Patenty so značkou «zádržný»

Zádržný systém

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5831

Dátum: 06.06.2006

Autor: Sasse Ulrich

MPK: E01F 15/02

Značky: systém, zádržný

Text:

...smeruje od jazdnej dráhy preč.Doposiaľ sa vychádzalo z toho, že pre dosiahnutie stupňa zadržania H 2 je nutne potreba betónovú ochrannú stenu upnút do jazdnej dráhy. Výskumy však ukázali, že prekvapivo nemusi byť betónová ochranná stena podľa vynálezu upnutá do jazdnej dráhy,pričom podstatným aspektom aby sa toto dosiahlo je upraveníe väčšieho počtu výstužných elementov, najmä výstužných tyčí. Zádržný systém podľa vynálezu teda obsahuje...

Koncová zátka pre kotúčik materiálu, kotúčik materiálu a zádržný mechanizmus zásobníka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4799

Dátum: 07.12.2005

Autori: Larsson Björn, Lind Mats, Unger Helmut, Salaker Allan, Pommer Stig, Kullman Marcus

MPK: B65H 75/04, A47K 10/24, B65H 75/18...

Značky: zádržný, zásobníka, koncová, zátka, materiálů, kotúčik, mechanizmus

Text:

...znakmi nároku 21.0008 Základnou myšlienkou vynálezu je priniesť zvláštnu koncepciu pre zadržiavanie koncovej zátky V zádržnom mechanizme, ktorá bude využívať šikmú zaisťovaciu plochu na koncovej zátke. Myšlienkou je priniesť koncovú zátku s prijímacou časťou s takými rozmermi,aby mohla byť vsadená do dutej duše kotúčika materiálu, a nosným členom s takými rozmermi,aby mohol byť usadený do zádržného mechanizmu, kde nosný člen obsahuje nosný...

Zádržný mechanizmus v zásobníku na zadržanie vymeniteľného kotúčika materiálu, zádržný systém, zásobník a spôsob vloženia kotúčika materiálu do takéhoto zádržného mechanizmu a koncový nástavec

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16076

Dátum: 30.09.2005

Autori: Larsson Björn, Pommer Stig, Moller Per, Salaker Allan, Kullman Marcus, Lind Mats

MPK: A47K 10/38

Značky: zadržanie, nástavec, zádržného, mechanizmus, systém, spôsob, vyměnitelného, koncový, zásobníku, zádržný, zásobník, mechanizmu, takéhoto, materiálů, vloženia, kotúčika

Text:

...štrbiny a vedú nosný kolik, a jej súčasťou je blokovacia časť na zablokovanie nosného kolika v koneovej polohe. Vkladacia štrbina jev koneovej polohe uzatvorená uzáverom dráhy, ktorý sa nachádza na konci vkladacej štrbiny.0010 V dokumente W 0 96/23719 A 1 sa vysvetľuje systém zásobníka so žliabkovouvodiacou štrbinou na vedenie nosného kolika kotúčika s hárkami do koncovej polohy.0011 Dokumenty US-A-3,416,744 aUS-A-3,572,602 opisujú...

Zádržný mechanizmus v zásobníku na zadržanie vymeniteľného kotúčika materiálu, zádržný systém, zásobník a spôsob vloženia kotúčika materiálu do takéhoto zádržného mechanizmu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16016

Dátum: 30.09.2005

Autori: Larsson Björn, Kullman Marcus, Lind Mats, Pommer Stig, Moller Per, Salaker Allan

MPK: A47K 10/38

Značky: kotúčika, mechanizmu, zádržný, takéhoto, vyměnitelného, materiálů, zadržanie, zásobníku, systém, zádržného, mechanizmus, vloženia, zásobník, spôsob

Text:

...polohe kotúčikapo tom, čo bol nosný kolik vedený cez rôzne vodiace dráhy vkladacej štrbiny.0010 Dokument US-A-4,108,389 zverejňuje aj zásobník na kotúčik papiera a obsahuje vkladaciu štrbinu so vstupnou časťou a výstupnou časťou, ako aj skupinu vodiacich konzol na vedenie nosných kolíkov kotúčika papiera z vkladacej polohy do koncovej polohy, v ktorej je kotúčik držaný alebo blokovaný na účely výdaja papiera.0011 Dokumenty W 0 96/23719...

Zádržný mechanizmus v zásobníku na zadržanie vymeniteľného kotúčika materiálu, zádržný systém, zásobník a spôsob vloženia kotúčika materiálu do takéhoto zádržného mechanizmu a koncový nástavec

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9297

Dátum: 30.09.2005

Autori: Lind Mats, Salaaker Allan, Moller Per, Larsson Björn, Kullman Marcus, Pommer Stig

MPK: A47K 10/38

Značky: nástavec, koncový, mechanizmus, zásobníku, vyměnitelného, materiálů, kotúčika, zadržanie, zásobník, mechanizmu, spôsob, zádržný, zádržného, takéhoto, vloženia, systém

Text:

...ale súčasne sa účinne zabránilo neúmyselnému vloženiu nesprávneho kotúčika alebo nesprávnemu umiestneniu kotúčika. Ďalším cieľom je zabezpečiť zádržný systém a zásobník stakýmito znakmi, ako aj spôsob vkladania vymeniteľnćho kotúčikamateriálu do zádržného systému.0013 Tento cieľ sa vyriešil zádržným mechanizmom v zásobníku papierových uterákov na zadržanie vymeniteľného kotúčika materiálu so znakmi podľa patentového nároku l. Cieľ rieši...

Zádržný filter kvapalného kovu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282738

Dátum: 28.10.2002

Autor: Martinkovič Maroš

MPK: B22C 9/08

Značky: zádržný, kvapalného, filter

Zhrnutie / Anotácia:

Zádržný filter kvapalného kovu umožňuje prechod plynov, ale zastaví kov v kvapalnom stave. Je tvorený vrstvou keramickej plsti a keramického prášku, pričom poradie vrstiev je v smere postupu plynu a kvapalného kovu.