Patenty so značkou «zalévací»

Zalévací hmota olověných akumulátorů a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 267717

Dátum: 12.02.1990

Autori: Fiedler Vlastimil, Horák Miroslav, Bým Pavel, Fára Petr, Kaláb František

MPK: H01M 2/08

Značky: olověných, zalévací, výroby, akumulátorů, její, způsob, hmota

Text:

...polypropylmu. Podstata způsobu výroby zalěvaoí hmoty olověnýoh akumulátorů ze směsi pryže nebo pryžového regenerátu s olejom tvorené 30 Í 2 95 hmotnosti oleje a 70 o t 2 56 hmotnosti pryže nebo Šřyžového regenerátu spočíva podle vynálezu v tom, že do směsi pryže nebo pryžového regenerátu s olejem se za teploty 150 až 220 °G vmíchá přísada 0,1 až 10 hmotnosti polymeru o teplotě tavení 95 až 175 °C tvořícího homogenní směs se stejným...

Zalévací hmota pro elektrotechnické aplikace

Načítavanie...

Číslo patentu: 265944

Dátum: 14.11.1989

Autori: Svobodová Alena, Čapka Martin, Czaková Marie, Hetflejš Jiří, Vilím Jindřich, Dvořák Vlastimil

MPK: C08G 77/12, C08L 83/05

Značky: elektrotechnické, zalévací, hmota, aplikace

Text:

...A, B obsahují 0 až 50 hmot. plnivaa 0 až 25 hmot. pigmentu. Plnivem je oxid křemičitý, pigmentem je látka ze skupiny oxidUvedené složení přináší výhody jak výrobci, tak uživateli, a to zejména v tom, že přítomnost vinylsiloxanu ve složce A vhodně stabilizuje katalyzátor a V nepřítomnosti sloučenin obsahujících si-H vazbu je tato složka skladovatelná po řadu měsíců, stejnětak jako složka B, nebot Si~H vazba není adována na Vinyl...

Způsob přípravy epoxidového základu zalévací látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 251125

Dátum: 11.06.1987

Autor: Galíková Anna

MPK: C08L 63/00

Značky: epoxidového, základu, látky, způsob, zalévací, přípravy

Text:

...titaničitého na 100 hm. dilů epoxidového základu, pak se směs zhomogenízuje.Zalévací epoxidová látka zhotovená z epoxidového základu připraveného způsobem podle vynálezu se může získávat vytvrzovánim jak aminickými a anhydrickými tvrdidly tak i latentnimi katalyzátory a amidy. Zalévacĺ epoxidová látka zhotovené z epoxidového základu připraveného způsobem podle vynálezu za nízkou viskozitu 15 a 40 Pa.s., podle množství a poměru...

Antistatická zalévací hmota pro výrobu speciálních závěrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250967

Dátum: 14.05.1987

Autori: Volný Miroslav, Šindler Jaroslav

MPK: C08L 83/04

Značky: hmota, speciálních, závěru, antistatická, výrobu, zalévací

Text:

...plniva, 5 až 35 metylsilikonověho oleje o viskozitě (1 až 2).104 m 2.sl, 3 až 30prümyslových sazí nebo grafitu a 0,5 až 5 metylkřemíčitanu cíníčitého.Antistatické směs podle vynálezu má přednosti v tom, že má vynikající zatékavost,styk s živými částmi elektrických zařízení, netvoží zkraty, současně však nemůže vzniknout jiskra v důsledku elektrostatického náboje. Vytvořením speciálního závěru použitím této antistatické pryže je možno...

Zalévací kompozice

Načítavanie...

Číslo patentu: 239745

Dátum: 15.04.1987

Autori: Homola Jaroslav, May Jan

MPK: C08L 63/00, C08K 7/06, C08K 3/04...

Značky: kompozice, zalévací

Text:

...a součinitele teplotní roztažnosti, kterých la dosaženo použitím krátkých uhlíkových vláken vznikajících jako vedlĺejší produkt při výrobě dlouhých uhlíkovýeh vláken pro vysoce namáhané lamináty.Aby se dosahlo vyhovující viskozity směsi, musí být délka vláken nejvýše 1 mm. Čím jsou vlákna kratší, tím je možno použít vyšší plnění, a to až do 150 hnotnostních dílů. Pro toto použití jsou nejvhodnější vlákna s poměrem délky k průměru 10 1...

Epoxidová zalévací hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 232965

Dátum: 15.07.1986

Autori: Kolman Bohumil, Jirůtka Vladimír, Makovička Jan

MPK: C08L 63/00

Značky: hmota, zalévací, epoxidová

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká epoxidové zalévací hmoty zejména pro elektrotechnické a elektronická součástky. Epoxidová zalévací hmota je tvořena epoxidovou pryskyřicí dianového typu, tvrdidlem a práškovým plnivem, která navíc obsahuje látky ze skupiny vyšších mastných kyselin, solí nebo esterů vyšších mastných kyselin jako je stearin, včelí vosk, karnaubský vosk, stearin vápenatý, stearin zinečnatý, v množství 0,1 až 0,7 % na pryskyřici, nebo obsahuje...

Zalévací hmota pro pouzdření mikrovlnných polovodičových součástek

Načítavanie...

Číslo patentu: 220839

Dátum: 15.12.1985

Autori: Rothbauer Miloš, Lidařík Miloslav, Bártová Jana

Značky: pouzdření, součástek, zalévací, mikrovlnných, polovodičových, hmota

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přípravy zalévací látky pro částečné nebo kompletní pouzdření mikrovlnných polovodičových součástek pracujících v GHz kmitočtové oblasti. Pryskyřičným základem je cykloalifatická epoxidová pryskyřice, která obsahuje vysoké objemové procento anorganických plniv zbavených iontových nečistot. Tvrdidlem jsou anhydridy dikarboxylových nebo polykarboxylových kyselin s cykloalifatickou strukturou. Zalévací epoxidová látka podle...

Zalévací kompozice pro zalévání součástek ve vakuu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217338

Dátum: 01.08.1985

Autor: Šálek Robert

Značky: součástek, zalévání, kompozice, vakuu, zalévací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález popisuje zalévací kompozici pro zalévání elektronických obvodů tvrditelnou pryskyřicí. Kompozice umožňuje zkrácení doby k vypěnění, a tím odstranění bublin v době kratší, než je její zpracovatelnost. Podstatou vynálezu je, že tvrditelná pryskyřice na bázi dianbisglycidyletheru, doplněná tužidlem na bázi polyamidu, je doplněna organokřemičitou sloučeninou v poměru 0,5 až 2 hmotnostní, vztaženo na zalévací kompozici, methylsilikonového,...

Zalévací a impregnační kompozice

Načítavanie...

Číslo patentu: 224803

Dátum: 01.11.1984

Autori: Hájek Karel, Matějíček Zdeněk, Pavlíček Vladimír, Richter Petr, Kitzler Jaroslav, Vacek Rudolf

Značky: impregnační, kompozice, zalévací

Zhrnutie / Anotácia:

Zalévací a impregnační kompozice na bázi tvrditelných syntetických pryskyřic, iniciátorů, urychlovačů, rozpouštědel a dalších aditiv, vhodné zejména pro úpravu vinutí elektrických motorů, vyznačující se tím, že sestávají ze 100 hmot. dílů epoxakrylátové pryskyřice získané reakcí epoxidových pryskyřic dianového nebo novolakového typu s ?,?-nenasycenými mono- a dikarboxylovými kyselinami či jejich funkčními deriváty v molárních poměrech 1 : 0,1...