Patenty so značkou «zanášením»

Zařízení k zabránění vytváření smyček na útkové přízi u osnovních pletacích strojů se zanášením útku přes celou šíři stroje a s pohyblivou cívečnicí útkových předloh

Načítavanie...

Číslo patentu: 265697

Dátum: 14.11.1989

Autori: Cvach Zdeněk, Metyš Karel, Kolář Karel

MPK: D04B 27/10

Značky: přes, celou, pohyblivou, cívečnici, osnovních, smyček, útkové, útku, zanášením, pletacích, strojů, předloh, zabránění, šíři, útkových, přízí, vytváření, zařízení, stroje

Text:

...zařízení útkové příze jeív dráze főliového válce, dotykové s főliovým válcem, přioazen kartáček opatřený srsti.Zařízení podle vynálezu je blíže znázorněno v příkladném provedení, která pirozeně nevyčerpává možnosti provedení, na příloženém výkresu, který znázorňuje schematické provedení pohyblivé cívečníco útkovýohĺpředloh s izolsntovými főliovýmí váloi a přisazeným k ním ksrtáčkem opstřeným srstí, V provedení pro zanášcní útku přes celou...

Zařízení ke střídavému napájení tlakovým vzduchem záměnného ústrojí pro bezčlunkový tkací stroj s pneumatickým zanášením útku

Načítavanie...

Číslo patentu: 259864

Dátum: 15.11.1988

Autori: Deborde Albert, Remond Pierre

MPK: D03D 47/30

Značky: napájení, záměnného, vzduchem, útku, pneumatickým, zanášením, stroj, ústrojí, tkací, tlakovým, střídavému, zařízení, bezčlunkový

Text:

...radiálním nâtruhkem 50, k němuž je připojen druhý tlakovzdušný přĺvod 29.Pohyblivý kotouč 33, znázornený nva obr. 5 v řezu, má dva radiální štěrbinové otvory 51, 5.2, ležící díametrálné proti sobě. Na průměru kolmém k průměru proloženémtíštěrbinovýíni otvory 51, 52 má pohyblivý kotouč 33 kruhový otvor 53 a díru 54, jejichž funkce bude ještě vysvětlena.Jak ukazuje obr. 6, má, pevný kotouč 34 první dvojici vybraní 55, 55, která ústí k...

Řídicí zařízení pro trysky tkalcovského stroje se zanášením paprskem vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244903

Dátum: 15.07.1988

Autori: Erkkila Jukka, Katula Matti

MPK: D03D 47/30

Značky: trysky, vzduchu, tkalcovského, stroje, zanášením, zařízení, paprskem, řídící

Text:

...hřídele tě. Tento vzduch vstupuje vývrtyrzz, upravenými vehřídeli 8, do vnítřního prostoru 1 tlakove nádržky 2 Vzduchem nacházejícím se vevnitřním prostoru 19 je řídicí šoupátlso 14při slabém roztažíení trvale tlačeno proti vnítřnímu obvodu 41 válce 3, takže po němběží utěsněně avklotrzavě Výřezläiřídřcíhošoupátka 14 běží postupně přes výstupní otvory 1 G, uložené šroubov-icovitě ve valci 3, takže vzduchová vedení 17 jsou postupně za...

Řídicí zařízení pro nejméně jednu trysku tkalcovského stroje se zanášením útku pomocí paprsku

Načítavanie...

Číslo patentu: 241516

Dátum: 15.09.1987

Autori: Vasvári Lelle, Virág Sándor, Breining Tibor

MPK: D03D 47/30

Značky: zanášením, stroje, jednu, řídící, pomocí, nejméně, zařízení, tkalcovského, trysku, útku, paprsků

Text:

...na trysce doba foukání.Má-li být doba íoukání například zkrácena, musi být obě hrany 71, 72 obou prestavitelných segmentů 51, 52 posunuty proti sobě, to znamena, že přestavitelný segment 51 se natočí například ve smyslu hodinových ruček, přestavitelný segment 52 se natočí ve smyslu proti hodinovým ručkám.Má-li být konečně konec foukání přeložen na pozdější dobu, musí se hrana 72 na obr. 2 posunout do prava, tj. přestavítelný segment 52...

Útková svěrka pro bezčlunkový tkací stroj s pneumatickým zanášením útku

Načítavanie...

Číslo patentu: 251769

Dátum: 13.08.1987

Autori: Deborde Albert, Grandvallet Gilles

MPK: D03D 47/30

Značky: bezčlunkový, zanášením, pneumatickým, útková, útku, svěrka, stroj, tkací

Text:

...deformovatelné membrány gg je sevřena mezi pohyblivou miskou lg a profilovou podložkou ll, která je nasunuta na pohyblivé tyčce lg a je zatížena válcovou pružinou lg navlečenou rovněž na pohyblivé tyčce lg. Profilová podložka ll a válcová vratná pružina ll leží uvnitř přední komory ll menšího průměru Q, která je omezena první deformovatelnou vypouklou membránou gg a kuželovoustěnou ll na přední straně centrálního dilu lg.Mezi centrálním...

Zanašeč s útkovou cívkou u víceprošlupních tkacích stavů s hromadným zanášením útků do osnovy

Načítavanie...

Číslo patentu: 232541

Dátum: 15.08.1986

Autori: Zábrodský Zdeněk, Jirásek Josef

MPK: D03D 47/26

Značky: víceprošlupních, hromadným, útku, osnovy, tkacích, zanašeč, zanášením, útkovou, cívkou, stavu

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem a technickým problémem vynálezu je dodržení konstantního napětí zanášeného útku do prošlupu, které je odvozováno brzděním útkové cívky při odvíjení a pokládání útku do prošlupu po celou dobu a v celé šířce tkaniny. Problém je řešen vybráním s odstupňovaným dnem v zanašeči pod prostorem útkové cívky, kdy vybrání s prostorem cívky je spojeno s otvorem, v nímž je suvně uložen osazený čep. Na čepu je nasunuto ložisko útkové cívky V prostoru...

Úprava trysek pro tkalcovský stroj se zanášením pomocí paprsku

Načítavanie...

Číslo patentu: 223983

Dátum: 15.12.1985

Autor: Simson Dionizy

Značky: paprsků, pomocí, trysek, zanášením, tkalcovský, úprava, stroj

Zhrnutie / Anotácia:

Úprava trysek pro tkalcovský stroj se zanášením pomocí paprsku, například paprsku vzduchu, s nejméně dvěma za sebou zařazenými zanášecími tryskami pro zanášený útek, přičemž každá zanášecí tryska má přívodní kanál, upravený před místem zavádění paprsku, a výstupní kanál, upravený za místem zavádění paprsku, vyznačující se tím, že mezi výstupním otvorem (21) výstupního kanálu (12) první trysky (2) a mezi vstupním otvorem (17) přívodního kanálu...