Patenty so značkou «žacího»

Pohon žacího ústrojí

Načítavanie...

Číslo patentu: 275053

Dátum: 15.01.1992

Autori: Rejthar Vladislav, Pavlica Ivo

MPK: A01D 34/30

Značky: žacího, ústrojí, pohon

Upevnění hydromotoru v pohonu žacího ústrojí

Načítavanie...

Číslo patentu: 268141

Dátum: 14.03.1990

Autori: Boruta Ivan, Martiník Přemysl

MPK: A01D 34/30

Značky: upevnění, žacího, pohonů, hydromotoru, ústrojí

Text:

...kroužku jednu stranu pružné obruče, jejíž druhá strane je sevřenemezipřít 1 ačný kroužek e přirubu ložiskového tělesa, která je spojene A ložiskovým tělesem, vo kterém je usteven hnecí hřídel rotoru spojený pomocí spojky e per, s hřídoli hydromotoru.Výhodou řešení podle vynálezu je, že se pružná spojka tvořená pružnou obručí neotáči e neni tedy zetížena odatředivými silami. Také stavební výške tohoto řešení je malá a je dáne pouze nutnou...

Zařízení pro uchycení skříně rotačního žacího ústrojí

Načítavanie...

Číslo patentu: 267013

Dátum: 12.02.1990

Autori: Švejnoha Josef, Vondrák Jiří, Dvořák Jiří

MPK: A01D 34/63

Značky: skříně, rotačního, ústrojí, žacího, uchycení, zařízení

Text:

...příklad provedení zařízení pro uchycení skříně rotačního žacího ústrojí, kde na obr. 1 je v nárysu pohled na čelně nesené žací ústrojí a obr. 2 představuje půdorys ústrojí 2 obr. 1.Zařízení pro uchycení skříně rotačního žacího ústrojí je svým rámem ł připojeno čelně prostřednictvím horního úchytu 2 a spodního úchytu lg k neznázorněnému energetickému zdroji. Na skříni 3 jsou upraveny žací talíře 3 se středovými klobouky 5 tak, aby byla...

Zařízení pro pohon rotačního žacího ústrojí

Načítavanie...

Číslo patentu: 266889

Dátum: 12.01.1990

Autori: Kunst Jiří, Dvořák Jiří, Vondrák Jiří

MPK: A01D 34/76

Značky: žacího, ústrojí, zařízení, rotačního, pohon

Text:

...obsluhu během sezóny. Rešení umožňuje eliminaci vlivu výrobních tolerancí v rozsahu celého náhonového systému. Podle druhého bodu pak je umožněna určitá fixace polohy nałĺllilťĺllu rttíílclm pomocí zápatlko rohatkovćho mechanismu s konstantním tahem pružiny.Na připojených výkresech je schematicky znázorněn příklad provedení zařízení pro pohon rotačního žacího ústrojí čelnč nescného na energetickém prostředku, kde obr. 1 znázorňuje půdorys a...

Pojistné zařízení rotačního žacího nože

Načítavanie...

Číslo patentu: 263829

Dátum: 12.05.1989

Autor: Knill Bohuslav

MPK: A01D 34/63

Značky: rotačního, zařízení, pojistné, nože, žacího

Text:

...že na hnacím hřídelí je otočné uložený rotační žací nůž umístěný mezi lamelami, ke kte~ rým z vnější strany přiléhají příložky posuvně uložené na drážkování hnacího hřídele. Jedna příložka se ropírä o podložku u 2chycenou šroubem a další příložka je ve styku s talířovott pružinou, která se opírá prostřednictvím vymezovacích podložek o ložisko.Příklad pro-vedení zařízení podle vynálezu je znázorněn na výkrese, kde je zobrazen příčný řez...

Zařízení pro zavěšení pracovního ústrojí rotačního žacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 263764

Dátum: 11.04.1989

Autori: Sporek František, Med Ladislav, Kunst Jiří, Pelhřimov, Vondrák Jiří

MPK: A01D 34/64

Značky: stroje, ústrojí, žacího, pracovního, rotačního, zařízení, zavěšení

Text:

...rámom Q, nosníkem 1, vzpěrou Ž ą halvicí É. Mezi rámem g, který je čepovým kloubem łg napojen na stojinu g a hlavicí 5 je upraveno táhlo výškového nastavení 1 a pružin 5. K rámu Q je prostřednictvím kloubu 2 připojena skříň lg žacího ústrojí lla na závěsu l nebo stojíně g je upravena podpěra gg. Přibližně uprostřed žacího ústrojíll je skříň gg opatřena držákem lg, mezi nímž a kloubem g je na skříni lg upraveno i těleso 33. S držákem lg je...

Pohon žacího zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 253787

Dátum: 17.12.1987

Autor: Cyrus Pavel

MPK: A01D 34/30

Značky: pohon, žacího, zařízení

Text:

...a kosit i polehlé porasty. Navíc je konstrukčně jednoduchý, snadno opravitelný a má vysokou životnost.vynález je blíže vysvětlen v popise příkladů jeho provedení podle přiložených výkresů,kde obr. l znázorňuje nárys a obr. 2 znázorňuje bokorys pohonu žacího zařízení podle vynálezu opatřeného dvěmi pružinami, obr. 3 znázorňuje nárys a obr. 4 znázorňuje bokorys pohonu žacíhopodle vynálezu opatřeného čtyřmi pružinami.Pohon žacího zařízení,...

Pohon žacího zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 246629

Dátum: 16.11.1987

Autor: Forejt Antonín

MPK: A01D 34/30

Značky: žacího, pohon, zařízení

Text:

...rychlostí a zrychlení kos. Také při přetížení kosy zůstane kosa v horní poloze, neboč síla pružiny je menší než odpor. Výhodou je také jednoduchost zařízení a pohonu vzhledem k tomu, že posuvného pohybu je vždy obtížné dosáhnout.vynález je blíže vysvětlen v popise pfíkladu jeho provedení podle přiloženého vyýkresu. kde obr. 1 znázorňuje nárys a obr. 2 znázorňuje půdorys pohonu žacího zařízení podle vynálezu.Pohon žacího zařízení,...

Zařízení pro uložení protiběžných kos u žacího ústrojí

Načítavanie...

Číslo patentu: 251814

Dátum: 13.08.1987

Autor: Cyrus Pavel

MPK: A01D 34/20

Značky: uložení, ústrojí, žacího, protibežných, zařízení

Text:

...je u něho velmi snadnä výměna kce a to pouhým odstranäním pomocnáho noeníku.vynález a jeho účinky jsou blíie vysvštleny v popise příkladů jeho provedení, podle přiloženáho výkresu, kde obr. 1 znázorňuje v ženu nárye a obr. 2 znázorňuje pdderys zařízení pro uložení protiběžrąých kos u žecího ústrójí.Zařízení .pro uložení protiběžných koe u žacího ústrojí podle vynálezu sestávé z dolního pŕidršovacího nosníku 1 a z horního přidržovacího...

Zařízení pro pohon rotačního žacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 238989

Dátum: 01.07.1987

Autori: Sporek František, Dvořák Jiří, Dvořák Jaromír, Pech Karel

MPK: A01D 34/63

Značky: zařízení, pohon, stroje, rotačního, žacího

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno pro pohon rotačních žacích strojů, zejména čelních nesených, které pracují v náročných terénech. Podstata řešení spočívá v tom, že přírubový hřídel, uložený v převodové skříni, je spojen s přírubou hnaného hřídele, který je uložen v tělese vstupního pracovního kotouče, k němuž jsou držáky připojeny límcovité části upravené mezi vstupním pracovním kotoučem a skříní. Alespoň jeden z držáků je upraven vně límcovitých částí a...

Zařízení k upevnění žacího mechanismu k rámu stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 250386

Dátum: 15.04.1987

Autori: Martiník Přemysl, Boruta Ivan

MPK: A01D 34/13

Značky: upevnění, rámu, mechanismu, stroje, žacího, zařízení

Text:

...na rám brání pružné tlumicí elementy, které pohltí až 70 pnoceiít vibraci a rázové energie. Nedochází tedy k vibracím ovlá-dwačů a sedačky jsou vytvořeny předpoklady .ke splnení hygienických předpisů pro obsluhu stroje. Upevnění žacího mechanirsmu podle vynálezu je mož 4no použít zvláště u trávních žacích strojů s neseným žacím .mechanismem umísteným mezi nápravami stroje.Na připojených-výkresech je znázorněno jedno z možných provedení...

Zařízení pro zavěšení žacího mechanismu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250385

Dátum: 15.04.1987

Autori: Martiník Přemysl, Boruta Ivan

MPK: A01D 34/13

Značky: žacího, zařízení, mechanismu, zavěšení

Text:

...D a závesné páky 11 tak, aby byl dovolen pohyb závesných pák 11 směrem nahoru. Smerem dolů je pohyb omezen zarážkou 16 pevne spojenou s nosnou pákou 1 D, popřípadě ohebným táhlem 21. Závesná páka 11 je připojena ke konzole žacího mechanismu 17 pomocí čepu 7 a s příložkou 18 pouzdrové pružiny 8. Mezi závesné páky 11 a nosné páky lümohou být ustavený tlačné pružiny 22,tažná pružina 12 nebo zkutná pružina 23.Funkce zařízení je následující...

Pohon žacího nože u strojů na sklizeň obilovin

Načítavanie...

Číslo patentu: 249762

Dátum: 15.04.1987

Autori: Reissig Peter, Teichmann Manfred, Unger Gerrit, Simon Rudolf, Noack Christian, Zumpe Bernd

MPK: A01D 34/30

Značky: pohon, sklizeň, obilovin, strojů, nože, žacího

Text:

...wouxn npameunn KoneHqaToro puuara no Toqxn ňpn Lnoxeaun cunm Ha mapnkonue rononxu. .. B aapnaume ucnonnennx, Kora nHyTpn 6 oKo 3 mx cmenox non unmeu mawxu K Ko neuqawuu pmuaraMnonneneHu maTyHu, mnwxu ŕonoaox Homeň cua 5 xeHúmapnKqauMá rononxaun, pacnonoxenummu BcepeuHe. Hpu svou na oôpawnux cvoponax oóeux xonuoa mrxon rohosox Hoxeň npenycmorpenu nnockocru npHxocHoseHHa Sve Hsoöperarenncuoe pemeHHeHMeer ro npeHMymecTnó qwo ocaoöomeuaue KOH um...

Zařízení k fixaci několika pásů dopravníku žacího řádkovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 245004

Dátum: 16.03.1987

Autori: Kuhr Bernhard, Ejben Apšton, Geisler Horst, Höber Hasso, Knothe Hartmut, Sovik Ežef

MPK: A01D 57/20

Značky: několika, pásu, fixaci, řádkovače, dopravníku, žacího, zařízení

Text:

...Heoóxąnumoro uanopa n«~ nowen Tpacnopwepa npn nepememenun nx Haónnaerca cpuur uonow H Tpaucnoprepa owuocwreanno Apyr npyra H oruocxreunuo pamu van yxnanunxa, Koropuñ sarpyxaew ngncoennueuue HOĽOTE 4 Tpancnop.paW appemponaane H 8. płlME Banxcoymąnunm, 3. TQKJKG MC-ľľlm HGOOAJU MMO ro npomexywownoro upnnona. Mena msoópemeunnľMens naoópereuna cocrour 3 TOM. rodu coanaws raxoe npncuucoc eume nan Qnxcannw uecxonmkm uonoreu rpancnepgepa...

Řezné ústrojí žacího stroje dlouhostébelnatých kultur

Načítavanie...

Číslo patentu: 237997

Dátum: 15.09.1986

Autori: Eistert Theodor, Beck Michael, Spaida Hans-peter, Zumpe Bernd, Kuhr Bernhard

MPK: A01D 45/02

Značky: dlouhostébelnatých, kultúr, žacího, řezné, stroje, ústrojí

Zhrnutie / Anotácia:

Řezné ústrojí žacího stroje pro bezřádkový způsob odběru dlouhostébelných kultur jako je kukuřice a podobně, použitý zejména při polehlém a nízkorostlém stéblu, umožňující provedení sklizně beze ztrát a poruch vzhledem ke znečištění a nábalům. Před řeznými rotory není zapotřebí kulturu odebírat a řezné rotory vzhledem k protiřezům mají konstrukci, která umožňuje v libovolném případě provést přesné přeříznutí stébla. Toho se dosahuje tím, že...

Upevnění žacích nožů na řemenu pásového žacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 229834

Dátum: 15.09.1986

Autor: Kočí Pavel

MPK: A01D 55/24

Značky: pásového, nožů, stroje, řemenů, žacích, upevnění, žacího

Zhrnutie / Anotácia:

Upevnění žacích nožů na řemenu pásového žacího stroje, vyznačené tím, že na nekonečném řemenu (1) jsou uspořádány pružné výstupky (2), v jejichž přední části je vytvořen vodicí otvor (3), do něhož je zasunuto vodicí rameno (6) úchytky (5), přičemž v zadní části pružných výstupků (2) je vytvořena drážka (4), v níž je uloženo upevňovací rameno (8) úchytky (5) zakončené žacím nožem (10, 11).

Zařízení k vedení žacího ústrojí u žacích mlátiček

Načítavanie...

Číslo patentu: 222958

Dátum: 09.04.1984

Autori: Hennig Manfred, Reissig Peter, Fasold Kurt, Pilz Hannss-jörg, Heuchert Siegfried

Značky: mlátiček, žacího, vedení, žacích, zařízení, ústrojí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká žacího ústrojí vedeného profilem půdy pro kombajny, zejména pro sklizeň sojových bobů rostlých v řádcích. Cílem vynálezu je docílit snížení ztrát sklizně, docílit vedení žacího ústrojí po celé jeho šířce profilem půdy a také snížit obtížnost výroby žacího ústrojí. Úkolem vynálezu je takové provedení pohonu žacích segmentů, aby byl zjednodušen přenášecí mechanismus pohybu jednotlivých nožů. Význaky vynálezu spočívají v tom, že na...