Patenty so značkou «zanašečů»

Zařízení pro dávkování útku do zanašečů obíhajících na oválném transportéru u víceprošlupních tkacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264340

Dátum: 12.07.1989

Autor: Bleha Josef

MPK: D03D 47/26

Značky: tkacích, transportérů, útku, zařízení, zanašečů, oválném, strojů, víceprošlupních, dávkování, obíhajících

Text:

...lamely 1 s očkami É pro navádění útkové nitě Q útku g z pevné zásobní cívky A do nabíhajícího prázdného zanašeče Ě. Dávkovarí dráha âí je na počátku vstupu zanašečů g do její rovinné části opatžena prvním držákem gg s posunující narážkou lgza účelem nastavení požadované odměřené délky ll útku 3 v každém zunašeči g procházející dávkovací dráhou âá. Každý zanašeč Ä má útkovou cívku lg opatřercu zářezy ll a V přední části má zabudovanou...

Vodicí ústrojí zanašečů útku a jejich ovládacích jehel do prošlupu jehlového tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 264277

Dátum: 13.06.1989

Autor: Pezzoli Luigi

MPK: D03D 47/27, D03D 47/18

Značky: stroje, ovládacích, jehel, ústrojí, jejich, prošlupu, jehlového, vodiči, útku, tkacího, zanašečů

Text:

...dokonale vedeny prošlupem vzhledem k velkému rozšíření plochy vzájemného styku mezi tělem zanášeče útku a jeho vodicím prvkem, i v důsledku tvarování této plochy,jakož i vzhledem ke spolupráci pro účely vedení, dosaženě príslušným souvčasným zavedením ovládací jehly do k tomu účelu vytvoreného lůžka vodicíhuo prvku.Další výhodou je, že jakékoliv tření zanášečů útku a jejích ovládacích jehel o paprsek je u řešení podle vynálezu...

Pohonné ústrojí zanašečů útkové příze do prošlupů víceprošlupního tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 263511

Dátum: 11.04.1989

Autori: Večeřa Vladimír, Modrijan František, Tenora Pavel

MPK: D03D 47/26

Značky: útkové, víceprošlupního, stroje, příze, prošlupu, ústrojí, pohonné, zanašečů, tkacího

Text:

...łda druhá napínecí řemenice 3. Hnací řemenice ł je pevně uložena na hnacím hřídeli 3 propojeném a neznázorněným pohonom neznázorněného víceprošlupníhotkaoího stroje. Napínacířemenice g Je pevně uložena na stavitelném hřideli 3,u 1 oženém v neznázorněných přestavitelných ložiskácb.Hnací řemenice ł a napínací řemenice 3 Jsou opásány ozubeným řemenem 1, který je na svém vnějším povrchu opatřen V pravi~ dolných roztečích uspořádanými T výstupky...

Způsob soukání útku do útkových cívek zanašečů tkacích strojů s vlnitým prošlupem

Načítavanie...

Číslo patentu: 263272

Dátum: 11.04.1989

Autori: Lanta Jiří, Mikulecký Karel

MPK: D03D 47/34

Značky: zanašečů, soukání, vlnitým, prošlupem, strojů, útku, cívek, tkacích, způsob, útkových

Text:

...zásobník §. opačná větev dráhy 3 probíhá vevlnitém prošlupu 1, v jehož jednotlivých dílčích prošlupech jsou známým způsobem ukládány jednotlivé útky Q, nasoukaná na útkových cívkách,uspořádaných v jednotlivých zanašečích, takže unašeč l přijde po projití vlnitým prošlupem 1 do místa 5 s vyprázdněnou útkovou cívkou. V této poloze zachytí zanašeč l svým neznázorněným zachycovačem přední konec útku Q, vedeného od pevné předlohové cívky 5 přes...

Pohonné ústrojí zanašečů útkové příze víceprošlupního tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 262921

Dátum: 11.04.1989

Autori: Horňák Bohuslav, Lapeš František, Požár Vojmír

MPK: D03D 47/26

Značky: pohonné, tkacího, víceprošlupního, útkové, stroje, zanašečů, ústrojí, příze

Text:

...a tim výrazné zvýšení životnosti ložisek řetězových kol. Další výhodou je značné snížení hlučnosti a možnost ustavení řetězu bez předpěti. Řešení také uožňuje snadnou montáž i demontáž zakřive. ných uzaviracich dílů tvořícíoh vnější vodicí dráhu ře tězu.Příkladné provedení vynálezu je znázorněno na výkresu, kde obr l představuje schematícký pohled na pohonné ústrojí zanašečů útkové přize v půdorysu se znázorněním ŕetězu v poloze stávající a...

Zařízení pro plynulou regulaci délky nasoukané útkové příze do zanašečů u víceprošlupních tkacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244162

Dátum: 01.06.1988

Autori: Pechoušek František, Vajda Addej

MPK: D03D 47/34

Značky: zanašečů, plynulou, strojů, délky, zařízení, víceprošlupních, regulaci, tkacích, útkové, nasoukané, příze

Text:

...ukončenou čelistií k držoní útkovć příeo.244 132 Víceprošlupní tkací stroje pracují s větší »počtom za eebou poetupujících zaneěečů g a dávkovacích jednotek l. Zaneěeče g ee pohybují po uzavřené dráme g pŕocházející tkacín úoeken ohraničenýn na otraněĺvytvářející tkaniny rotační paprekon gg e několika dráškení 33, po jeho obvodě vytvořenć do iroubovioe. Zeneüeče 3 ee po průchodu tkacín úseken po oválnćn drdse opät vrecejí k oválné dávkoveoí...

Valivé uložení řetězu zanašečů víceprošlupního tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 255944

Dátum: 15.03.1988

Autori: Sichler Jan, Crhonek Oldřich, Fňukal František, Modrijan František, Požár Vojmír

MPK: D03D 47/26

Značky: tkacího, valivé, řetězů, víceprošlupního, zanašečů, uložení, stroje

Text:

...probíhající po celém vnějším obvodu. Natomto obvodu vnějšího kroužku je připojen vstřikovým litím prs-í tenec z plastická hmoty, například z polyamidu. Další podstatavynálezu je v tom, že vnější okraj prstence je připojen svou vnitřní mezikruhovou plochou k öelu vnějšího kroužku ložiską.Tímto provedením je zeruňeno bezporuchové uložení článkůV řetězu zanašečů u tkacích strojů při celkem nízkých pořizova cích nákladech. Dále je dosaženo...

Zařízení pro navíjení přírubových cívek zanášečů útku na tkalcovských stavech

Načítavanie...

Číslo patentu: 254148

Dátum: 15.01.1988

Autori: Mzyk Henrich, Fischer Roland

MPK: D03D 47/26

Značky: útku, navíjení, cívek, zařízení, prírubových, tkalcovských, stavech, zanašečů

Text:

...®naHuenan~KawymKa 1 ycranaannnaerca nepe ycwpoňcrnom 4 «nna HaMOTKH. Tpançnoprnoe cpencrno 2 HBBBCTHMM cnocoóou HBET 0 pMY.BOCbMM YPÓHBHOPO nonnroua, na oxpymawmnx nhocxocwnx xoroporo no onHo~npneMnoe Mecro 5 nx mnauuenoň Karymxn npenycuowpeao. ~jycrpoňcrao 4 uns Hauorxn sunonneno n Kaqecrae.xonoxonoböpasxoro npamammero-V cx Kopnyca, rne naneu 6 Hauowxu nepennraercn napannenąuo ocn 3 ycwpoňcrsa-nuz aanorkn. Ho uenrpnuno B ycrpoücrao 4...

Zařízení k podávání útku od stacionární cívečnice na útkové cívky zanašečů u víceprošlupního tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 253510

Dátum: 12.11.1987

Autori: Augusta František, Zábrodský Zdeněk, Lanta Jiří, Mikulecký Karel, Lindenthal Antonín

MPK: D03D 47/26

Značky: víceprošlupního, podávání, útku, cívečnice, stacionární, zařízení, útkové, stroje, tkacího, cívky, zanašečů

Text:

...bodu Q podání je uspořádán v místě útkových cívek najíždějicích zanaäečů 3 do soukaci sőny Q soukaci dráhy Q. No obloukové vnější atěně zakřivenáho kanálu 1 je vytvořena podélná ětěrbína 2 pro vyaunování útku g ze zekříveného ka ná 1 u A v průběhu jeho soukáni na útkovou civku zansěečů 3 postu pujícich směrem do prošlupu łj. Zanašeče 3 se pohybuji rovnoměr 253 510nourrychlostí v nekonečné dráze 1 a procházejí prošlupem L 1, kde je útek g...

Horní vedení zanášečů víceprošlupního tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 240552

Dátum: 15.08.1987

Autori: Ivan Jevdokimovie, Franke Wilfried, Jäger Lothar, Karl Manfred, Ostapenko Michail Addejevie

MPK: D03D 47/26

Značky: tkacího, víceprošlupního, stroje, zanašečů, horní, vedení

Text:

...je možno u pevnit úchytný element 7 přímo průchozímšroubem k pevnému paprsku 1 D. Pevným paprskem 10 prochäzejí osnovní nitě 11, vytvářející pomocí neznázorněného prošlupního zařízení prošlup 12, kterým procházejí neznázorněné zanášeče, vedené shore opěrnou lištou 1 a zespodu spodním vedením 13. Před spodním vedením 13 je umístěn schematicky znázornený přírazový rotační paprsek 14. Na nosném hřídeli 5 je upevněna pomocí třetích šroubů 15...

Nájezdové zařízení stykových prostředků pro zásobování cívek zanašečů útkovou přízí u víceprošlupních tkacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240764

Dátum: 01.08.1987

Autori: Szegvári Viliam, Bíňa Jaroslav, Špaoo Adam, Macho Vendelín, Sidó Ján

MPK: D03D 47/26, D03D 47/27

Značky: zařízení, přízí, prostředků, tkacích, stykových, zásobování, cívek, zanašečů, víceprošlupních, útkovou, nájezdové, strojů

Text:

...v dávkovací drázee Spodní hrana kloboučku je směrem k jeho středu opatřene vnější kuželovou plochou,jejížúhel je ehodný s úhlem osezení lůžka v zanašečí pro útkovou cívku. Každý odpružený středící kolík je ukončen kuželovou středící plochou, pod úhlem odpovídajícím úhlu kuželového vyhrání otvoru v zenašečí, přičemž otvory v zanašeči při použití pevných etředících kolíků mají na konci osezenou hranuoVýhodou řešení podle našeho vynálezu je...

Dopravní zařízení zanášečů útku do prošlupu u víceprošlupních tkacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240763

Dátum: 01.08.1987

Autori: Skoivan Vladislav, Pavlík Juraj, Lauko Marián, Murín Vladimír, Mouk Jioí

MPK: D03D 47/26, D03D 47/27

Značky: strojů, dopravní, tkacích, zařízení, zanašečů, víceprošlupních, prošlupu, útku

Text:

...řetězu unášející za sebou postupující zanaěeče, obr. 2 řez zanašečem a nosným článkem řetězu v čelním pohledu, obr. 3 totéž v bočním pohledu s prodlouženým boöním W nástavcem pevného paprsku a pojistným průhledným krytem nad zsnašečem.Dopravní zařízení má tvarově uspořádanou oválnou dráhu § postupujících zanašečů g, která je eestavena z pevného vedení l článkového řetězu ll, pevného paprsku § s prodlouženou boční stěnou g a pojistneho...

Dávkovací ústrojí útkové příze do zanášečů u víceprošlupních tkacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240184

Dátum: 01.06.1987

Autori: Botvinov Alexej Petrovie, Agapov Ivan Timofejevie

MPK: D03D 47/26

Značky: příze, víceprošlupních, útkové, dávkovací, strojů, ústrojí, tkacích, zanašečů

Text:

...Naváděcími prostředky jsouPředmětem vynálezu je dávkovací ústrojí útkové příze do Žkotoučové vsčka na spodní čelní straně opatřená skosenou stěnou spolupracující se zvedačem a jeho palcem dosedající na horní hranu odpruženého pohyblivého očka, jímž prochází útek průběžně soukený na jádro útkové cívky v zsnsšeči. Kmitavý zdvih pohyblivého očka z horní polohy do dolní polohy je v rozmezí šíře jádra cívky seřiditelný.Výhodou řešení dávkovacího...

Zařízení k plnění útku do zanašečů víceprošlupního tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 250258

Dátum: 15.04.1987

Autori: Slezák Adolf, Tenora Pavel, Suchánek Bořivoj

MPK: D03D 47/26

Značky: zanašečů, stroje, útku, zařízení, víceprošlupního, tkacího, plnění

Text:

...element koná plynulý kývavý pohyb.Na priložených výkresech je zobrazeno zařízení podle vynálezu, kde znázorňuje obr. l zařízení k plnění ütku do zanašečü v půdorysu a obr. 2 zařízení k plnění útku do zanášečü v řezu.Zařízení podle vynálezu je umístěno V obloucích oválného transportu zanášečů 1,nesených řetězem z na neznázorněněm víceprošlupním tkacím stroji. Řetěz 2 je v obloucích nesen na řetězovém kole 3, otočně uloženém na hřídeli 4. Na...

Dávkovací zařízení útkové nitě do zanašečů na víceprošlupním tkacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 250082

Dátum: 15.04.1987

Autori: Suchánek Bořivoj, Lapeš František, Tenora Pavel, Sedlák Zdeněk

MPK: D03D 47/26, D03D 47/34

Značky: tkacím, zanašečů, víceprošlupním, stroji, útkové, zařízení, nitě, dávkovací

Text:

...ústrojí 5, B.Pro zvýšení zásoby útkové -niti 8 pro každé dávkovací ústrojí 5, 6 a tím vyloučení zastavování tkacího stroje z důvodu vyčerpání zásoby útkové niti 8 může být ke každé krížové cívce 14 přiřazena neznázorněná zâsobní cívka. Začátek útkové niti na této zásobní cívce může být spojen s koncem útkové niti 8 na krížové cívce 14.Trojice nosných kol 1 je v maximální možné míře opásána tažným pásem 2, k němuž jsou ve shoudných...

Zařízení pro regulaci a kontrolu délky útkové příze navíjené na cívku zanašečů u víceprošlupních tkacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 232074

Dátum: 01.04.1987

Autori: Zábrodský Zdeněk, Vašek Vítězslav, Hodr Miloslav

MPK: D03D 47/26

Značky: délky, strojů, regulaci, útkové, cívku, navíjené, zanašečů, tkacích, zařízení, víceprošlupních, příze, kontrolu

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je dávkování přesné délky útkové příze navíjené na cívku zanašeče, s možností regulace a kontroly této délky, která má odpovídat šířce tkaniny. Řešením jsou stavitelné a kontrolní prostředky, uspořádané v oválné dráze dávkovacích jednotek. Stavitelné prostředky jsou umístěné před rozchodem zanašečů a dávkovacích jednotek a kontrolní prostředky po jejich rozchodu v půlkruhové dráze. Stavitelnými i kontrolními prostředky je...

Zařízení k soukání útku do zanašečů ze stacionárních cívek u víceprošlupního tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 249291

Dátum: 12.03.1987

Autori: Lanta Jiří, Mikulecký Karel, Zábrodský Zdeněk, Augusta František, Lindenthal Antonín

MPK: D03D 47/34, D03D 47/26

Značky: útku, stroje, víceprošlupního, zanašečů, soukání, stacionárních, tkacího, cívek, zařízení

Text:

...6.opatřena vlastním rotačním pohonem ll. Stacionární cívky 1 jsou umístěny nad nekonečnou dráhou ł zanášečů 3 před jejich vstupem g do dávkovacĺ dráhy 3.Každá soukací jednotka Ž jeV dávkovacím úseku 5, zabírajícím větší část dávkovací dráhy 3, se uskutečñuje soukání útku Q na útkovou cívku g, otočně uloženou v pohybujících se zanášečích g neustále přes dávkovací úsek 4 dávkovací dráhy A a postupujíci dále do nekonečné dráhy ł zanášečů 3.V...

Zařízení k dopínání útku na výstupní straně zanašečů z prošlupu u víceprošlupních tkacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 248673

Dátum: 12.02.1987

Autori: Hrdina Karel, Bajer Antonín

MPK: D03D 47/26

Značky: straně, výstupní, strojů, útku, dopínání, víceprošlupních, zanašečů, zařízení, prošlupu, tkacích

Text:

...papraku shodnou úhlovou polohu se ärsubovieemi rotačního paprsku, resp. navazují na úhlovou vzdálenost zařazů rotačních a koncových lamel. Otočný nástavec je ěroubově uchycen na hřídelí rotačního paprsku a e rotačním paprskem má jako detail přídržovače společné otáčky. Přiláhající hranou od vybraní k rovině tvorby tkaniny začíná odsávací prostor ve válcovém dílu k dopínání ütku, jehož časové trvaní je dáno ěířkou vyhrání na obvodě...

Zařízení pro zásobování cívek zanašečů útkovou nití u víceprošlupních tkacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 232530

Dátum: 15.08.1986

Autori: Filippov Petr, Hodr Miloslav, Lžičař Josef

MPK: D03D 47/26

Značky: útkovou, zanašečů, víceprošlupních, cívek, nití, zásobování, tkacích, strojů, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Technickým problém vynálezu je, že současně při pevném uložení unášecího kotouče na hřídeli zásobovací jednotky, je hřídel tohoto unášecího kotouče výkyvný, přičemž opěrný kotouč, který je součástí zásobovací jednotky, zajišťuje pružné uložení hnacího kotoučů kolmo přitlačovaného na útkovou cívku v zanašeči. Kyvným uložením hřídele a pružným uložením hnacího kotouče se vynulují odchylky nájezdu hnacího kotouče na čelo útkové cívky v zanašeči na...

Zařízení pro vedení zanášečů útkové niti

Načítavanie...

Číslo patentu: 224441

Dátum: 01.12.1985

Autori: Slavíček Petr, Crhonek Oldřich, Tenora Pavel

Značky: vedení, útkové, zařízení, zanašečů

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro vedení zanášečů útkově niti uspořádaně na nosníku, na kterém je prostřednictvím nejméně dvojice ramen uložena alespoň jedna opěrná lišta, přičemž nosníkem prochází ovládací zařízení, vyznačené tím, že dvojice ramen (4, 7) je na obou svých koncích uložena axiálně výkyvně ve směru pohybu zanášečů (11), přičemž vždy nejméně jedno z dvojice ramen (4, 7) je výkyvně spřaženo s ovládacím zařízením.

Zařízení pro zásobování zanášečů útkem na víceprošlupních tkacích strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 217201

Dátum: 15.03.1985

Autor: Roller Jan

Značky: strojích, víceprošlupních, zanašečů, zásobování, zařízení, útkem, tkacích

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro zásobování zanášečů útkem na víceprošlupních tkacích strojích při navíjení útků ze zásobních stacionárních cívek opatřené soukacím ústrojím vyznačené tím, že soukací ústrojí (10) s mechanismem jeho pozvednutí a klesnutí kyvně uložené nad přímou částí vracejícího se článkového řetězu (9) se zanášeči (2) obsahuje nosič (101) skupiny ozubených koleček (102), která jsou při soukání útků ve styku se stacionární ozubenou lištou (106).

Zařízení pro plynulý pohon zanašečů vlnitým prošlupem u víceprošlupních tkacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 217903

Dátum: 15.12.1984

Autori: Jansa Miloš, Novotný Jiří, Vašek Vítězslav, Bezstarosti Ladislav, Bukač Hubert, Malášek Jaromír

Značky: tkacích, víceprošlupních, pohon, zařízení, zanašečů, vlnitým, plynulý, prošlupem, strojů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výroby textilií na víceprošlupních tkacích strojích a řeší problém pohonu zanášečů vlnitým prošlupem šroubovicí na hřídeli, nebo odvalovací kladkou. Podstata vynálezu je v tom, že v prostoru unášečů jsou za sebou uspořádané odvalovací a unášecí prostředky pro pohon zanašečů. Mezi dvěma postupujícími zanášeči a unášecími prostředky se nachází přírazná vlna vytvářená kyvným pohybem lamel. Jak poloha každé lamely a dolních či...

Horní vedení zanašečů útkové niti

Načítavanie...

Číslo patentu: 224763

Dátum: 01.09.1984

Autori: Tenora Pavel, Crhonek Oldřich

Značky: vedení, zanašečů, útkové, horní

Zhrnutie / Anotácia:

Horní vedení zanašečů útkové niti uložené na tkacím stroji, sestávající z výklopných opěrných lišt a výložných ramen, majících buď funkční nebo manipulační polohu vyznačené tím, že výložná ramena (3) opěrné lišty (1) jsou ukončena prvými kruhovými pouzdry (4) pro uložení nosné trubky (5) nesené druhými kruhovými pouzdry (6) držáků (7) pevně uchycených na nosníku (8) zpětného vedení zanašečů (9), přičemž manipulační poloha opěrné lišty (1) se...

Způsob dopínání útku na výstupní straně zanašečů z prošlupu u tkalcovských stavu s postupujícími prošlupy a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 213902

Dátum: 01.06.1984

Autori: Jirásek Josef, Musil Petr, Chrtek Milan

Značky: výstupní, prošlupu, straně, provádění, způsob, způsobu, tkalcovských, prošlupy, zanašečů, útku, dopínání, stavu, tohoto, postupujícími, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata vynálezu spočívá v dopínání útku nasávaným proudem vzduchu v době jeho provázání osnovními nitěmi na výstupní straně zanašečů z prošlupu a to až do doby jeho úplného zafixování ve tkanině. Dopínání útku provádí vzduchová hubice, která nasávaným proudem vzduchu udává volnému konci útku na výstupu příslušné napětí. Je na stroji stavitelně upevněna v těsné blízkosti krajové lamely rotačního paprsku, přirážející vystupující útek ze...