Patenty so značkou «základová»

Základová konštrukcia pozemných stavieb

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6078

Dátum: 03.04.2012

Autor: Grohman Martin

MPK: E02D 27/36, E04B 1/20, E02D 27/12...

Značky: konštrukcia, pozemných, základová, stavieb

Text:

...bude bližšie objasnené pomocou výkresov, kde na obr. č. l je znázornená základová konštrukcia pozemných stavieb podľa tohto technického riešenia v axonometrickom pohľade a na obr. č. 2 je znázornený bočný pohľad na základovú konštrukciu pozemných stavieb podľa tohto technického riešenia. Pri tomto uskutočnení je pod železobetónovú základovú pätku umiestnenájedna železobetónová pilóta. Na obr. č. 3 je znázornený bočný pohľad na základovú...

Multiaxiálna základová látka majúca polymérne rúno a preforma na výrobu združených konštrukčných súčastí

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16404

Dátum: 11.03.2011

Autor: Wockatz Ronny

MPK: B23B 7/10, B29B 11/16, B29B 15/10...

Značky: základová, multiaxiálna, výrobu, konštrukčných, majúca, združených, látka, preforma, polymérne, rúno, súčastí

Text:

...605.0008 V US 2005/0164578 je opisovaný východiskový produkt pre východiskový polotovar (preformy) zo združeného materiálu, ktorý má aspoň jednu vrstvu z tkaniny z vystužovaclch vlákien a u ktorého v najmenej jednej z vrstiev sú integrované vlákna pre stabilizáciu, ktoré stabilizujú preformu, keď sú tieto vystavované zvýšeným teplotám a ktoré sa neskôr rozpúšťajú v živici matrice použitej na výrobu združenej konštrukčne súčasti. Tiež W 0...

Základová doska

Načítavanie...

Číslo patentu: 278389

Dátum: 06.04.1994

Autor: Jokl Vladimír

MPK: F16M 3/00

Značky: doska, základová

Zhrnutie / Anotácia:

Pre blokovú transformačnú stanicu je určená prenosná základová doska, pozostávajúca z nosného rámu (1) vyplneného betónom (3), v hornej ploche ktorého je vytvorená olejová nádrž (6) v tvare priehlbiny, v ktorej a/alebo v jej susedstve sú usporiadané prostriedky na upevnenie transformátora, tvorené koľajnicami s meniteľným rozstupom, pričom nosný rám (1) je vybavený transportnými príchytkami vo forme navarených ôk (8) a nastaviteľnými vzperami.

Základová, či upínacia doska tvárniaceho nástroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 261535

Dátum: 10.02.1989

Autori: Golier Milan, Motola Marián

MPK: B21D 37/12

Značky: tvárniaceho, doska, základová, nástroja, upínacia

Text:

...ak sa vynález týka upinacej dosky, je opatrený tromi priebežnými radiálnymi v~ybr~aniàmi~ rozmiestnenými V rovnakých uhlových rozstupoch. Do každého radiálneho vybrania je vložená vložka s prizmatickou doštičkou, v ktorej sú uložené guločky usporiadané vo zvislom rade, pričom z oboch strán dĺžky prizmatickej d-oštičky sú usporiadané príložky, pripevnené ku vložka.Výhodou základovej, či upinacej dosky podľa vynáiezu je, že jednoduchými...

Základová konstrukce halového objektu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253757

Dátum: 17.12.1987

Autori: Nývlt Vladimír, Němec Ivan, Vojtíšek Antonín, Koudelka Miloslav

MPK: E02D 27/01

Značky: halového, základová, konstrukce, objektu

Text:

...na realizaci momentu ve vetknutí paty sloupu pomocí dvojice vodorovných sil. Dvojice horizontálních sil je umožněna táhlem v betonové podlaze haly a vodorovným železobetonovým pásem na dne základu, který pro přenos momentu aktivizuje vodorovné napětí v zemině. Odpor zeminy je závislý na jejích fyzikálních vlastnosteoh. Potřebné rameno dvojice sil je určeno výškou podlahy haly nade dnem základu (nezámrzná hloubka založení je stejně nutná)....

Základová deska turbokompresorového soustrojí

Načítavanie...

Číslo patentu: 243308

Dátum: 15.05.1987

Autori: Sysel Zdenik, Urban Miloslav, Koíž Pavel, Skalický Jioí, Sequens Jioí

MPK: F16M 7/00

Značky: turbokompresorového, soustrojí, základová, deska

Text:

...naprosto stejné podmínky,při jakých bylo celé soustrojí vyzkoušeno na zkušebně u výrobce.Řešení podle vynálezu je možno navíc využít již při výrobě, zvláště při obrábění základových desek velkých rozměrů, nebot lze využít kontrolní nivelační body ke zkrácení doby potřebné k ustavení obrobku.Na pripojeném výkresu je znázorněn príklad provedení zâkladovédeeky.turbokompresorové ho soustrojí podle vynálezu. Na obr. 1 je nakreslen...

Nadpodlažní základová konstrukce elektrických střídavých motorů středních a velkých výkonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 235165

Dátum: 15.02.1987

Autori: Hála Bohumil, Süss Jaroslav, Maloušek Antonín, Draxler František

MPK: H02K 5/26, H02K 5/24

Značky: výkonu, nadpodlažní, středních, elektrických, konstrukce, motorů, veľkých, základová, střídavých

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší konstrukci základového rámu motoru, včetně případného budiče, schopného obvyklého transportu a instalovaného v provozním místě na rovinný základ. Podstatou vynálezu je uspořádání a upevnění úchytných desek stojanů ložisek a statoru, upevňovacích lišt kabelových lávek, transportních závěsů a kotevních patek, případně i rámu budiče, v armovaném betonovém podstavci, tvořeném základní deskou, jejíž zvýšené okraje jsou nosným rámem...

Základová hmota vhodná pro výrobu několikavrstvého ochranného a/nebo dekoračního povlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 248039

Dátum: 15.01.1987

Autor: Backhouse Alan

MPK: C09D 5/38, C09D 3/80, C09D 5/04...

Značky: vhodná, několikavrstvého, základová, ochranného, hmota, povlaků, výrobu, dekoračního

Text:

...vhodnými polykarboxylovými kyselinami jsou kyselina jantarová nebo její anhydrid), kyselina adipová, kyselina azelainová,kyselina. sebaková, kyselina maleinová nebo její anhydridL kyselina fumarova, kyselina mukonová, kyselina itakonová, kyselina fialová nebo její anhydrid), kyselina isoftalová, kyselina tereftalová, kyselina trimelitová nebo jeí anhydrid a kyselina pyromelitová (nebo její anhydrid). Zesilování polykondenzátů se dosahuje...

Zavěšená základová stěna pro důlní posuvnou výztuž

Načítavanie...

Číslo patentu: 217356

Dátum: 01.09.1984

Autori: Varkoček Rudolf, Míra Antonín, Šefl Zdeněk

Značky: stěna, posuvnou, výztuž, důlní, zavěšená, základová

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je zavěšená základková stěna pro důlní posuvnou výztuž, se stávající ze samostatných úseků vzájemně bočně překrytých zavěšených částí, z nichž horní jsou spojeny s přestavitelnými závěsy na základkových stropnicích jednotek posuvné výztuže a jsou silově ovládané a spodní části základkové stěny jsou k nim podvěšeny sklopně. Horní části základkové stěny jsou opatřeny těsnicími díly, dosahujícími pod základkové stropnice a...