Patenty so značkou «zadného»

Zariadenie na dočasné vypnutie zadného hmlového svetla motorového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7068

Dátum: 01.04.2015

Autor: Buday Marián

MPK: B60Q 1/20

Značky: dočasné, světla, zariadenie, hmlového, zadného, motorového, vypnutie, vozidla

Text:

...vodičovi iného motorového vozidla dočasné vypnutie zadného hmlového svetla motorového vozidla jazdiaceho pred ním.Uvedený nedostatok možno v úplnej miere odstrániť zariadením podľa tohto technického riešenia, princíp ktorého spočíva v činnosti dvoch navzájom kooperujúcich elektrotechnických zariadení. V podstate ide o činnosť vysielača a prijímača, komunikácia ktorých prebieha na rovnakej frekvencii. Jeho výhodou je, že sa minimalizuje...

Za studena valcovaný oceľový plech, spôsob jeho výroby a rám jednotky zadného osvetlenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18766

Dátum: 22.07.2009

Autori: Tahara Kenji, Hanazawa Kazuhiro, Kumagai Masatoshi, Koga Hideharu, Fujita Koichiro, Kizu Taro, Yasuhara Eiko

MPK: C22C 38/00, C22C 38/12, C21D 9/46...

Značky: zadného, osvetlenia, spôsob, valcovaný, plech, studena, jednotky, výroby, ocelový

Text:

...špecifikované v rozmedzí od 1,0 do 1,6 a vynikajúcu tvarovú stálosť boli vytvorené použitím ocele obsahujúcej C 0,0010 až 0,0030, Si 0,05 alebo menej, Mn 0.1 až 0,3, P 0,05 alebo menej, S 0,02 alebo menej, AI 0,02 až 0,10, N 0,005 alebo menej, a Nb 0,010 až 0,030 na báze hmotnostných percent ako surový materiál a ktorá sa optimalizovala za podmienok výroby, najmä podmienok žíhania.0009 Predložený vynález uvedený v patentových nárokoch...

Usporiadanie zadného sedadla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14318

Dátum: 21.12.2007

Autori: Ihnken Andreas, Albers Franz, Mildt Helmut

MPK: B60N 2/22, B60N 2/235

Značky: usporiadanie, zadného, sedadla

Text:

...nym pásom, pri ktorých je bezpečnostný pás integrovaný do sedadla motorového vozidla.Podľa vynálezu je operadlo chrbta uložené na dvoch od seba vzdialených, priečne na smer jazdy vozidla usporíadaných rúrkach. Táto forma vyhotovenia podľa predloženého vynálezu má tú výhodu, že operadlo chrbta je možné namontovať na karosériu motorového vozidlanezávisle od sedadla vozidla.Podľa vynálezu obsahuje operadlo chrbta niekoľko segmentov, ktoré sú vo...

Spôsob rozšírenia okrajov dutej rúrkovitej tyče, napríklad koncov stabilizačnej tyče nápravy zadného zavesenia kolies motorového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2359

Dátum: 30.01.2006

Autori: Courteaux Marc, Debrie Jean-jacques

MPK: B21D 41/00, B60G 21/00, B21D 53/00...

Značky: tyče, kolies, motorového, stabilizačnej, zavesenia, například, koncov, zadného, spôsob, rúrkovitej, rozšírenia, dutej, vozidla, nápravy, okrajov

Text:

...tyč v zobrazenej zadnej náprave nákres 3 predstavuje spôsob realizácie dutej stabilizačnej rúrkovitej tyče podľa vynálezu nákres 4 zobrazuje zväčšený pohľad na rozšírenú časť okraja stabilizačnej tyče získanú spôsobom. podľa vynálezu a nákres 5 je graf zobrazujúci vývoj V čase a teplote počas operácie zatlačenia každého okrajastabilizačnej tyče vykonanej spôsobom podľa vynálezu.0014 Vynález bude opísaný v prípade realizácie...

Prostriedky a spôsoby liečby zadného segmentu oka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7827

Dátum: 08.11.2004

Autori: Whitcup Scott, Lyons Robert, Trogden John, Chang James

MPK: A61K 47/00, A61K 31/00

Značky: segmentů, zadného, liečby, prostriedky, spôsoby

Text:

...a opisuje spôsoby aprostriedky na liečbu retinálného edému a NPDR0009 Existuje potreba nových prostriedkov na injekciu do zadných segmentov očí ľudí alebo zvierat a spôsobov na dosiahnutie požadovaných terapeutických účinkov v zadnýchsegmentoch očí ľudí alebo zvierat.0010 Objavili sa nové prostriedky a spôsoby liečby zadných segmentov oči ľudí alebo zvierat. Predložené prostriedky sú vysoko vhodné na intravitreálne podávanie do zadných...

Výklopná opierka zadného automobilového sedadla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2404

Dátum: 14.02.2000

Autor: Wagner Boris

MPK: B60N 2/00

Značky: zadného, sedadla, automobilového, výklopná, opierka

Text:

...kotviace prvky sú vnefunkčnom stave vhodne uložené v tvarových vybratiach, dutinách na vnútornej časti prednej výklopnej častiopierky, odkial sa vpripade potreby ľahko uvoľnia.Podstatným znakom riešenia výklopnej opierky podľa technického riešenia je aj konkrétna voľba kotviaceho prvku,ktorým môže byt reťaz potiahnutá plastovou fóliou, ktorá je ukončená kotviacim okom alebo kotviacim čapom alebo plochá spojka, ktoré slúžia na uchytenie o...

Zavesenie zadného kolesa lahkých jednostopových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 265318

Dátum: 13.10.1989

Autor: Čáp Karel

MPK: B62K 11/04

Značky: vozidiel, ľahkých, zadného, zavesenie, kolesa, jednostopových

Text:

...ll kolesa, ktorý je zložený z dolneho ramena lłg, horného ramena lip, spojovacieho člena llg, kotviacich členov lłg a koncoviek llg je závesnou pružinou lg a stabilizačnou pružinou lg pružne pripojený k rámu ga vozidla, na ktorom sú kotviace členy lg rámu. Závesná pružina lg leží V rovine lg, ktorá v neutrálnej (strednej) polohe závesu ll prechádza osami otáčania hnacieho kolesa lg a hnaného kolesa ll. Pruženie celého systému zabezpečuje...

Zariadenie zadného dorazu u ohýbacích strojov s mechanickou pamäťou

Načítavanie...

Číslo patentu: 252716

Dátum: 15.10.1987

Autori: Pelegrin Eduárd, Szarvasy Ladislav, Slanina Alexander

MPK: B21D 43/26

Značky: strojov, dorazu, mechanickou, ohýbacích, zariadenie, pamäťou, zadného

Text:

...prestavenia priečky pri zmene výrobného programu a tým vyvolané .ne presn-osti pri opakovanom nastaveni priečky.Túto nevýhodu odstraňuje zariadenie podľa vynalezu, ktorého podstata spočíva v tom, že pozostáva zo základovej dosky, na ktorú je pomocou areüačného kolika a skrutiek pripevnená lišta nesúca sadu odstupñovaných náražiek. Lišta je aretovaná so základnou doskou a je možné ju odložiť pre prípad opakujúcej sa výroby ako mechanickú...

Záves zadného kolesa jednostopových motorových vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 249469

Dátum: 12.03.1987

Autor: Čáp Karel

MPK: B62K 25/04

Značky: motorových, jednostopových, zadného, vozidel, kolesa, závěs

Text:

...motocykla sa pohybuje po oblúku, ktorého stred krivosti je v osi hnacieho rełazového kolesa motora, čím je odstránené premenlivě napinanie retaza, obidve ramená závesu sú spolu pevne prepojené, čo zvyšuje priečnu stabilitu zadného kolesa motocykla a priestor pre reťaz zostáva voľný.Príklad prevedenia závesu je zobrazený na výkrese, kde predstavuje obr. 1 funkčná schému à obr. 2 konštrukčné riešenie závesu.Rám ll závesu je tvorený oblúkom...