Patenty so značkou «žací»

Žací stroj obsahujúci závesné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4424

Dátum: 20.09.2004

Autori: Higel Eric, Demanet Didier

MPK: A01D 78/00

Značky: obsahujúci, závesné, žací, stroj, zariadenie

Text:

...až kým nedosiahnu vertikálnu polohu. Bočné časti sú napojené na hydraulický obvod traktora (4),ktorý ich súčasne poháňa. Vtejto polohe je šírka stroja (1) ovela menšia, čo umožňuje presuny po lesných cestách alebo komunikáciách. Ako vyplýva zobrázku 2, výhodou stroja (1) je, že je symetrický vzhľadom k vertikálnej stredovej rovine (25) prechádzajúcej cez vertikálnu os (10 a) druhého spojenia (10).0020 Vprípade takýchto poľnohospodárskych...

Žací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 276720

Dátum: 12.08.1992

Autor: Quataert Petrus

MPK: A01D 34/66

Značky: žací, zařízení

Žací nůž

Načítavanie...

Číslo patentu: 275543

Dátum: 19.02.1992

Autor: Boček Jiří

MPK: A01D 34/63

Značky: žací, nůž

Rotační žací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 270615

Dátum: 12.07.1990

Autor: Mareš Karel

MPK: A01D 34/67

Značky: rotační, stroj, žací

Text:

...Tím se zároveň prodlouží intervaly mezi termíny sekání. Stroj umožňuje posekání í porostů rostoucích v těsné blízkosti stromů, zdí, plotů aapodobně protože stroj nemá vpředu postranní kola a může se přiblížit až k těmto překážkám. Usnadněno je 1 odvádění posekaného porostu, protože odvodu nebrání postranní kola. Zlepšenà je i ovladatelnost stroje v důsledku soustředění většího podílu hmotnosti na zadní nápravu. Řemen, který přenáší...

Žací ústrojí

Načítavanie...

Číslo patentu: 269776

Dátum: 14.05.1990

Autori: Unger Gerrit, König Eckhard, Hänel Volker, Trapp Steffen, Schubert Martin, Scholz Dieter

MPK: A01D 34/00

Značky: ústrojí, žací

Text:

...ÄEPMBTEMHHH. Paasenuunrenbnue HDMHK. VKPGHJEHHHE PGSSBMHO B ÄEPHBTGMHX. MMEDT DTXDÄRWHE OT HOWBBOFO cpyca. IVFDOSPBBHD HBHPEBMEHHHE HBBBPR. JE 3 BHñ. pemwmas HDBEPRHDCTD KDTDPNX HORST GHTD FMBAKOŘ, OJHOOGFESHDŘ HHH QVÓHSTOŇ. B IEPMSTBJHX ycraunamenu HEPEFOPOÄKH. HCROIHWHG DT BBÄHHX CTDFOH P 83 BÄHHHTeJbHNX HDMEŘ. HBHPSBJBHHNE K CEPEÄHHE HDBOCH ÄBHMGHHZ.Ha napax MEHTOHHHX CGFHEHTOB. YCTEHOBIEHHHX MEMIN HBJBHHKDBHNH nepmarennuu....

Antivibrační závěs žací lišty malotraktoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 269420

Dátum: 11.04.1990

Autori: Knill Bohuslav, Rychnovský Oldřich

MPK: A01B 59/048

Značky: malotraktoru, závěs, lišty, antivibrační, žací

Text:

...provedení závěsu žsoí lišty podle vynálezu je znázorněn na výkreseoh, kde ns obr. l je znázorněn boční podle s na. obr. 2 půdorys- uspořádání závšsu.Antivibreční závšs žsoí listy umístšné před melotrsktorem se skládá z rámové desky g, Výkyvné pružná uložená prostřednictvím čepů á, procházejioích pružnými závěsy ne rámu stroje 1. lezi spodní částí Výkyvné rámové desky g s spodní částí závěsové deeky i jsou uloženy pryžové pružiny j. V...

Stavitelné usměrňovací zařízení, zejména pro rotační žací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 265043

Dátum: 12.09.1989

Autori: Kunst Jiří, Vondrák Jiří, Dvořák Jiří

MPK: A01D 34/64

Značky: zejména, stroj, stavitelné, žací, rotační, usměrňovači, zařízení

Text:

...obr. 1 je půdorys rotačního žaciho straje diskového s usměrňovacím zařízením, obr. 2 znázorňuje bokorys zařízení a na obr. 3 je detail uchyqení tvarovaného nosiče se základovou deskon. Stavitelné usměrňovací zařízení je upraveno na rotačnim žaw cim stroji, který je rámem 1 připojován čelné neho bočné k ne uznáaornénému tažnému prostředkutnapř. traktoru. S rámem Ě je spojena Skříň žacího ústrojí 3, nesouci pracovní orgány g. Alesw poň jeden...

Rotační žací ústrojí

Načítavanie...

Číslo patentu: 262143

Dátum: 10.02.1989

Autori: Med Ladislav, Kudrhalt Miloslav, Vodrák Jiří

MPK: A01D 34/63

Značky: ústrojí, žací, rotační

Text:

...držáku je alespoň zčásti tvarována podle příruby a svou přední obvodovou části knyje dráhu ypřiléhající hřbetni části žacího nože, otočné uloženého na čepu xpružného držáku.Výhody navrhovaného řešení spočívají zejména v tom, že dochází k podstatnému zvětšení dotykové plochy mezi Ihřbetni čásrtí nože a přírubou s vložka-u, čímž se snižuje opotřebení vlivem pohybu žaoího nože. Tím, že vložka je upravena na pružném drížáku, lze jí. při...

Rotační žací stroj s úpravou řádku pokosu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244378

Dátum: 01.06.1988

Autori: Zavadil František, Kleeka Jioí

MPK: A01D 34/66

Značky: rotační, stroj, řádků, úpravou, pokosů, žací

Text:

...polozo, obr. 2 představuje půdorys stroje v pracovní poloze a nn obr. 3 je nérye stroje v transportní poloze.Rotační žací stroj s úpravou řádku pokosu je připojen svým nosnýn rise 3 k tříhodovemu závěeu l neznázorněneho tažného prostředku,nepř. traktoru. S noenym rámom 3 je přes svislý čep Q otočnő spojen rám 3, na něnž je upraveno žaoí ústrojí § a hnací pohon § s výstupnín hřídelen 1. K nosnenu rámu g je dále připojen pevný rán §. k...

Žací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 257280

Dátum: 15.04.1988

Autor: Collart Johannes

MPK: A01D 34/66

Značky: žací, zařízení

Text:

...kde se přípojuje k dolní skořepině ll skříně lg, ll za pomoci hrany lg ohnuté směrem vzhůru.Další ochranná deska lg probíhá po celé délce skříně lg, ll, čímž je tvar předního okraje této ochranné desky lg přizpůsoben tvaru okrajů ochranných desek ll umístěných vedleza skříní lg, ll je umístěn výztužný trámec gg probíhající po celé délcs skříně lg,ll a podle znázorněného provedení provedený ve tvaru trubky. Na přední straně vyztužujícího...

Žací ústrojí pro sekání porostů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256673

Dátum: 15.04.1988

Autori: Popov Tomáš, Popov Tašo

MPK: A01D 34/83

Značky: žací, porostu, sekání, ústrojí

Text:

...spočívá V tom, že žací ústrojí je tvořené prsty a rotačním talířem opatřeným žacími noži, přičemž rotační žací nože procházejí volným prostorem prstů. Na rotačním talíři jsou uchyceny rozmetací trny.Žací ústrojí podle vynálezu má dobře Chráněné pohyblivé žací nože a soustava prstů zajíščuje dokonalé Opřenĺ sekaného porostu proti žacím nožům. Přitom zde nejsou žádné třecí plochy pohyblivých a nepohyblivých součástí. Zařízení podle...

Žací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 241121

Dátum: 15.12.1987

Autori: Dimun Milan, Szomolay František

MPK: A01D 34/66

Značky: žací, stroj

Text:

...obr. 4 detail z obr. 3 v příčném ŕezu, na obr. 5 další řez detailom z obr. 3, na obr. 6 pojiatné a závěrné ústrojí s přadapjatou pružinou, uspořádanou kolmo na hlavní nosník, zobrazená v řezu kolmám na hlavní nosník, na obr. 7 pojístné a severné ústrojí z obr. 6 zobrazené v řezu rovnoběžném a hlavním nosníkamUpevňovací vidlice L pro připojení žacího stroje na blíže neoznačený tahač, je opatřens svislým hřídelem n. Na svialém hřídeli l je...

Žací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 241120

Dátum: 15.12.1987

Autori: Hulík Milan, Belko Dušan

MPK: A01D 34/66

Značky: stroj, žací

Text:

...pojistněho ústrojí ve zvětšeném měřítku, na obr. 4 kloubové spojení hlavního nosníku zobrazeného V řezu a zvětšenÁ~ měřítku, na obr. 5 žací stroj V přepravní poloze za tahačem a na obr. 6 žací stroj V přepra.upoloze bočné od tahače.Upevňovací vidlice l pro pŕipevnéni na tahaći je opatŕena pevným svislým čepem 5. Hlavní nosník Q je rozdělen na tři díly. Vnitřní díl ga je kyvně upevněn na pevněm svislém čepu g. Vnější díl gg je spojen S...

Žací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 241119

Dátum: 15.12.1987

Autori: Zeman Svatopluk, Turianiková Helena

MPK: A01D 34/66

Značky: žací, stroj

Text:

...žacího stroje, opatřeného žacím nosníkem, který na svéspodní straně nese nejméně jeden rotující žací nástroj, s hlavním nosníkem kloubově spojeným jednak s žacím nosníkem, jednak s upevňovací vidlioí, přičemž hlavní nosník je uspořádán před a nad žacím nosníkem, jež se od známých provedení podle vynálezu liší tím, že žací nosník je výkyvný kolem čepu umístěného uvnitř žacího nosníku, přičemž tento čep je spojens hlavním nosníkem pomocí...

Zdvihací zařízení pro žací vál sklizecího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 253259

Dátum: 15.10.1987

Autori: Martin Heinz, Reissig Peter, Teichmann Manfred, Wilk Jan-joachim, Fuss Günther

MPK: A01D 34/24

Značky: stroje, žací, sklízecího, zařízení, zdvihací

Text:

...HDR HQMOMH HDOTHHYTMM 33 npeenauu KOHHOB uepe aux qaçreñ Haxnaox H yxpenneuhmx cñoxy Ha Haxnaxax nnaćwnnox. Ha cnuöonux xonuax nepennnx uacreü yKpenneuuonopuue ymxn, c nonombm KOT 0 pHX ocymecTBnneT~cn cnnab c pasuemeumuuk n uuxueä sone yöoponoň npncranxuťnpuennunn nucTaMu.Ecnn wenąpb to apeun ýöopouuoro npoueccaso 3 unKamT ącTeCTBeHHHén 0 nEpeuHme,CHpeune uacwu Hnunx npHnonmpuuaron MOPYT npoua 3 onrn 6 oKosoe xpyqeuue. Hpn npgxpameuu...

Čelně nesený rotační žací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 237066

Dátum: 01.10.1987

Autori: Dvořák Jiří, Vondrák Jiří, Švejnoha Josef, Kocián Miloslav

MPK: A01D 34/63

Značky: rotační, žací, stroj, čelně, nesený

Zhrnutie / Anotácia:

Uspořádání čelně neseného rotačního žacího stroje je určeno především pro diskové stroje, pracující v náročných a členitých terénech. Podstata vynálezu spočívá v tom, že skříň lišty nesoucí pracovní orgány je svým jedním krajním pracovním orgánem přes náhonový hřídel uložený v poháněcí skříni spojená s nosným rámem sloužícím k čelnímu připojení na základní stroj. Druhý konec skříně lišty je opatřen čepem, v němž je uchycena teleskopická...

Pohon žací lišty, zejména pro jednoosé ručně vedené motorové sekačky

Načítavanie...

Číslo patentu: 252487

Dátum: 17.09.1987

Autori: Rott Karl-heinz, Klever Manfred

MPK: A01D 34/30

Značky: motorové, jednoosé, lišty, sekačky, pohon, vedené, zejména, žací, ručné

Text:

...§. Pružná spojka Ě jako úhlově pohyblivé spojení mezi oběma větvemi 3, 3 hnacího hřídele 2 je výhodná pro svou malou stavební délku, protože v tomto případě mohou být obě vidlice lg, 35 krátké. obe větve Q, 4 hnacího hžídele g jsou opatřeny na volných koncích drážkováním gg, 13 k neotočenémuobě vidlice lg, gg jsou spolu spojeny kloubovými svorníky 5, které jsou zašroubovány do vnitřní vidlice 33 a jejichž dříky gg uvnitř vnější vidlice lg jsou...

Žací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 252475

Dátum: 17.09.1987

Autor: Zweegers Petrus

MPK: A01D 34/66

Značky: žací, stroj

Text:

...volnými konci řezných nožů gg mezilehlých žacích ústrojí g, § roven přibližně polovině průměru kružnice opisované konci řeznýchnožů g vnějších žacích ústrojí g, 5. Velikost průřezu bubnů je tomu přizpůsobena. Žací 12 s přiměřenou velikosti.ústrojí mají dále podpěrnou pánevŽací ústrojí mohou být obvyklým způsobem poháněna převodovým mechanismem umístěnýmv dutém nosníku l tak, že sousedící žací ústrojí se otáčejí V opačném smyslu, což je V...

Zařízení ke zvedání a spouštění žací lišty samohybného stroje na sklízení krmiv

Načítavanie...

Číslo patentu: 245285

Dátum: 15.06.1987

Autori: Valenta Jaroslav Elen Korespondent Esav, Petrtýl Miroslav, Slavík Miroslav, Sláma Ivo

MPK: A01D 34/24

Značky: samohybného, spouštění, sklízení, lišty, stroje, žací, zvedání, zařízení, krmiv

Text:

...mamenme nonomcozsmc map nocmvacwca. sa cqäT saxnambnsaxoumc -sa Bepxmařł noaonoxc runpanmmecrcznc padornnc mmnuxpoa. Cncmeraxa Tpyłllłirľ Meazcxçy 3 ep~ CHI/IM nonomcom n mącctz paarpyczcaem penyxmvxíł armapaw sa ctxěw TOPO, two B paóoqem IIOJIOJKBHIIM 01 mm zrawscrcerzrm npymrm nepeząmomcsi Ha nonoaxoxc. to 13 C 3010 oqopemçra cI-xzmaem, sa ctrör Mexmmecxcn çxąeiłcwnmoméro masaeuoxüero Ií 0 JíOJžC 8 llfLř,n 3 J 3 JIGI-ITIe upnAmma...

Žací lišta s nadzvedávacím příčným šnekovým dopravníkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 245274

Dátum: 15.06.1987

Autori: Eifert Gyula, Wohl László, Küronya István, Bohus Péter

MPK: A01D 57/02

Značky: dopravníkem, lišta, žací, šnekovým, příčným, nadzvedávacím

Text:

...no,1 u 11-n 1 ní 1 ~-1,nmnonnea-uz B mme cmaoycmaxramxzrzrsazouąerow 1 togjznyjnr~xrlz.ua.-4 I Iäíarcoxuxxamnxzrćšł HBICJIOH nonepequoI-o Tparmoparuoro mneua, odycnomenn ii ITJIOTIIOCCĽLIO meózroü Macau, orpaximen yruojąanm,pacnoxosxemzmmm nnympn óorconoñ cmanmx. nlepecmaaoualcoñ nepXHGTO 3717101351, B COOTBGTCTBIXTI C 13141301-1 IJ UĽOIPIIOCTLIO Icymrypu, 5 nocwxraorm noomwnłxioe mpeu-mopmaponaxme npn óoxozsoň noneIe no...

Rotační žací stroj diskový, zejména bočně nesený

Načítavanie...

Číslo patentu: 250985

Dátum: 14.05.1987

Autori: Dvořák Jiří, Svoboda Karel, Vondrák Jiří, Kocián Miloslav

MPK: A01D 34/63

Značky: diskový, rotační, bočně, stroj, zejména, nesený, žací

Text:

...provedení rotačního žacího stroje podle vynálezu, kde na obr. 1 je v pudorysu znázorněn celkový pohled na diskový žací stroj, na obr. 2 je nárys detailu skříně převodu a skříně žacího ústrojí V řezua obr, 3 představuje příčný řez skříní převodu v bokorysu.Rotační žací stroj, v příkladném provedení diskový, je prostřednictvím závěsu l a závěsných čepů 2 připojován k neznázorněnému tažnému prostředku. K závěsu l je připojen nosný rám Q...

Žací ústrojí

Načítavanie...

Číslo patentu: 249554

Dátum: 15.04.1987

Autori: Tesař Alois, Pavlica Ivo, Mizera Jiří

MPK: A01D 34/76

Značky: žací, ústrojí

Text:

...znázorněny na připojeném výkrese, kde obr. 1 znázorňuje jednoduché žací ústrojí v půdoryse, obr. 2 je řezem A-A z obr. 1 a obr. 3 představuje alternativní provedení žacího ústrojí v půdoryse.Zací ústrojí podle vynálezu je tvořeno alespoň jednou dvojici souosých, vodorovných nebo mírně šikmých řezných kotoučů ł, opatřených na obvodě zuby g. Oba řezné kotouče L na sebe přiléhají, přičemž s výhodou může být bud jeden,anebo oba opatřeny pro...

Zařízení pro úpravu pokosu za rotační žací lištou

Načítavanie...

Číslo patentu: 238729

Dátum: 16.03.1987

Autori: Šperling Ivan, Čermák Alexandr

MPK: A01D 34/63

Značky: úpravu, pokosů, lištou, žací, zařízení, rotační

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno ke snížení šířky pokosu za čelně nesenou rotační žací lištou, sestávající z několika protisměrně rotujících žacích členů, uspořádaných ve dvojicích. Za každou krajní dvojicí rotačních žacích členů rotační žací lišty je upraven hnaný rotační shrnovač, který sestává ze spodní části většího průměru, než je průměr horní části hnaného rotačního shrnovače.

Žací zařízení s regulačním zařízením výšky řezu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244539

Dátum: 16.02.1987

Autori: Martinec Alexadd, Vydra Jioí, Morávek Josef, Oezníeek Alois

MPK: A01D 55/00

Značky: žací, zařízení, výšky, regulačním, řezu, zařízením

Text:

...nonnnxno paamemeu Hnmunü puqar m na nem c nomomnm óonwoa npnneramw rnnpannuqecxmü unnnanp, oTTarnBammas npyxnua n Bepxnnñ puqar. Bepxnuñ puuar pacnonomen na xoncone nepen KOBTPonopamn rnnponmmmnnpa M owrarnsammeñ npymunu. ľznpounnnunpu nnBQuaTca 3 ABĚCTBHG qepes rnnpasnmuecxuü xnanaan 3 Kaömnu B 0 ~ nnrena M Hamnmamw Taxmm oópaaom qepes óonm onaoapemeuuo na nepxHnü M HMKHM puuarž. Bcnencwnne nero KOHTaKTHHe óammaxu owxnonammcs om pexyuero...

Zařízení k usměrňování sečeného materiálu, zejména pro čelně nesený rotační žací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 235435

Dátum: 15.11.1986

Autori: Med Ladislav, Vondrák Jiří, Kocián Miloslav, Svoboda Karel

MPK: A01D 57/26, A01D 35/22

Značky: stroj, usměrňování, čelně, sečeného, nesený, rotační, zejména, zařízení, žací, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno k usměrňování sečeného materiálu, zejména pro čelně nesené rotační žací stroje, kde je potřeba značného stranového vychýlení. Podstata vynálezu spočívá v tom, že s nosným rámem je spojena stranice s tělesem, v nichž je uložen hřídel šneku. Kolem šneku je upraven jednak horní kryt, jednak opláštění, zasahující pod pracovní orgán s noži a probíhající alespoň částečně. Nad osou šneku je pak na opláštění nebo na krytu upravena...

Kontrolní zařízení ztráty zrnin pro žací mlátičku

Načítavanie...

Číslo patentu: 234351

Dátum: 15.10.1986

Autori: Näther Lothar, Schaller Reinhard, Pinkau Horst, Paul Eberhard, Tillig Volker, Windisch Gerhard, Ohl Dieter

MPK: A01D 41/00

Značky: ztráty, zrnin, žací, zařízení, mlátičku, kontrolní

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení indikuje ztráty při výtřesu a čištění jako skutečnou hmotnost zrn vztaženou na plošnou jednotku sklízené plochy a zjišťovanou podle skutečné hmotnosti 1 000 zrn v gramech. Kontrolní zařízení sestává z měřicího čidla rychlosti jízdy a z měřicího čidla ztráty zrnin, které jsou připojeny na vyhodnocovač, k němuž je připojen ukazatel velikosti ztráty, cejchovaný např. v kg/ha. K ukazateli velikosti ztráty je připojen seřizovací regulátor,...

Rotační žací ústrojí

Načítavanie...

Číslo patentu: 233429

Dátum: 15.08.1986

Autori: Musil František, Vondrák Jiří, Svoboda Karel, Valouch Lubomír, Souček Zbyněk

MPK: A01D 35/264

Značky: ústrojí, rotační, žací

Zhrnutie / Anotácia:

Rotační žací ústrojí je určeno k ekonomické a kvalitní sklizni porostu, zejména zelené píce. Je opatřeno rotačními talíři, z nichž každý je tvořen středovým kuželem, který na částech svého spodního obvodu přechází v nejméně dvě krajní dopravní plochy. Ty jsou tvořeny strmou náběhovou částí s náběhovou hranou širší, než je zadní hrana rovinné části krajní dopravní plochy. Ta je též opatřena vzhůru zvednutým okrajovým límcem. Středový kužel je...

Rychloupínací zařízení pro obrábění nožů žací lišty

Načítavanie...

Číslo patentu: 231845

Dátum: 15.06.1986

Autori: Tepera Jan, Poletín Jan, Klabal František, Bumbálek Otakar

MPK: B23Q 3/06

Značky: lišty, obrábění, nožů, žací, zařízení, rychloupínací

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zvýšení výkonnosti obrábění jednotlivých obrobků využitím mechanického samoupínání na kruhovém stole, přičemž se zjednodušuje a ulehčuje práce obsluhy a zkvalitňuje se opracování výrobků. Práce obráběcího zařízení je kontinuální a vzniká značná úspora energie na jeden výrobek. Jsou odstraněny prostoje a neproduktivní časy. Podstata vynálezu spočívá ve vytvořeni otočných přítlačných segmentů, které jsou upevněny k otočné desce...

Čelně nesený rotační žací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 222832

Dátum: 15.03.1986

Autori: Musil František, Zavadil Jan, Blažek Václav

Značky: rotační, nesený, žací, stroj, čelně

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém uspořádání čelně neseného rotačního žacího stroje pro samojízdný nosič za účelem zabezpečení dobrých pracovních podmínek a kopírovacích schopností, především při práci na svazích. Podstata vynálezu spočívá v tom, že k základnímu rámu, v němž je upravena rozvodová skříň, je vpředu připojena prostřednictvím konzol převodová skříň dvojice žacích bubnů, kdežto boční žací bubny opatřené skříněmi jsou připojeny k základnímu rámu...

Žací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 221502

Dátum: 15.02.1986

Autor: Zweegers Petrus Wilhelmus

Značky: žací, stroj

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je žací stroj s podvozkem a několika vedle sebe upravenými žacími ústrojími, která jsou otočně podepřena dutou podvozkovou částí uloženou pod žacími ústrojími, ve které jsou umístěna ozubená kola, žacích ústrojí, přičemž žací ústrojí jsou poháněna od vývodového hřídele traktoru a jeho podstata spočívá v tom, že vnější žací ústrojí, opatřené svislými hřídeli jsou napojena horními ozubenými převody na horizontální hnací hřídel...

Kotoučové žací ústrojí

Načítavanie...

Číslo patentu: 223969

Dátum: 15.12.1985

Autor: Stelzle Martin

Značky: kotoučové, žací, ústrojí

Zhrnutie / Anotácia:

Kotoučové žací ústrojí s otočnými žacími kotouči, uloženými na horní straně duté lišty a poháněnými od vývodového hřídele tahače, s dutou příčnou spojkou, která je umístěna nad dutou lištou, je jedním koncem nad prvním vnějším žacím kotoučem spojena s rámem a na druhém konci přechází nad druhým vnějším žacím kotoučem ve svislou opěru, a se svislým hnacím hřídelem, uloženém ve válcovém nástavci rámu a nese na dolním konci první vnější žací...

Žací lišta pro sklizeň luštěnin

Načítavanie...

Číslo patentu: 218946

Dátum: 15.06.1985

Autori: Lonský Jiří, Dlabaja Zdenek, Pavlica Ivo

Značky: lišta, luštěnin, žací, sklizeň

Zhrnutie / Anotácia:

Žací lišta pro sklizeň luštěnin. Na výkyvném nosném rámu, uchyceném k traktoru nebo nosiči nářadí, je uspořádána žací lišta, uložená na paralelogramu, který je odpružen tlačnou pružinou. Žací lišta, uspořádaná na výkyvném rámu, je opatřena alespoň jednou výškově stavitelnou ližinou, určenou pro styk s terénem. Žací lišta podle vynálezu je určena zejména pro sklizeň čočky, jiných luštěnin nebo podobných plodin.

Zařízení pro výkyv anebo ohyb žací lišty

Načítavanie...

Číslo patentu: 218944

Dátum: 15.06.1985

Autori: Dlabaja Zdenek, Pavlica Ivo, Lonský Jiří

Značky: žací, anebo, lišty, zařízení, výkyv

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro výkyv anebo ohyb žací lišty. K rámu jsou uchyceny dvě dvojice nosných ramen, nesoucích žací lištu. Na jedné straně sou nosná ramena uchycena k rámu kulovými klouby, případně křížovými, na druhé straně pak jednoduchými klouby, například válcovými čepy. Zařízení je určeno pro dokonalé přizpůsobení se žací lišty profilu terénu.

Upínací systém pro žací nože s úhlovým průřezem

Načítavanie...

Číslo patentu: 230971

Dátum: 15.02.1985

Autori: Wilhelm Siegfried, Zorn Horst, Hummel Wolfgang, Koch Gerhard

MPK: A01F 29/00, A01D 43/08

Značky: žací, upínací, průřezem, nože, systém, úhlovým

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká upínacího systému pro žací nože s úhlovým průřezem, zejména pro řezné mechanismy zemědělských strojů, například polní řezačky, při nichž jsou nože ustaveny na suportě nožů a upevňovány upínacím článkem. Cíl vynálezu spočívá v tom, aby byl vytvořen pro nože uvedeného typu upínací systém, umožňující zmenšit tloušťku dnes požadovanou u nožů při zachování jejich vlastností využití bez zvyšování nákladů na jejich výrobu. Úkol...

Odmítač pro žací mlátičku

Načítavanie...

Číslo patentu: 217438

Dátum: 01.07.1984

Autori: Richter Winfried, Mucke Johannes, Thümer Werner, Kugler Klaus Freital, Paulitz Jürgen

Značky: žací, odmítač, mlátičku

Zhrnutie / Anotácia:

Účel vynálezu je v zdokonalení procesu přepravy a rozdělení mezi mláticím bubnem a vytřásadlem. Úkolem vynálezu je sestrojení odmítače po celém obvodu tak, aby jak načechrání a rovnoměrný přísun sklízené hmoty k vytřásadlu, tak i optimální oddělení zrní proběhlo až do vytřásadla. Význaky vynálezu spočívají v tom, že na odrazových ploškách křídel jsou umístěny ozubené tyče nebo jednotlivé zuby, rovnoměrně rozmístěné po celé šířce odmítače a...

Žací lišta samohybného zemědělského stroje k ukládání pokosené hmoty po celé šířce žací lišty

Načítavanie...

Číslo patentu: 218859

Dátum: 09.04.1984

Autori: Ulrich Klaus, Kloth Hans-jochen, Noack Christian, Kreidler Manfred, Hesche Peter, Oliva Klaus, Schmidt Gerhard, Hänel Volker, Kretzschmar Bernd, Eistert Theodor, Pietsch Wolfgang

Značky: lišta, ukládání, hmoty, stroje, žací, pokosené, zemědělského, samohybného, lišty, šiřce, celé

Zhrnutie / Anotácia:

Žací lišta pro samohybné zemědělské stroje na pokládání zkosené hmoty na šířku žací lišty. Vynález se týká žací lišty pro samohybné zemědělské stroje na sklízení usušených plodin a sena, pokládající zkosenou hmotu na pole po celé šířce žací lišty. Podle vynálezu žací lišty díky přípravy a pokládání zkosené hmoty na šířku umožňuje uskutečnit rychlejší sušení zkosené hmoty při minimálních sklizňových ztrátách a s tím spojených menších nákladech....

Zařízení pro vedení žací lišty v terénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215381

Dátum: 29.02.1984

Autori: Dlabaja Zdenek, Lonský Jiří, Pavlica Ivo

Značky: lišty, zařízení, žací, terénu, vedení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro vedení žací lišty v terénu podle vynálezu zabraňuje kolizím žací lišty sklizňového stroje s půdou v terénních nerovnostech a dosahuje tak příznivějších ekonomických parametrů u sklizňových strojů, žací lištou vybavených. Žací lišta stroje je spojena s kluzáky a uchycena po stranách prostřednictvím čepových nosných loží v rámových konzolách, čímž je umožněno její kývání podle povrchu půdy, nad nímž je vedena kluzáky.