Patenty so značkou «zahušťování»

Odparka k zahušťování kyseliny sírové

Načítavanie...

Číslo patentu: 268410

Dátum: 14.03.1990

Autori: Choura Václav, Klimeček Rostislav, Škrna Stanislav, Kehar Josef

MPK: B01D 1/14

Značky: kyseliny, zahušťování, sírové, odparka

Text:

...přicházející do styku se spalínaui se jeví odpsrka k zahuäčování kyseliny sírová příýu kontakte se spalinaai,opatřená ponornou rourou pro přívod spalín z hořáku do zahultovsná kyseliny sírová a cirkulační prstence podle vynálezu, jehož podstate spočívá v tou, že přívodní trubka kyseliny sírová k zahuščování je zaústčna pod ústí ponorná roury do prostoru vymezenáho povrche válce, který vznikne prodlouženín povrchu cirkulačního prstence el...

Způsob zahušťování odpadní kyseliny sírové

Načítavanie...

Číslo patentu: 267403

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kadlas Pravdomil, Podmolík Jaroslav

MPK: C01B 17/88

Značky: sírové, kyseliny, zahušťování, způsob, odpadní

Text:

...iontu Ti 4.Postupem se ve zvýšeném výtěžku získává sířeii použitelná 48 až 75 Z odpadní kyselina sírová např. ke zpětnému vracení do výroby titanové běloby, k výrobě kyseliny fosforečné, průmyslových hnojiv a k dalším účelům, kde není na závadu obsah přítomných solí železa, hořčíku. hliníku, manganu a dalších.Údpadní kyselina sírová se složením /X hmotnosti/ H 2 SD 4- 25,1 ž Fez - 3,05 z Ti 4 jako T 102 ~ 0.55 X. bvla V laboratorní vakuové...

Zařízení pro zahušťování kapalných radioaktivních odpadů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264449

Dátum: 14.08.1989

Autor: Alexa Jiří

MPK: G21F 9/16

Značky: kapalných, zahušťování, odpadů, radioaktivních, zařízení

Text:

...e vstup § chladicího média a odparke je dále opatřena výstupem É do pece a výstupem 1 do jímky kondenzátu. To znamená, že kspalný rsdioaktivní odpad se nejprve přečerpá do cdparky, která je vyhříváns topným médiem s míchedlo je přepnuto na vysoké obrátky. Při tomto režimu se odpad koncentruje a brýdové páry z odparky odcházejí do kondenznčního systému odparky. Po ukončené koncentraci se do prostoru odpatky nadávkuje potřebné množství...

Mechanická odparka pro zahušťování vazkých kapalin v tenké vrstvě

Načítavanie...

Číslo patentu: 261871

Dátum: 10.02.1989

Autor: Chichocki Antoni

MPK: B01D 1/22

Značky: odparka, kapalin, tenké, zahušťování, mechanická, vazkých, vrstvě

Text:

....alespoň jedním závitem, jejíž úhel stoupaní je v rozmezí od 30 ° do 55 °, s výhodou 45 ° a mezi vnitřní stěnou odpařovací trubky a vnějším obvodem míchadla je ponechána mezera o šířce od 0,01 mm do 10 mm.Na horní části spirálového míchadlla je v oblasti přívodu zahuštovaně kapaliny hrdlem uspořádán lopatkový rozdělovač.Výhody odpařovacíh-o zařízení podíle vynálezu spočívají v tom, že jeho uspořádání má příznivý vliv na tepelnou...

Filmová odparka pro zahušťování látek tvořících usazeniny prováděnému v tenké vrstvě

Načítavanie...

Číslo patentu: 261866

Dátum: 10.02.1989

Autori: Cichocki Antoni, Trybalski Kazimierz

MPK: B01D 1/22

Značky: zahušťování, tenké, prováděnému, usazeniny, vrstvě, filmová, odparka, tvořících, látek

Text:

...problémů byylo podle vynálezu dosaženo zkonstruovaním zařízení s míchadlem, které zajišťuje očišťování teplovýměnných ploch se současným urychlovaním toku vrstvy roztoku takovým způsobem, aby nedocházelo k přehřívani tohoto roztoku.Podle uvedeného vynálezu sestává filmová odparka pro zahuštování látek tvořících usazeniny, provaděnému v tenké vrstvě, z vertikálne umístěného válce, který je uvnitř opatřen klecovým míchadlem s natáčecími...

Způsob čištění a zahušťování tekutých biologických odpadů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260625

Dátum: 12.01.1989

Autori: Maloch Jan, Fiala Pavel, Petříková Vlasta

MPK: C02F 11/12, C02F 3/04

Značky: odpadů, biologických, způsob, čištění, tekutých, zahušťování

Text:

...jednostupñovým čištěoím. Na obr. 4 půdorys, na obr. 5 řez A-A, na obr. 6 rez B-B baterií zásobníků na jednostupňove čištění. Na obr. 7 je půdorys, na obr. 8 řez A-A, na obr. 9 řez B-B čistící stanici s mobilními zásobníky pro vícestupñové čištění. Na obr. 10 je půdorys, na obr. 11 řez A-A, na obr. 12 řez B-B čistící stanici se zabudovanými nadzemními zásobníky pro vícestupňové čištění. Na obr. 13 je půdorys,na obr. 14 řez A-A, na obr. 15 řez...

Zařízení pro kontinuální adiabatické zahušťování roztoků

Načítavanie...

Číslo patentu: 259921

Dátum: 15.11.1988

Autor: Jurajda Drahomír

MPK: F25B 29/00

Značky: kontinuální, adiabatické, roztoku, zařízení, zahušťování

Text:

...výstupu z výměníku § 33) teplotu T 1, tzn. teplotu potřebnou pro var dosud nezahuštěněhoroztoku při tlaku Pl (což je situace na vstupu do varného žlabu 2.1).V odpařovací nádobě A se tudíž ustaví fázová rovnováha kapalina-pára při tlaku Pl, ovšem při nestejné teplotě a koncentraoi rozpouštěné látky v zahuščované kapalině. Teplota zahuštěné kapaliny (Tí) u vtoku do sběrné jímky 333 bude vyšší než teplota (T 1) nezahuštěné kapaliny na vstupu do...

Zařízení pro zahušťování soli, kyselin nebo hydroxidů ze vzorku přehřáté páry

Načítavanie...

Číslo patentu: 244166

Dátum: 01.06.1988

Autor: Lonský Jioí

MPK: B01D 5/00, G01N 1/10

Značky: vzorků, zahušťování, zařízení, kyselin, hydroxidů, páry, solí, přehřáté

Text:

...11 chlazeným vodou a dále armaturou g pro regulacivstřiku kondenzátu. Ejektor 15 je spojen potrubím s vývodem ze sborníku Q vzorku před vypouštěcí armaturou 5.Vzorek lg přehřáté páry, ve kterém se má stanovit koncentrace soli, kyselín nebo hydroxidůlje veden clonou Ž pro měření průtoku a armaturou 1 pro regulaci průtoku do ejektoru lg, kde sessvlaží zahušřovaným vzorkem ze sborníku g vzorku na mokrou páru. V trubce 15 pro výměnu solí...

Způsob zahušťování roztoků a/ nebo suspenzí z fermentačních výrob a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245110

Dátum: 15.12.1987

Autori: Hiestand Peter, Michelet Jacques, Strasser Michael

MPK: B01D 1/22

Značky: fermentačních, způsob, roztoku, provádění, suspenzí, zahušťování, výrob, způsobu, zařízení, tohoto

Text:

...způsobu ohrevu se V uzlu termolýzy .nevyskytují periodicky pracující výměníky tepla, takže odpadá jejich střídání a čištění během provozu odparky. Nejsou zvláštní požadavky na obsluhu, protože provoz termoilyzéru je kontinuální. Další výhod-ou je to, že plyn z roztoků a/nebo suspenzí se uvolňuje ve filmovém expandéru, .odkud je odváděn a v rámci celkového odplvnění stanice je -odsáván vývěvou.Pro příkladné provedení způsobu zahušíování...

Způsob k vytváření a zahušťování disperzí sypkých práškovitých látek a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221453

Dátum: 15.02.1986

Autori: Michálek Zdeněk, Sehnálek Alois, Krejčí Petr

Značky: sypkých, provádění, látek, způsobu, způsob, práškovitých, zařízení, zahušťování, disperzí, vytváření

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytváření dvou teplovýměnných stupňů v jediné komoře a současné zmenšení spotřeby tepla. Podstata vynálezu spočívá v tom, že vzdálenost potrubí (6, 7) pro přívod suroviny do osy šachtového výměníku od roviny otvoru (5) pro odvod plynů ze šachty (1) činí nejméně jednu čtvrtinu poloměru otvoru (5).

Zapojení k odvádění brýdových par z vícestupňové tlakové odpařovací stanice na zahušťování technických cukerných roztoků na předepsanou hustotu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226322

Dátum: 15.10.1985

Autori: Kynčl Antonín, Svoboda Emil, Klepal Jiří, Svoboda Libor

Značky: brýdových, hustotu, tlakově, vícestupňové, technických, zapojení, odpařovací, zahušťování, cukerných, stanice, odvádění, roztoku, předepsanou

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení k odvádění brýdových par z vícestupňové tlakové odpařovací stanice na zahušťování technických cukerných roztoků na předepsanou hustotu, v němž je po perní i šťávní straně zapojeno v sérii čtyři až sedm odpařovacích těles jakýchkoli systémů a tři až čtyři zahřívače technických cukerných roztoků, vyznačené tím, že jedna větev výstupního potrubí (11) brýdových par z prvního odpařovacího tělese (1) a ze druhého odpařovacího tělesa (2) či z...

Způsob zahušťování inkrustujících kapalin a zařízení pro provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216985

Dátum: 15.02.1985

Autori: Klička Vladimír, Šebor Václav, Beníček Vladimír

Značky: zahušťování, provádění, způsob, inkrustujících, způsobu, zařízení, kapalin, tohoto

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zajištění vhodného provozního režimu a tím dosažení vysoké účinnosti zařízení. Uvedeného účelu se dosáhne ovládáním jednotlivých prvků tvořících uzavřený cirkulační okruh zahušťované kapaliny tak, že ohřev kapaliny v ohříváku se provádí na teplotu, která je teplotou bodu varu kapaliny při tlaku, který má kapalina právě na výstupu z ohříváku. V uzavřeném cirkulačním okruhu zařazený separátor je vytvořen jako odlučovací...

Zařízení pro zahušťování při fixaci aktivních odpadů

Načítavanie...

Číslo patentu: 216707

Dátum: 01.10.1984

Autori: Ječmen Jiří, Nápravník Jiří, Ditl Pavel

Značky: odpadů, fixaci, zahušťování, zařízení, aktivních

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem zařízení pro zahušování při fixaci aktivních odpadů je vytvoření vhodnější konstrukce pro mazání ložisek a snadnější výměnu rotoru. Podle vynálezu je vertikální, případně částečně šikmo umístěn hřídel, je uložen v ložiskách upravených nad odparkou a je opatřen soustavou lopatek, pohybujících se ve válcovém plášti. Nad nimi je vytvořen prostor pro odtah brýdových par s výstupem, opatřeným filtrem. Na hřídeli je upevněna olověná clona,...

Zapojení pro automatickou regulaci čtyř až sedmistupňové odpařovací stanice pro zahušťování technických cukerných roztoků

Načítavanie...

Číslo patentu: 224697

Dátum: 01.10.1984

Autori: Klepal Jiří, Kynčl Antonín, Svoboda Emil, Svoboda Libor

Značky: stanice, zapojení, zahušťování, roztoku, sedmistupňové, cukerných, technických, odpařovací, čtyř, regulaci, automatickou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení pro automatickou regulaci čtyř až sedmistupňové odpařovací stanice pro zahušťování technických cukerných roztoků která je po šťávní i po parní straně zapojena v sérii a v níž jsou odběry brýdových par převáděny z prvních dvou či tří odpařovacích těles a z posledního odpařovacího tělesa. V systému regulace je zapojen regulační okruh maximální výšky hladiny technických cukerných roztoků v zásobníku, technických cukerných...

Zařízení k zahušťování vláknitých suspenzí

Načítavanie...

Číslo patentu: 214294

Dátum: 01.06.1984

Autori: Müller Jiří, Knob Václav, Gottfried Vladimír

Značky: zahušťování, suspenzí, zařízení, vláknitých

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k zahušťování vláknitých suspenzí, zejména látek a pololátek v celulózařském a papírenském průmyslu, tvořené vanou, ve které je otočně uložený děrovaný buben tvořící tak rotační filtrační přepážku, přičemž vana je opatřena odvodem zahuštěné suspenze a v horní části rotační filtrační přepážky je vytvořen ostřik, jehož podstata spočívá v tom, že ve spodní části vany je zabudovaná stacionární filtrační přepážka a že uspořádání rozvodu...