Patenty so značkou «základní»

Anorganický reaktivní antikorozní a tepelně odolný základní nátěr

Načítavanie...

Číslo patentu: 260462

Dátum: 15.12.1998

Autori: Kyselý Jaroslav, Kušnierik Ondrej, Bartoň Karel, Kňourek Jaroslav

MPK: C09D 5/12

Značky: reaktivní, nátěr, antikorozní, anorganický, základní, odolný, tepelně

Text:

...- hopeit. Podobný účinek vykazují i sloučeniny uvolňující ionty Mnt, Ca, sr, Ba, Mg,manganu, vápníku, stroncia, barya, hořčíku a další. Důležitou složkou soustavy je voda, a to nejenom jako rozpouštědlo či dispergující fáze, ale též jako látka účastníci se reakcí, které přispívaji k dosažení užitnýolí vlastností povlaku. Voda též zabezpečuje další reaktivitu kapalného systému s podkladovým kovem, která je podmíněna aktivitou iontů H 30. Tato...

Základní metalický email

Načítavanie...

Číslo patentu: 268132

Dátum: 14.03.1990

Autori: Procházka Vlastislav, Matoušek Vlastimil

MPK: C09D 3/81

Značky: základní, email, metalický

Text:

...a akrylátového, nebo alkydmulnminnvćho nälůru, vyhroušcnćho za mokra jemným brusným papírcm. Dvoj- až trojnásobný náter o tlouštce zaschleho filmu 15 až 20 mikrometrú má velmi dobrou adhezi, průtažnost odolnost proti kamínků i zarychlostí nad 100 km/h a teploty - 20 °C. Při správné techologii nástřiku poskytuje vhodný podklad pro stabilizovaný dvoukomponentni lesklý polyuretanový lak.Nátěrový systém má vysokou mechanickou a chemickou...

Základní třífázová jednotka polovodičového usměrňovače velkých výkonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265881

Dátum: 14.11.1989

Autori: Straka Jaromír, Maloušek Antonín, Zach Zdeněk, Süss Jaroslav, Kratochvíl Arnošt

MPK: H02K 7/18

Značky: veľkých, polovodičového, usměrňovače, třífázová, výkonu, základní, jednotka

Text:

...trojühelníku a protíná jeho výšku tak, že vzdálenost svíslých os stejnosměrně a střídavě pasníce,příslušejících jednéZákladní třífázovou jednotkou podle vynálezu je oproti dosud známým usměrňovacím jednotkám dosaženo elektrické symetrie a mínimálního vzájemnêho ovlivňování jejich výkonných částí velkýmí proudy. Při nevelkých výrobních nákladoch umožňuje nové konstrukční uspořádání snížít dimenze výkonových elementů,zejména polovodičových...

Základní materiál lehčených, anatomicky tvarovaných polyolefinových vkládacích stélek do obuvi

Načítavanie...

Číslo patentu: 259699

Dátum: 17.10.1988

Autori: Sládek Pavel, Letocha Vilém, Tempír Břetislav, Hanák Jaroslav

MPK: A43B 17/14

Značky: základní, stélek, anatomicky, vkládacích, polyolefínových, tvarovaných, lehčených, materiál, obuvi

Text:

...ITT max.2, 40 až 60 procent kopolymeru etylenu s vinyl acetátem, při dvanáctiprocentním obsahu vinylacetátu, s hodnotou ITT màx.5, 5 až 15 procent uhličitanu vápenatého, 0,9 až 1,8 progenta sítovacího prostředku, z čehož připadá bučto 1,4 až 1,8 procentana dikumy 1 peroxid,nebo 0,9 až 1,1 na 1,4 -bis (terc. butyiperoxyd)-diizopropylbenzen, a 9,05 procenta směsi nadouvadlaazodikarbonamidového typu se stearátem zinečnatým a zinkovou bělobou...

Základní nátěrová barva

Načítavanie...

Číslo patentu: 258033

Dátum: 15.07.1988

Autori: Feščenko Galina, Zareckij Michail, Merkuševa Stalina, Šingel Igor, Šavlovskij Karl, Krivošejeva Maja

MPK: C09D 3/56, C09D 5/12

Značky: základní, barva, nátěrová

Text:

...9 TaHona fr rnnponnsuoro HĽDTHOCTBD O,803 eO,806 Ír/cm B BGCOBOM coePeaKuna nporexaem óypno c Bgnenbakém mennà 5 à.óe~ą ro numa ~ ópommcroro Bonppona no cxeme.2VIbpHqym cnponboópaàäymxeno 5 amym gnnxocTL oxxamnaą I.-ľ mr aa Boanyxe, nepeaooaw B Kpućraumnaarop n 3 aTeM n 3 du 7-f mon araaona ynannmr B Baxyymeñnpnĺkqmaarnoü remnepàrypeJ-ĽA 1 oImz-A 1 B.r 4 c 2 H 5 oH.iàgneof nameqmrtamr 1.3 cýgoü xamepe dnsanaunamr B aunynà uns...

Jednovstupý sekvenční základní přírůstkový mikroprocesor

Načítavanie...

Číslo patentu: 245907

Dátum: 01.07.1988

Autor: Mamedov Ulear Ašraf

MPK: G06F 9/46

Značky: základní, sekvenční, jednovstupý, přírůstkový, mikroprocesor

Text:

...vstup blokovacího obvodu spojon so spojovacím výstupom sritmotické jednotky. Druhý vstup- 5 ř blokovscího obvodu je spojen s blokovacím výstupom řadičo.stup blokovacího obvodu jo- spojen ss spojovscím vstupom rozhodovocího obvodu.Vhodné je, když so každý rozhodovací obvod sĺnĺsĺłĺ, zo záklsdního psmětového prvku, porovnávacího obvodu, izápisového obvodu a, součtového obvodu. Základní pamětový prvek má datový výstup spoje s prvním dstovým...

Pigment pro základní a vrchní nátěrové hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 257091

Dátum: 15.04.1988

Autori: Sládeček Linhard, Kubátová Hana, Halamová Květoslava, Jiráková Dagmar, Knápek Bernard, Pálffy Alexander, Nedorost Miroslav, Donát Feodor, Braun Stanislav, Svoboda Miroslav

MPK: C09C 1/02

Značky: nátěrové, vrchní, základní, pigment, hmoty

Text:

...suspenze se zfiltruje,vysuší a pomele.Srážení lze provést také obráceně tak, že se nejdřive k suspenzi oxidu železitého nebo oxidu titaničitého přidá kyselina fosforečná a pak se přidají vápenaté sloučeniny, výhodné vápenné mléko.Při použití uhličitanu vápenatého jako nosné látky se k suspehzi uhličitanu vápenatého o koncentrací 50 až 500 g/1, výhodně 250 až 350 g/1, přidá ekvivalentní množství kyseliny fosforečné podle toho, jaký...

Základní jednotka měničové soustavy s polovodičovými prvky

Načítavanie...

Číslo patentu: 246478

Dátum: 15.12.1987

Autori: Brejcha Jan, Kusý Jaroslav, Stupka Jindoich

MPK: H05K 7/06

Značky: jednotka, soustavy, měničové, prvky, základní, polovodičovými

Text:

...odstraněny základní jednotkou měníčové soustavy s polovodičovými prvky á jejich stahovací konstrukcí, přívodem, odvodem a rozvodem chladící kapaliny, řídící elektronikou a rámem z U profílů na dvou protilehlých stranách.Podstata vynálezu spočíva V t-om, že základní rám je vytvořen spojením U protilůtak, že otevřenâ strana profilů směřuje dovnitř rámu, ve kterém je uložená jednak izolační deska, která je rozebíratelně ,připojena k základní-mu...

Zařízení pro kontrolu základní polohy kluzné kostky hlubokovrtacího zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 242377

Dátum: 01.12.1987

Autor: Pavlanský Rudolf

MPK: B23Q 16/00

Značky: polohy, základní, zařízení, hlubokovrtacího, kontrolu, kluzné, kostky

Text:

...Loží 1 a osazena koncovým spínačem 16 zàkLadní poLohy, koncovým spínačem li pracovního posuvu a datšímí koncovými spínačí ll přísLušejícímí k naräžkám 9. Zaràžka ll ktuzné kostky je rovněž umístěna na Loží 1. Ve výchozí poLo 6 zàkLdní poLohy. Ostat 3ze stoLu Ě je sepnutý koncový spínač ní koncové spínače 12 ll jsou uvolněny. Narážky Z Ž různých funkcí stroje se nastaví a seřídí v narážkové Líště 4. Pří zapnutí pracovního cyktu výjede stuL 2...

Zařízení pro přístup řídicího mikroprocesoru do pamětí pro základní barvy barevného grafického displeje

Načítavanie...

Číslo patentu: 242371

Dátum: 01.12.1987

Autori: Vavroch Vladimír, Zeman Miloš, Hlaváe Josef

MPK: G06F 9/00

Značky: barevného, zařízení, pamětí, základní, grafického, barvy, řídicího, mikroprocesoru, displeje, přístup

Text:

...zařízení podle vynálezu je uveden jako blokové schéma. ~ Toto scháma znázorňuje zařízení podle vynálezu s požadovaným počtem pamětových A rovin 1 pro základní barvy, registrg baŕěv pro nastavení požadované kombinace základních barev a rozhraní pro připojení datové sběrnice DB řídícího mikroproceeoru. Počet výstupů registru g barev odpovídá počtu použitých- 3 242 371 pamětových rovin 1. Každá pamětová rovina 1 obsahuje vlastní pamět 2 a...

Základní antikorozní nátěrová hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 243402

Dátum: 14.08.1987

Autori: Vrána Drahomír, Eddyáš Antonín, Dvooák Jan, Scheuter Karel, Špila Josef, Matula Petr, Matula Vladimír

MPK: C09D 5/08

Značky: hmota, nátěrová, základní, antikorozní

Text:

...Jano noindho konkrdtniho pmvodoni. Jako roapoltłdlo jo noha poulit lakový bonain. ioluon. nylon, butylalkohol,ostat kysoling ootovd nobo Ioaiob uni, upłtpadn i vodu, ako aditiva amen nabo oktodty kobaltu, olova, aanganu, vdpoiku, povrchovo aktivní nuz a dalli pro tyto úěoly poultvano latky. rPro svýlani oohronnd účinnosti nltěru ao do názorov( noty podla vyndlasu pf-iddvoji dalsi alouñanirv Io akupiny aditiv saidy nutných kyoolin,...

Základní směs pro výrobu třecích materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233280

Dátum: 01.04.1987

Autori: Kašpar Jaroslav, Korcina Jaroslav

MPK: C06L 9/06

Značky: směs, základní, třecích, materiálů, výrobu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká základní směsi pro výrobu třecích materiálů, například brzdových a spojkových obložení vozidel. Podstatou směsí podle vynálezu je, že obsahují 10 - 20 hmotnostních % butadien-styrenového kaučuku, 0,3 - 1,5 hmotnostních % vulkanizačních přísad a urychlovačů, 20 - 40 hmotnostních % práškové anorganické přísady a 35 - 60 hmotnostních % minerálních vláken. Základní směs lze míchat s běžnými směsmi pro třecí obložení a tím snížit...

Zařízení pro nanášení základní lepící hmoty pod polyetylen

Načítavanie...

Číslo patentu: 239609

Dátum: 16.03.1987

Autori: Slánský Bohuslav, Juránek Josef, Kratochvíla Ladislav

MPK: B05C 3/08

Značky: hmoty, základní, nanášení, lepicí, polyetylen, zařízení

Text:

...vnitřním vybraní redukčního elementu je uložen výstupní stěrací kalibr sevřený přítlačným prstencem, závitově spojený s redukčním elementem. Mezi vstupní a výstupní hlavicí je vloženo pouzdro, tvořené dvěma soustřednými trubkami, které mají po svém obvodu řadu vzájemné si odpovídajících otvorú, přičemž alespoň jedna z trubek je uložena otočně. iZařízení podle vynálezu je ve srovnání s vysokotlakými hnětači jednoduché a energetickyméně náročné....

Krokový mechanismus s nastavením základní polohy

Načítavanie...

Číslo patentu: 236821

Dátum: 15.03.1987

Autori: Borges Michal, Stupka Slavoj

MPK: G04C 3/14, G04C 3/16

Značky: polohy, nastavením, základní, mechanismus, krokový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém krokového mechanismu s jednoduchým a spolehlivým bezkontaktním ovládáním. Každá poloha takového mechanismu je jednoznačně určena základní polohou a počtem kroků od této polohy. Předmětem vynálezu je mechanismus, u kterého se základní poloha nastavuje mechanickou zarážkou (6) ovládanou pomocným zařízením. Vyřešeno je to tak, že výstupní kolo (4) je opatřeno kolíkem (5), do jehož dráhy zasahuje zarážka (6) upevněná na kyvné...

Způsob přípravy základní stabilizované NP suspenze

Načítavanie...

Číslo patentu: 235884

Dátum: 01.03.1987

Autori: Schoedlbauer Vladimír, Hegner Pavel, Mlčoch Antonín, Míček František, Dadák Vojtěch

MPK: C05B 7/00

Značky: suspenze, základní, způsob, stabilizované, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu bylo připravit vysoce koncentrovanou NP suspenzi s obsahem síry do 5 % hmot. Tohoto cíle se dosáhne amoniakalizací směsi amofosu a síranu amonného do pH v rozmezí 6,5 až 7. Po amoniakalizací se reakční směs ochladí a stabilizuje přípravkem bentonitové disperze.

Způsob přípravy základní stabilizované NP suspenze

Načítavanie...

Číslo patentu: 235883

Dátum: 01.03.1987

Autori: Schoedlbauer Vladimír, Dadák Vojtěch, Míček František, Mlčoch Antonín, Hegner Pavel

MPK: C05B 7/00

Značky: základní, suspenze, způsob, stabilizované, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu bylo připravit vysoce koncentrovanou NP suspenzi s obsahem síry do 5 % hmot. Tohoto cíle se dosáhne amoniakalizací směsi kyseliny fosforečné a síranu amonného do pH v rozmezí 6,5 až 7. Po amoniakalizaci se reakční směs ochladí a stabilizuje přídavkem bentonitové disperze.

Komplex aminokyselin pro základní parenterální výživu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234477

Dátum: 01.03.1987

Autori: Mašita Artur, Kruf Miloslav

MPK: A61K 31/195, C07C 101/00

Značky: základní, aminokyselin, komplex, parenterální, výživu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká komplexu aminokyselin pro základní parenterální výživu ve formě infúzního roztoku s případnou přísadou dalších účinných a/nebo pomocných složek, zejména vitaminů, kationtů a aniontů, zdrojů energie, stabilizátorů a/nebo antioxidantů. Komplex obsahuje L-formy těchto aminokyselin: valin, leucin, isoleucin, fenylalanin, N-acetyl-L-tyrosin, tryptofan, metionin, cystin, treonin, hydrochlorid lysinu, hydrochlorid histidinu, arginin,...

Základní boritokřemičité sklo pro výrobu mikroporézního skla

Načítavanie...

Číslo patentu: 231858

Dátum: 15.12.1986

Autor: Exnar Petr

MPK: C03C 3/08

Značky: výrobu, boritokřemičité, mikroporézního, základní

Zhrnutie / Anotácia:

Základní boritokřemičité sklo, pro výrobu mikroporézního skla o velikosti pórů 5 až 350 nm, obsahuje v hmotnostní koncentraci 55 až 75 % oxidu křemičitého SiO2, 18 až 35 % oxidu boritého B2O3, 3 až 17 % oxidu sodného Na2O a/nebo draselného K2O a/nebo lithného Li2O, a dále 0,2 až 5 % oxidu fosforečného P2O5 a 0,2 až 5 % fluoru F2, případně až do 5 % oxidu hlinitého Al2O3. Mikroporézní sklo podle vynálezu je zvláště vhodné pro speciální...

Způsob čištění bučinin pro výrobu papírů pro základní sortiment elektrolytických kondenzátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233656

Dátum: 01.07.1986

Autori: Řehák Bohuslav, Wiener Hynek, Vlačiha Otakar, Rodová Nataša, Lébr František, Chaloupka Stanislav, Skalický Čestmír

MPK: D21C 9/00

Značky: papíru, elektrolytických, čištění, sortiment, bučinin, výrobu, kondenzátorů, základní, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu čištění buničin pro výrobu papírů pro základní sortiment elektrolytických kondenzátorů, které je nutno vyrábět z vláknitých surovin, neobsahujících sírany, chloridy, Na a Ca soli a Fe nebo Cu, kteréžto látky zkracují životnost kondenzátoru. V těchto papírech nevadí amonné soli kyseliny fosforečné. Vzhledem k ionexovým vlastnostem celulózy nelze účelně zejména kationty z celulózy odstranit promýváním vodou. Po okyselení...

Základní antikorozní nátěrová hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 230937

Dátum: 15.06.1986

Autori: Antl Ladislav, Jiráková Dagmar, Knápek Bernard, Donát Fedor, Svoboda Miroslav, Pálffy Alexander, Halamová Květoslava, Nedorost Miroslav, Daněk Lubomír, Braun Stanislav

MPK: C09D 5/08

Značky: základní, nátěrová, antikorozní, hmota

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález zdokonaluje známé antikorozní základní nátěrové hmoty pro ochranu kovových povrchů. Hmota podle vynálezu na bázi zinku, pigmentů, plniv, pojiv, rozpouštědel a aditiv obsahuje 5 až 67, s výhodou 17 až 35 dílů hmot. jádrového anorganického pigmentu opatřeného povlakem fosforečnanu zinečnatého v množství od 5 do 30 % hmot., vztaženo na hmotnost jádrového pigmentu 2 až 35 dílů plniva, např. talku, 17 až 30 dílů pojiva, např. alkydová...

Bezvůlový rozebíratelný spoj základní tyče a nástavce

Načítavanie...

Číslo patentu: 230803

Dátum: 15.06.1986

Autori: Švéda Josef, Žížala Jaroslav

MPK: B23B 29/00

Značky: základní, nástavce, tyče, bezvůlový, rozebíratelný

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zaručení jednoznačné polohy nástavce v základní tyči se snadnou výměnou různých nástavců. Uvedeného cíle se dosahuje tím, že ústí ustavovacího otvoru v základní tyči je opatřeno kuželovou středicí plochou na kterou dosedá rozříznutý kuželový kroužek, přitlačovaný pružným stlačitelným kroužkem uloženým mezí rozříznutý kuželový kroužek a dosedací čelní osazení nástavce při vyvození osové síly upínacím ústrojím, tvořeným příčným...

Základní nátěrová vrsva vytvrzovaná v ultrafialovém záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 235944

Dátum: 15.06.1986

Autori: Židkovová Ljudmila Dmitrijevna, Iljinová Klavdija Dmitrievna, Nepomňaščij Anatolij Isaakovič, Redkovová Elena Alexandrovna, Mazurovová Galina Afanasjevna, Bacharevová Valentina Petrovna, Kameněvová Elvíra Sergejevna, Proniná Inna Alexejevna

MPK: C08L 75/04, C09D 3/72

Značky: vrsva, záření, základní, vytvrzovaná, nátěrová, ultrafialovém

Zhrnutie / Anotácia:

Uvedený vynález se týká oblasti výroby nátěrových hmot, tvrditelných zářením o vysoké energii. Cílem vynálezu je zlepšení fyzikálně-mechanických vlastností konečného produktu, zvýšení stability základu a urychlení jejího fotochemického vytvrzení. Pro dosažení tohoto cíle je jako nenasycený oligoester tvrditelný ultrafialovým zářením použit oligouretanakrylát s 0,5 až 20 % močovinových skupin v řetězci při poměru složek v hmotnostných dílech:...

Způsob provádění základní omítkové vrstvy pro nestabilní stavební podklady a konstrukce

Načítavanie...

Číslo patentu: 219803

Dátum: 15.10.1985

Autori: Janecký Jiří, Moravec Vladimír

Značky: základní, omítkové, stavební, podklady, způsob, vrstvy, provádění, konstrukce, nestabilní

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob, aplikovatelný zejména ve stavebnictví, se provádí po případné předchozí penetraci podkladu hloubkovým napouštědlem. Spočívá v tom, že se na celou plochu včetně styčných a ložných spár nanese v tloušťce od 1 do 30 mm hmota, sestávající z vláken, karboxymetylcelulózy nebo hydroxyetylcelulózy nebo metylcelulózy, disperze termoplastického polymeru nebo kopolymeru, jemně mletého inertního plniva, lehkého granulovaného plniva, popřípadě oxidu...

Mechanismus pro přesné snímání základní polohy časových ukazatelů

Načítavanie...

Číslo patentu: 225263

Dátum: 01.07.1985

Autor: Chlup Josef

Značky: základní, mechanismus, polohy, přesné, časových, ukazatelů, snímání

Zhrnutie / Anotácia:

Mechanismus pro přesné snímání základní polohy časových ukazatelů kódem řízeného hodinového stroje je uspořádán tak, že základní poloha vztažného elementu (3) je snímána pomocí dvou snímacích elementů, z nichž každý je opatřen skupinou ovládačů (6, 8) pro ovládání dvou nezávislých spínačů (7, 9). Dosažení základní polohy vztažného elementu je indikováno současným sepnutím obou spínačů. Mechanismus může být uspořádán i tak, že obě skupiny...

Základní nátěrová hmota pro ochranu kovového povrchu, zejména ocelového

Načítavanie...

Číslo patentu: 223488

Dátum: 01.05.1984

Autori: Průžek Miloslav, Knápek Bernard, Jizba Josef, Braun Stanislav, Svoboda Miroslav

Značky: povrchu, základní, ochranu, kovového, hmota, nátěrová, zejména, ocelového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález náleží do oboru ochrana kovů proti korozi a řeší zdokonalení základní nátěrové hmoty pro kovové, zejména ocelové povrchy. Nátěrová hmota podle vynálezu obsahuje oxid železitý, mastek, zinkovou bělobu, alkydovou pryskyřici, naftenát kobaltu a olova, popřípadě oxid a hydroxid kovu alkalických zemin buď samostatně nebo ve směsi, a od 5 do 25 hmot. % vápenaté nebo hořečnaté soli kyseliny ftalové.