Patenty so značkou «zamezení»

Zařízení pro zamezení styku kondenzátu s atmosférickým kyslíkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 269943

Dátum: 14.05.1990

Autor: Štěpánek Jiří

MPK: F28B 9/08

Značky: atmosférickým, kyslíkem, kondenzátu, zařízení, zamezení, styku

Text:

...z plastických, nekova-vých a průhledných matarlćlů, čímž se unnadňuje kontrola jeho funkčnosti a snlžují nároky na údržbu.Konkrőłní přĺłdad provedení podle vynólezu je achematlcky znázornčn na výkrenu. kde je ooový vertikální řez zařízením. Zařízení podle vynálezu je tvořeno členem 1, do jehož spodní částí je zaústäno přírubová hrdlo g, kterő je přírubou g přlpevněno na neznázorněne pojístné potrubí zařízení pro vrácení kondenzáhx z...

Zařízení k zamezení uvolňování spojů montážních celků uhelných kombajnů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268370

Dátum: 14.03.1990

Autori: Hrubec Milan, Mateřanka Josef, Záruba Jaroslav, Mojžíšek Radim

MPK: E21C 25/00

Značky: spojů, zařízení, kombajnu, celku, uvolňování, uhelných, montážních, zamezení

Text:

...přípevněne k pilířovćmu e závelovému boku. Ne vnější strsnč každého bočního víke je vytvořene.opěrná ploche, doeedsjící ne rám kombsjnu. Ne opsčná straně kombejnu je na rámu uložena snímstelná doske e opěrou, mezi níž e tělesokombejnu je vložen klín.Hlavní výhodou řešení podle vynálezu je enedná příetupnost k ovládecím prvkom stroje s malé nároky ne zestevěný prostor. Upnuti těleea konbsjnu je trvslć e spolehlivá. Další výhodou je možnost...

Způsob zamezení provětrávání závalových prostorů a jejich inertizace za postupujícím provozovaným porubem

Načítavanie...

Číslo patentu: 268150

Dátum: 14.03.1990

Autor: Vasil Jaromír

MPK: E21F 5/00

Značky: závalových, způsob, zamezení, prostoru, porubem, provětrávání, inertizace, postupujícím, provozovaným, jejich

Text:

...a jejích ínertízace ze poetupujícím provozovanýe porubem podle vynálezu, jehož podateta spočívá V tom, že po vyuhlení a přeložení prvních sekcí od výdušne chodby se zapění prostor za aekcemí, následně ee přaloží delší část - eěríe aekcí s zapění ee závslovýprostor a cyklus se opakuje až k doeežení úvodní třídy, ktoré sa zapění za vratnou steaici. Současně se zspěňovúním ee s výhodou nepouětí do závaloveho prostoru duaík.Výhody způeobu...

Směs inhibitorů pro zamezení vzniku polymerů v dehydrogenačních produktech z dehydrogenace etylbenzenu na styren

Načítavanie...

Číslo patentu: 265083

Dátum: 12.09.1989

Autori: Havlu Václav, Pospíšil Jan, Homola Luboš, Sochor Jiří

MPK: C07C 15/46

Značky: inhibitorů, styren, etylbenzenu, vzniku, směs, dehydrogenačních, polymerů, dehydrogenace, produktech, zamezení

Text:

...produktů.Tyto nevýhody odstraňuje směs inhibitorů pro zamezení vzniku polymerů v dehydrogenačních produktech z dehydroge nace etylbenzenu na styren při kondenzaci za teplot 90 OC až 140 °C, která je složena z 0,5 až 1,5 hmotnostních dílůpropyl-Nĺfenyl-p-fenylendiaminu e 1 až 2 hmotnostních dílů dietylhydroxylaminu v celkovém množství směsi inhibitorů 5 až 300 ppm, vztaženo na obsah styrenu. Tato směs inhibi~ torů se přidává do parní...

Způsob zamezení vzlínání toxicit ze složišť po těžbě a úpravě rudných a nerudných surovin pro rekultivaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 262718

Dátum: 14.03.1989

Autor: Podhajský Miroslav

MPK: C05F 3/00

Značky: vzlínání, rudných, nerudných, úpravě, složišť, zamezení, těžbě, toxicit, rekultivaci, surovin, způsob

Text:

...překryvné vrstvě zeminy a současně nevyžaduje žádný zábor další zemědělské nebo lesnick půdytím šetří účinně půdní fond a potlačuje vznik nežádoucí prašnostiRovněž příznivě ovlivnuje stávající mikroklima a minimalizuje škody ve vodním režimu.Na připojeném výkresu je schematicky znázorněno V příč-A ném osovém řezu využití způsobu podle vynálezu na složišti.Brvní pokusy s přímým ozeleněním silně toxiekého odpadního eubstrátu byly nejprve...

Zapojení pro zamezení vysílání poruchových impulsů z výstupů řídicí logiky

Načítavanie...

Číslo patentu: 262071

Dátum: 10.02.1989

Autori: Kristen Jiří, Zakopal Jaroslav, Exner Karel

MPK: G11C 29/00

Značky: vysílání, zamezení, poruchových, řídící, impulsů, zapojení, logiky, výstupu

Text:

...První výstup101 řídící logiky je připojen k prvnímu vstupu 211 prvního součínového hradla 201. jehož výstup A 241 je připojen k, druhému vstupu 321 prvního zakončovacího odporu 301 a k první výstupní svorce 1 zapojení. Zálohovaná napájecí svorka 30 je přípojena k prvnímu vstupu 311 prvního zakončovacího odporu 301 až k prvnímu vstupu 31 N n-tého zakončovacího odporu 30 N, jehož druhý vstup 32 N je připojen k n-té výstupní. svorce N...

Zařízení pro zamezení poklesu brusného kotouče brousicího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 259168

Dátum: 17.10.1988

Autor: Kluz Jan

MPK: B24B 27/04

Značky: brousicího, brusného, poklesu, zařízení, zamezení, kotouče, stroje

Text:

...vynálezu podstetně snižuje duševní a poychickou únavu obsluhy brousíoího stroje a zabraňuje poškození upínacího hří dele u brusnóho kotouče nárazom do broušeného předmětu. Rím je non 259168časně zajištěna vyšší bezpečnost e ochrana zdraví při práci na brouw sícím stroji. Nedochází ke zvyšování výrobních nákladů nutných pŕo výměnupoŠkozených a opotřebených částí zařízení. Ušetřený čas, po~ třebný pro tuto výměna a opravy zajistí...

Směs pro zamezení usazování solí v zařízeních ropného průmyslu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259007

Dátum: 16.09.1988

Autori: Barsukov Anatolij, Dytjuk Leonid, Samakajev Rafail, Smolnikov Nikolaj, Jarošenko Galina, Krinickaja Ljudmila, Paguba Alexandr, Gusev Vladimir, Balašova Taisija, Ďatlova Nina

MPK: E21B 43/00, C02F 5/10

Značky: ropného, směs, usazování, solí, průmyslu, zamezení, zařízeních

Text:

...Á Kapöonawa xanbnnn.Hocrasneąnan uąnh nocrnraewca reMĺqwo ncnonasymw cocran, nxmqammnñ menoqaym nnu amonnüuym conb Qocwououerannponaunoro nponanonnoro 1,3-nnaMnHonponauona-2, nponsnonuoe 1,3-nuaunaonponanona 2 óömeñ 0 pMynu IIIMGHOHHOFO MBTHHHQ HHH EMMOHHX H BOAY HDR CHGĽYWMGM CO 0 THOmeHHHKOMHOHeHIwos, nec. Z menoqnan unn aunonuňnan conb mocmououernnnponanuoro npouanouoro1,3-uamnuonponanona-2 5,0-50,0 npousnonnoe...

Zařízení pro regulaci dávky a zamezení odkapávání při dávkování

Načítavanie...

Číslo patentu: 258814

Dátum: 16.09.1988

Autori: Kislinger Jan, Roček Milan

MPK: G05D 7/03

Značky: zařízení, odkapávání, regulaci, zamezení, dávkování, dávky

Text:

...dávkovače kladky pod vačky a tím rozpojí třecí spojku, což však neovlivní průběh dávkování. Při zpětném pohybu, kdy je třecí spojka zpočátku odlehčena, se otočný segment nepohyhuje a při pohybu pevného segmentu se do vznikajíci výseče mezi segmenty nasaje určité množství produktu z koncovky a zamezí tím odkapávání. Po sjetí kladek z vaček se třecí spojka sepne a oba segmenty se společně otáčejí do polohy sání a po zastavení otočného segmentu...

Zařízení pro zamezení prokluzu pracovního válce hladící stolice

Načítavanie...

Číslo patentu: 244061

Dátum: 01.06.1988

Autori: Kropáeek Jaroslav, Koepelka Jan, Urban Pavel

MPK: B21B 37/00

Značky: zamezení, prokluzu, hladicí, válce, pracovního, stolice, zařízení

Text:

...rychlosti, bloku zrychlení a bloku derivace zrychlení a povelový vstup Q k ovladači v nezakresleném ovládacím pultu. Výstup regulátoru lg tlouštky pásu 5 je pak připojen na korekční vstup k druhého nastavovacího bloku 6 ~4-, s jehož derivačním vstupem j je spojen druhý informační výstup g3 244. 031 řídícího bloku ll, jehož první informační výstup É je zapojen na rychlostní vstup 5 prvního nastavovacího bloku Ž. Druhý řídící výstup i...

Zařízení k zamezení vytékání oleje z prostoru spojky motorového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 257515

Dátum: 16.05.1988

Autor: Feber Stanislav

MPK: F01M 11/06

Značky: spojky, zamezení, motorového, oleje, vytékání, prostoru, vozidla, zařízení

Text:

...olejového filtru Ä, jehož výstupní otvor gág je spojen potrubím se vstupním otvorem 341 olejového čerpadla 5, jehož poháněná hřídel je spojena s hnací hřídelí pístového motoru 1, a výstupní otvor 13 olejového čerpadla 5 je spojen 5 olejovým prostorem łàł pístového motoru ł.Zařízení podle vynálezu sestává z olejového filtru 3, jehož součástí je vstupní otvor 3.1 a výstupní otvor 3.2. Olejový filtr 3 dále sestává z otevíratelného odkalovacího...

Fluidní zařízení upravené pro zamezení pronikání plynů z fluidního reaktoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 255605

Dátum: 15.03.1988

Autori: Chládek Jaroslav, Hudeček Mirko

MPK: F23C 11/02

Značky: zařízení, fluidní, zamezení, upravené, fluidního, plynů, reaktoru, pronikání

Text:

...provést pouze ohtokovým kanálem plynu přímo do komína, přičemž není nutné zabudovat do ambrazury ochlazený uzávěr spalín. Plyny jsou odsávány spalinovým ventilátorem tak, že nemohou samovolně pronikat do dalších tahů kotle.Výhodou zařízení podle vynálezu je velmi rychlé odstavení fluidního reaktoru od vlastního kotle, které svou těsností zajiščuje dobré podmínky pro následné revize a údržbu kotle. Plyny vznikající ve ťluidním reaktoru lze...

Zařízení pro zamezení proniknutí odpadních vod do užitkové vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 255558

Dátum: 15.03.1988

Autor: Skokan Vladimír

MPK: F17D 5/00

Značky: proniknutí, užitkové, odpadních, zamezení, zařízení

Text:

...umožní využívat možnosti energetických úspor při ohřevu užitkové vody.vynález a jeho účinky jsou blíže vysvětleny V popise příkladu jeho provedení podle připojeného výkresu, kde je znázorněno Scheme zařízení pro způsob zamezení proniknutí odpadníchvod do užitkové vody,podle vynálezu.Vstupní potrubí 5 a výstupní potrubí Ž užitkové vody zaústuje nad hladinou do nádrže l s teplými odpedními vodami, ve kterých je ponořene výměníková plocha Q....

Směs k zamezení usazování solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 255521

Dátum: 15.03.1988

Autori: Kulikova Olga, Komova Světlana, Lastovskij Rostislav, Popova Larisa, Samakajev Rafail, Chramov Rem, Kuťanin Leonid, Dytok Leonid, Ďatlova Nina, Jarošenko Galina, Kisil Ljudmila, Vasněv Anatolij

MPK: E21B 43/27, C02F 5/10

Značky: zamezení, směs, usazování, solí

Text:

...c nponsaounn öeasonbnoro pana npąncwaanner coöoň npospaunym xnxocwb xenrb-Kopuuneaoro nnera c xapąxTepamm saňaxou aunmos H anbneruon, nn 0 THocTb npn 20 °C - l,06 l,08 P/CM 9.Hpegnomennuň cocwan KOMHOHEHTOB B ykasannux coornomenuax nosnonner ýesxo nonucnrb TGXHOHOPHHHOCTB ero ucnonnsosanus sa cuer cnnmennn reuneparypu sa~ Mepsaunx or (-35)°C no (-l 00)°C, uro asnnevća onunn as naxnmx napauerpoâ AHDGĽHâPBGMJąIŘ COCTBB MOJRGT...

Zařízení pro zamezení negativního ovlivňování odpružení při záběru zadního kola jednostopých terénních motorových vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 254579

Dátum: 15.01.1988

Autor: Suchý Jaroslav

MPK: B62K 11/02

Značky: ovlivňování, záběrů, zamezení, negativního, zadního, vozidel, jednostopých, odpružení, terénních, motorových, zařízení

Text:

...nerovností je zadní kolo těmito výslednými momenty vysunováno, čímž se dosahuje toho, že zadní kolo dokonale kopíruje terén a tím se zvyšuje záběr zadníhokola s terénem, bez rázů do odpružené části.Podstatnou výhodou vynálezu je, že stanovení přeenýoh optimálních rozměrů pro úpravu dle vynňlezu lze stanovit jednoduchým výpočtovým vztahem a lze použít pro všechny stávající provedení.Na výkrese je v příkladném provedení schematicky znázorněn...

Zařízení k zamezení negativního ovlivňování odpružení při záběru zadního kola jednostopých terénních motorových vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 254578

Dátum: 15.01.1988

Autor: Suchý Jaroslav

MPK: B62K 11/02

Značky: zadního, zařízení, terénních, motorových, ovlivňování, negativního, zamezení, záběrů, odpružení, vozidel, jednostopých

Text:

...zařízení k zamezení negativního ovlivñování odpružení při záběru zadního kola jednostopých terénních motorových vozidel podle vynálezu je. že odpružení zadního kola není negativně ovlivňováno záběrem motoru, neboč výsledné momenty od síly záhěru zadního kola a momenty od tahu horní větve hnacího řetězu k ose čepu výkyvnáho uložení zadní kyvné vidlice jsou vzájemné vyrovnávány na optimální hodnotu, v průběhu celého zdvihu pružoní a pro...

Způsob zamezení sesmekávání krajové perlinkové vazby

Načítavanie...

Číslo patentu: 254055

Dátum: 15.01.1988

Autor: Palacký Jiří

MPK: D03D 47/40

Značky: způsob, sesmekávání, zamezení, krajové, perlinkové, väzby

Text:

...po přestřižení založen do následujícího proělupu a zatkán spolu s následující útkovou nití. Zařízení k realizaci tohoto způsobu je však poměrně složité a nákladné. K tomu ještě přistupuje ta nevýhoda, že založený kraj tkaniny je silnější a při navíjení tkaniny na zbo~ žový vál narůstá návin na kraji více než uprostřed, čímž dochá zí k deformaci návinu.Uvedené nevýhody se dají jednodušeji odstranit způsobemzamezení sesmekávání krajní perlinkové...

Zařízení k zamezení samovolného zpětného pohybu zásobníkových dopravníků

Načítavanie...

Číslo patentu: 242426

Dátum: 01.12.1987

Autori: Kamburov Svetlosar Petrov, Zarvenkov Alexander Jordanov

MPK: B65G 17/12

Značky: zařízení, samovolného, pohybu, zamezení, zásobníkových, dopravníku, zpětného

Text:

...prvku vloženého V prostoru mezi svislou plochou kruhového segmentu a vnitřní stěnou pojezdového kolečka, čímž se změní smysl volného otáčení pojezdového kolečka i jeho blokování.Zpětným blokováním pojezdových koleček je zamezeno zpětnému pohybu vozíku v jednotlivých technologických pracovištích a tím i zvýšenému opotřebení jak unášečů, tak i težného řetězu.Na připojených výkresech je znázorněn příklad provedení podle vynálezu, kde na obr....

Zařízení k zamezení namotávání pásky na kladku pro digitální a zvukové kazetové magnetofony

Načítavanie...

Číslo patentu: 236362

Dátum: 01.11.1987

Autori: Macek Jiří, Brůžek Jaromír, Plevka Jan

MPK: G11B 15/22

Značky: zamezení, kazetové, zvukové, namotávání, pásky, kladku, zařízení, digitální, magnetofony

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení dává informaci o navíjení magnetické pásky na středovky kazety pro další zpracování v elektronických obvodech, umožňuje okamžité zastavení posunu pásky při namotávání na kladku. Sestává z motoru, hřídele, unášeče stroboskopického kotouče, clonky, pružného elementu, dorazu a fotoelementů. Hřídel motoru opatřená unášečem je pevně spojena se stroboskopickým kotoučem, který je otáčivě spojen s clonkou pomocí pružného elementu, přičemž...

Způsob zamezení vzniku bublin ve sklovině a pec k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238047

Dátum: 15.10.1987

Autori: Pešek Karel, Kašpar Jiří

MPK: C03B 5/225

Značky: bublin, způsobu, vzniku, zamezení, způsob, provádění, tohoto, sklovině

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší otázku odstranění bublin ve sklovině. Podstata způsobu podle vynálezu spočívá v tom, že provazec skloviny, stékající při oddělování dávky nabrané skloviny od hladiny, od skloviny, se přenese dávkovačem mimo pracovní část pece, načež odkápnutá část tohoto provazce skloviny se odvede žlábkem /1/ přes fritovací zařízení /4/ mimo pec. Pec obsahuje žlábek /1/ umístěný pod pracovním otvorem, přičemž tento žlábek /1/ je součástí sestavy...

Zařízení pro zamezení podtlaku v nízkotlakém kotli

Načítavanie...

Číslo patentu: 241663

Dátum: 15.09.1987

Autori: Häberle Friedrich, Kress Dieter

MPK: F22B 37/00

Značky: zařízení, nízkotlakém, podtlaku, zamezení, kotli

Text:

...podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že nízkotlaký kotel je trubkou vzduchotěsné připojen na horní část vzduchotěsné průchozí akumulační nádoby, jejíž dolní část je trubkou spojená se sběrnou nádrží přetlarkového zařízení. je.Vhodné, aby objem průchozľakumulační nádoby byl větší než objem trubky, která spo 4juje dolní část akumulační nádoby se sběrnou nádrží a vratné trubky přetlakového zařízení.Zařízení podle vynálezu...

Zařízení k zamezení samovolného úniku kychtových plynů z kupolové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 252143

Dátum: 13.08.1987

Autori: Štursa Václav, Grim Alexandr, Vystrčil Otakar

MPK: F27B 1/20

Značky: samovolného, plynů, kupolové, zamezení, kychtových, zařízení, úniku

Text:

...vynnilaeu, jeho podstata spočíva v tom,že nlsypná hrdlo je opetřeno e jeho horním okrajom lícujícím uzáverom polonově spřaženým e úetrojía pro sevéäení pece.Výhodou tohoto řešení je oksmiité ucevření násypnáho hrdla po navezení vsázky, takže kychtove plyny mohou z pece odcházet pouze potrubím k tomu účelu určenámu. Únik kychtovéhc plynu se tak omezí jen ne nezbytně nutný okemzik zavedení pece surovinovou a palivovou vsúzkou.Príklad...

Způsob zamezení vzniku inkrustací

Načítavanie...

Číslo patentu: 236134

Dátum: 01.08.1987

Autori: Veverka Frsntišek, Beránek Ivan, Uhlíř Miroslav

MPK: C23F 14/00

Značky: způsob, inkrustací, vzniku, zamezení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu bylo při nízkých tepelných tocích a pracovní teplotě pod 50°C zamezit inkrustacím na účinných plochách při procesech vymrazovacích, chladicích a odpařovacích. Toho se dosáhne tak, že tepelný tok účinnými plochami je přerušován. Délka pracovní periody je stejná nebo delší než perioda odstávky účinné plochy. Způsob podle vynálezu je vhodný pro kontinuální ochlazovací krystalizaci kyseliny šťavelové, dusičnanu amonného,...

Mechanismus pro zamezení zpětného otáčení

Načítavanie...

Číslo patentu: 238384

Dátum: 15.04.1987

Autori: Szécsényi György Budapešť, Drescher József, Vadász József Ing

MPK: A01K 89/02

Značky: zpětného, otáčení, zamezení, mechanismus

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká mechanismu pro zamezení zpětného otáčení v závislosti na úhlové rychlosti a na úhlovém zrychlení úplným záběrem spolupracujících součástí, například pro automatické zamezení zpětného chodu rybářského navijáku nebo pro ruční okamžité zamezení zpětného otáčení i při nulové úhlové rychlosti. Řešením podle vynálezu je udice zabezpečena i při otevřeném brzdicím prostředku. Při intenzívním hodu návnady se otáčí otočný díl, nesoucí...

Způsob zamezení vniku strusky ponorným hrdlem do komory vakuovacího zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 250134

Dátum: 15.04.1987

Autori: Veltruský František, Hanton Václav

MPK: B22D 27/15, B22D 1/00

Značky: způsob, vniku, strusky, komory, hrdlem, zařízení, zamezení, vakuovacího, ponorným

Text:

...podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že po najetí ústí ponorného hrdla k hladině strusky se přes vnitřní prostor ponorného hrdla začne působit přetlakem tlakového plynu, například argonu, dusíku aj., o hodnotě 0,11,0 MPa a tímto přetlakem se průběžně regulované působí až do úplného ponoření ústí ponorného hrdla pod hladinu tekutého kovu.Výhodou predmetného způsobu je zejména úplné zamezení vniku strusky do vakuovací komory, dále...

Zařízení k zamezení sedimentace v prostoru horní trubkovnice topné komory odpařovacích krystalizátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233875

Dátum: 01.04.1987

Autor: Čuda Pavel

MPK: B01D 9/02

Značky: komory, topné, sedimentace, prostoru, odpařovacích, zařízení, zamezení, trubkovnice, horní, krystalizátoru

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem zařízení podle vynálezu je zamezení sedimentace v prostoru horní trubkovnice topné komory odpařovacích krystalizátorů. Zařízení tvoří kuželový plášť, pevně spojený s pláštěm aparátu nebo s přečnívajícím okrajem pláště topné komory a s horní trubkovnicí topné komory, na které jsou připevněny zakrivené kuželové lopatky. Zařízení je určeno pro aparáty s pevnou topnou komorou, kde dochází ke krystalizaci suspenzí o nízké viskozitě nebo...

Zapojení pro zamezení přetáčení či předbíhání hydromotoru při působení vnějších sil na hydromotor

Načítavanie...

Číslo patentu: 233863

Dátum: 01.04.1987

Autor: Coufal Stanislav

MPK: F15B 15/08

Značky: vnějších, působení, hydromotoru, zapojení, předbíhání, přetáčení, zamezení, hydromotor

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zamezit přetáčení či předbíhání hydromotoru při působení vnějších sil na hydromotor například při jízdě z kopce u hydraulického stavebního či zemního stroje. Vynález řeší tento účel tím, že ovladač rozvaděče hydromotoru je hydraulicky propojen s příslušným pístním prostorem rozvaděče hydromotoru, kde pístní prostor rozvaděče je hydraulicky propojen přes zpětný ventil s příslušnou větví hydraulického obvodu od rozvaděče k...

Zařízení k zamezení výtoku kapaliny z hydraulické soustavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 249441

Dátum: 12.03.1987

Autor: Katyza Karel

MPK: F15B 20/00

Značky: zařízení, kapaliny, výtoku, zamezení, hydraulické, soustavy

Text:

...nádrš 1 kapaliny opatřena aretaěnaím pouzdrem za, jímž prochází dřík ZQ odvzdulnovače, ktorý je na svém horním konci. opatřen rukojetí 2.Zařízení je svým sacím potrubím 2 a zpátným potrubím 1 Qkepe 1 irąy napojeno na łqdrogenerátor 25 stroje. Při normální bezporuchová činnosti hydraulickáho systému stroje proteká kapalina sacím potrubím 2 k hydrogenerátoru 25, přes otevřený rozvaděč 39 vytlačným potrubím z hydrogenerátoru do hydromotoru 31 a...

Zapojení k zamezení saturace zesilovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 232229

Dátum: 01.03.1987

Autori: Vašina Petr, Papírek Tomáš, Poneš Josef

MPK: H03F 1/52

Značky: zamezení, zesilovače, zapojení, saturace

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení digitálních obvodů na vstupu D/A převodníku zabraňující saturaci výkonových zesilovačů. Podstatou vynálezu je zapojení čítače, který je řízen komparátorem, který komparuje vstupní signál a signál z výstupu čítače. Toto zapojení ovládá digitální vstup D/A převodníku, jehož výstup řídí výkonový zesilovač. Zapojení je určeno pro vektorové vychylovací systémy.

Způsob zneškodňování prachu a zamezení zapálení metanovzdušné směsi při ražení razicími stroji a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234737

Dátum: 01.03.1987

Autor: Páleník Jaroslav

MPK: E21F 5/00

Značky: směsi, razicími, stroji, tohoto, řazení, zamezení, metanovzdušné, provádění, způsobu, zařízení, prachu, zapálení, způsob, zneškodňování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je z oblasti hygieny práce na hlubinném dole. Týká se způsobu a zařízení k zneškodňování prachu se současným zamezením zapálení metanovzdušné směsi při ražení chodeb razicími stroji. Podstata spočívá v tom, že do prostoru řezného orgánu a na čelbu je vrhána těžká pěna a za ním je vytvářena vodní clona, přičemž vodním zdrojem je s výhodou voda z chladiče hydrauliky razicího stroje. Podstata zařízení spočívá v tom, že zařízení sestává z...

Zařízení pro zamezení koroze odvzdušňovacích šroubů hydraulických brzd

Načítavanie...

Číslo patentu: 234735

Dátum: 01.03.1987

Autor: Červenka Jiří

MPK: B60T 11/10

Značky: odvzdušňovacích, zařízení, šroubu, hydraulických, koroze, zamezení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro zamezení koroze odvzdušňovacích šroubů hydraulických brzd v tělesech jednotlivých komponentů brzdového systému vlivem působení okolního prostředí a atmosféry. Podstata vynálezu spočívá v uspořádání ochranné manžety, přiléhající těsně na odvzdušňovací šroub a těleso, do kterého je odvzdušňovací šroub zašroubován. Ochranná manžeta má na svém vnitřním spodním okraji úkos, vytvářející prostor naplněný inhibitorem....

Pneumatické blokovací zařízení k zamezení použití automobilu cizími osobami

Načítavanie...

Číslo patentu: 237428

Dátum: 15.08.1986

Autori: Kastner Günter, Stieler Bernd

MPK: B60R 25/04

Značky: zařízení, osobami, pneumatické, použití, blokovací, automobilů, zamezení, cizími

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se používá v automobilní technice. Cíl vynálezu spočívá v zabezpečení ochrany automobilů, majících motor se vstřikovaným palivem a zámek řízení, proti použití cizími osobami, přičemž musí být dodrženy odpovídající požadavky EJEK. Úkol vynálezu spočívá ve vytvoření zajišťovacího zařízení pro automobily, které v určité poloze zámku zapalování a řízení současně se zajišťovacím mechanismem řízení zabezpečují vypnutí motoru a vylučují jeho...

Způsob kontroly efektivního proudu u stejnosměrných elektrických strojů pro zamezení přetížení a elektronická pojistka pro provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233724

Dátum: 15.08.1986

Autori: Schoenen Manfred, Heine Hans-hagen

MPK: H02H 7/085

Značky: tohoto, pojistka, zamezení, proudu, provádění, stejnosměrných, elektrických, strojů, způsobu, efektivního, elektronická, přetížení, kontroly, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu kontroly efektivního proudu u stejnosměrných elektrických strojů pro zamezení přetížení, u kterého se vytváří druhá mocnina skutečného proudu. Dále se týká elektronické pojistky pro provádění tohoto způsobu, která obsahuje kvadrátor skutečného proudu a integrátor. Vynález umožňuje na základě jmenovitého proudu stroje provádět účinnou kontrolu efektivního proudu resp. zatížení stroje, a to tím, že se od druhé mocniny...

Prostředek pro postřik k zamezení zmrznutí květů, poupat a mladých plodů, zejména ovocných stromů a keřů

Načítavanie...

Číslo patentu: 232419

Dátum: 15.07.1986

Autor: Trojánek František

MPK: A01N 59/14

Značky: zejména, poupat, zamezení, mladých, keřů, stromů, postřik, prostředek, ovocných, plodů, zmrznutí, květů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález náleží do oboru sadařství a řeší problém poškození poupat, květů, případně mladých plodů ovocných stromů a keřů mrazem. Podstata vynálezu spočívá v tom, že obsahuje od 70 do 90 % hmot. anorganické sloučeniny boru např. soli kyseliny borité, a od 10 do 30 % hmot. síranu hořečnatého MgS04, a dále obsahu je na 1 díl hmot. účinných látek 60 až 100 dílů hmot. rozpouštědla.

Zařízení k zamezení nežádoucího uvolnění těžného lana

Načítavanie...

Číslo patentu: 230142

Dátum: 01.05.1986

Autori: Jandl Hubert, Ruml Ladislav

MPK: B66B 5/12

Značky: nežádoucího, uvolnění, zařízení, zamezení, těžného

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k zamezení nežádoucího uvolnění těžného lana, zejména při osednutí sjíždějící dopravní nádoby v jámě, vybavené elektrickým zařízením pro signalizaci z dopravní nádoby, vyznačující se tím, že v místě zavešení dopravní nádoby (5) je umisteno čidlo (1) svislé polohy úvazku (6) těžného lana (7), jehož součástí je kontaktní ústrojí (2) zapojené do signálního obvodu elektrického zařízení (3) pro signalizaci z dopravní nádoby (5) a zároveň je...