kroužku...

Způsob stanovení koncentrace zářiču gama ve vodách a technologických roztocích

Načítavanie...

Číslo patentu: 213705

Dátum: 01.04.1984

Autori: Procházka Hubert, Štamberg Karel, Jirásek Vladimír

Značky: způsob, koncentrace, technologických, zářiču, vodách, roztocích, stanovení

Zhrnutie / Anotácia:

Nízké aktivity radionuklidů v roztocích, řádově 102Bq.1-1 a nižší, vyžadují před měřením radiochemickou předúpravu vzorku za účelem jeho zkoncentrování. Chemická předúprava nedovoluje vesměs svou náročností použití metod pro rychlé stanovení, nezbytné při monitorování. Metoda podle vynálezu dovoluje využitím předúpravy vzorku selektivním záchytem radionuklidu nebo skupiny příbuzných radionuklidů na iontoměniči při vysoké průtokové rychlosti...