Patenty so značkou «zámka»

Zámka a kľúč

Načítavanie...

Číslo patentu: 288371

Dátum: 08.06.2016

Autor: Holda Jiří

MPK: E05B 19/02, E05B 15/00, E05B 17/04...

Značky: zámka, kľúč

Zhrnutie / Anotácia:

Zámka a kľúč, kde zámka má dve súosové zamykajúce valcové vložky (1), každú otočne uloženú vo svojom puzdre (2), medzi ktorými je v osi otočne uložený ovládací zub (5) zámky, pričom obe puzdrá sú navzájom v spodnej časti spojené mostíkom (3), obe valcové vložky (1) sú pritom ďalej držané pohromade pomocou poistných členov a na ovládanie zámky sú jednotlivo osadené spojkou (4), ktorá je súčasne posuvne, ale neotočne proti ovládaciemu zubu (5)...

Zámka diagnostickej zásuvky motorových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7255

Dátum: 03.09.2015

Autor: Pejchal Stanislav

MPK: B60R 25/01, B60R 11/00

Značky: motorových, vozidiel, zámka, diagnostickej, zásuvky

Text:

...v tom, že zahŕňa teleso zámku, ktoré je vybavené vybraniami, ktorými naprieč prechádza súosové Vŕtanie. Do vybrania sú vložiteľné ramená strmeňa na zachytenie diagnostickej zásuvky. Ramená strmeňa sú vybavené súosovými otvormi, ktoré lícujú s vŕtaním v telese zámku. Do vŕtania je vložiteľný zamykací tŕň, zakončený zámkovou vložkou na zablokovanie ramien strmeňa vo vybraniach.Zámok diagnostickej zásuvky motorových vozidiel podľa technického...

Konzolová zámka na blokovanie súčastí motorového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6535

Dátum: 02.10.2013

Autor: Ambrož Petr

MPK: E05B 65/00

Značky: vozidla, zámka, blokovanie, motorového, súčastí, konzolová

Text:

...posuvnikje mechanicky prepojený so zamykacou západkou a na hornej strane konzoly je usporiadaná zámková vložka, na ktorej otočnom koncije upevnený kotúč s excentricky uloženým kolíkom, ktorý zasahuje do drážky v posuvníku, podľa technického riešenia, ktorého podstata spočíva V tom, že posuvník má na strane privrátenej k zamykacej západke vytvorenú vačku, ktorá tesne zasahuje do korešpondujúcej tvarovej plochy v zamykacej západke.Taká...

Mechanická zámka na blokovanie súčastí motorového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6534

Dátum: 02.10.2013

Autor: Ambrož Petr

MPK: B60R 25/00, E05B 65/12, E05B 53/00...

Značky: mechanická, motorového, zámka, súčastí, blokovanie, vozidla

Text:

...blokovanie súčastí motorového vozidla, zahmujúcim puzdro, v ktoromje usporiadaná zámková vložka, na ktorej otočnom konci je upevnený kotúč, z ktorého plochy vyčnieva kolik, na ktorom je výkyvne uložený čap, mechanicky prepojený so zamykacím tŕňom mechanizmu radenia, pričom s kotúčom je mechanicky spojený druhý zamykací tŕň, podľa technického riešenia,ktorého podstata spočíva v tom, že ku spoločnému čapu je pripevnené jednak lanko prvého...

Vačkou ovládaná nezávislá sekundárna zámka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19715

Dátum: 14.03.2013

Autor: Osterhart Michael Paul

MPK: H01R 13/436

Značky: ovládaná, nezávislá, zámka, vačkou, sekundárna

Text:

...Príklad l Zostava konektora obsahujúca telo konektora s niekoľkými dutinami svoriek a niekoľkými uzamykacími výstupkami konñgurovanými tak, aby zapadli za prvý okrajniekoľkých svoriek a aby tým tieto svorky zadržali v niekoľkých dutinách svoriek výstuž zámky,ktorá po posunutí zachytí o telo konektora, kde túto výstuž zámky možno posunúť tak, aby podoprela podskupinu uzamykacích výstupkov a zamedzila vyhnutiu týchto uzamykacích výstupkov...

Zámka a kľúč

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6235

Dátum: 03.09.2012

Autor: Holda Jiří

MPK: E05B 27/00, E05B 19/02, E05B 19/06...

Značky: kľúč, zámka

Text:

...do vložky, je tu využitý na zosilnenie čela vložky. Do čela vložkyje tu s určitou vôľou nalisovaný kolik, ktorý pri náraze neautorizovaného kľúča s konvenčným kľúčovým dorazom, takzvanou dynamickou metódou typu bumping, zablokuje prvý blokovací kolik zámky a znemožni tak funkciu zámky.Zámka podľa tohto technického riešenia má dve súosové zamykacie valcové vložky i s kľúčovým kanálom na plochý kľúč Z, kde každá z nich je otočne uložená vo...

Otočná záchytka a zámka dverí automobilu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18270

Dátum: 03.05.2011

Autori: Duriez Laurent, Debroucke François

MPK: E05B 77/40, E05B 85/24

Značky: záchytka, dveří, zámka, otočná, automobilů

Text:

...pravidelne rozmiestnené okolo prechodného valcového otvoru na jednej aj druhej strane uvedených koncov prechodného valcového otvoru,- uvedené kompenzačné výstupky sú získané vylisovaním kovového tela záchytky, pričom sa vytvorí komplementárne vystuženie strany otočnej záchytky, ktorá je protiľahlá k strane- uvedené kovové telo je aspoň čiastočne prevrstvené plastovým povlakom získaným technikou prevrstveného vstrekovania najmä za účelom...

Valcová zámka, predovšetkým do motorových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 287651

Dátum: 11.04.2011

Autori: Holub Simon, Čapka Aleš

MPK: E05B 65/12, E05B 29/00, E05B 17/04...

Značky: motorových, vozidiel, válcová, zámka, predovšetkým

Zhrnutie / Anotácia:

Valcová zámka, predovšetkým do motorových vozidiel, pozostávajúca zo skrine, vo valcovej dutine ktorej je umiestnené otočne jadro s kľúčovým kanálom a odpruženými lamelami, ktorej blokovacie výstupky zasahujú pri absencii patričného kľúča v kľúčovom kanáli do blokovacích drážok vytvorených v člene, v ktorom je jadro otočne uložené a pri zasunutom patričnom kľúči v kľúčovom kanáli nepresahujú blokovacie výstupky lamiel obvod jadra, pričom...

Zámka puškohľadovej montáže

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5221

Dátum: 06.08.2009

Autori: Petráň Ján, Liška Josef

MPK: F41G 11/00

Značky: montáže, zámka, puškohľadovej

Text:

...na usadenie do prednej podpery, kde sú rybiny v kolmom smere s vôľou na usadenie rybín čapu. Spodná rovina prednej pätky však zodpovedá hornej rovine podpery, takže medzi spodkom pätky a hlavňou je veľký priestor, do ktorého sa ľahko dostanú nečistoty pri odložení zbrane a pod.Cieľom technického riešenia je predstaviť montáž, ktorá by mala prednú pätku opatrená čapom na usadenie do prednej podpery známym spôsobom, ale s odľahčenou...

Zámka puškohľadovej montáže

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5199

Dátum: 05.06.2009

Autori: Liška Josef, Petráň Ján

MPK: F41G 1/00, F41G 11/00

Značky: montáže, zámka, puškohľadovej

Text:

...Tak možno najlepšie ovládať polohovanie svomíka.V inom výhodnom vyhotovení je na prechode medzi dorazovým kolieskom a vodiacou časťou vyhotovené osadenie na dorazenie na teleso základne. Tým vznikne plôška na presné doľahnutie.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude približené pomocou výkresov, na ktorých obr. l predstavuje rez zámkou podľa technického riešenia v uzamknutom stave, obr. 2 predstavuje rez usporiadanim zámky...

Zámka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18451

Dátum: 07.11.2008

Autori: Hölzl Josef, Macheiner Andreas

MPK: E05B 55/00, E05B 17/20, E05B 17/00...

Značky: zámka

Text:

...sily vznikajúce pri spätnom zatlačení západky zámky sú orientované vpodstate kolmo na stupňovité plochy atýmto nevzniká žiadna zložka sily, ktorá by mohla vytlačiť blokovací prvok zjeho blokovacej polohy. Principiálne sa ale môže časť stupňovitých plôch rozprestierať aj šikmo vzhľadom na dosadací úsek prípadne oblasť dosadania. Týmto alebo aj vdôsledku úplne neodstupňovaného, šikmého priebehu je pri najrôznejších medzipolohách západky zámky...

Zámka statorových lopatiek

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5039

Dátum: 06.11.2008

Autori: Veselý Stanislav, Saňka Jan, Parýzek Stanislav

MPK: F01D 17/00, F01D 9/02

Značky: lopatiek, statorových, zámka

Text:

...podľa stavu techniky, obr. 2 predstavuje lopatku na uloženie do zámky podľa obr. 1, obr. 3 je detailom drážky V lopatke, obr. 4 predstavuje rez lopatkou z obr. 2, obr. 5 je čelný pohľad na medzemík ako sa používa v zámke podľa stavu techniky, obr. 6 je pohľad z boku na medzemík z obr. 5, obr. 7 je pohľad na medzemík z obr. 5 zhora, obr. 8 predstavuje pohľad na celé statorové koleso so zárnkami podľa technického riešenia, obr. 9...

Kombinácia zámka – kľúč

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9227

Dátum: 11.08.2008

Autor: Zimmermann Björn

MPK: E05B 19/02

Značky: kombinácia, kľúč, zámka

Text:

...nadradený. Profil kľúča sa pritomprispôsobuje po celej jeho dĺžke.0012 Z dokumentu DE 195 15 129 A 1 je známa kombinácia zámka - klúč, v ktorej vykazuje bočný profil kľúča prípadne knemu zodpovedajúci profilEP 2 025 339 33543,protílahlých tvarových elementov protismerné proñlovanie, čim sa dosiahne to,že by priebežné dodatočné obrábanie profilovania viedlo k rozpadnutiu kľúča.0013 Základ vynálezu tvorí úloha, zabrániť alternatívnym spôsobom...

Programovateľná cylindrická zámka

Načítavanie...

Číslo patentu: 285526

Dátum: 16.02.2007

Autor: Loreti Alberto

MPK: E05B 27/00, E05B 35/00

Značky: zámka, programovatelná, cylindrická

Zhrnutie / Anotácia:

Programovateľná cylindrická zámka obsahujúca v statore (1) a rotore (9) mechanizmy (16 až 34) určené na to, aby umožnili operáciou zmeny prispôsobiť zámku kľúču odlišnému od kľúča (C), ku ktorému bola zámka samotná pôvodne prispôsobená, pričom táto zámka ďalej obsahuje v kombinácii univerzalizujúce zariadenie s najmenej jedným zamykacím kolíkom (45) alebo zamykacím protikolíkom (46), ktorý je rozdelený na dva alebo viac úsekov a je vhodný...

Plochý kľúč a valcová zámka

Načítavanie...

Číslo patentu: 284996

Dátum: 20.03.2006

Autor: Prunbauer Kurt

MPK: E05B 19/00, E05B 27/00

Značky: plochy, kľúč, válcová, zámka

Zhrnutie / Anotácia:

Plochý kľúč valcovej zámky je na čelnej strane ozubenia vybavený aspoň dvoma ovládacími krivkami (32, 33, 34, 35) s ovládacími plochami snímateľnými na snímacích miestach (36, 37) prostredníctvom jadrových kolíčkov (5) valcovej zámky. Ovládacie krivky (32, 33, 34, 35) sú usporiadané bezprostredne pozdĺž strednej pozdĺžnej roviny (13) plochého kľúča (4) a ten je v oblasti svojej chrbtovej časti prípadne vybavený pozdĺžnymi profilovými drážkami...

Valcová zámka s valcovým lôžkom a plochý kľúč k valcovej zámke

Načítavanie...

Číslo patentu: 284924

Dátum: 20.01.2006

Autor: Prunbauer Kurt

MPK: E05B 27/00

Značky: valcovej, válcová, plochy, lôžkom, valcovým, kľúč, zámka, zámke

Zhrnutie / Anotácia:

Pri valcovej zámke s valcovým lôžkom (1) a v nej otočne uloženým valcovým jadrom (2) vybavená kľúčovým kanálikom (4) a snímacími prvkami (25) na ovládacie plôšky plochého kľúča (5) a blokovacími prvkami na zabránenie alebo umožnenie otáčaniu valcového jadra (2), má vo valcovom jadre (2) v rovine priečnej vzhľadom na pozdĺžnu strednú rovinu (7) valcovej zámky usporiadanú posuvnú záchytku (26), ktorá na zúženej strane svojou zarážkou (27)...

Plochý kľúč a valcová zámka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8179

Dátum: 17.10.2005

Autor: Baumhauer Walter

MPK: E05B 27/10, E05B 19/00

Značky: plochy, válcová, zámka, kľúč

Text:

...Ostatné charakteristické znaky avlastnosti vynálezu je možnéFig. 1 zobrazuje bočný pohľad na výrez plochého kľúča vynájdenej kombinácie kľúč - zámka. Fig. 2 zobrazuje priečny rez plochým kľúčom vynájdenej kombinácie kľúč - zámka s ovládacím a blokovacím prvkom. Fig. 3 zobrazuje ďalší priečny rez plochým kľúčom vynájdenej kombinácie kľúč ~ zámka s ovládacím a blokovacím prvkom. Fig. 4 zobrazuje priečny rez zámkou vynájdenej...

Zámka na skrinky, kabíny a dvere

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2240

Dátum: 09.09.2005

Autor: Plank Walter

MPK: E05B 47/06, E05B 47/00

Značky: dveře, zámka, kabiny, skrinky

Text:

...signálneho vodiča 25 vedenéhoOtvor za slúži na uloženie osi za, ktorá spája ovládač i západky s vnútornou časťou zámky. Všetky otvory sú zakryté vonkajším štitkom gz. Na obr. 1 je na vonkajšom štítku ďalej vidiet čítaciu hlavu gQ, ktorá je tu vytvorená na čítanie kľúča vo forme tu neznázorneného, gombíkovitého elektronického kľúča.Vnútorná časť g obsahuje hlavné súčasti zámky, ktoré sú zakryté krytom gg zámky. Vzťahovou značkou § je...

Plochý kľúč a valcová zámka

Načítavanie...

Číslo patentu: 284587

Dátum: 09.06.2005

Autor: Prunbauer Kurt

MPK: E05B 19/00, E05B 19/02

Značky: válcová, plochy, zámka, kľúč

Zhrnutie / Anotácia:

Pri plochom kľúči a valcovej zámke, ktorého driek (2) je na obidvoch plochých stranách v úseku (3) vybavený pozdĺžnym profilom s profilovými drážkami (15) a/alebo s profilovými rebrami (14), pričom profil hrotu (6) drieku (2) plochého kľúča (1) je odlišný od profilu drieku (2), ktorý má na svojej dolnej časti v oblasti hrotu (6) aspoň jeden prvý zárez (5') na ovládanie pridržiavacieho prvku (18) kolíčka a profil hrotu (6) drieku (2) je...

Valcová zámka a plochý kľúč

Načítavanie...

Číslo patentu: 284563

Dátum: 03.06.2005

Autor: Prunbauer Kurt

MPK: E05B 27/00

Značky: plochy, kľúč, válcová, zámka

Zhrnutie / Anotácia:

Pri valcovej zámke s valcovitým puzdrom (1) a v ňom otočne uloženým valcovým jadrom (2), ktoré je vybavené kľúčovým kanálikom (3) na zavedenie plochého kľúča (4), s posuvným a plochým kľúčom (4) ovládanými jadrovými kolíčkami (5) a s aspoň jedným uzavieracím prvkom (6) na snímanie ich presunutej plochy so zrážkovým vybraním (7) vo valcovom puzdre (1), prirazeným k uzavieraciemu prvku (6), pričom jadrové kolíčky (5) sú posuvne uložené vo...

Cylindrická zámka, kľúč a kľúčový predlisok

Načítavanie...

Číslo patentu: 284488

Dátum: 31.03.2005

Autor: Widén Bo

MPK: E05B 27/00, E05B 19/04, E05B 27/10...

Značky: predlisok, zámka, kľúč, kľúčový, cylindrická

Zhrnutie / Anotácia:

Cylindrická zámka obsahujúca plášť (11) so stavidlami (14), cylindrickú kľúčovú vložku (12), inštalovanú tak, aby sa dala otáčať okolo rotačnej osi v uvedenom plášti, a štrbinu na kľúč, prechádzajúcu pozdĺžne v uvedenej cylindrickej kľúčovej vložke, ktorej tvar je prispôsobený kľúčovému plátku (19) kľúča (20) a ktorá má profilové pero (15) vystupujúce do vnútrajška uvedenej štrbiny. Zámka zahrnuje vyčnievajúcu koncovú časť (15a) situovanú na...

Valcová zámka, najmä pre motorové vozidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3787

Dátum: 06.04.2004

Autori: Vojtek Pavel, Hořák Lubomír

MPK: E05B 65/12, E05B 29/02

Značky: motorové, zámka, vozidla, najmä, válcová

Text:

...uložená blokujúca klietka 3 obsahujúca dve blokujúce drážky 31, ktorými vystupujú lamely 22 jadra 2, pokiaľ V kľúčovom kanálejadra 2 nieje zasunutý patričný kľúč. Na blokujúcej klietke 3 sú na obvode čelnej strany 32 Vytvorené dve vybrania 33, ktorých uhol je 40 ° (obr. 2). Na vnútornej stene valcovej dutiny skrine l sú Vytvorené dva výstupky 11 rovnakého tvaru ako majú vybrania 33 na blokujúcej klietke 3, pričom výstupky 11 do vybrania 33...

Zámka s vysokou bezpečnosťou a kombinácia zámky a kľúča s vysokou bezpečnosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11636

Dátum: 17.01.2003

Autor: Widén Bo

MPK: E05B 15/14, E05B 27/10, E05B 27/00...

Značky: kľúča, zámka, kombinácia, zámky, bezpečnosťou, vysokou

Text:

...blokovacej západky v rade (zvyšok zámky nie je zobrazený)Obr. 8 zobrazuje zostavu blokovacej západky modiñkovaného uskutočnenia (so segmentmi blokovacej západky tlačenými pružinou)Obr. 9 zobrazuje prierez cez zámku so zostavou blokovacej západky, ako je zobrazené na obr. 8 Obr. 10 zobrazuje pozdlžny rez cez zámku a čepeľ kľúča z obr. 7 Obr. 11 zobrazuje prierez štvrtého uskutočnenia zámky podľa tohto vynálezuObr. 12 zobrazuje zodpovedajúci...

Valcová zámka s valcovým lôžkom a v ňom otočne uloženým valcovým jadrom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1163

Dátum: 23.08.2002

Autor: Prunbauer Kurt

MPK: E05B 21/00, E05B 29/00

Značky: zámka, lôžkom, válcová, uloženým, otočné, jadrom, valcovým

Text:

...pretože nos 21 zastáva v sedle 13.Vďalšom vyhotovení, ktoré je znázornené na obr. 5 a 6, sú na doštičkách g upravené prídavné blokovacie prvky vtvare blokovacích nosov. Tieto blokovacie nosy 11 vblokovacej polohe zapadajú do sedlovej drážky E valcového lôžka § a prídavne kzablokovanému zamykaciemu čapu 51 zabraňujú otáčanie valcového jadra g vo valcovom lôžku 5. Naproti tomu, pri použití správneho kľúča sú blokovacie nosy-17 vo vnútri...

Zámka na spájanie debniacich dosiek

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3216

Dátum: 04.06.2002

Autori: Orzełowski Krzysztof, Reichle Erhard

MPK: E04G 17/04

Značky: debniacich, zámka, dosiek, spájanie

Text:

...tieto navzájom spojené stlačením za pomociVzájomné prichjtenie debniacich dosiek pomocou zámky majúcej proñl uzavretý z troch strán môže spôsobiť nebezpečenstvo, že voľný priestor vytvorený v zámke mohol by by xçplnenýbetónom a rozmontovanie takého spojenia by mohlo bf v budúcnosti obtiažrie.-3 Cieľom tohto úžitkového modelu je eliminovať nedostatky známych riešení anevýbody spojene s nimi, a vytvorit zámku na spojenie debniacich dosiek, najmä...

Rúrková zámka na jeden západ s použitím bežnej rúrky

Načítavanie...

Číslo patentu: 280778

Dátum: 11.07.2000

Autor: Mazzoli Renato

MPK: E05B 17/04, E05C 9/04

Značky: západ, zámka, rúrková, bežnej, rúrky, použitím

Zhrnutie / Anotácia:

Rúrková zámka na jeden západ s použitím bežnej rúrky pozostáva z dvoch paralelných ozubených doštičiek, dvoch rúrok upevnených k týmto doštičkám, z hlavného ozubeného kolesa a z pomocného ozubeného kolesa medzi uvedenými ozubenými doštičkami a v zábere s nimi, pričom hlavné ozubené koleso je neúplné a je vybavené štrbinou, zatiaľ čo pomocné ozubené koleso má tvar úplného kotúča s časťou, v ktorej je uložené vybranie.

Zámka s upravenou závorou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 296

Dátum: 06.10.1993

Autor: Poslík Jaromír

MPK: E05B 15/12

Značky: zámka, závorou, upravenou

Text:

...závory a zabezpečovacíchháčkov pozostáva z palca zámkovej vložky a zubovitých výrezov vPodstatou tohto technickáho riešenia teda je, že pri vysunutí závory sa vysunú háčky, ktoré sa zakliesnia o vnútorný okraj protikusu usporiadaného v zárubni, druhej polovice dveri atd.,takže závorn v protikuse je pevne zaistené a nic je možné ju vy lomif.fľehlad obrázkov na výkreseTechnické riešenie bude názornejšie pochopené z príkladumožného...

Bezpečnostná zámka

Načítavanie...

Číslo patentu: 278372

Dátum: 15.04.1992

Autor: Vojtěchovský František

MPK: E05B 63/14, E05C 9/00, E05C 9/06...

Značky: bezpečnostná, zámka

Zhrnutie / Anotácia:

Zámka je tvorená bezpečnostnou vložkou (3), vybavenou na vonkajšej strane otočným krúžkom (2) a na vnútornej strane držadlom (12). Na bezpečnostnej vložke (3) je rozperný krúžok (4), uložený vo vodiacom puzdre (5), vloženom do otvoru vo dverách (1). Za bezpečnostnou vložkou (3) je uložené puzdro (6) jazýčka (20) a pružinové puzdro (7). Tie sú vložené v pracovnom puzdre (9), vybavenom pracovnou doštičkou (10). Pracovná doštička (10) má...

Spínacia zámka pre ochranný vypínač chybného prúdu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278581

Dátum: 15.09.1991

Autori: Schuh Gerhard, Amon Gerhard

MPK: H01H 71/52, H01H 71/32

Značky: prúdu, zámka, chybného, spínacia, vypinač, ochranný

Zhrnutie / Anotácia:

Spínacia zámka (1) ochranného vypínača chybného prúdu má výkyvne uložené ovládacie tlačidlo (20), ktoré je spojené s pohyblivými kontaktmi (5) kontaktného mechanizmu (3, 7). S ovládacím tlačidlom (20) je ďalej spojená výkyvne uložená západka (37), ktorej je priradená otočne uložená západková opierka (43), zaťažená pružinou (45). Západková opierka (45) spolupôsobí s vybavovacím zdvíhadlom (53) vypínacieho mechanizmu (11) s permanentným magnetom....

Zámka veka strechy kabíny, hlavne pre poľnohospodársky traktor

Načítavanie...

Číslo patentu: 270031

Dátum: 13.06.1990

Autori: Bonasewicz Jan, Skośkiewicz Ryszard

MPK: B60J 7/185

Značky: zámka, hlavne, poľnohospodársky, kabiny, střechy, traktor

Text:

...núdzového východu má zámku otvárenú z vnútra knbiny a veko montážneho otvoru má zámku otváranú z vonkajšej strany strechy.Podstata vynálezu spočíva v tom, že páka odiatujúoa zámku montážnebo otvoru sa nachádza pod vekom núdzového východu, pričom toto veko má vyseknutý otvor, do ktorého zapadá zámku.Prednoaťou riešenia je zaistenie kabíny pred vlámaním tým, že prístup ku páke odisťujňcej zámku veka montážneho otvoru je možný len vtedy, kedJe...

Mechanická zámka dorazu zdvihu pracovnej jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 263190

Dátum: 11.04.1989

Autor: Marek Jozef

MPK: B23B 47/00

Značky: zdvihu, mechanická, zámka, dorazu, pracovnej, jednotky

Text:

...čelom § opreté o zahlbenú plochu É zadnej priruby g telesa 3 pracovnej jednotky. Na svojom obvode je nosný čap 2 opatrený radiálnym zahlbením 1 pre odpruženú úpadku Q umiestnená v telese l zámky. Teleso L zámky je dalej opatreně dosadacou plochou g pre styčnú plochu lg na telese 5 pracovnej jednotky. Táto styčná plocha lg je kolma na zahlbenů plochu Q zadnej príruby 3 telesa 1 pracovnej jednotky a obe plochy lg,§ vzniknú súčasne pri...