Patenty so značkou «zanašeč»

Zanašeč útku pro víceprošlupní tkací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 247742

Dátum: 15.01.1987

Autori: Plička Ladislav, Tenora Pavel

MPK: D03D 47/26

Značky: útku, tkací, stroj, víceprošlupní, zanašeč

Text:

...řez zaoašečem V nárysu v provedení s tlačnou pružlnou a o 4brázek 2 svislý osový řez zanašečem v nárysu v provedení s permanentlním magnetem.Zanašeč útku podle obr. 1 je tvořen jedIním plochým taalířąovitým tělesem 1 s osově pevně uspvořádanýim dutým lľlábCljeľll 2. Na dutêm náboji 2 je pevně uložena cívka 3. Dutý náboj 2 je uvnitř na jednom konci opatření nákružkem 4, o nějž se opírá jeden konec tlačné pružiny 5, jejíž opačný konec se opírá...

Zanašeč útkové nitě pro tkalcovský stav s vlnitě postupujícím prošlupem

Načítavanie...

Číslo patentu: 241977

Dátum: 15.12.1986

Autori: Paisley Gary, Altschuler George, Seragnoli Enzo

MPK: D03D 47/26

Značky: nitě, prošlupem, vlnité, zanašeč, tkalcovský, postupujícím, útkové

Text:

...Koaraxruposaaun c HMEHHM Qnaaueu 6 mnynm I, npu arou oceaaa onopa couepmmw xoaucuannao pacnonomaauue cwaxan 7 c ocenum omnepcrueu B era une M Bmynxy 8, ycraaoaneaaue B crynuue 9 Hopnyca 2 c oópaaoaanmeu nonocwu I 0 M 8 HY MX uunuaupuqecxumu nosepxnocwnun, npn arom 3 nonncrm IO pac~ nonomeaa npymnna II c Bosuoxaocrsm xouraxruponañua ee TOPHOB G HHDM craxaaa 7 M npmmuunuu KDHBHOM 5. Cwanan 7 umeer nunonaeuaan B Bnue cmonopaoro Konbua óyprux I 2...

Zanašeč útkové nitě pro tkalcovský stav s vlnovitě postupujícím prošlupem

Načítavanie...

Číslo patentu: 239334

Dátum: 15.11.1986

Autori: Šlauf Miloslav, Kozel Stanislav, Jáger Vladimír

MPK: D03J 5/00, D03D 47/26

Značky: zanašeč, prošlupem, tkalcovský, útkové, nitě, postupujícím, vlnovitě

Text:

...npenornparur nonpexneune nnn oópnm aroñ uñrn.Hnocxocrn xoaraxmnponaana xopnyca c pasnennrenzaoü pemerxoü BHHOHHGHB naxnonuoü, npn arou yrou uexny sroñ nnocxocrnn n nepxneñ nernsn sena cmauxa óonsme yr~ na rpenna Mexny HETHMK n ayónaum pemerxn. ÁTanoe numonaenne pemernn yuesnmaer nosuoxaocrn sacrpenauna na ee syósax ocnonnoü HHTE.Kopnyc nnnoxnen max, mo aaocrpeaauü KOHGH ero. pasuemea sme cpenneñ nnan aena craaxa, ro npenornpamaer...

Zanašeč s útkovou cívkou u víceprošlupních tkacích stavů s hromadným zanášením útků do osnovy

Načítavanie...

Číslo patentu: 232541

Dátum: 15.08.1986

Autori: Zábrodský Zdeněk, Jirásek Josef

MPK: D03D 47/26

Značky: zanášením, cívkou, útku, osnovy, zanašeč, hromadným, stavu, víceprošlupních, útkovou, tkacích

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem a technickým problémem vynálezu je dodržení konstantního napětí zanášeného útku do prošlupu, které je odvozováno brzděním útkové cívky při odvíjení a pokládání útku do prošlupu po celou dobu a v celé šířce tkaniny. Problém je řešen vybráním s odstupňovaným dnem v zanašeči pod prostorem útkové cívky, kdy vybrání s prostorem cívky je spojeno s otvorem, v nímž je suvně uložen osazený čep. Na čepu je nasunuto ložisko útkové cívky V prostoru...

Zanášeč útku víceprošlupního tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 231622

Dátum: 01.05.1986

Autori: Gryc Václav, Malášek Jaroslav, Bukač Hubert, Modrijan František, Novotný Jiří, Jansa Miloš

MPK: D03D 47/26

Značky: tkacího, stroje, útku, zanašeč, víceprošlupního

Zhrnutie / Anotácia:

Zanášeč útku víceprošlupního tkacího stroje, jehož účelem je stabilní vedení šroubovicí rotačního paprsku, čehož se dosahuje tím, že vnější uvar zanášeče (1) je určen obrysovými čarami prošlupu tvořeného horní a dolní větvi (8, 9) osnovních nití a šroubovicí rotačního paprsku (2).

Zanášeč útku pro tkalcovské stavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 221903

Dátum: 15.03.1985

Autor: Cyvas Petras

Značky: stavy, zanašeč, tkalcovské, útku

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zanašeče útku pro tkalcovské stavy, plněného útkovou nití z vnější předlohové cívky. Zanašeč útku podle vynálezu sestává z podlouhlého základního tělesa, opatřeného na jednom konci vstupním otvorem a na druhém konci výstupním otvorem, vnější stěnou pro vymezení vnějšího tvaru základního tělesa a nejméně jednou děrovanou vnitřní stěnou, ohraničující nejméně jednu plochou zásobní komoru pro útkovou nit uvnitř základního tělesa....

Skřipcový zanašeč tkacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 214167

Dátum: 15.02.1985

Autori: Červený Stanislav, Hudeček Josef

Značky: strojů, tkacích, skřipcový, zanašeč

Zhrnutie / Anotácia:

vynález se týká skřipcového zanašeče tkacích strojů, sestávajícího z tělesa podlouhlého tvaru, které je opatřeno na obou koncích náraznými plochami a z dvou plochých pružin, upravených pro sevření niti. Těleso skřipcového zanašeče je uprostřed mezi zašpičatělými konci opatřeno nástavcem v jehož dutině jsou na čepu uloženy dvě ploché pružiny, jejichž konce, sahající až k zašpičatělým koncům tělesa, jsou o sebe s předpětím opřeny. Vynález je...

Zanášeč útkové nitě pro tkací stroj s vlnitým prošlupem

Načítavanie...

Číslo patentu: 225354

Dátum: 01.08.1984

Autori: Komarov Jurij Ivanovič, Loščilin Jevgenij Dmitrijevič, Galperin Alexandr Lvovič

Značky: zanašeč, nitě, vlnitým, stroj, tkací, prošlupem, útkové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zdvihacích a dopravních zařízení a může být vaužit k obráceni kusového materiálu, např. železobetonových výrobků. Cílem vynálezu je zvýšení výkonnosti tím, že plošina je vykonána jako otočná o 360° a je vyloučen chod naprázdno. Proto je obraceč opatřen dodatečnými válečky a upínacími zařízeními, které jsou instalovány na plošině na protilehlé straně k základním válečkům a upínacím zařízením, přičemž je plošina vybavena rodicími...