Patenty so značkou «zářením»

Zařízení na dezinfekci vody ultrafialovým zářením

Načítavanie...

Číslo patentu: 270068

Dátum: 13.06.1990

Autori: Kujal Bohumil, Jindra Jan, Vondrák Ladislav

MPK: C02F 1/32

Značky: zařízení, zářením, ultrafialovým, dezinfekci

Text:

...znázorněn příklad- provedení vynálezu. Výkres před stavuje podélný řez zařízením.zařízení na dezlníekcí vody ultraiielovým zářením je oloženo z trubnlho pláštä g, nmitř je umíatána ochranná trubice g, ve která je koaxlálnł ulołen zdroj záření g. Dezlnnkovaná voda je přivádöna do dezinfekčniho prostoru 4 trubkou přítoku vody g. Část trubky přítoku vody g uvnitř Mubního pláĺtł i je opatřena radiálne vytvořenýml výtokovýml otvory g,...

Rotační spojka pro současný obousměrný bezkontaktní přenos signálů optickým zářením

Načítavanie...

Číslo patentu: 262240

Dátum: 14.03.1989

Autor: Zezula Oldřich

MPK: G02B 6/42

Značky: obousměrný, bezkontaktní, spojka, rotační, zářením, optickým, současný, prenos, signálu

Text:

...sušení, dekantace, prolnývání a filtrace častíc biokatíllyzátoru byla prováděna způsobem uveden ým v příkladu 1.Bxrlo získáno 22 kr vlhké hmoty imobilizovíiných častíc směsného biokatalyzátortt o obsahu sušiny 30,5 a spcciiických aktivítách son 84,1. U.g-1, KAT 112 U.g 1,INV 320 U . g a GI 247,5 U . g.150 ,rgramů vlhké hmoty směsného biokatalvzätoru bylo suspendováno v 850 Inl destilovane vody, suspenze přelita do reaktoru, který by...

Ultrafialovým zářením tvrditelná reaktivní kompozice pro tiskové barvy a nátěrové hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 255632

Dátum: 15.03.1988

Autori: Pasecký Jan, Kugler Václav

MPK: C09D 11/10, C09D 3/81

Značky: tvrditeľná, zářením, reaktivní, nátěrové, tiskové, hmoty, barvy, ultrafialovým, kompozice

Text:

...Komerční produkty jsou většinou na bázi maleinanhydridu a alifatických glykolů. V některých případech obsahují kromě této pryskyřičné složky i určitý podíl reaktivnĺhc rozpouštědla. Pro účely tohoto vynálezu je vhodné pracovat s polyestery bezK získání stability při skladování, jak je obecně u vínylpolymerizovatelných systémů obvyklé, je třeba přídavkü inhibitorů, kterými jsou např. hydrochinon, di-terc-butyl-p~K získání bezdefektových...

Polovodičový prvek řiditelný zářením

Načítavanie...

Číslo patentu: 254968

Dátum: 15.02.1988

Autori: Ohashi Hiromichi, Yamaguchi Yoshihiro

MPK: H01L 31/00

Značky: polovodičový, zářením, prvek, řiditelný

Text:

...vrstvou 4 h hlavního tyristoru 8. Předpětí na přechodu s mezi emitorovou vrstvou 4 h a druhou vrstvou 3 báze je dáno velikosti odporu R 2.Když se tedy drážka 14 vytvoří hluhoká a odpor R 2 velký, aby se zvětšíl odpor R 2,lze fotosenzítívitu řídícího fototyristoru 5 zvětšit, aníž by se zmenšil stupeň odolnosti dv/dt hlavního tyrístoru 8. Protože však citlivo-st hlavního tyristoru 0 na řídící signál je malá, hlavní tyristor 8 nezbytně...

Trubní zařízení na dezinfekci vody ultrafialovým zářením

Načítavanie...

Číslo patentu: 243197

Dátum: 15.07.1987

Autori: Maneal Petr, Macek Jan, Sommer Josef, Novák Bohumil, Podroužek Petr

MPK: C02F 1/32

Značky: zářením, ultrafialovým, zařízení, dezinfekci, trubní

Text:

...z domácích zdrojů a surovín.Popsané trubní zařízení lze vyrobit pro různá průtočná množství a tomu odpovídajícímu průměru tělesa trubního zařízení. Každý mlkroorganismus ve vodě vyžaduje pro inhibici určitou Í dávku ultrafialcvého záření, která je pro každý druh mikroorganismu jiná. Velikost dávky hw zúření předávané mikroorganismů závisí mimo jiné na době kontaktu mikroorganismu se zářením,intenzitě zdroje záření a fyzikálně chemických...

Rotační spojka pro bezkontaktní přenos signálů optickým zářením

Načítavanie...

Číslo patentu: 250823

Dátum: 14.05.1987

Autor: Zezula Oldřich

MPK: F21V 8/00, G02B 6/24

Značky: signálu, zářením, spojka, prenos, rotační, optickým, bezkontaktní

Text:

...přenosová rychlost, velká kapacita a šířka přenosových pásem, kvalita a diskrétnost přenosu, vyšší spolehlivost, odolnost vůči rušivým elektromagnetickým vlivům, bezpečný provoz i ve výbušném prostředí, odstranění galvanické vazby mezi vstupom a výstupem, nízká spotřeba energie, minimální rozměry a hmotnost.U provedení podle vynálezu zcela odpadá nastavování a seřizování, dále je odstraněn vliv okolního osvětlení a prostředí na optický...

Způsob výroby vstřebatelného, zářením sterilizovatelného, normálně tuhého polymeru

Načítavanie...

Číslo patentu: 235956

Dátum: 15.12.1986

Autori: Jamiolkowski Dennis, Shalaby Shalaby Wahba

MPK: A61L 17/00, C08G 63/66

Značky: způsob, vstřebatelného, tuhého, výroby, polymerů, zářením, normálně, sterilizovatelného

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby vstřebatelného, zářením sterilizovatelného, normálně tuhého polymeru sestávajícího z jednotek obecného vzorce I, ve kterém G znamená zbytek dvojmocného alkoholu bez hydroxylových skupin, majícího 2 až 16 atomů uhlíku, Ph znamená fenylenový zbytek vázaný v poloze 1,2-, 1,3- nebo 1,4- a každý ze symbolů R znamená vodík nebo methylovou skupinu, vyznačující se tím, že se fenylen-bis/oxyacetát/ obecného vzorce II ve kterém R a Ph mají...

Zařízení pro ochranu před tepelným zářením

Načítavanie...

Číslo patentu: 228554

Dátum: 15.08.1986

Autor: Rožnovský Josef

MPK: F27D 21/00

Značky: zařízení, zářením, před, tepelným, ochranu

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro ochranu před tepelným zářením řeší ochranu strojů, přístrojů a osob při pracovním nasazení v prostorách s velmi vysokými nebo zvýšenými teplotami. je popsána konstrukce stěny, složené z primárního a sekundárního chladicího prostoru, kterými protéká chladicí médium, která je kombinována s tepelněizolační vrstvou a vnějším reflexním pláštěm. V příkladu provedení je popsána stěna pro velmi vysoké teploty, například pro použití v...

Světlovodné vlákno určené pro světlovod přenášející světlo vybuzené ultrafialovým zářením nebo dopadem elektronů či iontů za jeho povrch

Načítavanie...

Číslo patentu: 230626

Dátum: 15.05.1986

Autor: Ryšánek Vladimír

MPK: G02B 5/14

Značky: určené, světlovod, ultrafialovým, povrch, světlovodné, světlo, iontů, elektronů, vlákno, dopadem, zářením, vybuzené, přenášející

Zhrnutie / Anotácia:

Světlovodné vlákno určené pro světlovod přenášející světlo vybuzené ultrafialovým zářením nebo dopadem elektronů či iontů na jeho povrch, vyznačující se tím, že povrch vlákna (1) je v místě dopadu záření elektronů či iontů pokryt látkou (2) mající stejný index lomu jako vlákno (1), přičemž v této látce (2) je přimísen luminofor.

Způsob ohřívání vody slunečním zářením prostřednictvím barviv rozpuštěných ve vodě

Načítavanie...

Číslo patentu: 223427

Dátum: 15.03.1986

Autori: Horyna Jaroslav, Nečas Miroslav

Značky: ohřívání, barviv, způsob, rozpuštěných, vodě, prostřednictvím, slunečním, zářením

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob ohřívání vody slunečním zářením prostřednictvím barviv rozpuštěných ve vodě tak, že se do vody přidávají Fe-komplexy 1-nitroso-2-hydroxy-3-naftoové kyseliny v množství 0,1 až 500 ppm a na takto upravenou vodu se nechá působit sluneční záření. Použití všude tam, kde je zapotřebí ohřev většího množství užitkové vody.

Povchově elektricky nabitelné a rentgenovým zářením vybitelné médium

Načítavanie...

Číslo patentu: 223291

Dátum: 15.03.1986

Autori: Ulbert Karel, Slavínská Danka, Chudáček Ivo

Značky: vybitelné, rentgenovým, médium, zářením, elektricky, povchově, nabitelné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká povrchově elektricky nabitelného a rentgenovým zářením vybitelného média pro záznam informace rentgenovým zářením, naneseného na nosné vodivé podložce, jehož podstata spočívá v tom, že je tvořeno 3 až 60 µm silnou vrstvou polystyrenu s výhodou obsahující 0,01 až 30 % hmotnosti naftalenu. Toto médium může být tvořeno vrstvou vysokomolekulárního polystyrenu s molekulovou hmotností 200 000 až 1 600 000 a s obsahem 0,01 až 30 %...

Způsob zdravotně nezávadné stabilizace polyolefinů proti degradaci ionizujícím zářením

Načítavanie...

Číslo patentu: 221405

Dátum: 15.02.1986

Autori: Doležel Břetislav, Bret Zdeněk, Adamírová Ludmila

Značky: zářením, způsob, proti, ionizujícím, polyolefinů, nezávadné, zdravotne, stabilizace, degradaci

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zdravotně nezávadné stabilizace polyolefinů proti degradaci ionizujícím zářením, při kterém se jako stabilizátoru použije alfa-tokoferolu, beta-tokoferolu, gama- tokoferolu, delta-tokoferolu nebo jejich směsi.

Pigmentovaná nátěrová hmota vytvrzovatelná ultrafialovým zářením

Načítavanie...

Číslo patentu: 233335

Dátum: 15.08.1985

Autori: Židková Ljudmila Dmitrijevna, Pronina Nina Alexejevna, Juščenko Tamara Sergejevna

MPK: B44D 1/50, C09D 3/68, C09D 3/72...

Značky: pigmentovaná, hmota, nátěrová, zářením, ultrafialovým, vytvrzovatelná

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká průmyslu nátěrových hmot. Cílem vynálezu je vytvrzování nátěru na vzduchu a zvýšení jeho tlošťky při jednorázovém nanesení. Pro dosažení tohoto cíle nátěrová hmota vytvrzovatelná ultrafialovým zářením obsahuje jako oligouretanakrylát oligouretacakrylat stabilizovaný N,N-substituovanými alifatickými aminy a jako přísadu oligoestermaleínát, při následující.m poměru složek v % hmot: oligouretanakrylát stabilizovaný N,...

Nátěrové hmoty tvrditelné zářením na bázi syntetických polymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 218522

Dátum: 15.03.1985

Autori: Kitzler Jaroslav, Hájek Karel, Vachl Vladimír, Teplý Petr, Vlček Jaroslav, Hrkal Miloš

Značky: nátěrové, polymerů, hmoty, syntetických, bázi, tvrditelné, zářením

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nátěrových hmot tvrditelných zářením na bázi syntetických polymerů, organických rozpouštědel, aditiv, případně také pigmentů a/nebo plniv a inertních rozpouštědel. Obsahují nenasycený polyester o stupni nenasycenosti 5 až 12, epoxyakrylátový polymer o stupni nenasycenosti 2 až 5 a dále reaktivní vinylické monomery, fotoiniciátor a případně pigmenty a/nebo plniva a inertní rozpouštědla.

Kotel pro ohřev nebo odpařování kapalin tepelným zářením

Načítavanie...

Číslo patentu: 215984

Dátum: 15.02.1985

Autor: Mach Jan A Dušek Josef

Značky: kapalin, odpařování, ohrev, zářením, tepelným, kotel

Zhrnutie / Anotácia:

Kotel pro ohřev nebo odpařování kapalin tepelným zářením vznikajícím řízeným průběhem bezplamenného spalování kontaktně kinetickým principem se sběrnými komorami spojenými systémem teplosměnných ploch s přirozeným nebo nuceným oběhem ohřívané kapaliny, vyznačující se tím, že alespoň jedna ze dvou sběrných komor (1, 2) je opatřena v ose (0) symetrie kotle průchodným otvorem (6, 7) napojeným z vnější strany kotle na přívod (14) palivové směsi a...

Způsob ohřevu kapalin slunečním zářením

Načítavanie...

Číslo patentu: 222905

Dátum: 01.03.1984

Autor: Horyna Jaroslav

Značky: slunečním, ohřevu, způsob, zářením, kapalin

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob obřevu kapalin slunečním zářením, založený na zvýšení absorbce kapaliny přidáním rozpustného barviva, jehož podstatou je, že se jako účinné stálé přísady, přidávané do kapaliny v množství 0,1 až 500 ppm, použijí sloučeniny obecného vzorce kde X a Y značí vodík nebo kation, Y značí s výhodou kation železa, tvořící komplex s nitrozoskupinou.