Patenty so značkou «zakladanie»

Zakladanie vyťažených banských priestorov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5768

Dátum: 06.06.2011

Autor: Čorej Peter

MPK: E21F 15/00

Značky: banských, vytažených, priestorov, zakladanie

Text:

...priestorov chudobnou betónovou zmesou. Pri tejto dobývacej metóde tvorí základku cudzia základka, ktorá je tvorená betónovou zmesou.Pre efektívnu aplikáciu tejto dobývacej metódy je potrebné znížiť náklady na betónovú zmes a práve tá sa dá nahradiť sádrovcorn, resp. anhydritom.Na prípravenom ťažobnom horizonte sa vyrazia prístupové chodby z ktorých sa následne razia chodby ťažobné. Ťažobné chodby môžu mať rôzne rozmery profilu (2 x 2, 3 x 3, 4...

Zariadenie na stohovanie a zakladanie plechov

Načítavanie...

Číslo patentu: 260384

Dátum: 15.12.1998

Autori: Felcan Tibor, Jambrich Ján, Kolečanský Pavol, Gulán Milan

MPK: H01F 41/00

Značky: zariadenie, stohovanie, plechov, zakladanie

Text:

...obr. 1 je nakreslené zariadenie v náryse, na obr. 2 je nakreslený detail vysúvacieho kanála a na obr. 3 je nakreslený detail vymeniteľnej vložky pri pohľade v smere oddeľovania.Zariadenie na stahovanie a zakladanie plechov pozostáva zo zásobníka 1 plechov vyústujúceho do oddelovacej komory 3, zadná časť ktorej je tvorená telesom 9. Do od 4delovacej komory 3 zasahuje odpružená vidlica 4. Oddeľovacia komora 3 je vytvorená v prednej časti...

Zakladacia jednotka na viacnásobné zakladanie drobných súčiastok s pneumatickým prívodom

Načítavanie...

Číslo patentu: 260197

Dátum: 15.12.1998

Autori: Číž Jozef, Straka Ján

MPK: B23Q 7/04

Značky: zakladanie, prívodom, pneumatickým, súčiastok, s, viacnásobné, zakladacia, jednotka, drobných

Text:

...1 je nakreslená viacnásobná zakladacia jednotka v čiastočnom reze V bokoryse v spodnej úvrati centrálneho suportu a na obr. 2 je nakreslený rez rovinou AA pri pohľade v smere S, pričom jednotka je znázornená v hornej úvraii centrálneho suportu.Vlacnásobnä zakladacia jednotka drobných súčiastok pozostáva z nosníka 1, centrálneho suportu 2 automatického montážneho zariadenia, na ktorom je výkyvne uchy. tená rovinná vačka 3. Rovlnná vačka 3 je...

Zariadenie na vyhadzovanie a zakladanie najmä puzdrených súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: 260190

Dátum: 15.12.1998

Autori: Širka Jaroslav, Jambrich Ján

MPK: H05K 13/02

Značky: najmä, zariadenie, zakladanie, súčiastok, vyhadzovanie, puzdrených

Text:

...puzdrenie súčiastok.Zariadenie na vyhadzovanie a zakladanie najmä puzdrených súčiastok je .prikladne znázornené na pripojenom výkrese, kde na obr. 1 je nakreslené zariadenie v náryse v člastočnom reze, na obr. 2 je nakreslený detail palety so zapuzdrenými súčiastkarni,na obr. ~ 3 je znázornený detail vyhadzovacleho telesa a na obr. 4 je detail palety aZariadenie na vyhadzovanie a zakladanie najmä puzdrených súčiastok pozostáva z tandemového...

Zariadenie na zakladanie a vykladanie výrobkov, najmä pri výrobe stavebnín

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1124

Dátum: 03.04.1996

Autori: Erichleb Josef, Baxant Radoslav

MPK: B65G 47/34

Značky: zakladanie, najmä, zariadenie, výrobkov, stavebnín, výrobe, vykladanie

Text:

...je s výhodou tvorený zvislou rámovou časťou,Vybavenou štyrmi pármi vonkajších vodiacich kladiek zaberajúcich za zvislé vedenia, a vodorovnou rámovou časťou,Vybavenou vnútornými vodiacimi kladkami, V ktorých sú ulože né bočné vedenia dopravníka.Páry vidiacich kladiek môžu byť doplnené pomocnýmikladkami, ktorých os je kolmá na os kladiek.Na ráme dopravnika môžu byť pri jeho bočných okrajoch uložené vo vodiacich profiloch dve dopravné reťaze,...

Suchá zmes na výrobu suspenzií na špeciálne zakladanie stavieb a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279524

Dátum: 08.02.1995

Autori: Niepelová Daniela, Chovan Peter

MPK: C04B 28/18, C04B 18/14

Značky: stavieb, výrobu, zakladanie, použitie, suspenzií, sucha, špeciálne

Zhrnutie / Anotácia:

Zmes je tvorená z homogénne premiešaných dvoch zložiek, a to 30 až 85 % hmotn. cementu a 15 až 70 % hmotn. anorganickej látky obsahujúcej minimálne 60 % hmotn. amorfného oxidu kremičitého. Výhodné je použitie zeolitu s obsahom aspoň 60 % hmotn. amorfného oxidu kremičitého alebo mikrosiliciového úletu, alebo popolčeka s obsahom aspoň 90 % hmotn. amorfného oxidu kremičitého. Suchú zmes okrem jej hlavného účelu na špeciálne zakladanie stavieb je...

Suchá zmes na výrobu suspenzií pre špeciálne zakladanie stavieb a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 346

Dátum: 02.02.1994

Autori: Chovan Peter, Niepelová Daniela

MPK: C04B 18/06, C04B 28/18, C04B 14/04...

Značky: suspenzií, použitie, stavieb, výrobu, špeciálne, sucha, zakladanie

Text:

...do splnenia požadovaných parametrov. Teraz sa zistilo, že ako náhradu minerálneho tesnenia je možné použiť suchú zmes podľa podľa technickéhoUvedené nedostatky rieši suchá zmes podľa technického riešenia určená na výrobu suspenzii pre špeciálne zakladanieminimálne 60 hmot. amorfnćho oxidu kremičitého. Jedným z výhodných riešení je, že suchá zmes podľa technického riešenia postáva z 30 až 50 hmot. cementu a 50 až 70hmot. zeolitu s obsahom...

Zariadenie na zakladanie najmä súborov prívodov

Načítavanie...

Číslo patentu: 266147

Dátum: 14.11.1989

Autori: Mocko Jozef, Širka Jaroslav

MPK: B65G 60/00

Značky: zariadenie, súborov, najmä, prívodov, zakladanie

Text:

...prikladne znázornené na pripojených výkresoch, kde na obr. 1 je nakreslené zariadenie v náryse v reze a na obr. 2 je nakreslený pôdorys zariadenia.Zariadenie na zakladanie najmä súborov privodov pozostáva z frémy Ä, na ktorej je nad miestom pre uloženie palety lg na vodiacich tyčiach 3 umiestnený suport g spojený s pohonovou jednotkou §. Suport 3 je opatrený maticou gł a posuvovou skrutkou § spojenou s regulačným motorom 5 s pripojeným...

Hlavica na zakladanie súborov prívodov najmä tranzistorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 261696

Dátum: 10.02.1989

Autor: Širka Jaroslav

MPK: B65G 1/06

Značky: hlavica, tranzistorov, zakladanie, najmä, súborov, prívodov

Text:

...teleso 1. V telese 1 je vytvorený otvor 21, v ktorom je posuvne uložený piest 4 odpružený vratnou pružin-ou 6. Otvor 21 je opatrený horným vekom 7 s vytvoreným prívodom tlakoveho média a dolným vekom 8. Na spodnom konci pieotnejtyče 5 je uložená vidlica 11 odpružená prostrednictvom pružiny 10, uipevnenej na podložke 9 a vložka 14. Na vidlici 11 sú výkyvne uložené ramená 12. K ramenám 12 sú prostredníctvom kvolikov 13 pripojené posúvače 15...

Zakladacia jednotka najmä pre zakladanie súčiastok tesne vedla seba

Načítavanie...

Číslo patentu: 256192

Dátum: 15.04.1988

Autori: Sudora Rudolf, Hanák Bohuslav

MPK: B23Q 7/04

Značky: zakladacia, vedľa, zakladanie, súčiastok, najmä, jednotka, těsné

Text:

...hlavica v reze v boko 4ryse, na obr. 4 je nakreslená zakladacia hlavica v náryse v reze, na obr. 5 je nakreslená zakladacia hlavica pri nasúvaní na zakladanú súčiastku, na obr. 6 je nakreslená zakladacia hlavica pri zakladaní súčiastky do určeného miesta, na obr. 7 je nárys klieštinového nástroja a na obr. 8 je nakreslený pôdorys klieštinového nástroja.Zakladacia jednotka najmä pre zakladanie súčiastok tesne vedľa seba pozostáva z...

Zariadenie na zakladanie, lisovanie a kontrolu, najmä vývodov súčiastok pre elektrotechniku

Načítavanie...

Číslo patentu: 247283

Dátum: 15.01.1988

Autor: Dymeš Lubor

MPK: H05K 13/00

Značky: najmä, lisovanie, zariadenie, vývodov, elektrotechniku, kontrolu, súčiastok, zakladanie

Text:

...priebežného žľabu 29 je rovnobežne uložená presuvna tyč 31 opatrená vidlicou 53, do kto-rej zasahuje svornípevne uložený na hornej ploche dosky 14 nosiča 51. Na presuvnej tyčí 31 je v kolmom smere presuvne V lôžku 35 na p-ružine 35 uložený vidlicový presúva-č 37 zasahujúci nad priehežný žľab 29 do dráhy súčiastok 30. Horna plocha vidlicového presúvača 3,7 je pevne opatrená kolíkom Na ľavom konci presuv-nej tyče 31 je odpružene na...

Signalizačná a strihacia hlavica na zakladanie súčiastok do dosiek plošných spojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 247035

Dátum: 15.01.1988

Autori: Korovin Sergej Konstantinovie, Berlin Alexadd Alexaddovie, Myšljajev Leonid Pavlovie

MPK: H05K 3/30

Značky: signalizačná, súčiastok, plošných, spojov, dosiek, zakladanie, hlavica, strihacia

Text:

...pružiny 13 uložený nosič 4. iV stene n-osiče 4 sú opr-oti uložené zdroje 10 svetla. Nad zdrojom lll svetla sú V stene nosič-a 4 vytvorené ikanáliky 34. Na nosičij 4 je uložený náboj 5 sostrihacím mechąĺtiizmom. Strihací mechanizmus, pozostáva z kocky 6, ktorá je pevne uložená v náboj 5. V kocke 6 je otočne uloženývalec 7 s vytvorenými otvormi 35, ktoré naväzujú na kuželiove otvory 36 vytvorené v kocke 6 a kanáliky 34 vytvorené v nosiči...

Zariadenie na zakladanie tolerančnej planžety do otvoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 242198

Dátum: 15.09.1987

Autor: Kondelaková Jaroslava

MPK: B25B 27/14, B25B 27/28

Značky: tolerančnej, planžety, zariadenie, zakladanie, otvorů

Text:

...7 vytvorené v rúrkovom telese 1 do objimky 2, ktorá je posuvne uložená na rúrkovom telese 1. Pod dolným čelom rúrkového telesa 1 vo vnútornom obvode objimky 2 je vytvorené zakladacie lôžko 5. Na čele opiernêho tŕňa B je otočne uložené unášacie teleso 3 na guľka 24 a zaistené kolikom 25. Unašacie teleso 3 zasahuje do zakladacieho lôžka 5. V unašacom telese 3 je priečne uložený na tlačnejpružine 26 unášač 4 zasahujúci do zakladcieho lôžka...

Zakladacia jednotka najmä na viacnásobné zakladanie drobných súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: 250019

Dátum: 15.04.1987

Autori: Straka Ján, Minárik Stanislav

MPK: B23Q 7/04

Značky: drobných, súčiastok, najmä, zakladanie, jednotka, viacnásobné, zakladacia

Text:

...na štvorná-sobné zakladanie ukrytiek z plastickejhmoty na jednorazové injekčné ihly pozostáva z vodiaceho stojanu 1 opatreného vodiacimi kladkami 4. Vo vodiacich lkla-dlkáoh 4 je uložený ver-tikalny suport 2 na ktorom sú pevne priskrtitk-ované dva .uchopovače 3 vybavené pneumatickými -valcarni na obr. nezatkreslenéj. Ramená 5 uchopovačov 3 sú opatrené uchopovacími čelustami 6, na ktorý-oh .činnýlch častiach sú vytvorené vybrania 8,...

Zariadenie na zakladanie pružín do otvorov súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: 233275

Dátum: 01.04.1987

Autor: Hlatký Ján

MPK: B65G 47/74

Značky: súčiastok, zakladanie, otvorov, pružin, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je založiť tlačnú pružinu do otvoru súčiastky. Uvedeného účelu sa dosahuje zariadením na zakladanie pružín do otvorov súčiastok podľa vynálezu, ktorého podstatou je, že nad montážnym lôžkom je vo vedení posuvne uložený zakladací palec. Zakladací palec je výkyvne pripojený na tiahlo.

Zariadenie na zakládanie válcovitého telesa do zváracieho prípravku

Načítavanie...

Číslo patentu: 248559

Dátum: 12.02.1987

Autori: Kristín Dušan, Jablonský Stanislav

MPK: B23K 37/00

Značky: zakladanie, přípravků, tělesa, zváracieho, zariadenie, válcovitého

Text:

...so zadnou vodiacou stenou je spojená dvomi bočnými stenami, pričom o konzolu je otočne pripevnenýjtlačný palec, horný koniec ktorého je umiestnený oproti valcovitému telesu pritlačenému o narážku a o dolný koniec tlačného palca je pripevnená piestnica otoču ne zeveseného pneumatiekého valca. zariadením podľa vynálezu sa docieľuje podstatného skrátenia doby na založenie valoovitého telesa do prípravku, čo umožňuje zvýšenie produktivity...

Zariadenie na stohovanie a zakladanie najmä plechov do transformátorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 236071

Dátum: 01.12.1986

Autori: Gulán Milan, Širka Jaroslav, Raab Rudolf

Značky: stohovanie, plechov, najmä, zakladanie, transformátorov, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata vynálezu spočíva v tom, že je tvorené dvoma krokovacími suportami, na ktorých sú uložené zásobníky vyúsťujúce do kalibrovacích kanálov. V kalibrovacích kanáloch sú odpružene uložené podávače, nad ktorými sú uložené odpružene uvoľňovacie lišty a z dolnej strany sú uložené uvoľňovacie členy.

Zariadenie na neorientované zakladanie sklenených polotovarov z pásového dopravníka do tunelovej chladiacej pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 233485

Dátum: 15.09.1986

Autor: Voska Miroslav

MPK: C03B 35/08

Značky: chladiacej, polotovarov, zakladanie, dopravníka, pásového, sklenených, neorientované, zariadenie, tunelovej

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie je určené na neorientované zakladanie sklenených polotovarov do tunelovej chladiacej pece. Uvedeného účelu sa dosiahne tým, že sklenené polotovary dopravované na pásovom dopravníku narážajú na rotačnú narážku tvaru skrutkovice umiestnenú pozdĺž vstupného otvoru chladiacej pece nad pásovým dopravníkom a skľzavajú sa po nej na pás tunelovej chladiacej pece, ktorý zapĺňajú po celej šírke.

Zariadenie na súčasné zakladanie vláknitých a sypkých materiálov, najmä sklenených vlákien a sklárského kmeňa

Načítavanie...

Číslo patentu: 213818

Dátum: 01.05.1984

Autori: Lančarič Štefan, Horák Radmil, Zmund Marián, Fecko Miroslav, Dobšovič Ladislav

Značky: sypkých, súčasné, vlákien, sklenených, najmä, zariadenie, materiálov, zakladanie, sklárského, vláknitých, kmeňa

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na súčasné zakladanie vláknitých a sypkých materiálov, najmä sklenených vlákien a sklárskeho kmeňa, pozostávajúce z násypky a zakladacieho piesta vyznačujúce sa tým, že násypka je rozdelená na dve časti (14, 15) a piest (2) je vedený na koľajničkách (3) pomocou kolečiek (4) umiestnených nad piestom (2).