Patenty so značkou «zajišťovací»

Přepravní zajišťovací zařízení pro mostové seřizovací a měřicí stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 270772

Dátum: 12.07.1990

Autori: Helis Pavel, Miletín Jiří, Wais Stanislav

MPK: G01B 21/04

Značky: seřizovací, měřicí, mostové, přepravní, stroje, zajišťovací, zařízení

Text:

...konci horizontální vzpěry Ž jsou spojovacími díly gg připevněny pevná lišta 1 a přítlačná lišta Q. Vnitřní plochy pevných lišt 1 a přítlačných líšt Q jsou opatřeny ochrannými vložkami Z,které jsou tvarově a rozměrově přizpůsobeny pro styk se stojany lg. Konec každé pevné lišty 1 je svorníkem lg a maticemi gg spojen s koncem přiřazené přítlačné lišty Q. Na vrchní ploše vertikální vzpěry É je přivařena deska ll, ke které jsou závitovým...

Zajišťovací spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 269368

Dátum: 11.04.1990

Autor: Růžička Jiří

MPK: F16D 11/02

Značky: spojka, zajišťovací

Text:

...má zbroušeny všechny zuby «na pravém čele.do povlovných náběhú. Přesuvné těleso 2 je nataženo na pouzdra g, která objímají hřídel l na kterém jsou suvně a otočné uloženaý K levému rameni rámu g je soustředěně s hřídelem l upevněna kruhová středící deska gjve tvaru prstencovéhonákružku, jejíž detail je znázorněn na obr. 1. Je opatřena křížovým zářezem 22, který má zkosene hrany. Do křížového zářezu 22 mohou zasahovat naváděcí výstupky zl,...

Zajišťovací páka postrkové páky

Načítavanie...

Číslo patentu: 266195

Dátum: 13.12.1989

Autori: Fučík Milan, Fischer Evžen

MPK: D04B 15/58

Značky: páka, postrkové, zajišťovací, páky

Text:

...zařízení vypínat z činnosti, tak je k postrkové páce ł přiřazena zajiščovací páka 3. Tato zajištovací páka 3 je výkyvně uložena na čepu 3. Na tělese gg zajištovací páky g, na části sloužicí pro spolupráci s postrkovou pákou Ä, je Výkyvné na čepu gł uložena zajištovací západka gg. Na západce gg je vytvořen zářez, do kterého zapadá kolík 3 upevněný na tělese gg zajišťovací páky g. Zmíněná zajišřovací západka gg je odpružena a to dvěma tažnými...

Zajišťovací ventil se signalizací

Načítavanie...

Číslo patentu: 265122

Dátum: 13.10.1989

Autor: Dikovský Josef

MPK: A01J 7/00

Značky: signalizaci, ventil, zajišťovací

Text:

...obsluhu. Při havarijním stavu se pístek posune do horní části ventilu, tím uvolní otvory do směšovací komory a přes tuto vzduch prochází mimo lapač a tím se vyřadí 2 provozu. Pístek v havarijní poloze zůstává i když tlak naň už nepůsobí a musí být vráoen jen obsluhou. Průchodnost ventilu se rovná průchodností tlumiče, který je montován výroboem, když se nepoužíva lapače. Požadovaný odpor se reguluje přidáváním zátěže na táhlo pístku,...

Distanční a zajišťovací prvek pro kovové rámy s přerušeným tepelným mostem

Načítavanie...

Číslo patentu: 259314

Dátum: 17.10.1988

Autor: Hrabálek Zdeněk

MPK: E06B 3/26

Značky: prvek, zajišťovací, distanční, rámy, přerušeným, kovové, mostem, tepelným

Text:

...průměr odpovídá Výšce otvoru vnějšího a vnítřního rámu 3, l. kolmo na jeho podélnou osu jsou v nem vytvořeny dvě vzájemné rovnoběžné obvodové drážky Ě, které rozdělují válcové těleso. na střední část, která tvoří dřík 3 a na pravé a levé boční tělísko l, 5 prvku l. Hloubka obvodových drážek É prvku l řídí se vzdálenosti koncu horníoh a dolních ramének lg, lll,ll, lg vnějšího a vnitřního rámu l, g které do obvodových drážek g zasahují. Šířka...

Zajišťovací výkyvná teleskopická vzpěra

Načítavanie...

Číslo patentu: 258898

Dátum: 16.09.1988

Autori: Vopálenský Ladislav, Juráš Jaroslav, Coubal Miroslav

MPK: B64C 1/14

Značky: zajišťovací, vzpěra, výkyvná, teleskopická

Text:

...a tedy nižší pravděpodobností závadyía dalšími výhodami jsou nižší hmotnost a nižší materiáĺlováj výrobní a energetická náročnost této vzpěry.Zajiščovací vodící zäpadka podle vynálezu je blíže popsá~ na na příkladu jejího provedení pomocí připojeného výkresuNe výkresu je schematicky znázorněno v řezu příkladné proe vedení zajiščovací Výkyvné teleskopické vzpěry podle vyná 1 ezu a to plnou čarou ve vysunuté poloze a čárkovaně V zasunuté...

Pojízdná a zajišťovací podpěra, zvláště pro skříňové konstrukce

Načítavanie...

Číslo patentu: 251751

Dátum: 13.08.1988

Autori: Somodi Gyula, Pelencei Jenö, Dózsa László

MPK: A47B 91/02

Značky: podpera, pojízdná, zvláště, skříňové, konstrukce, zajišťovací

Text:

...č. 3 744 083, které má proti popsahým konstrukcím výhodu, že se u něj nevyskytuje závěsný čep, na který při zavěšování působí ohyb a kmitâní, v důsledku čehož za účelem snížení tření kladek nebo koulí, které přijdou do styku s povlakem podlahy, musí být tyto kladky nebo koule-uložený v kuličkovém ložisku. Nevýhoda tohoto řešení spočíva v tom, že skříň musí být natřech nebo čtyřech bodech podle počtu koulí podepřena a velký poloměr valivých...

Zamykací a zajišťovací zařízení páčkových elektrických vypínačů neb jističů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244159

Dátum: 01.06.1988

Autor: Dráber Pavel

MPK: H01H 9/20

Značky: páčkových, jističů, zařízení, zamykací, vypínačů, elektrických, zajišťovací

Text:

...epuätční stroje při práci na něm, unemknup tí po .ukončení práce ne etroaiae rychle a celé bzajiššoveeí zařízení není .možné po jeho zejiätiiaí zámkom odobrat a tíñi obejít zaJ-iitiní. Vzhledem k rvchloeti e jednoduchosti .gumu .při ~ príoi ne-etroji ei obsluha ihned zvykne eoučeenő eçvypnutím dře voobribčeího stroje .zajistit m proti epuětění.le přiloäených výlcceeeeh je znínorněn příklad provedení zamykeoího. e aejiitovaoího zařízení...

Automatický zajišťovací mechanizmus

Načítavanie...

Číslo patentu: 244269

Dátum: 01.05.1988

Autor: Trojan Miroslav

MPK: B66C 1/28

Značky: automatický, zajišťovací, mechanizmus

Text:

...je tvořeno nosnou deskou ł opatřenou drážkou 5 horní lištou g, spodní lištou § a čeo py lg. Na čepech lg jsou otočně uložena ramena kleštíoMechanizmus sestává z táhla § a nosného čepu g otočného v táhle §, na němž jsou pevné otočné uchyceny přední deska Q a zadní deska 1 ve tvaru čtverců oproti sobě pootočenými o 45 ° a zarážka§, Nosná deska l je umístěna na dolní části kleští. Táhlo Q je jedním koncem uchyceno na horní částikleští a...

Zajišťovací obvod řízení zobrazení

Načítavanie...

Číslo patentu: 256045

Dátum: 15.04.1988

Autori: Zděnek Jiří, Bürger Milan

MPK: H03K 19/007, H03K 19/003, G06F 11/00...

Značky: řízení, obvod, zobrazení, zajišťovací

Text:

...napájecím napětím a jednak se vstupem gg aktivace přednastavitelného čítače g. Vstup gg přednastavení přednastavitelného čítače g je připojen na výstupPo připojení napájecího zdroje bude po určitou dobu na druhém vstupu zg součinového logiokého kombinačního obvodu Ž signál logické nuly, Signál projde součinovým Iogickým kombinačním obvodom žtna nastavovací vstup łž klopného obvodu a na jeho výstupu łł nastaví takovou logickou úroveň, aby...

Zajišťovací zařízení proti překročení dovoleného tahu ve vlečném kabelu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242820

Dátum: 01.04.1988

Autori: Berka Zdenik, Havlíeek Werner, Morávek Josef

MPK: E21F 17/18, E21C 27/02

Značky: zařízení, vlečném, dovoleného, proti, překročení, zajišťovací, kabelů

Text:

...byla stanovena výpočtem. Včasným vypnutím dobývaoího kombajnu se zabráni poškození vlečného kabelu a tím se zvyšuje i bezpečnost osádky ve stěnovém porubu.Příkladné provedení zajištovacího zařízení podle vyná-pVlečný kabel Je uchycen samoevomou drátěnou obJímkou 2 v oku 2 g nebo gg páky i. Tahová síla .je trvale přenášena z vlečného kabelu přes páku l na píatg pmpocí krátké píatnice 2. Pika J., uchycená kyvnš v čepu i k víku 2 tlakové...

Zajišťovací zařízení proti pádu zavěšeného závaží

Načítavanie...

Číslo patentu: 254081

Dátum: 15.01.1988

Autor: Hederová Martina

MPK: B66D 5/34

Značky: zajišťovací, zavěšeného, proti, zařízení, pádu, závaží

Text:

...podle vynálezu využívá bezprostředně dynamického jevu vzniklého při přetržení nosného elementu a reaguje na okamžité nedovolené zrychlení zavěšeného závaží. Vhodnou volbou tuhosti všech pružin lze docílit zastavení padající soustavy při přetržení nosného elementu na Velmi malé dráze, přičemž síly přenášené do rámu při zastavení pádu soustavy nedosahují vyšších hodnot. Zařízení zvyšuje proti stávajícím systémům bezpečnost provozu.Příklad...

Zajišťovací ústrojí zejména ramen výkyvného držáku navíjecího zařízení textilní příze

Načítavanie...

Číslo patentu: 246632

Dátum: 16.11.1987

Autor: Dosedlová Alena

MPK: B65H 54/553

Značky: zařízení, zejména, držáku, textilní, navíjecího, ústrojí, příze, ramen, výkyvného, zajišťovací

Text:

...konzol â je epetřena pevnč pŕipojenou kulieou 32 e prvním tverovým otvorom 3, obryeu trojúhelníkovitého listu se svisle orientovanou dráškovou částí 33 tvořící listový řapík, jejíž šířka odpovídá průměru zejiäłovaoí balíčky 33,pohyblivé uložená polovinou svého průměru v prvním tverovém otvoru 31. Zejiäłovecí kulička g současně zasahuje druhou polovinou svého průměru do druhého tverového otvoru a podlouhláho obr-you orientovaného příčně k...

Zajišťovací prvek článkového řetězu, především pro zařízení k ochraně osob proti švihu řetězu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246678

Dátum: 15.10.1987

Autor: Sáblík Radko

MPK: E21C 29/20

Značky: článkového, proti, prvek, ochraně, především, zařízení, řetězů, švihu, zajišťovací

Text:

...podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že je tvořen objímkou s otvory pro zajiščovací vidlici nebo čepy a hlavním otvorem pro řetěz.Zajíšłovací prvek článkového řetězu podle vynálezu má výhody v tom, že zajištění je jednoduché, rychlé a neenižuje únosnost řetězu a tím zvyšuje bezpečnost zajištění - spojení. Výrobní náklady zajiščovacího prvku jsou minimální.Na płiložených výkresech je příkledné provedení zajiäčovacího prvku podle...

Zajišťovací zařízení horní polohy tříbodového závěsu traktoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 237186

Dátum: 01.10.1987

Autori: Míka Josef, Komárek František

MPK: B60D 1/12

Značky: zařízení, traktoru, zajišťovací, polohy, závěsu, horní, tříbodového

Zhrnutie / Anotácia:

Zajišťovací zařízení podle vynálezu slouží k zajišťování horní polohy příbodového závěsu traktoru a sestává ze závory otočně uložené na čepu pístnice hydraulického válce. Při sklopení závory k pístnici se dosedací plocha závory opře o čelo hydraulického válce. Omezením posuvu pístnice hydraulického válce je provedeno zajištění polohy tříbodového závěsu ve zvednuté poloze.

Zajišťovací prvek pro stabilizaci polohy obkladových desek

Načítavanie...

Číslo patentu: 244749

Dátum: 14.08.1987

Autor: Florián Petr

MPK: E04F 13/14

Značky: desek, stabilizaci, polohy, obkladových, zajišťovací, prvek

Text:

...vpravo či vlevo. Bočnímu posuvu tvarovek brání hrana zajiščovaciho prvku, zakliněná do spáry mezi nimi.osazený zajiščovací prvek drží v určené poloze především vlastní tihou. Je-li obkladova deska při montáži špatně upevněna a nárazy větru se uvolni, prvek samovolně zapadne hlouběji a uvolněnou desku zajistí.Natvarovánim zajiščovaciho prvku, tj. změnou úhlu, který sviraji jeho dvě stěny, seřídí hloubka zasunutí prvku do mezery mezi lištu a...

Rychloupínací zajišťovací mechanizmus

Načítavanie...

Číslo patentu: 252238

Dátum: 13.08.1987

Autori: Martínek Petr, Procházka Milan

MPK: B07B 1/46

Značky: rychloupínací, zajišťovací, mechanizmus

Text:

...3 obdobný detail v zajištěná poloze.Rychloupínací zajištovaoí mechanismus laboratorního prosívacího přístroje sestává z části hrubého a jemného nastavení. Část hrubého nastavení sestává z dvou otočnýoh pojistných vaček 3 a dvou pouzder Q. umístěných na obou koncích ramene ł. Neznázorněný laboratorní prosívací přístroj je opatřen dvěma vodicími tyčemi 3 kruhového průřezu, na nichž jsou vytvořeny souosé zápichy Al ve vzdálenostech,...

Zajišťovací zámek pilířků stavebnice pro variabilní výstavbu dočasných budov

Načítavanie...

Číslo patentu: 238957

Dátum: 01.07.1987

Autor: Pretl Stanislav

MPK: E04B 1/348

Značky: zámek, dočasných, budov, stavebnice, pilířků, zajišťovací, variabilní, výstavbu

Zhrnutie / Anotácia:

Zajišťovací zámek pilířků stavebnice pro variabilní výstavbu dočasných budov je určen pro stavebnici, jejíž základní díl nosné konstrukce je tvořen vodorovným ocelovým rámem, k jehož rohům jsou připevněny ocelové pilířky "L" profilu, vysoké jednu polovinu konstruktivní výšky podlaží. Čela volných konců proti sobě nasazených pilířků jsou do sebe vzájemně zasunuta prostřednictvím zubů, na jejichž přilehlých bocích jsou vytvořeny příčné zářezy do...

Zajišťovací ústrojí soukací hlavice víceprošlupního tkacího stroje v manipulační poloze

Načítavanie...

Číslo patentu: 242952

Dátum: 15.04.1987

Autori: Prachao Oldoich, Jioíeek Miroslav, Zohorna Jan, Uxa Milan

MPK: D03D 47/34, B65H 54/22

Značky: poloze, stroje, hlavice, manipulační, ústrojí, soukací, tkacího, zajišťovací, víceprošlupního

Text:

...v důsledku nezávislosti otvoru v pružném ramenu a výstupku na soukací hlavici na možném stupni prašnosti a znečištění.Řešení podle vynálezu současně snižuje výrobní a montážní náročnost soukací hlavice a představuje celkové zjednodušení zajiščovacího ústrojí. Výhodou také je skutečnost, že pružné rameno není ve styku se soukací hlavicí, když toto je v pracovní poloze.Příkladné provedení zajiščovacího ústrojí podle vynálezu je...

Vypínací zařízení pružinové zajišťovací brzdy kolejového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 235762

Dátum: 01.12.1986

Autor: Lupínek Josef

MPK: B61H 13/20

Značky: zajišťovací, kolejového, vypínací, pružinové, brzdy, vozidla, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší vypínací zařízení pružinové zajišťovací brzdy pro kolejová vozidla. Podstatou vynálezu je, že vzduchový válec je opatřen přírubou vzduchového válce, ke kterému je upevněno táhlo, na kterém je zavěšeno vahadlo, které prochází okem pístnice. Na jeho druhém konci je uchycena regulační tyč s maticí, která se opírá o přírubu vzduchového válce. Výhodou vynálezu je, že odstraňuje velmi složité systémy, které jsou obvyklé u ruční brzdy a...

Zařízení pro ovládání zajišťovací brzdy dobývacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 233040

Dátum: 15.08.1986

Autor: Sládek Milan

MPK: E21C 29/20

Značky: stroje, brzdy, ovládání, dobývacího, zajišťovací, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata zařízení pro ovládání zajišťovací brzdy dobývacího stroje v úklonném porubu po přetržení tažného řetězu spočívá v tom, že se skládá z indikačního válce, jehož vnitřní prostor je hydraulicky propojen alespoň s jedním akumulátorem a tlakovým relé, ovládajícím elektricky řídicí soustavu, na kterou je připojena zajišťovací brzda dobývacího stroje.

Zapojení pro pneumatické ovládání pružinové zajišťovací brzdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 232433

Dátum: 15.07.1986

Autor: Lupínek Josef

MPK: B60T 13/38

Značky: brzdy, zapojení, ovládání, zajišťovací, pneumatické, pružinové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zapojení pro pneumatické ovládání pružinové zajišťovací brzdy které je zvláště vhodné pro kolejová vozidla. Pro normální provoz je mezi přístrojovým vzduchojemem a vzduchovým válcem pružinové zajišťovací brzdy umístěn elektropneumatický ventil a pro nouzový provoz brzdy je mezi výstupem elektropneumatického ventilu a hlavním brzdovým potrubím ustaven trojcestný kohout. Podstata vynálezu spočívá v tom, že elektropneumatický ventil...

Přepravní zajišťovací zařízení mostových seřizovacích přístrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 229353

Dátum: 01.04.1986

Autori: Miletín Jiří, Wais Stanislav

MPK: B23Q 13/00

Značky: seřizovacích, zajišťovací, přepravní, mostových, zařízení, přístrojů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká seřizovacích přístrojů mostová konstrukce, určených pro seřizování řezných nástrojů programově řízených obráběcích strojů. Vynález řeší přepravní zajišťovací zařízení, které odstraňuje poškozování seřizovacích přístrojů v průběhu přepravy. Podstatou vynálezu je, že posuvné části jsou přišroubovány k pevným částem seřizovacího přístroje, vedení jsou vzájemně od sebe oddálena a kuličky ve vedeních jsou zajištěny polyuretanovými...

Zajišťovací zařízení proti samovolnému ujetí pohybujucího se stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 226491

Dátum: 15.11.1985

Autor: Steuer Vladimír

Značky: proti, stroje, zařízení, zajišťovací, ujetí, pohybujucího, samovolnému

Zhrnutie / Anotácia:

Zajišťovací zařízení proti samovolnému ujetí pohybujícího se stroje se svěracím mechanismem, zabírajícím do průběžného prvku a ovládaným hydromotorem s tlačnou pružinou, připojeným k svěracímu mechanismu a napájeným pomocným čerpadlem stroje přes rozváděč, ovládaný v závislosti na tlaku v obvodu hlavního čerpadla stroje, vyznačený tím, že jeho hydromotor (2) je vytvořen z pláště (20), v němž je těsně a posuvně uložen první píst (21) s první...

Zajišťovací plomba

Načítavanie...

Číslo patentu: 225876

Dátum: 15.10.1985

Autor: Šimůnek Josef

Značky: zajišťovací, plomba

Zhrnutie / Anotácia:

Zajišťovací plomba, vyznačující se tím, že sestává z vrchního pláště (1) zásuvky, v němž je uložen vnitřní plášť (2) zásuvky, v jehož otvoru (4) je zasunuta zástrčka (3).

Zajišťovací pancíře pro mlecí desky ventilátorových mlýnů a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 226773

Dátum: 01.08.1985

Autori: Vocel Milan, Šustek Alois, Zelenka Antonín

Značky: výroby, ventilátorových, způsob, mlýnů, zajišťovací, desky, jejich, mlecí, pancíře

Zhrnutie / Anotácia:

Zajišťovací pancíře pro mlecí desky ventilátorových mlýnů, vyznačené tím, že jsou tvořeny tělem (1), do něhož plynule přechází uzamykací žebro (2), přičemž v těle (1) jsou předlity tvarované otvory (3) pro upevňovací šrouby se zapuštěnou a tvarovanou hlavou.

Automatická zajišťovací podpora, zejména pro sklápěcí kabiny na automobilech

Načítavanie...

Číslo patentu: 228723

Dátum: 25.10.1984

Autor: Wetzel Wilhelm

MPK: B62D 33/08

Značky: automobilech, zajišťovací, automatická, podpora, zejména, sklápěcí, kabiny

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká automobilové techniky. Cílem vynálezu je zvýšení bezpečnosti práce se zajišťovací podporou a zlepšení pracovních podmínek obsluhujícího personálu. Úkolem vynálezu je vytvoření zajišťovací podpory, vyhovující bezpečnostním pravidlům a umožňující uvolnění kabiny při jejím sklopení bez nutnosti naklánět se pod ni. Podstata vynálezu spočívá v tom, že je využitá kolenová podpora ze dvou spojených otočných kolen I a II s plochým hákem...

Zajišťovací mechanismus

Načítavanie...

Číslo patentu: 227422

Dátum: 01.06.1984

Autor: Novák Oldřich

Značky: zajišťovací, mechanismus

Zhrnutie / Anotácia:

Zajišťovací mechanismus zejména u klíčových automatů pro samoobslužný výdej pohonných hmot, zabraňující jejich neevidovanému odběru, vyznačující se tím, že sestává z přenášecí páky (1) upevněné na jednom konci spojovací osy (8), na jejímž druhém konci je nastavitelně uchycena pojistná páka (2) opatřená palcem (11), který v zajištěné poloze zasahuje do mezery, vytvořené mezi přesouvadlem (6), posuvně uchyceným na horní straně klíčové skříně (9)...

Zajišťovací zařízení pro dopravní prostředek s ručním ovládáním

Načítavanie...

Číslo patentu: 217401

Dátum: 01.05.1984

Autori: Waldorf Fred, Dworak Hans-joachim, Rauscher Lothar, Armbrecht Manfred

Značky: prostředek, zařízení, ovládáním, dopravní, zajišťovací, ručním

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patří do techniky dopravního zařízení s ručním ovládáním a má za účel, nezávisle na hmotnosti naloženého dopravního prostředku s ručním ovládáním, uvést v činnost zajišťovací zařízení silou, která leží pod maximálně dovolenou zadanou hodnotou. Podle vynálezu pružicí prvek je zapojen mezi ovládací prvek a brzdicí prvek. Vynález se používá u kladičkového dopravníku a dopravního prostředku s ručním ovládáním, které obsluhují převážně ženy.