Patenty so značkou «zalievacia»

Zalievacia hmota na elektrotechnické súčiastky

Načítavanie...

Číslo patentu: 278230

Dátum: 08.06.1994

Autori: Novotný Bedřich, Zajíček Miloslav, Dokoupil Jaroslav, Jetmar Jan

MPK: C08G 18/36, H01B 3/30

Značky: zalievacia, elektrotechnické, hmota, súčiastky

Zhrnutie / Anotácia:

Hmota je tvorená polyizokyanátovou živicou, ktorá je reakčným produktom bezvodého ricínového oleja a trifenylmetán-4,4',4''-triizokyanátu v hmotnostnom pomere 100 : 5 až 100 : 25, vytvrdzovanou 20 minút až 6 hodín pri teplote 0 až 75 °C.

Nízkoviskózna tvrditeľná zalievacia hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 247022

Dátum: 15.01.1988

Autori: Buchman Vitalij Jefimovie, Alexaddov Igor Borisovie

MPK: C08L 63/02

Značky: tvrditeľná, hmota, nízkoviskózna, zalievacia

Text:

...voči teplotnodilatačnémtl namáhaníu sa zvýši, pretože pomer pevnosti V ťahu voči dilatačnému namáhaniu je u mäkőenej hmoty väčší než u nemäkčenej. Mäkčená zalievacia hmota umožňuje zalievat aj rozmerove väčšie medené vinutia bez nebezpečia prasknutia zalievacej hmoty.znížením viskozity zalievacej hmoty sa umožní aj vyšší stupeň plnenia anorganiclíýn plhlvom, čím sa zníži cena zalievacej hmoty. Ako anorganické plnivo sa výhodne použije...