Patenty so značkou «zamedzenie»

Spôsob na zamedzenie a/alebo na zníženie podielov škodlivých látok vo výfukových plynoch spaľovacieho motora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16669

Dátum: 19.12.2008

Autor: Wobben Aloys

MPK: F02M 27/04

Značky: spôsob, motora, zníženie, spaľovacieho, podielov, látok, zamedzenie, plynoch, škodlivých, výfukových

Text:

...miere redukuje aspoň určite produktyspaľovania. Realizáciou vynálezu tiež môže byť znížená spotreba spaľovacíeho motora.0013 V nasledujúcom texte je vynález bližšie vysvetlený na záldade pñkladov objasnených na obrázkochObrázok 1 ukazuje schematické znázornenie podľa vynálezuobrázok 2 znázorňuje blokovú schému úpravy pohonnej látky podľa vynálezuobrázok 3 znázorňuje elektrický blokový diagram úpravy pohonnej látky podľa vynálezu obrázok 4...

Zariadenie na zamedzenie spoločného prúdenia trosky pri odpichu kovovej taveniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 286449

Dátum: 24.09.2008

Autor: Siek Horst

MPK: F27B 3/10, C21C 5/46, B22D 41/50...

Značky: zariadenie, odpichu, kovovej, trosky, taveniny, prúdenia, zamedzenie, spoločného

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísané zariadenie na zamedzenie spoločného prúdenia trosky pri odpichu kovovej taveniny z metalurgickej nádoby, na ktorej je odpichový otvor (4) vytvorený z výmenných rúrok (7, 7') umiestnených nad sebou, pozostávajúcich z oteruvzdorného žiaruvzdorného materiálu, obklopených odpichovými rámovacími tvárnicami (8). Dolný koniec (2) takto vytvoreného odpichového výmenného systému je vytvorený hrnčekovou tvárnicou (10), na ktorú dosadá posuvná...

Zariadenie na zamedzenie posunu tyče opierky hlavy obsahujúce spevnený posuvný uzáver

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7599

Dátum: 13.11.2007

Autori: Dehondt Thierry, Dauchez Fernand

MPK: B60N 2/48

Značky: posuvný, posunu, obsahujúce, zariadenie, uzáver, spevnený, tyče, zamedzenie, opierky, hlavy

Text:

...5 určený na zapadnutie aspoň do jedného zárezu 6 tyče takým spôsobom, aby ju zablokoval proti posúvaniu, pričom uvedený okraj obsahuje bočnú oblast 7, ktorá je presne Vertikálna amínimálne jednu presne horizontálnu oblast 8 na .zablokovanie uvedenej tyče, pričom uvedená priehradka je tlačená na prechode smerom ktejto spojke prostriedku s pružným dorazom 9, najmä vo forme pružiny, tak, aby sa umožnila interakciu medzi uvedeným okrajom a...

Sedadlo vozidla so sedacou časťou a so zadržiavacím zariadením na zamedzenie prekĺznutia pasažiera

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16470

Dátum: 25.06.2007

Autori: Mund Harald, Gross Bernd

MPK: B60N 2/42, B60N 2/427

Značky: vozidla, zariadením, zamedzenie, časťou, prekĺznutia, sedadlo, pasažiera, zadržiavacím, sedacou

Text:

...obzvlášť priestorovo kompaktné a je obzvlášť dobre vykonateľný modularizovaný spôsob inštalácie zadržiavacieho zariadenia podľa vynálezu do sedadlavozidla. V zmysle predloženého vynálezu sa pod pojmom nosič čalúnenia rozumie jedenjediný konštrukčný komponent alebo väčšie množstvo konštrukčných komponentov sedacej časti, usporiadaných aspoň v blízkosti čalúnenia, ktoré budú prípadne neskôr pripevnené na sedadlo, a budú čalúnenie držať...

Sedadlo vozidla so sedacou časťou a so zadržiavacím zariadením na zamedzenie pokĺznutia pasažiera, zadržiavacie zariadenie a spôsob výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9759

Dátum: 25.06.2007

Autori: Gross Bernd, Mund Harald

MPK: B60N 2/427

Značky: vozidla, sedadlo, zadržiavacím, časťou, zariadením, výroby, sedacou, pasažiera, zamedzenie, spôsob, zariadenie, zadržiavacie, pokĺznutia

Text:

...vytvorené ako add-on prvok, ktorý je do sedadla vozidla integrovateľný volitelne. Takto je zvlášť ľahko možné zaručiť modularitu zadržiavacieho zariadenia, čo znamená možnosť rozhodnúť sa až vneskoršom časovom bode v priebehu postupu výroby sedadla vozidla o tom, či konkrétne sedadlo vozidla má či nemá byt vybavené zadržiavacim zariadením podľa tohto vynálezu. Podľa tohto vynálezu je možné toto zadržiavacie zariadenie pripevniť k nosiču...

Kombinované použitie metkonazolu a epoxikonazolu na zníženie alebo zamedzenie kontaminácie obilnín mykotoxínmi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12950

Dátum: 17.07.2006

Autori: Bedford John, Strathmann Siegfried, Christen Thomas, Semar Martin, Scherer Maria, Stierl Reinhard, Schöfl Ulrich

MPK: A01N 43/653, A01P 3/00

Značky: epoxikonazolu, použitie, zamedzenie, kontaminácie, kombinované, obilnin, metkonazolu, zníženie, mykotoxínmi

Text:

...alebo v spracovaných obilninových výrobkoch môžu obsahovať maximálne 0,5 mg DON na kilogram použitého obilia. V pečive a jemnom pečive nesmie byť prekročený obsah DON 0,35 mg/kg, zatial čo vo výžive pre dojčatá a malé deti je maximálna hranica 0,1 mg/kg (pozrite napríklad Mykotoxine und ihr Einfluss auf die lmmunreaktionen, H. Köhler, Bundesinstitut für gesundheitlichenpod httpz/NNVW.bgw.de/sixcmsupload/media/98/koehIer.pdf okrem toho...

Zariadenie na zamedzenie tvorby vodného kameňa vo vodovodných systémoch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12910

Dátum: 24.02.2006

Autor: Fischer Herbert

MPK: C02F 1/46, C02F 1/461, C02F 5/02...

Značky: kameňa, tvorby, zamedzenie, vodného, zariadenie, vodovodných, systémoch

Text:

...predmetného vynálezu možno účinne zabrániť tvorbe usadenín vodného kameňa bez použitia chemikálií, pričom pri danom procese zároveň nedochádza kvýznamnému pozmeneniu chemického zloženia vody. Predmetný vynález vychádza z poznatku, že Vápnik obsiahnutý v tvrdej vode sa na cudzie povrchy usádza predovšetkým lenv chemicky rozpustenom iónovom stave, a potom vytvára tvrdé, ťažko odstrániteľne usadeniny, tzv. krusty. Na základe princípov...

Spôsob inertizácie na zamedzenie požiaru

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6596

Dátum: 13.01.2006

Autor: Wagner Ernst Werner

MPK: A62C 2/00

Značky: požiaru, inertizácie, zamedzenie, spôsob

Text:

...podľa vynálezu spôsobom inertizácie vyššie uvedenéhotypu prostredníctvom znakov podľa vyznačenej časti nároku 1.Výhody zariadenia spočívajú najmä V tom, že sa dosahuje jednoducho realizovateľný a pritom veľmi efektívny spôsob inertizácie na zníženie rizika požiaru alebo explózie v uzatvorenej chránenej oblasti aj vtedy, keď je v dôsledku uvoľňovania plynov v chránenom priestore prítomná zvýšená koncentrácia látok podporujúcich...

Kryt na zamedzenie spätného toku a panely s prehybmi na vzájomné spojenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11112

Dátum: 21.06.2004

Autor: Kim Yee-hyeng

MPK: E04F 13/12

Značky: panely, spojenie, vzájomne, spätného, prehybmi, zamedzenie

Text:

...okrajov zrezaných v rohu do L tvarovaného zahnutého dielu panelu na stavbu bez použitia zvárania opisuje JP 2003-129 609 A rohový blok prichytený a upevnený k rohovej časti na paneli alebo budove majúcej do L tvarovaný zahnutý vonkajší obvod kovovej tenkej dosky. Privádzanim tesniaceho prostriedku k tesniacemu miestu na distálnom konci od vstupu vstrekovania tesnenia, otvoreného na zadnom povrchu rohového bloku, pomocou privodného vedenia...

Spôsob a prostriedok na zamedzenie zimnej tvorby poľadovice na dopravných plochách

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13888

Dátum: 20.12.2002

Autori: Suren Josef, Kämereit Wilhelm, Adolphs Peter

MPK: B01J 2/00, E01C 11/24, C09K 3/18...

Značky: tvorby, spôsob, dopravných, plochách, poľadovice, prostriedok, zamedzenie, zimnej

Text:

...EP 1 321 580 34 431 mktorý je nanesený na dopravnú plochu, obsahuje rozmrazovací prostriedok,ktorýje obalený pomocou temporárne pre vodu nepriestupného plášťa z pevnej látky zo zosietenej fenolovej živice a keď rozmrazovací prostriedok sa vyskytuje v zrnitosti maximálne 1 mm.0013 Pri výhodnom uskutočnení je temporárny pre vodu nepriestupný plášť z pevnej látky pri teplotách nad 1 °C uzavretý a až do určitého stupňa flexibilný. Udržuje...

Tekutá zmes, spôsob jej výroby a jej použitie na zamedzenie nežiadúceho rastu rastlín

Načítavanie...

Číslo patentu: 282014

Dátum: 03.08.2001

Autori: Kardorff Uwe, Kober Reiner, Parg Adolf, Wigger August

MPK: A01N 43/56

Značky: tekutá, rastu, použitie, nežiaducého, rastlín, změs, zamedzenie, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná tekutá zmes obsahujúca 2-chlór-(2',6'-dimetyl-N-pyrazol-1-yl-metyl)-acetanilid, ktorý môže byť až do 40 % vlastnej hmotnosti nahradený jedným alebo viacerými prostriedkami na ochranu rastlín, kopolymér, ktorý sa pripravuje kopolymerizáciou b1) jedného alebo viacerých C2-C20-monoolefínov, b2) jedného alebo viacerých monoolefinických nenasýtených C4-C8-anhydridov, a b3) prípadne iných monoolefinických nenasýtených zlúčenín, ktoré sú...

Zariadenie na zamedzenie prenikania hmyzu cez okno

Načítavanie...

Číslo patentu: 281714

Dátum: 11.05.2001

Autor: Soukup Václav

MPK: E06B 9/52, E06B 9/54

Značky: zariadenie, hmyzu, zamedzenie, prenikania

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie vybavené výkyvným alebo otáčavým okenným krídlom (2) obsahuje sieť proti hmyzu uloženú v obvodovom ráme (6) umiestenom pred okenným rámom (1) a upevnenom k vonkajšiemu lamelovému dielcu sústavy (8) lamelových dielcov obklopujúcich po obvode okenný rám (1). Sústava (8) lamelových dielcov obsahuje okrem vonkajšej krycej lamely (12) aspoň jednu dištančnú lamelu (11) a upevňovaciu lamelu (9), pričom lamely (9, 11, 12) majú tvar...

Zariadenie na zamedzenie neoprávnenej manipulácie s hydrantom

Načítavanie...

Číslo patentu: 281344

Dátum: 03.04.1996

Autori: Krenn Florian, Cabana Klement

MPK: E03B 9/02

Značky: zariadenie, hydrantom, zamedzenie, neoprávnenej, manipulácie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na zamedzenie neoprávnenej manipulácie s hydrantmi pozostáva z ovládacieho telesa (1), ktoré je súčasťou krytu výtokového otvoru hydrantu alebo jeho hlavného uzáveru, vybavené otvorom (8), ktorý umožňuje záber kľúča, pričom je ovládacie teleso (1) obklopené vekom (2). V ovládacom telese (1) je voľne otočne uložené druhé teleso (5), ktoré je vybavené otvorom (9) pôsobiacim spoločne s otvorom (8).

Zariadenie na zamedzenie dilatácie bandáží kotla počas montáže

Načítavanie...

Číslo patentu: 257104

Dátum: 15.04.1988

Autori: Dubnický Alexander, Kanta Dominik

MPK: F16M 1/08

Značky: bandáží, zariadenie, zamedzenie, počas, dilatácie, montáže, kotla

Text:

...čím. sa zníži materiálová náročnosť a pracnost pri výrobe a mon.táži.Na priložených výkresoch sú znázornená dva príklady použitia, respektíve použitia zavesenia zvislých n-oisníkov bandáži, pričom na obr. 1 A je V náryse, na obr. 1 B V bokoryse, na obr. 3 A a na obr. 3 B V reze znázornené spojenie, pri ktorom je zamedzená dila itácia bandáže kotla počas montáže a na obr. ZA v náryse, na obr. ZB v bokoryse, na obr. dA a na obr. IB v reze...

Zariadenie na zamedzenie prúdenia vzduchu medzi miestnosťami s nerovnakou výškou

Načítavanie...

Číslo patentu: 237136

Dátum: 15.03.1987

Autori: Leimberger Peter, Székyová Marta, Valent Ján

MPK: F24F 7/007

Značky: nerovnakou, miestnosťami, zariadenie, vzduchu, výškou, prúdenia, zamedzenie, medzi

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zariadenia na zamedzenie prúdenia vzduchu medzi miestnosťami s nerovnakou výškou, vhodného napríklad pri riešení vetrania a klimatizácie divadelného priestoru alebo podobných priestranstiev, kde vylúčením vzájomného prúdenia vzduchu sa výrazne zlepšia podmienky tvorby hygienického stavu prostredia a súčasne vytvoria podmienky pre sníženie spotreby energie pre tvorbu tepelnopohodového stavu prostredia. Podstatou vynálezu je, že...

Zariadenie na zamedzenie kríženia mostových žeriavov

Načítavanie...

Číslo patentu: 248476

Dátum: 12.02.1987

Autori: Kislan Jozef, Koscelanský Jozef

MPK: B66C 9/16

Značky: mostových, zariadenie, zamedzenie, kríženia, žeriavov

Text:

...jednotke elektricky jednotlivo pripojené predné induktívne snímače so spínacou funkciou, umiestnené v kolmej rovine na pozdlžnu os koľajnice, ako aj hnacie elektromotory a brzdy obidvoch podpôr mostového žeriava. K riadeniu oboch hnacích üstrojenstiev je samostatne využívaná citlivosť každého snímača.Zariadenie na zamedzenie kríženia má výhody V tom, že mostový žeriav, na ktoromje použité automaticky správne vedený po koľajnici, čím sú...

Zamedzenie pre zamedzenie prašnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 248102

Dátum: 15.01.1987

Autor: Hunák Izidor

MPK: B01D 47/00

Značky: zamedzenie, prašnosti

Text:

...vynálezu zariadenia pre zamedzenie prašnosti náleži po stránke konštrukčnej .aj napojenie zariadenia na dopravné média riešenie útlmu nárazov dopadajücehoo substrátu do presýpacej komory systém závlahy proti úletu prachu a iných škodiivin do ovzdušia riešenie ohybného ľubovo-l-ne dlhého prepadovvého» rukáva, ktorým sa dostáva na hromadu skladky materiál presypom cez predmet vynáiezu.Príklaądné prevedenie zariadenia podľa vynálezu je...

Tesniaci medzikrúžok pre zamedzenie vysýpavania uhlíkovej náplne v uhlíkovej mikrofónnej vložke

Načítavanie...

Číslo patentu: 227712

Dátum: 15.05.1986

Autor: Štochmaľ Michal

Značky: náplne, medzikrúžok, vysýpavania, zamedzenie, tesniaci, mikrofónnej, vložke, uhlíkovej

Zhrnutie / Anotácia:

Tesniaci medzikrúžok pre zamedzenie vysýpavania uhlíkovej náplne v uhlíkovej mikrofónnej vložke v priestore okolo pohyblivej elektródy sa vyznačuje tým, že tesniaci medzikrúžok (8) z jednostranne pogumeného textilu je nasunutý na pohyblivú elektródu (5), pričom jeho strana s textilom smeruje do priestoru s uhlíkovou náplňou (9) a pogumená strana tesniaceho medzikrúžku (8) dosadá na medzivložku (6), zatiaľčo vnútorný priemer tesniaceho...

Zariadenie na zamedzenie znečistenia povrchu valcovaného pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215222

Dátum: 15.10.1984

Autor: Díkej Michal

Značky: povrchu, valcovaného, znečistenia, pásu, zamedzenie, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru hutnictví. Vynález sa týká zariadenia na zamedzenie znečistenia povrchu valcovaného pásu chladiacou kvapalinou pri valcování ocelových pásov za studena. Podstata vynálezu spočíva v tom, že v činnom telese zariadenia je vytvorená jedna samostatná ofuková vzduchová komora z ktorej vyusťuje rada otvorov smerom na pás a jedna samostatná tlakové komora z ktorej vyusťuje rada otvorov do tesniacej komory vytvorenej vhodným...