Patenty so značkou «zadávání»

Zapojení pro zadávání žádaných hodnot otáček řízeným pohonům válcovacích stolic spojité válcovací trati

Načítavanie...

Číslo patentu: 265617

Dátum: 14.11.1989

Autori: Drnek Vladimír, Novotný Miroslav, Veselý Karel, Kalášek Pavel

MPK: H02P 7/67

Značky: válcovacích, válcovací, pohonům, zadávání, spojité, stolic, zapojení, tratí, otáček, hodnot, řízeným, žádaných

Text:

...spojen s výstupem bloku lg sledování průchodu materiálu válcovacím pořadím. První výstup bloku g komunikace s pohony je spojen s prvním vstupem pamětového bloku 1 skutečných hodnot otáček a další výstupy gl až gg bloku g komunikace s pohony jsou spojený se vstupy žádaných hodnot otáček regulátorů otáček tyristorových měničů. Výstupy gl až gg bloku 2 technologických regulací jsou spojený S dalšími vstupy bloku § komunikace s pohony. signály...

Zařízení pro zadávání technologických konstant do počítače

Načítavanie...

Číslo patentu: 263770

Dátum: 11.04.1989

Autori: Větrovec Jindřich, Schlegel Miloš, Lehečka Václav, Bednář Milan

MPK: G06F 13/12, G06F 13/00

Značky: zadávání, zařízení, technologických, konstant, počítače

Text:

...technologického regulátoru, na jehož informační vstupy jsou zapojeny logické výstupy 5, 1 převádě ciho a řídicího bloku §, §Funkce zařízení podle vynálezu je následující. Předpokládejme 3 reálných čiesl 51,i 1,2 n, která jsou v dekadickě formě zobrazena jakokde ai je dekadická mantisa, nejčastěji v rozsahu 0.1 g/ il § 1.0 i je příslušný desítkový exponent Tato čísla jsou v počítači zobrazena jakokde yi je mantisa v normalisované formě,...

Zapojení pro zadávání žádané hodnoty proudu trakčního generátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 261158

Dátum: 12.01.1989

Autori: Pohl Jiří, Hazdra František

MPK: H02P 9/10, B60L 15/20

Značky: generátoru, proudu, hodnoty, zadávání, zapojení, trakčního, žádané

Text:

...žádané hodnoty výkonového omezení jízdním řadičem Q a jeho druhý vstup je spojen s výshąem sumátoru lg, který je svým prvním vstupem jednak spojen s výstupem funkčního měniče lg zadání žádané hodnoty výkonového omezení otáčkami, jehož vstupje spojen s výstupem převodníku gg otáček tepelného motoru A a svým druhým Vstupem je spojen s výstupem čidla § vlastní spotřeby vozidla. V dalším provedení zapojení podle vynálezu je na vstup sumátoru lg...

Zařízení k zadávání tahu u tahových mechanismů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258973

Dátum: 16.09.1988

Autori: Hercik Petr, Němeček Václav, Mulač Petr

MPK: B65H 77/00, B21B 37/06

Značky: zadávání, zařízení, ťahových, mechanismu

Text:

...oddělovací člen včetně přenosové trasy, upravovaoího bloku §, což je v dsném případě dekodér BCD kődu na kod sedmisegmentového displeje a índikačního bloku 1, tvořeného sedmisegmentovým displejom. Dále zařízení podle vynálezu sestává z převáděcího bloku §, což je např.číalicový komparátor a čítač s nulováním a převodem seriového vstupu na paralelní výstup, generátoru g impulsů, ovládacího bloku lg, což je vícepolohový přepínač, zadávscího...

Zařízení k zadávání technologických veličin

Načítavanie...

Číslo patentu: 258069

Dátum: 15.07.1988

Autori: Mulač Petr, Ježek Jan, Hercik Petr

MPK: G05D 27/00, B21B 37/00

Značky: zařízení, technologických, zadávání, veličin

Text:

...dekodéremvo impedačním přizpůaobením pro indikační blok g. Dá 1 e.zařízení pod le výnálozu sestává ze dvou.programovacIch bloků §,g, sestavenýoh z operačních analogových zesilovačů a pasivníoh prvků, logickéhobloku Q, což je kombinace logických obvodů, komparačního bloku Q,2580693 tvořeného diskrétními prvky nebo mikropočítačem, výběrového bloku lg, což Jsou opět/diskrétní pamětové prvky, případně univerzální operační paměti...

Zařízení pro zadávání požadované hodnoty proudu pohonu trakčního vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 244079

Dátum: 01.06.1988

Autori: Koeeek Jan, Hrdý Ivan

MPK: B60L 15/06

Značky: pohonů, požadované, zařízení, vozidla, zadávání, hodnoty, trakčního, proudu

Text:

...žádné přídavné aktivní prvky, což zajištuje vysokou spolehlivost v provozu.Zařízení pro zadávaní požadované hodnoty proudu pohonu trakčního vozidla,realizované podle vynálezu,je zřejmě podle přiloženěhovýkn 5 u na kterém je jeho blokové uspořádání.Zařízení pro zadávaní požadované hodnoty proudu pohonu trakčního vozidla sestává z vozové baterie l, která je připojena k šířkově modulovanému střídači g,realizovaného např. pomocí...

Zařízení pro zadávání tažné síly trakčních vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 253867

Dátum: 17.12.1987

Autori: Skala Václav, Raba František

MPK: B60L 15/10

Značky: trakčních, vozidel, zadávání, tažné, zařízení, síly

Text:

...ggg a druhým výstupem ggg, je realizována rovněž číslicovými obvody. Výstup derivačního členu 1 je realizován operačním zesilovačem a je přes třetí komparátor 2 a čtvrtý komparátor lg připojen ke kontrolní logice ll. Druhý komparátor g s prvním vstupem 801 a druhým vstupom ggg je připojenk výstupu bloku automatického řízení tažné síly lg, který může být realizován například jako regulátor rychlosti.Q je svorka vstupu požadovaného nárůstu...

Zařízení pro zadávání technologických parametrů válcovací trati

Načítavanie...

Číslo patentu: 235891

Dátum: 01.03.1987

Autori: Šíp František, Žák František, Novotný Ladislav

MPK: G05D 5/03

Značky: technologických, parametrů, zadávání, zařízení, tratí, válcovací

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem zařízení je zajistit efektivní přizpůsobování válcovací trati skutečným parametrům technologického procesu a materiálu a oblasti pracovních válců, což je zejména vhodné u jednostolicových reversních válcovacích tratí. Uvedeného účelu se dosáhne zapojením zařízení podle řešení, které sestává z paměťového bloku, výpočtového bloku, dvou transformačních bloků, zpracovacího bloku, dvou zadávacích bloků, dvou informačních bloků, porovnávacího...

Zapojení zdroje zadávání proudu regulátoru pulsního měniče

Načítavanie...

Číslo patentu: 235124

Dátum: 15.02.1987

Autor: Šulc Vladimír

MPK: H02P 13/32

Značky: pulsního, zadávání, měniče, proudu, regulátoru, zapojení, zdroje

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení je pro napájení řídicího regulátoru pulsního měniče pro bezeztrátovou, bezkontaktovou regulaci motorů. Zpracovává pomocí tranzistorů, diod, odporů a kondenzátorů střídavý signál z indukčního převodníku, upravuje jeho velikost, tvar a časový průběh pro podmínky řízení a regulaci motorů. Zapojení je vhodné pro elektrické pohony, zvláště elektrických vozidel, jako jsou elektromobily, akumulátorové vozíky, trolejbusy, tramvaje, lokomotivy.

Zapojení pro zadávání posuvu o odměřovací jednotku

Načítavanie...

Číslo patentu: 237533

Dátum: 15.12.1986

Autori: Novotný Pavel, Urban Jiří

MPK: G05B 19/18

Značky: zapojení, zadávání, posuvu, jednotku, odměřovací

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro zadávání posuvu o odměřovací jednotku je určeno zejména pro stroje vybavené servopohony řízenými v rychlostní vazbě a sestává z impulsního snímače polohy pohybujících se částí stroje, který je připojen přes ovládací obvod na obvod rozlišení směru a odtud na čítač. Další vstup čítače je spojen s ovládací automatikou stroje přes obvod předvolby, který je připojen na další vstup ovládacího obvodu, na jehož další vstup je připojen...

Zařízení pro zadávání dispečerských stupňů

Načítavanie...

Číslo patentu: 218848

Dátum: 15.04.1985

Autor: Pospíchal Ladislav

Značky: dispečerských, zařízení, stupňů, zadávání

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přenosu dispečerských stupňů, tj. údajů o značné důležitosti sdělovacích sítí energetiky, které je třeba kvitovat. Zařízení pro zadávání dispečerských stupňů ve spolupráci s přenosovými telemechanizačními zařízeními využitím informační zpětné vazby, zabezpečuje přenos dispečerského stupně z nadřízeného do podřízeného pracoviště, jeho automatickou kontrolu na nadřízeném pracovišti, blokování kvitování neověřeného dispečerského...

Zařízení pro digitální zadávání hodnot

Načítavanie...

Číslo patentu: 215612

Dátum: 15.05.1984

Autori: Tomanek Ervin, Bocek Karel

Značky: digitální, hodnot, zařízení, zadávání

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro digitální zadávání hodnot, zejména v oblasti elektronických soustav při ovládání výrobních agregátů, v oblasti elektrických přístrojů apod. Běžným prvkem pro zadáváni hodnot je odporový potenciometr s frakcí odporového děliče, napěťového děliče apod. Při požadavku digitálního zadávání hodnot se celkový odpor potenciometru skládá z dílčích odporů zapojených do řady za sebou, přičemž jednotlivé uzly z této řady jsou...