Patenty so značkou «zámek»

Zámek forem

Načítavanie...

Číslo patentu: 277038

Dátum: 18.11.1992

Autor: Krejči Josef

MPK: B28B 7/00

Značky: forem, zámek

Bezpečnostní zámek vnějších dveří

Načítavanie...

Číslo patentu: 266798

Dátum: 12.01.1990

Autori: Olšák Miloň, Wagner Jan, Hendrych Jaromír, Chovanec Stanislav

MPK: E05B 23/00

Značky: bezpečnostní, zámek, dveří, vnějších

Text:

...a zvýšená spolehlívost těchto bezpečnostních kompletů.Na výkrese je znázorněn příklad provedení bezpečnostního zámku vnějších dveří podle vynálezu a to na obr. 1 v zadním pohledu a na obr. 2 je boční pohled B částečným řezem v místě uzamykacího systému a na obr. 3 příčný řez v místě závory.Bezpečnostní zámek vnějších dveří eestává ze skřínky 1 3 čelem g a víkem 1, mezi kterými je uložen střelkový mechanísmus 5 e otevírací pákou Ž a ořechem §....

Zámek kopytové nožky s posuvnou patou

Načítavanie...

Číslo patentu: 265890

Dátum: 14.11.1989

Autor: Turek Bohuslav

MPK: A43D 65/02

Značky: posuvnou, kopytové, zámek, patou, nožky

Text:

...z hlavního těloea 1 (obr.|), jež tvoří äpičkovou a nártovou část,a z paty ll. Pata ll je uložena posuvně ve vodicí drážce lg,upravené v zadní etěně hlavního telesa lie táhlem 3 je spojene s polohovým kloubem 3. Vrchní část paty 11 dosedá na sedlo L 1 hlavního tělesa 1. H 1 avní těleso 1 je upevněno k nosnému vřetenu A neznázorněného vstřikovacího stroje. Polohový kloub 3, který je opatřen rukojetí 31, je prvním čepem ąg uložen v jednom...

Zámek pletacího stroje, zejména okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 263747

Dátum: 11.04.1989

Autor: Bandoch Rudolf

MPK: D04B 15/32

Značky: zejména, pletacího, stroje, zámek, okrouhlého

Text:

...tohoto způsobu upevnění je nutnost přesného vrtání závitového otvoru pro pŕipevňovací šroub, otvoru pro vyjimatelný kolik ve dráž~ ce v nosiči zámků, nutnost výroby vložky do otvoru pro vyjimatelný kolik v nosiči zámků a výroby vlastního vyjímatelného koliku.Výše uvedené nevýhody jsou odstraněny zámkem podle vynálezu sestávajicím ze zámkové desky se zámky, zámková deska sezámky je upevněna na nosiči zámků,v němž je provedena obvodová drážka a...

Zámek pro vzájemné spojení dvou sousedních stavebních dílců

Načítavanie...

Číslo patentu: 261614

Dátum: 10.02.1989

Autori: Rumánek Josef, Strohalm Jan

MPK: E04B 1/60

Značky: zámek, vzájemné, sousedních, spojení, stavebních, dílců

Text:

...doraz 20 a spodní doraz 21. Účelem těchto dorazů 20, 21 je vymezení úhlových úvratí západky 2 při jejím zaisumlti dovnitř kapsy 1 U a při vysunutí von. jeden anebo oba kotouče 16 jsou uipatřeny na obvodu radiálnim vyčnělkom ZZ, v jehož clráze jsou na západce 2 umístěny dva dorazy. Z hlediska umístění na západce 2 je jeden doraz koncovým dorazem 23 a druhý - jnrostředním dorazem 24. Radiální -výčnělek 22 se nachází v mísstě nejvěátši...

Zadlabací zámek

Načítavanie...

Číslo patentu: 258798

Dátum: 16.09.1988

Autori: Wagner Jan, Chovanec Stanislav, Olšák Miloň, Hendrych Jaromír

MPK: E05B 25/02

Značky: zadlabací, zámek

Text:

...nálitek opírající se o vnitřní stěnu základního plechu, přičemž čep i nálitek tvoří se závorou jeden celek.Výhody zadlabacího zámku podle vynálezu spočívají v tom, že jednoduchý pravoúhlý ohyb podélné okrajová stěny základního plechu i okrajová ohyby víka vytváří vnitřní uzavřený prostor obdélníkového tvaru optimální velikosti bez jeho zmenšení okrajovými přechody, do kterého je možno výhodné umístit vnitřní mechanismus zámku. Jeho vyšší...

Bubínkový číslicový kódovací zámek

Načítavanie...

Číslo patentu: 258152

Dátum: 15.07.1988

Autori: Novotný Petr, Babický Jaroslav, Linhart Josef

MPK: E05B 71/02

Značky: kódovací, bubínkový, číslicový, zámek

Text:

...ködovacím výřezem pro průchod širšího zubu, na vnějšim okraji opatřená nosem zapadajícím do výřezu kódovacího kroužku. Účelem je mechanické odblokování klíče od závory a tim znemožnění odhalení čiselného kódu.Na připojeném výkresu je znázorněn v řezu přiklad provedení bubínkového čislicového ködovacího zámku podle vynálezu. Bubínkový čislicový kôdovací zámek je složen z bubinku ł,jehož podstatnou části je číslicový mechanismus a jádro g, dále...

Tahový zámek víka přepravního kontejneru radioaktivního materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257583

Dátum: 16.05.1988

Autor: Jeřábek Evžen

MPK: B65B 7/28

Značky: zámek, kontejneru, materiálů, víka, přepravního, radioaktivního, tahový

Text:

...pružiny łl v tělese příruby łš zámku. Toto těleso vede současně čep nosného členu Q proti smykovému pretenu łg, který zajišťuje souosost otvoru v přírubě § blokovacího mechanismu pro západku 1 tlačenau pružinou Q, pokud tato není fixována vystavovací pákou 1 a dálkovým ovládáním łg. Konstrukce je volena tak, aby vnější přístupnosti ke šroubům 3 a g byla umožněna montáž i demontáž zařízení odděleně od stínících vložek gg kontejneru.Víko ł se...

Zámek pro bezpečnostní pásy

Načítavanie...

Číslo patentu: 257223

Dátum: 15.04.1988

Autori: Burian Vladimír, Zámorský Jiří

MPK: A44B 11/00

Značky: bezpečnostní, zámek, pásy

Text:

...otvory lg upravenými v horní desce lg. Odlehčení 8 v horní desce lg slouží pro vedení tlačítka 1 uloženého v horním krytu gg.Západka Ž, znázorněná na obr. 10, sestává z nosníku 33 e stojin 35. Vnitřní osazení 37 stojin 35 zapadají při uzamčené poloze zámku do cvarovaných vybraní 22 výstupku 21 zástrčky3. V této poloze je západka Ž přidržována pružinou É, která může být provedena jako plochápružina pevně spojená se zásuvkou l (dle obr....

Číslicový zámek s měnitelným kódem

Načítavanie...

Číslo patentu: 255831

Dátum: 15.03.1988

Autor: Švejda Milan

MPK: E05B 37/00

Značky: zámek, kódem, měnitelným, číslicový

Text:

...s drážkami gg na čelech. Obě sestavy kroužků jsou axiálně zajištěny kroužky lg~a vzájemně jsou spojeny přes tlačnou pružinu l§ spojovacím čepem lg s nalisovaným nákružkemlâ. Mezi dvěma sousedními číslicovými kroužky je vždy alespoň jedna kulička ll uložená V slepém otvoru lg jednoho číslicového kroužku a částí svého povrchu zapadající do zahloubení lg v sousedním číslicovém kroužku.V čepu Q je vyfrezována šikmá drážka gg, do níž zapadá šikmě...

Visací zámek

Načítavanie...

Číslo patentu: 254855

Dátum: 15.02.1988

Autori: Rovenský Antonín, Krča Miroslav

MPK: E05B 67/00

Značky: visací, zámek

Text:

...s osou třmenu uzamykací mechanismus podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že pružná pojistka, která je uložena ve vybrání vložky, zapadá do osazení třmenu. vnější i vnitřní část skříně jsou opatřeny vždy shodnými otvory. Dvěma svrchu, kterými po sestavení skříně prochází třmen, a jedním tvarovým zespodu,pro vcditko klíče.Hlavní výhoda visacího zámku podle vynálezu spočíva v jednoduchém a velmi pevném spojení obou částí skříně...

Kódovací zámek

Načítavanie...

Číslo patentu: 255102

Dátum: 15.02.1988

Autori: Lacina Václav, Roubíček Karel

MPK: E05B 37/02

Značky: zámek, kódovací

Text:

...vnitřní knoflík lg.Na uvedený čep rohatky § je nasunuta pružina lg, která se svými konci opírá o podložkyKódovací kroužky 3 jsou točně nasunuty na vnější konec pouzdra Ä mezi osazení pouzdra ł a vnější knoflík 3. Vnějšĺ knoflík g je zasunut svou válcovou částí do válcové dutiny pouzdra ł, v níž je ve své poloze otočně zajištěn šrouby ll. Ve válcové části vnějšího knoflíku 3 a pouzdra l jsou vytvořeny otvory lg souose s kôdovacími kroužky 3...

Zámek upínacího zařízení, zejména pro automatickou výměnu nástrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254293

Dátum: 15.01.1988

Autor: Šůra Pavel

MPK: B23Q 3/155

Značky: automatickou, upínacího, zejména, nástrojů, výměnu, zařízení, zámek

Text:

...na ovládací vačkové plochy 5 a 5, vytvořených v dutině držáku l. Při nasouvání nástroje s upínací stopkou 1 do dutiny držáku je klec zámku 2 tlačena nástrojom směrem vzad a kuličky 3 obou řad se po ovládacích vačkových plochách vysunou do prostoru upínacích ploch na upínací stopce 1 a upínacím táhle g. Pohybem upínacího táhla 3 vzad se kuličky A zadní řady uzavřou V prostoru klece 3, dutiny držáku l a upínací plochy táhla 3, čímž dojde k...

Ortodontický zámek pro rovnání zubů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251580

Dátum: 16.07.1987

Autori: Solovský Jiří, Kamínek Milan, Gottwald Bohumil, Pressfreund Bedřich

MPK: A61C 7/00

Značky: zubů, ortodontický, zámek, rovnání

Text:

...pohled na umístěné ortodontické zámky vzhledem k zubům.Ortodontický zámek se skládá z těla Ä, které ve spodní části přechází v bázi l lichoběžníkového tvaru. Horní část těla Q ortodontického zámku je opatřena křidélky 3, symetricky umístěnými vzhledem ke svislé ose ortodontického zámku. V horní straně těla 3 ortodontického zámku je uprostřed, rovnoběžně se základnami lichoběžníka báze 1, vytvořena drážka 2 obdélní kového prúřezu. Vnitřní...

Zajišťovací zámek pilířků stavebnice pro variabilní výstavbu dočasných budov

Načítavanie...

Číslo patentu: 238957

Dátum: 01.07.1987

Autor: Pretl Stanislav

MPK: E04B 1/348

Značky: zajišťovací, dočasných, budov, zámek, výstavbu, variabilní, pilířků, stavebnice

Zhrnutie / Anotácia:

Zajišťovací zámek pilířků stavebnice pro variabilní výstavbu dočasných budov je určen pro stavebnici, jejíž základní díl nosné konstrukce je tvořen vodorovným ocelovým rámem, k jehož rohům jsou připevněny ocelové pilířky "L" profilu, vysoké jednu polovinu konstruktivní výšky podlaží. Čela volných konců proti sobě nasazených pilířků jsou do sebe vzájemně zasunuta prostřednictvím zubů, na jejichž přilehlých bocích jsou vytvořeny příčné zářezy do...

Zámek bezpečnostního pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249584

Dátum: 15.04.1987

Autori: Burian Vladimír, Zámorský Jiří

MPK: A44B 11/00

Značky: zámek, bezpečnostního, pásu

Text:

...horní a dolní desky ll, lg se třmenem 31. V dolní desce lg znázorněně na obr. 6 je upraveno příčné vybrání lg, vodící drážka ll a rovněž čtyři malé otvory pro spojení s vložkemi ll, lg a s horní deskou ll, stejně tak větší otvor pro spojení horní a dolní desky ll, lg se třmenem 21. vložky ll, li znázorněné na obr. 7 a 8 jsou opatřeny zářezem gg. V horní části vložky ll, ll se nalézá otvor pro- 3 249 584 spojení s horní a dolní deskou ll, lg a...

Zámek dveří kabin, zejména zemědělských strojů a traktorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 234438

Dátum: 01.03.1987

Autor: Komárek František

MPK: B60J 5/04

Značky: dveří, kabin, zámek, strojů, traktoru, zejména, zemědělských

Zhrnutie / Anotácia:

Zámek dveří kabiny podle vynálezu sestává z tělesa závory kyvně uloženém na čepu, který je podélně uspořádán na nosníku rámu dveří. Těleso závory, opatřené západkou a ovládacími madly, prochází prostorem mezi rámem nosníku dveří a nosníkem zárubně. Na střední část tělesa závory působí tlačná pružina, která zatlačuje západku do otvoru v nosníku zárubně. Ovládací madlo je opatřeno pouzdrem pro zamykací vložku.

Válcový zámek s plochým klíčem

Načítavanie...

Číslo patentu: 235085

Dátum: 15.02.1987

Autor: Wolter Heinz

MPK: E05B 27/00

Značky: válcový, zámek, plochým, klíčem

Zhrnutie / Anotácia:

Zubový stupeň, pohyblivý v příčném směru plochého klíče válcového zámku, je vytvořen ve tvaru valivého tělíska, například kuličky, a je uložen volně příčně posuvně ve vrtání otevřeném na obě strany, které je upraveno v boční stěně profilové podélné drážky klíče. Toto valivé tělísko je ovládáno žebrem kanálu klíče, zasahujícím do profilové podélné drážky.

Kolíčkový vložkový zámek

Načítavanie...

Číslo patentu: 234020

Dátum: 15.09.1986

Autor: Neyret Guy

MPK: E05B 27/04

Značky: kolíčkový, vložkový, zámek

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kolíčkových vložkových zámků, jejichž vložka sestává z válcovitého rotoru, otáčejícího se v podélném vybrání vytvořeném ve statoru. Stator je opatřen skupinou radiálních vybrání, do každého z nichž je vložen posuvný kolíček, tlačený pružinou směrem do klíčového kanálu rotoru. Radiální vybrání statoru prodlužují v jedné úhlové poloze rotoru odpovídající radiální vybrání rotoru, do nichž je vsunut další posuvný kolíček. Kolíčky 20...

Zámek s dělenými stavítky, ovládanými klíčem

Načítavanie...

Číslo patentu: 231302

Dátum: 15.05.1986

Autor: Jirák Emil

MPK: E05B 27/04

Značky: klíčem, zámek, ovládanými, dělenými, stavítky

Zhrnutie / Anotácia:

Úpravou zámku podle vynálezu se má znesnadnit neoprávněné otevření zámku postupnou manipulací se stavěcími kolíky s využitím funkčních vůlí a výrobních tolerancí stavěcích kolíků a vodicích děr. Podstata vynálezu spočívá v tom, že dělená stavítka zejména čepová, vytvořená ve formě kolíků (2), a vedení stavítek v pohyblivé části (4) i pevné části (5) zámku jsou opatřena v okolí dělicí spáry příčným rýhováním stejného profilu a rozteče,...

Bezpečnostní zámek na spínání nákladů surových kmenů v celých délkách

Načítavanie...

Číslo patentu: 228422

Dátum: 15.04.1986

Autori: Januš Libor, Marek Milan

Značky: spínání, bezpečnostní, kmenů, délkách, nákladu, surových, zámek, celých

Zhrnutie / Anotácia:

Bezpečnostní zámek na spínání nákladů surových kmenů v celých délkách, prostřednictvím řetězu, obepínajícího náklad, vyznačující se tím, že sestává z tělesa (1) zámku ve tvaru písmene T, které je opatřeno oky (2) pro uchycení upínacího řetězu, přičemž na průběžné části (3) tělesa (1) zámku je vytvořena opěrka (4), tvarovaná podle upínacího řetězu a proti středu této opěrky (4) je v uzavřené části (5) tělesa (1) zámku umístěn přítlačný jezdec...

Zámek u pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 226194

Dátum: 15.03.1986

Autori: Schuler Bernhard, Elsässer Martin, Seidel Adolf, Grimm Helmut

Značky: pletacího, zámek, stroje

Zhrnutie / Anotácia:

Zámek u pletacího stroje pro řízení pletacích nástrojů, majících nejméně jedno kolénko, s nejméně jedním stahovačem působícím na kolénka pletacích nástrojů a opatřeným hranou stahovače se záporným stoupáním, s nejméně jedním zvedačem a s nejméně jednou samostatnou opěrnou vodicí částí přiřazenou stahovači, s nárazovým pásmem pro kolénka pletacích nástrojů ovlivněných stahovačem, vyznačující se tím, že nárazové pásmo (A) má v porovnání s hranou...

Spojovací zámek svislých a vodorovných lešenových trubek

Načítavanie...

Číslo patentu: 223191

Dátum: 15.03.1986

Autor: Vasilevskij Nikolaj

Značky: spojovací, trubek, svislých, zámek, lešenových, vodorovných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká spojovacího zámku svislých a vodorovných lešenových trubek, kde je třeba dosáhnout rychlého a bezpečného spojení, bez závislosti na přesné rozteči spojovacích zámků na trubkách. Ke svislé trubce je přivařen příchytný plech, ve kterém je vyvrtán otvor a proříznuta drážka. K vodorovné trubce jsou za sebou přivařeny zarážky, mezi kterými je ponechána mezera, která nesmí byt menší, než je tloušťka příchytného plechu. Uzavření zámku...

Bezklíčový mechanický kódovatelný zámek

Načítavanie...

Číslo patentu: 225824

Dátum: 15.01.1986

Autor: Lakos Károly

Značky: zámek, kódovatelný, bezklíčový, mechanicky

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká mechanického kódovatelného zámku, odemykaného bez pomoci klíče, který je opatřen spínacími orgány, ovladatelnými podle stanoveného kódu a ozubenou tyčí, ovládanou vybranou kombinací spínacích orgánů. Podstata vynálezu spočívá v tom, že s každým spínacím orgánem 2, tvořeným např. tlačítkem, je spřažena příčně posuvná vložka 16 ve formě plochého podlouhlého tělíska, opatřeného na kratší podélné straně dvěma asymetricky...

Zámek přehýbací membrány konfekčního bubnu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220111

Dátum: 15.10.1985

Autori: Barvínek František, Husták Zdeněk, Tlusták Jiří

Značky: konfekčního, přehýbací, bubnu, zámek, membrány

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zámku přehýbací membrány u konfekčních bubnů pro konfekci celoocelových radiálních pneumatik. Účelem řešení je usnadnit a urychlit výměnu vadných membrán, která u stávajících bubnů je dosti častá. Tohoto se dosáhne uložením patek přehýbací membrány do otvorů v mezikruží (4), které je suvně uloženo v utěsněném prostoru (5) mezi hlavním kruhem (1) a pomocným kruhem (2). Stavěcí šrouby (8) upevňující patku (12) membrány (13) mezi...

Zámek

Načítavanie...

Číslo patentu: 219877

Dátum: 15.09.1985

Autor: Van Gompel James John

Značky: zámek

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká lankových zámků, určených pro nerozebíratelné zajištění spojovaných dílů, odolné proti násilnému otevření, přičemž pro přístup k uzamčenému obsahu je zámek nutno rozlomit. Zámek sestává z lanka, pevné opěrky připojené pevně k tomuto lanku, a nasouvací opěrky tvořené dutým tělesem a vnitřní dutinou, opatřenou axiálním průchodem pro zavedení volného konce lanka, a rozšiřující se směrem od tohoto průchodu, přičemž v této vnitřní...

Stavebnicový nábytkový zámek

Načítavanie...

Číslo patentu: 226801

Dátum: 01.09.1985

Autor: Orel Eduard

Značky: zámek, nábytkový, stavebnicový

Zhrnutie / Anotácia:

Stavebnicový nábytkový zámek, sestávající ze zámkové části, tělesa vložky, průchozích šroubů a krytu, vyznačující se tím,že v zámkové části (1), nesoucí zámkový mechanismus (11), je otočně uložen ovládací zub (5) s průchozím tvarovým otvorem (6).