Patenty so značkou «základu»

Zariadenie na dočasné upevnenie drieku stožiara bez základu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4893

Dátum: 06.12.2007

Autori: Bartoš Marián, Kšiňan Alexander

MPK: E04H 12/22

Značky: stožiara, základu, drieku, upevnenie, zariadenie, dočasné

Text:

...ale aj činnost stavebných mechanizmov- z upínacieho a zdvihového mechanizmu, ktorého úlohou je umožniť pevné spojenie rohových uholníkov druhého nadzemného dielu stožiara, umožniť demontáž spoj ovacich skrutiek a stykových dosiek spoja s prvým dielom stožiara i základovým dielom a preniest na seba váhu a silové účinky stožiara- mikrozdvihového mechanizmu stožiara so stranovou synchronizáciou a aretáciou v koncovej polohe.Upevnenie,...

Zariadenie a spôsob pre zosilnenie základu stožiara alebo stĺpa

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8167

Dátum: 11.08.2005

Autori: Mazare Bruno, Deniot Michel, Depardon François

MPK: E02D 27/50

Značky: základu, zosilnenie, zariadenie, stĺpa, spôsob, stožiara

Text:

...Cieľom vynálezu je navrhnúť spôsob zosilnenia základu stožiara alebo stĺpa proti vytrhnutiu. ktorý by bol ekonomický, ľahko uskutočniteľný a vyžadoval realizačné prostriedky s malými priestorovými nárokmi, a ktorý by bol spôsobilý kompenzovať medziľahlé deticity silového účinku vo vytrhnutí Qa 1, t.j. rádovo stovky kN a s výhodou nižšie než 1000 kN.0010 Pre dosiahnutie tohto cieľa je predmetom vynálezu spôsob zosilnenia základu...

Spôsob výroby upchávkových stĺpov na vylepšenie základu stavby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 679

Dátum: 01.07.2002

Autor: Priebe Heinz

MPK: E02D 3/00

Značky: stavby, stĺpov, vylepšenie, základu, výroby, upchávkových, spôsob

Text:

...materiálu stĺpa. Kohézna hodnota prisadového materiálu vystuženého vláknami by mala ležať medzi 5 a 50 kN/m 2, najmä medzi 10 a 30 kN/mg. Priemer stĺpa môže ležaťvo výhodnom rozsahu 0,6 až l,Om. Rozmer rastra, podľaktorého sú jednotlivé upchávkové stĺpy usporiadané, môže ležať medzi 1,2 a 3 m. Ako prisadový materiál sa použijenajmä piesok, avšak vhodné sú tiež štrk a drobný štrk.U výhodného uskutočnenia sa navrhuje, že upchávkový stĺp sa...

Podkladová zostava stavebného základu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281291

Dátum: 02.12.1998

Autor: Kňaze Emil

MPK: E02D 35/00, E02D 37/00

Značky: stavebného, zostava, podkladová, základu

Zhrnutie / Anotácia:

Podkladová zostava na sanáciu porušených základových konštrukcií stavieb pozostáva zo závesu (2) na podkladovej betónovej vrstve (5) s privarenými podperami (22) a závesnými ramenami (21), konce ktorých sú uložené v podporných pätkách (4) založených na zhustených štrkopieskových poduškách (3).

Podkladová zostava stavebného základu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1554

Dátum: 09.07.1997

Autor: Kňaze Emil

MPK: E02D 37/00, E02D 31/08

Značky: základu, podkladová, zostava, stavebného

Text:

...je znázomene umiestnenie podkladovej- zostavy pod jestvujúci pás stavebného základul. Po podkopaní stavebného základu l , v mieste jeho priečneho podloženía sa na dno jamy vytvorí betónová vrstva á na ktorú sa priečne pod základ l podloží a zañxuje oceľový záves z tvorený U proñlom.Na obidve strany závesu z sa priamo vo výkope privaria podpery Q zo závesnýrni ramenami 2 l. Z obidvoch strán závesu 2 sa vykopú jamy a vyplnia sa štrkovou...

Způsob budování zhutňovacího zkušebního nebo systémového stavebního základu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270304

Dátum: 13.06.1990

Autori: Klein Karol, Černák Boris

MPK: E02D 5/44

Značky: způsob, zkušebního, stavebního, zhutňovacího, systémového, budování, základu

Text:

...tom, že se zhotoví monolitně patní část i základová teleso a po jejich zatvrdnutí se patní část vzeprením o základové těleso odtrhne a zstlačí do záklsdové půdy.Výhodou způsobu budovaní zhutňcvacího zkušebního nebo syatémového stavebního základu podle vynálezu je odstranění dvojíázovà technologie, zkrácaní neproduktivních výrobních česů a možnost použití obvyklých technologických postupů budovâní hlubinnýoh základů, především na technologický...

Způsob výroby základů elektrodových systémů elektrochemických čidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 269808

Dátum: 14.05.1990

Autori: Nepožitek Jiří, Doležal Bohuslav, Pavlíček Zdeněk, Marek Miroslav, Volf Radko, Šťastný Miloslav

MPK: G01N 27/30

Značky: elektrochemických, způsob, čidel, základu, systému, výroby, elektrodových

Text:

...dále zesilovat a pokrývat elektrolyticky vyloučitelnými povlaky kovů a jiných látek,na druhé straně deetičky je vytvořen obraz připojovacich plošak, které jsou vodivě spojený s obrazom elektrodového systému přes prokovené otvory.Způsob výroby základů elektrodových systémů elektrochemických čidal podle vynálezu umožňuje nahradit masivni alaktrochemické měřici alektrody zhotovované z chemicky odolných a drahých kovů a materiálů méně odolným...

Zařízení na rektifikaci pilotových základů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267407

Dátum: 12.02.1990

Autori: Balun Dušan, Bauer Pavel

MPK: E02D 35/00

Značky: základu, zařízení, pilotových, rektifikací

Text:

...základů. Oba tyto nové účinky y zejména v poddolovaném území, kde během času kálním změnám povrchu území výhody zařízení podle ojeví 1 při kolísání hladiny podzemní vody. při ecentních. málo únosných navážkách. a dále všude ladová půda značně stlačitelná. pomalu konzolidu jící a málo únosná. vyšším účinkem zařízení podle vynálezu je úspora nákladů na základové konstrukce. vyplývající z úspory objemu a/nebo množství...

Způsob injektování kontaktní kameninové vrstvy stavebního základu a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 265147

Dátum: 13.10.1989

Autori: Garay Juraj, Černák Boris

MPK: E02D 5/46

Značky: kontaktní, kameninové, stavebního, vrstvy, způsob, injektování, základu, zařízení, provádění

Text:

...vrstvu 3, do které se podél jedné stěny výkopu l zarazíly co nejhlouběji, po opěrné talíře 3, hlavní injektážní trubky § s dolními zpětnými ventily 2. Podél protější stěny výkopu l se mělce zarazily, rovněž po opěrné talíře 5, kontrolní trubky ll s uzávěry lg. Vybetonováním výkopu l se zhotovilo základové těleso lg a po jeho zatvrdnutí se na ně uložil stavební blok 35. Poté se zatížená kontaktní kameninová vrstva A injektovala injektážní...

Zařízení na zkoušení únosnosti základů staveb

Načítavanie...

Číslo patentu: 265061

Dátum: 12.09.1989

Autori: Glatz Horst, Werdenich Karol, Varga František

MPK: E02D 33/00

Značky: základu, zkoušení, únosnosti, staveb, zařízení

Text:

...nádrže do druhé,a tím rovněž úsporu vody, kterou lze navíc použit na stavbě k výrobě například betonové směsi. Další výhoř dou řešení je 100 přenos hmotnosti zátěže na zkoušený základ.Příkladné provedení zařízení podle vynálezu je znázorněno na výkresu, který představuje schematický pohledvzařízení podle vynálezu je tvořeno nádrží l válcovitého, hranolovitého neho mnohoúhelníkovitého tvaru opatřenou v ose dnové části dříkem g. Ke svislým...

Způsob rekonstrukce základu sloupu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263771

Dátum: 11.04.1989

Autor: Trojan Jaroslav

MPK: E02D 37/00

Značky: sloupů, základu, způsob, rekonstrukce

Text:

...výpočtem. Sloup 3 je sevřen na rozích do ocelové objímky, vytvořené ze čtyř úhelníků g, spojených po obvodě sloupu g profily 5 rozměrů 100/10 mm, které byly přivařeny po nahřátí na 70 °C. Po svém zchladnutí ocelová objímka pevně svírá sloup g.Na obr. 2 je znázorněn nosný prstenec á se železobetonovou objímkou Q sloupu 3 ve svislém řezu. z původního základu l je na horní ploše odsekána nejvíce narušena vrstva hetonu a provedena vrstva 1...

Upevňovací zařízení základu stožáru s průchozím ložiskem plachetní desky

Načítavanie...

Číslo patentu: 254114

Dátum: 15.01.1988

Autori: Ehlicke Horst, Tautz Werner, Herlitz Wolfgang

MPK: B63B 15/00

Značky: průchozím, desky, zařízení, základu, ložiskem, plachetní, upevňovací, stožárů

Text:

...cöoxy ná npoaunhoro mnnua oópasywm yupyro-3 nac~ ruunue cwonopu. Era yxpenneHne.3 ocaoaaHuu MauTu»npoHcxonnm nocpecraonĺnerKo.yanneMoro, npoxonmero cxnos» uanmy ocuoaaHusMauwuucxaosn muxcupym~ müsueMeHT uepes era oTnepcwneycwàHonouHoro annwa Mna T.n. TeM caMM muncupymmnü ànemenr-pacnonomeu c nosnoxaocwbm nerxoü saMeu . Aj Hssecrxan no ceöe aosnomocmb ocenon ycrauosxn,nanpnMep, ycrauonounuň Buar, npenycnowpeuja...

Forma k výrobě betonového základu s vloženým kotevním prvkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 252409

Dátum: 17.09.1987

Autori: Székely Petr, Ševčík Miroslav

MPK: E04G 15/04

Značky: výrobe, forma, kotevním, betonového, vloženým, prvkem, základu

Text:

...nasazení na trny e otvory pro uchycení kotevního prvku. Kotevní prvek je k úchytu připevněn kotevními šrouby a maticemi. Stavěcíšrouby v nosných ramenech jsou opatřeny výkyvnými opěrkami) aby i v rozbahněném terénu při betonáži základu forma neměnila naatavenou výškovou a směrovou polohu.Forma podle tohoto vynálezu je vhodná zejména pro použití při betonáži většího množství základů s vloženým kotevním prvkem a to pro její snadné výškové i...

Papírovina k výrobě základu diozotypového pauzovacího papíru

Načítavanie...

Číslo patentu: 246593

Dátum: 20.08.1987

Autori: Federie František, Petrík Pavel, Víchová Eva, Jagoš Milan, Viest Miroslav, Dostál Jaroslav

MPK: D21H 5/00, D21H 3/00

Značky: papírovina, základu, papíru, pauzovacího, diozotypového, výrobe

Text:

...0 pHañ, conanan, cepuan,numonnaa Hnn maaeneaan KHCHOTH. npoyxr Koxneñcaunu, npunenaenuñ B öynamHoň Macce, COOTBBTCTBYGT cranapry.ByMamHym Maccy npHroToBnąmT cnenymmun oőpaaou.uennmnoaumñ nonymaöpnxar cMewHBamT B yKa 3 aHHOM çoornomeunu. B CMECb naonr npoyxr Koueucaunn H nonyqeuaym Maccy pasmanunamr a Kounqecxux Mednunuax no noMona 85-90 °mP. Becosoñ noxaaawenb nnum 50-56 nru.Monànunpoaannbů menoqnoň KpaxMan cmemusamw c BoopacTaopHMuM...

Způsob přípravy epoxidového základu zalévací látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 251125

Dátum: 11.06.1987

Autor: Galíková Anna

MPK: C08L 63/00

Značky: základu, epoxidového, látky, způsob, zalévací, přípravy

Text:

...titaničitého na 100 hm. dilů epoxidového základu, pak se směs zhomogenízuje.Zalévací epoxidová látka zhotovená z epoxidového základu připraveného způsobem podle vynálezu se může získávat vytvrzovánim jak aminickými a anhydrickými tvrdidly tak i latentnimi katalyzátory a amidy. Zalévacĺ epoxidová látka zhotovené z epoxidového základu připraveného způsobem podle vynálezu za nízkou viskozitu 15 a 40 Pa.s., podle množství a poměru...