Patenty so značkou «základkové»

Ovládací ventil vzduchové trysky pneumaticko-samospádové dopravy důlní zakládkové směsi

Načítavanie...

Číslo patentu: 269177

Dátum: 11.04.1990

Autori: Šimek Pavel, Černý Miloslav, Dočekal Antonín, Pařízek Bedřich, Čermák Josef, Verner Jindřich, Holas Mikoláš, Dvořák Antonín, Chýla Augustýn, Konečný Petr

MPK: F16K 1/30

Značky: základkové, ventil, vzduchové, důlní, ovládací, pneumaticko-samospádové, dopravy, trysky, směsi

Text:

...v ťlokotěsná odbočce g dopravního potrubí l pomocí příruby lg a svorníko gg, je tvořen tälem 5 opatřeným vstupen gł a výstupengg tlakového vzduchu. V tele 5 je suvne uložen dřík Ž s centrálne upevněnou kuželkou g na horním konci Q a s centrálne upevně nou nemhránou łgna dolním konci 1.,HeIbrána gg je podložena tvarovanou podložkou ll takécentrálne upevněnou k dolnímu konci 1 dŕíku 2. Proti kuželce Q je v těle 5 upevněno kuželové sedlo 3, o...

Zařízení pro dávkování kameniva důlní základkové směsi ze zásobníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 246689

Dátum: 15.10.1987

Autori: Kueeoík Oldoich, Gajda Ivan, Dvooák Jioí, Moravec Radoslav, Malina Radek, Romler Jaroslav, Zeman Lubomír, Pokorný Jan

MPK: B65G 21/06, E21F 15/10

Značky: zařízení, směsi, zásobníku, základkové, kameniva, důlní, dávkování

Text:

...podle vynálezu lze dávkovat kamenivo hlavně pro výrobu dúlní zakládkové směsi,rovněž tak pro výrobu běžných betonových směsi nebo maltovin. Dávkování lze provádět epojitě v širokém rozsahu, přičemž výměna rychle se opotřebujícího qumového pásu je snadné a rychlá s použitím předem připraveného celistvého nekonečného pásu.Na přiloženém výkresu je schematicky znázorněno příkladné provedení zařízení pro dávkoą vání kameniva důlní...

Pneumatický ejektor pro základkové potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 245269

Dátum: 15.06.1987

Autori: Wuerzer Bruno, Spiegler Wolfgang, Kertész Marianna, Bihari Ferenc

MPK: E21F 15/08

Značky: ejektor, potrubí, pneumatický, základkové

Text:

...nagnenme B TpaHGHOpTHOM Tpyóonpoeone npenumaew Lasneama cmaworo Bosnxa, aannaxoqaaa cmecb HpMHMMaGT auacwnqnuñ sneMeHT IO K xecmnoñ nepçopnponannoñ nnacTHHe 1, a npopesn Il Hanexüo nepenpunammh ca. Taumm oöpasom, nponmxnoaenne üacrmu aaxnanoqnoü omecn B Kopnyc 5 nongmmnoro ycTpoñcTBa nonnocmbm Mcnnmqeao. B aTcM cuyqae vxcrcmoqena z noyxaua cmamoro EOBIWXE B Tpancnopwnuü Tpyóonponon.Hpn oumeum .IĽaBJIGI-IIIH B samanoqnom rpyóonpoaona no...

Posuvné základkové hrazení

Načítavanie...

Číslo patentu: 229468

Dátum: 01.03.1986

Autori: Šmidák Štěpán, Kublín Karel, Krumnikl Antonín, Korczyňski Petr

MPK: E21F 15/04

Značky: základkové, hrazení, posuvné

Zhrnutie / Anotácia:

Posuvné základkové hrazení je určeno k přehrazení základkového prostoru a jeho oddělení od prostoru dobývacího. Posuvné základkové hrazení se skládá z horního a dolního štítu, které jsou vzájemně spojeny vyrovnávací vložkou. Na dolním štítu je stavitelné vedení a vodicí objímky, které jsou posuvně uchyceny na dolním vedení pojezdové rampy. Horní štít se přitom opírá o opěrnou vodicí lištu.