Patenty so značkou «zakládání»

Zařízení pro zakládání hořáků vysokotlakých sodíkových výbojek při jejich pájení

Načítavanie...

Číslo patentu: 265692

Dátum: 14.11.1989

Autori: Viktora Miroslav, Burian Jan

MPK: H01J 61/22

Značky: jejich, výbojek, vysokotlakých, pájení, hořáku, sodíkových, zakládání, zařízení

Text:

...svorníky. Na sloupcích je nad každým blokem odnímatelně připevněn nosník s dorezy.Výhodou tohoto zařízení je, že se zaručíodvod tepla z dolních konců pájených hořáků do vodou chlazeného dna pájeoí pece, i při použití více rovnoběžných řad pájených hořáků a zmenšením jejich roztečí je možno zvětšit jejich počet v řadě aniž by teplota dolního konce hořáku vzrostla nad teplotu ta~ vení nadőzovaného amalgamu. Tímto zařízením se několikanásobně...

Způsob zakládání délkových útvarů, zejména textilních nebo kovových nití a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264637

Dátum: 14.08.1989

Autori: Kochta Zdeněk, Dubeň Ladislav, Bartoň Bohumil

MPK: D04B 23/10

Značky: textilních, kovových, provádění, útvaru, zařízení, zakládání, způsobu, nití, tohoto, zejména, délkových, způsob

Text:

...složky, které se vedou do zpevñovacího ústrojí 3 k dalšímu zpracování. okraje úseků l§se zarovnávají blíže neznázorněným ořezávacím zařízením lg, a to v místech naznačených šípkami. Na obr. Z je zakresleno v detailu současné zakládání nitě l první příčně vedené nitové soustavy spolu s nití ll druhé příčně vedené nitové soustavy mezi otočné kladky § horní strany respektive mezi otočné kladky § dolní strany. Otočné kladky Q, §l jsou...

Způsob zakládání diagonálně orientované výplňkové složky a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 263870

Dátum: 12.05.1989

Autori: Bartoň Bohumil, Kochta Zdeněk, Dubeň Ladislav

MPK: D04B 23/10

Značky: zakládání, složky, diagonálně, zařízení, způsob, výplňkové, orientované, provádění

Text:

...° na úhel 45. Každá další nit soustavy po dosažení levé krajní polohy posledního sloupku pleteniny obraci svůj pohyb pod stejným úhlem, ale v pozitivním směru a přechází na pravou stranu, kde v prav.ém posledním sloupku pleteníny se každá nlt soustavy otočí z pokládaného úhlu 45 na úhel pokládání -45 ° s pravidelným střídaním. Na orbr. 2 je znázorněna diagonáilně orientovaná nitovä výplňkové složka 3, která je rovněž ukládána pod stejným...

Způsob zakládání jahodových plantáží

Načítavanie...

Číslo patentu: 263486

Dátum: 11.04.1989

Autori: Cimbalist Nikolaj, Knižnikova Lidia, Knižnikov Valentin, Mirenkov Jurij

MPK: A01B 79/02

Značky: zakládání, plantáží, jahodových, způsob

Text:

...cnocoöy Ha HHaMHKy pasnoxenna ampasuua npnnenenu B raönnue 2.Haönmeua sa sacopeanocrbm Mononoň seunnnnn noKasmBamrnucoxym TeXHH~ Hecxym aexTHmHocTL npennaraemoro cnocoöa. Pesynbrarm BHHHHHK pasuax cnocoöoa aaxnanxn nnaHTauH na aacopennocwb Monőnoň aeunannxn npnneneuu 3 Taőnnue 3.Yqer 3 aC 0 peHHOCTH nnaHTauH Mononoü sennnnmxu, nposenennmň uepes mna Mécnua, noxasbmaer, RTO co BpeMeHeM, ecnn He npHMeHnTbonónHHTenHue Mepu öopböm c...

Zásobník pro zakládání a vyjímání plochých dílců

Načítavanie...

Číslo patentu: 257924

Dátum: 15.06.1988

Autori: Konečný Jan, Jakl Jiří, Zvěřina Pavel, Voldán Karel

MPK: B65G 60/00

Značky: dílců, plochých, zásobník, vyjímání, zakládání

Text:

...horní části nosné konstrukce 5. V podpčráoh 2 jsou zalleován válcové narážky 2 e pružiny Z tlačí podpěry do zěkladnípolohy, která je stavitelné pomocí dorazovýoh äroubů §. V dolní öáetl nosné konstrukce § jsou upevnäny dvě zvedaoí lišty ll a držáky lg a čepy lg nesoucí otočnä uložené výkyvná Iegmenty lg s plochým 1 vačkaml-lg kosodelníkového průřezu. romooí pružin lg jsou výkyvně segmenty l 4 tlačeny do základní polohy, která je zejištována...

Zařízení k zakládání a orientování příruby pláště předního náboje

Načítavanie...

Číslo patentu: 244361

Dátum: 01.06.1988

Autori: Jasanský Zdenik, Paoízek Miroslav

MPK: B60B 31/06

Značky: zakládání, orientování, pláště, príruby, zařízení, náboje, předního

Text:

...eihzařízením je zaručene požadovaná bezpečnost práce a plně se tim odstraní zmetkovitost a hlavně take nadmčrná hlučnost.Na priloženom výkreeu je schenaticky znázorněno příkladné provedení zakládacího zařízení. Obr. l zIIaŽOrIN-F je pohled na zařízení v náryeném pohledu,o~br.2 znázorňuje pohled na zařízení v puaorysnán pohledu,br 3 znázorňuje podelný řez hlavicí.předního náboje jízdního kola aeatává ze skluzu ž, kterýmae přivádčjí...

Závěs na zakládání břemen do stromečkových regálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255794

Dátum: 15.03.1988

Autori: Novák Josef, Zvánovec Jan, Forejt Václav

MPK: B66C 1/16

Značky: břemen, regálu, závěs, zakládání, stromečkových

Text:

...la ramen 5 jsou vybaveny výsuvnými čepy 2 a lg s možností aretace v horní poloze. Aretační zařízení ll ovládá samoetatně soustavu výsuvnýoh čepů Q bližších k přednímu příčníku g a soustavu výsuvných čepů lQbližších k zadnímu příčníku 1 prolamovaného nosníku L. Spodní plochy ll ramen 5 jsou uzpůsobeny pro upevnění přísavek li nebo magnetů li a jejich ovládání je rovněž samostatné, jak pro soustavu přísavek lg bližších k přednímuŕpříčníku g,...

Zařízení k zakládání zboží do galvanických van

Načítavanie...

Číslo patentu: 253550

Dátum: 12.11.1987

Autor: Tekverk Jiří

MPK: C25D 21/10

Značky: zboží, zařízení, galvanických, zakládání

Text:

...válečky dává možnost použít i nekovové válečky vzhledem k dosahovanému nižäímu měrnému tlaku naàtykových plochách ve srovnání s uložením na kulíčkách.Na přiloženém výkrese je naobr. 1 zařízení k zakládání zboží do galvanických van v podělném svislém řezu skupinou galvaníckých van, na obr. 2 ja totéž zařízení v příčném svislém řezu jednou z galvanických van.- 2 253 550 Rám l je uložen na válečcích §, což umožňuje omezený podélný pohyb tohoto...

Přípravek pro manipulaci s břemeny zvedacím či manipulačním zařízením, zejména pro snímání a zakládání výkovků na pecní vůz

Načítavanie...

Číslo patentu: 253497

Dátum: 12.11.1987

Autori: Brendl Ladislav, Čermák Jaromír

MPK: B66C 1/42

Značky: zejména, snímání, zvedacím, přípravek, manipulačním, zařízením, zakládání, výkovků, pecní, břemeny, manipulaci

Text:

...zvedání samotného přípravku na obr. 6 je v náryeu e v částećném řezu prípravok v poloze umožňující aevření břemena.Přípravek pro menipuleoi e bŕemeny zvedecím či manipulačním zařízením, v tomto príklade přípavek pre enímání a zaklá dání výkovků na pecní vůz (obr. 1, 2, 3) eeetávt ze tří pevnýchramen l ukončenyoh dorazy 3 e opetřenýöh opěramí 1 a poeuvnými objímkemi 1 s čelietmí 2. Dále přípravek eeatávú z posuvných táhel Q a öepy 5...

Způsob a zařízení k zakládání forem s dávkovanou monomerní směsí do rotujících polymeračních kolon pro výrobu kontaktních čoček odstředivým litím

Načítavanie...

Číslo patentu: 253211

Dátum: 15.10.1987

Autori: Wichterle Otto Akademik, Havlín Vladimír

MPK: G02C 7/04

Značky: zakládání, litím, způsob, dávkovanou, odstředivým, rotujících, čoček, polymeračních, zařízení, kolon, směsi, výrobu, forem, monomerní, kontaktních

Text:

...dusík volně do atmosféry.Výhodou automaticky kontrolovaného zakládání forem podle vynálezu je především konstantně udržovaný režim v polymerisační koloně, kterým se při stejných ostatních provozních podmínkách dále zvyšuje jednotnost a kvalita vyráběnýoh kontaktních čoček. Zabraňuje se zejména přehlcení kolony formami až do samotného zakládacího zařízení. čímž by se zrušil prázdný prostor kolony, který je nezbytně nutný pro dokonalé...

Zařízení k zakládání forem s dávkovanou monomerní směsí do rotujících polymeračních kolon

Načítavanie...

Číslo patentu: 253210

Dátum: 15.10.1987

Autori: Wichterle Otto Akademik, Havlín Vladimír

MPK: G02C 7/04

Značky: forem, zařízení, monomerní, zakládání, dávkovanou, rotujících, polymeračních, kolon, směsi

Text:

...proti sobě pohyblivé dorazy přitlačovane v dostřeném směru pružinami a vně řečeněho tělesa jsou proti sobě uložené dva stacionární bloky, přičemž alespoň vnější konce dorazů a stacionární bloky jsou vytvořeny z materiálů vykazujíoích vzájemnou protipőlovou magnetickou instrukci, při které dochází k přitahování dorazu stacionárním blokům.Dorazy mohou být s výhodou zhotoveny zčásti nebo celé z magnetického materiálu a Stacionární bloky z...

Zařízení pro zakládání papírového filtru do kazety vysavače

Načítavanie...

Číslo patentu: 238495

Dátum: 01.10.1987

Autori: Sedlák Josef, Beran Jaromír, Žoudlík Josef, Zavřel Jaroslav

MPK: A47L 9/00

Značky: zařízení, kazety, vysavače, zakládání, papírového, filtru

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro zakládání papírového filtru do kazety vysavače podle vynálezu odstraňuje možnost použití chybně sestavené kazety ve vysavači prachu, usnadňuje obsluhu vysavače a zabraňuje jeho poruchám. Pomocí naváděcích žeber je čelo papírového filtru navedeno na dosedací plochu, v opačném případě nelze víko kazety spojit s rámem filtru.

Hydraulický zakladač, zejména pro zakládání hrubého skleněného odpadu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252675

Dátum: 17.09.1987

Autori: Jančík Vladimír, Letocha Zdeněk

MPK: C03B 3/00

Značky: skleněného, odpadů, zejména, zakládání, zakladač, hrubého, hydraulický

Text:

...jeho výhodou jsou nízké pořizovací náklady, jednoduchost konstrukce a snadné obsluha.Vynález je dále blíže popsán na příkladu jeho provedení pomocí výkresu, kde obr. 1 znázorňuje podélný řez zakladačem, obr. 2 příčný řez zakladačem a obr. 3 čelní pohled na zakladač.zakladač podle příkladného provedení sestává z komory 3 zakladače. Ta o komora Q je vytvořena jako svařenec. Její nosnou část vytváří I profil, po jehož přírubě se pohybuje tlačný...

Zařízení k zakládání obrobků do pohybujícího se upínače

Načítavanie...

Číslo patentu: 245358

Dátum: 15.09.1987

Autori: Machon Jean-pierre, Bully Les Mines

MPK: B23Q 7/02

Značky: upínače, zakládání, obrobků, zařízení, pohybujícího

Text:

...podetatně zvýši výkon stroje, který může polotovary obrábět nepřetriltě, ~dojde i k úspoře pracovních all z důvodu možnosti současné obsluhy více strojů jednímpracovníkom za podetatného snížení pracovního vypětí.Pžíkladné provedení vynälezu je na výkrese, kde na obr. 1 je znäzorněn v nárysu,na obr. 2 v bokoryeu a na obr. 3 V půdorysu pohled na zařízení pro zakládání obrobků do nepřetržitě ae otáčejícího upínacího bubnu.Obrobky Q jsou...

Zařízení pro jamkování při zakládání chmelnic

Načítavanie...

Číslo patentu: 236114

Dátum: 01.08.1987

Autori: Štranc Jaroslav, Novotný Rudolf, Mašek František

MPK: A01G 17/02, A01C 11/04

Značky: zakládání, jamkování, zařízení, chmelnic

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení podle vynálezu je určeno pro pěstitele vinné révy, ovoce apod. Zařízením je sledováno odstranění namáhavé a zdlouhavé práce při zakládáni nových chmelnic, zejména při vatváření jamek pro kořenáče. Podstata vynálezu spočívá v tom, že z jedné nebo z dvou stran je do pevné části rámu zasunuta výsuvná část rámu, na jejímž konci je upevněna boční převodovka s bočním vrtákem. Zařízení umožňuje "obkročit" jednotlivé sloupy sloupové řady, aniž...

Zařízení k zakládání přepravek

Načítavanie...

Číslo patentu: 251343

Dátum: 11.06.1987

Autori: Kaláč František, Janků Miroslav, Vavřík Miroslav

MPK: B65G 43/00

Značky: přepravek, zařízení, zakládání

Text:

...cílové příhrady v etáži. Zásobnístojan QQQ má celkem čtyřicet cílových příhrad v tomto uspořádáníCelkový počet cílovýoh příhrad a jejích uspořádání lze volít podle technologických potřeb výroby u adresného mezioperañního dopravníku.Vozíkový rám ggg (obr.2) sestávć z podvozku 210 s hnací nápravou ggg a vodicí nápravou ggg a z nosných s 1 oüg§Ťg 3. Na nosných sloupkách ggg je kladkami go uložena vodicí kulisa žłg suportu 299 Na suportu § 99...

Zařízení pro zakládání výměnných kazetových disků do záznamových a jim podobných zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 251292

Dátum: 11.06.1987

Autori: Nejezchleb Rudolf, Zadražil Jan

MPK: G11B 17/04

Značky: podobných, kazetových, výmenných, disků, zařízení, zakládání, záznamových

Text:

...zařízení spočíva v jeho jednoduchém konstrukčním uspořádání, kterým zcela a bez nedostatku zajišťuje funkční spolehlivost při vkládání a zakládání výměnných kazetových disků z boku záznamového zařízení. Tato funkce je z hlediska obsluhy velmi jednoduchá a nenáročná. odpadá také jakékoliv naklánění skříně, V níž je záznamové zařízení zabudované. jeho posouvání a tím také namáhání kabelů interface.Příklad provedení vynálezu je vyobrazen na...

Zařízení k průběžnému zakládání pneumatik do velkokapacitního spádového regálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249625

Dátum: 15.04.1987

Autor: Pallay Ján

MPK: B65G 1/04

Značky: průběžnému, velkokapacitního, zařízení, spádového, regálu, pneumatik, zakládání

Text:

...výhodou je to, že pohon, jaů.má poměrně malý příkon,je apolečný pro více zakládacích moetů a relativně velkou kapacitou zakládání, přičemž jejich zdvih je individuální. Výhodou je takě úplné odatránění pružení a ohvění moatů při zakládání. Rovněž je výhodou jednoduohoat konstrukce zařízení.Na přiloženýoh výkresoch je znézorněno příkledně provedení zařízení podle vynálezu, kde na obr. 1 je čelní vstupní pohled na spádový regál včetně...

Zařízení k zakládání výkovku do střižnice otočného stolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249017

Dátum: 12.03.1987

Autori: Nováček Petr, Jelínek Václav

MPK: B21J 13/08

Značky: stolu, výkovků, zařízení, zakládání, otočného, střižnice

Text:

...dříkem.§g na spodní straně přípravné plošiny g dvojícemi kladek Q a zatížený tlumicí pružinou 1. Přípravná plošina g je pohyblivá pomocí neznázorněného pohybového ústrojí ve vodorovném směru ze znázorněné polohy, kdy se nachází nad střižnicí pohybem dozadu, do výhybné polohy, čímž uvolňuje prostor nad střižnicí lg.Výkovek dospěje určitou rychlostí ze skluzu na přípravnou plošinu g, kde nejprve narazí na odpružený tlumicí doraz 5 a poté na...

Zařízení pro plynulé zakládání a upínání keramických normálek do upínacího kola

Načítavanie...

Číslo patentu: 230367

Dátum: 15.11.1986

Autori: Choc Svatopluk, Koldinský František, Procházka Jan, Frundl Zdeněk

MPK: B65G 47/84

Značky: keramických, plynule, zakládání, zařízení, upínacího, upínání, normálek

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro plynulé zakládání a upínání keramických normálek do upínacího kola pro obrábění jejich čel, vyznačené tím, že sestává ze zakládacího zařízení tvořeného tažným řetězem (3) s unášeči (4), který je v záběru s řetězovým kolem spojeným s upínacím kolem (1) opatřeným ozuby (2), a z přítlačného upínacího zařízení, sestávajícího z volně otočných řemenic (5) a napínací řemenice (6) s pákovým systémem (8), mezi nimiž je veden upínací řemen...

Zařízení pro zakládání keramických výrobků do tunelové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 235458

Dátum: 15.11.1986

Autori: Huml Miroslav, Kučera Miloš, Volráb Luděk

MPK: F27D 3/00, B65G 47/74

Značky: tunelové, výrobků, keramických, zařízení, zakládání

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro zakládání keramických výrobků, například obkládaček nebo dlaždic, do tunelové pece a řeší jím technický problém zjednodušení konstrukce a zvýšení průchodnosti a lepšího využití výrobní kapacity tunelové pece. Podstata vynálezu spočívá v tom, že na přívodní dopravník 1 zařízení navazuje ve stejném směru rozřaďovací dopravník 2 se samostatným pohonem 11, v jehož dráze jsou v řadě za sebou uspořádány pohyblivé ovládací...

Zařízení k automatickému zakládání sklářských elektrických tavicích pecí v postupných pásmech

Načítavanie...

Číslo patentu: 223392

Dátum: 15.03.1986

Autori: Pacák Zdeněk, Jelínek Václav, Salák Jiří

Značky: zařízení, postupných, zakládání, tavicích, pecí, pásmech, elektrických, sklářských, automatickému

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru tavení skla a řeší problém zařízení k zakládání elektrických pecí v postupných pásmech tím, že zakladač nemá kolejnice pro pojíždění vozíku. Zakladač se skládá z podvozku (1), zakládacího mechanismu (2), pohonu (3), převodového ústrojí (4), (5), (6) a v jednom směru ohebných pohonných řetězů (7), (8). Dále jsou na zakladači dva teleskopické výložníky (9), (10), nesoucí rám (11) se sklopnými žaluziemi (12). Rám (11) se...

Mechanismus pro zakládání a axiální polohování tyčí, zejména pro indukční kovárenské ohřívací stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 221101

Dátum: 15.01.1986

Autor: Toman Otakar

Značky: kovárenské, zejména, indukční, ohřívací, polohování, axiální, mechanismus, zakládání, tyčí, stroje

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká mechanismu, pro zakládání a axiální polohování tyčí, zejména pro indukční kovárenské ohřívací stroje a řeší problém spočívající v tom, aby po dokončeném podání jedné tyče byla do podávacího mechanismu vhozena další tyč tak, aby je jí přední konec byl vždy ve stejné poloze vzhledem k podávacímu mechanismu. Účelu se dosahuje tím, že na horní straně vodorovného nosníku jsou upevněny nejméně dva vyhazovací palce a na boku nosníku...

Zařízení k nabírání a zakládání pneumatik do samospádového skladovacího regálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221080

Dátum: 15.01.1986

Autori: Blažek Jan, Pallay Ján

Značky: regálu, nabírání, zakládání, samospádového, zařízení, skladovacího, pneumatik

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je zařízení k nabírání a zakládání pneumatik do samospádového skladovacího regálu a jeho účelem je vyřešit rychlé, bezpečné a fyzicky nenáročné manipulace s pneumatikami. Uvedeného účelu se dosáhne připevněním základového rámu (1) na nosnou plošinu zakladače. Tento rám (1), na kterém je uspořádán trubkový rám (3), je opatřen spádovými kolejnicemi (2) a svodidly (4), které vytvářejí sekce pro pneumatiky (37). Každá sekce je...

Způsob plošného zakládání budov s omezenou účinností základové desky

Načítavanie...

Číslo patentu: 226472

Dátum: 15.11.1985

Autor: Čipera Josef

Značky: základové, účinnosti, omezenou, plošného, zakládání, způsob, desky, budov

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob plošného zavládání budov s omezenou účinností základové desky, vyznačený tím, že základová spára se v místech mimo požadované základové pásy zkypří na hloubku minimálně 100 mm a na takto upravené podloží se běžným způsobem provede základová deska.

Způsob zakládání brousicích těles pro vytvrzování a podložka k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220531

Dátum: 15.11.1985

Autori: Burda Ivan, Smutný Ladislav

Značky: způsobu, těles, provádění, brousicích, způsob, zakládání, podložka, tohoto, vytvrzování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob zakládání brousicích těles pro vytvrzování, jehož podstatou je, že ke každému brousicímu tělesu založenému k vytvrzování je po obou jeho základnách přiložena prokládací průlinčitá podložka opatřená impregnačním filmem. Tato prokládací podložka je tvořena výsekem skelné, kovové nebo uhlíkaté vysokoporézní tkaniny minimálně o 8 mm větším, než je vnější průměr výlisku zakládaných brousicích těles. Využití je vhodné pro nástroje...

Způsob plošného zakládání budov na zemních stlačitelných polštářích o zmenšené výšce

Načítavanie...

Číslo patentu: 219804

Dátum: 15.10.1985

Autori: Čipera Josef, Myslivec Alois

Značky: stlačitelných, výšce, plošného, polštářích, zakládání, budov, zemních, způsob, zmenšené

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob plošného zakládání na zemních stlačitelných polštářích o zmenšené výšce, kdy se horniny s rozdílnými stlačitelnostmi pod základovou spárou o mocnosti menší, než je aktivní zóna sedání základu v nutné půdorysné ploše, objektu odstraní a nahradí hutněným stlačitelným zemním polštářem o zmenšené výšce. Mocnost polštáře a jeho půdorysný rozsah se stanoví z podmínky, aby prostorová napjatost konstrukce za interakce podloží v nejnepříznivější...

Způsob plošného zakládání budov vytvářením základových pásů v deskách

Načítavanie...

Číslo patentu: 226860

Dátum: 01.10.1985

Autori: Čipera Josef, Nepraš Josef

Značky: způsob, budov, zakládání, základových, vytvářením, plošného, pásu, deskách

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob plošného zakládání budov vytvářením základových pásů v deskách, vyznačený tím, že základová deska (8) se vyztuží betonářskou výztuží (5) a na svislé nebo skloněné části výztuže po vnější straně požadovaných pásů se připevní folie (7) a základová deska se zabetonuje.

Způsob plošného zakládání budov na základových pásech

Načítavanie...

Číslo patentu: 226856

Dátum: 01.10.1985

Autor: Čipera Josef

Značky: pásech, budov, plošného, zakládání, způsob, základových

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob plošného zakládání budov na základových pásech, umožňující snadné provedení inženýrských sítí vyznačený tím, že základový pás se přeruší v půdorysném rozměru nutném pro vedení inženýrských sítí a oddělané části základového pásu se spojí alespoň jedním spojovacím článkem schopným přenášet tahovou sílu příslušející přerušené části základového pásu od zatížení horní stavbou, která spočívá na základovém pásu.

Způsob plošného zakládání budov s omezenou účinností základové desky

Načítavanie...

Číslo patentu: 221857

Dátum: 15.06.1985

Autor: Čipera Josef

Značky: budov, způsob, desky, základové, účinnosti, plošného, omezenou, zakládání

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob plošného zakládání budov s omezenou účinností základové desky se provádí tak, že stlačitelná podkladová vrstva tvořená např. pískem, popílkem nebo zeminou se zhutní pouze v šíři požadovaných základových pásů. Na ní se běžným způsobem provede základová betonová deska. Způsob podle vynálezu je vhodný pro zakládání budov např. panelových ve složitých geologických poměrech a je jednoduchý s nízkou staveništní pracností, sníženými nároky na...

Způsob zakládání drátěného pletiva pro zajišťování stropu v porubových stěnách s kráčející výztuží a zařízení k provádění tohoto zůsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214860

Dátum: 15.10.1984

Autori: Stumpe Helmut, Lubba Artur

Značky: pletiva, kráčející, zajišťování, způsob, stropů, zařízení, tohoto, drátěného, porubových, stěnách, zakládání, provádění, výztuží, zůsobu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu zakládání drátěného pletiva pra zajišťování stropu v po rubových stěnách s kráčející výztuží a zařízení k provádění tohoto způsobu. Řešení podle vynálezu se uplatňuje v báňském průmyslu při hlubinném dobývání a je zaměřeno na zjednodušení při zakládání drátěného: pletiva tak, aby v podélném směru se podstatně zmenšil počet spojovacích míst, na kterých je třeba uchycovat drátěné pletivo a přitom aby se žádoucí množství...

Způsob a zařízení pro zakládání rovnoběžně orientovaných útkových nití

Načítavanie...

Číslo patentu: 225419

Dátum: 01.10.1984

Autori: Faulhaber Ervín, Stoupal Petr

Značky: zakládání, rovnoběžně, útkových, nití, zařízení, orientovaných, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zakládání rovnoběžně orientovaných útkových nití ve směru šíře plošné textilie, zejména osnovní pleteniny nebo propletu, při kterém se útkové nitě pomocí zakládacích jednotek omotávají kolem dvou řad vysouvatelných uchycovacích elementů, uložených proti sobě na dvou rovnoběžných dopravnících, pohybujících se ve stejném smyslu v jedné rovině, přičemž útkové nitě se omotávají okolo uchycovacích elementů v rovině rovnoběžné s rovinou obou...

Zařízení pro základání tabulí plechů do průběžné krokové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 224064

Dátum: 01.10.1984

Autori: Gall Jindřich, Lisý Jan, Odermatt Antonín

Značky: plechů, tabulí, zakládání, zařízení, průběžné, krokové

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro zakládání tabulí plechů do průběžné krokové pece, odebíraných ze stohu podavačem umístěným nad prodlouženou částí krokového dopravníku pece, vyznačující se tím, že sestává z nástavce /2/ uchyceného na konci krokového dopravníku /1/ a opatřeného na nosné ploše čidlem /3/ spínače, spojeného s přirážecími palci /4/ umístěnými na čele nástavce /2/, přičemž souose s nástavcem /2/ je umístěn reversní dopravník /5/ s pohonem a mezi...

Zařízení pro zakládání polotovarů pneumatik do vulkanizačních lisů

Načítavanie...

Číslo patentu: 216580

Dátum: 01.07.1984

Autori: Kadera Josef, Vojtek Josef

Značky: polotovarů, zakládání, vulkanizačních, lisů, zařízení, pneumatik

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je zařízení pro zakládání polotovarů pneumatik do vulkanizačních lisů. Známá zařízení pracují převážně jako konzolové jeřáby s otočnými sloupy, nebo mostové s vertikálním i horizontálním pohybem mostu. Nevýhodou zařízení je jejich výrobní nákladnost, a hlavně malá bezpečnost otáčivých, nebo pohybujících se částí před lisem. Také potřeba energie je u těchto zařízení větří vzhledem k poměrně velkým pohybujícím se hmotám. Výše...