Patenty so značkou «zachytenie»

Ľahčené stelivo na zachytenie tekutých výkalov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7168

Dátum: 01.07.2015

Autor: Kudrna Otakar

MPK: A01K 23/00, A01K 1/015

Značky: zachytenie, ľahčené, stelivo, výkalov, tekutých

Text:

...pomer perlitových granúl k mletému bentonitu predstavuje 50 hmotn. k 50 hmotn. . Tým sa ďalej zníži vlastná hmotnosť steliva, takže sa môžu znížiť náklady na dopravu a je možné s ním najmä pred použitím lepšie manipulovať. Najvyššia napúčavosť steliva pri jeho použití sa docieli, keď mletý bentonit má zrnitosť 20 až 63 m.Podľa variantu technického riešenia môže výhodne obsahovať farebné druhy bentonitu. Farba môže byť biela, hnedá,...

Stelivo na zachytenie tekutých výkalov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5431

Dátum: 07.04.2010

Autor: Kudrna Otakar

MPK: A01K 23/00

Značky: tekutých, stelivo, výkalov, zachytenie

Text:

...aspoň jednu látku vybratú zo skupiny tvorenej silicami, fenolmi, flavónmi, chinónmi, alkaloidrni alebo ich derivátmi.Z estetických dôvodov však tiež môže byť aspoň časť častíc z bentonitu a surového kaolínu a prípadne40 organíckého výťažku zo zmesi aspoň na časti svojho povrchu vybavená hygienicky nezávadným farbivomPríklady uskutočnenia technického riešenia45 Príklad 1 Stelivo pozostáva z dvoch objemových dielov bentonitu a jedného...

Stelivo na zachytenie tekutých výkalov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5421

Dátum: 07.04.2010

Autor: Kudrna Otakar

MPK: B01J 20/00, A01K 1/00, A01K 23/00...

Značky: stelivo, výkalov, tekutých, zachytenie

Text:

...uvoľňujúcu vo vodných roztokoch vodíkové ióny.Zmes tiež môže na zlepšenie svojej atraktivity z hľadiska použitia domácimi zvieratami obsahovať aspoňjednu látku vybratú zo skupiny tvorenej silicami, fenolmi, flavónmi, chinónmi, alkaloidmi alebo ich derivát m 1. Z estetických dôvodov však tiež môže byt aspoň časť častíc z bentonitu a zeolitu a prípadne organického výťažku zo zmesi aspoň na časti svojho povrchu vybavená hygienicky...

Stelivo na zachytenie tekutých výkalov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5389

Dátum: 08.03.2010

Autor: Kudrna Otakar

MPK: A01K 23/00, B01J 20/00, A01K 1/00...

Značky: stelivo, tekutých, výkalov, zachytenie

Text:

...kyselinu uvoľňujúcu vo vodných roztokoch vodíkové ióny.Zmes tiež môže na zlepšenie svojej atraktivity z hľadiska použitia domácimi zvieratami obsahovat aspoň jednu látku vybratú zo skupiny tvorenej silicami, fenolmi, flavónmi, chinónmi, alkaloidrni alebo ich derivátm 1.Z estetických dôvodov však tiež môže byť aspoň časť častíc z napúčavých ílov a pórobetónu a/alebo plynosilikátu a prípadne organického výťažku zo zmesí aspoň na časti svojho...

Zariadenie na zachytenie moču

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5017

Dátum: 07.10.2008

Autor: Mižák Jozef

MPK: A61G 9/00

Značky: zachytenie, moču, zariadenie

Text:

...obalu s dvoma drenážkami,vyúsťujúcimi do hadičiek, ktoré sú zakončenć močovýnni nádobkami. Nevýhodou tohto technického riešenia je ich vysoká cena, ako aj riziko úniku moču a šírenia zápachu.Uvedené nedostatky odstraňuje zariadenie na zachytenie moču, podľa tohto technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že je tvorené najmenej jednou zbemou nádobou s najmenej jedným otvorom, na ktorý je pripevnená najmenej jedna strana hrdla s...

Zariadenie na zachytenie predmetov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9091

Dátum: 02.11.2007

Autor: Mizelmoe Leendert Cornelis

MPK: B66C 1/58, B66C 1/42, B66C 1/56...

Značky: zariadenie, zachytenie, predmetov

Text:

...v prípade pomerne dlhých predmetov môže byť výhodné vybaviť zvierku V niekoľkých polohách pozdĺž ich dĺžky tak, aby bola schopná zachytiť pomerne dlhý predmet stabilnejšim spôsobom. V ďalšom vyhotovení je možné, aby v tomto rámcizariadenie obsahovalo aspoň jeden spojovací prvok medziuvedenými aspoň dvomi zvierkami. Takto je tiež možné uskutočniť koordinovanú činnosť dvoch zvierok pozdĺž, prostredníctvom alebo v spojovacom prvku....

Zariadenie umožňujúce zachytenie osi kĺbového pripojenia do vybrania v prvku na zaklopenie, ako je napr. mriežka alebo veko vstupného otvoru vo vozovke

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6795

Dátum: 27.06.2007

Autor: Fumalle Christian

MPK: E02D 29/14

Značky: vybrania, vstupného, kĺbového, otvorů, umožňujúce, pripojenia, mriežka, zariadenie, zachytenie, vozovke, napr, prvků, zaklopenie

Text:

...zariadenie, aké bolo definované vyššie.0013 Tento vynález sa týka ďalej tiež spôsobu inštalácie prvku prezaklopenie, ako je napr. mriežka alebo veko, kĺbovo namontovaného na nosnýrám, pričom tento prvok pre zaklopenie je vybavený takým zariadením, aké bolo definované vyssie. ktoré sa vyznačuje tým, že spočíva v umiestnení prvku pre zaklopenie na rám, pričom os kĺbového pripojenia je držaná zachytená vo svojom vybraní vprvku pre zaklopenie, a...

Materiály a metódy na zachytenie patogénov a odstránenie kyseliny auríntrikarboxylovej zo vzorky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5852

Dátum: 16.08.2004

Autori: Cannons Andrew, Amuso Phil, Ewert Matt

MPK: C12Q 1/68

Značky: zachytenie, vzorky, auríntrikarboxylovej, patogénov, kyseliny, metody, materiály, odstránenie

Text:

...vzoriek krvi upravenýchpomocou zmesí obsahujúcich ATA v spojení so zachytením patogénu, pričom sa používajúbioaktívne peptidy funkcionalizované na kyseline hyalurónovej, čo je podrobnejšie opísanć v US prihláške číslo 10/604 779, kde kyselina hyalurónová striedavo pôsobí ako polyrnérny vlnovod.Predtým v stave techniky nebol opísaný spôsob odstránenia vápnika, aby spustil premenu referenčnej molekuly značeného fibrinogénu na nerozpustný...

Spona, najmä na zachytenie listov zviazaných väzbou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3551

Dátum: 01.07.2003

Autor: Berková Jana

MPK: B42F 1/00

Značky: spona, zviazaných, vazbou, zachytenie, listov, najmä

Text:

...cenovú dostupnosť.Prehľad obrázkov na výkreseTechnické riešenie je bližšie vysvetlené pomocou výkresov kde znázorňujú obr. l sponu podľa tohto technického riešenia tvorenú dvomi neprerušene Spojenými ramenami na jednom konci opatrenú závažím v pohľade zboku a zhora, obr. 2 sponu tvorenú dvomi neprerušene Spojenými ramenami na jednom konci opatrenú prísavkou v pohľade zboku a zhora, obr. 3 sponu tvorenú dvomi pevnými rame nami...

Zariadenie na zachytenie priestorových dilatácií oplechovania kotlov

Načítavanie...

Číslo patentu: 260253

Dátum: 15.12.1998

Autor: Arvaj Daniel

MPK: F22B 37/36

Značky: zachytenie, kotlov, oplechovania, dilatácií, zariadenie, priestorových

Text:

...počas prevádzky dochádza k zate.kaniu dažďovej vody do izolácie pri vonkajšom prevedení kotla. Tým dochádza k zne.hodnoteniu vlákynitej izolácie a z toho dôvodu vznikajú vysoké povrchové teploty na »oplechovvaní a velké tepelné straty, čim klesá aj účinnost kotla.Uvedené nedostatky rieši zariadenie pre zachytenie priestorových dilatácií oplecho 4vanie parných kotlov s membránovými plynotesnými stenami podľa vynálezu, ktorého podstata je, že...

Ryžovacia miska umožňujúca zachytenie ťažkých minerálov s magnetickými vlastnosťami pri ryžovaní

Načítavanie...

Číslo patentu: 260165

Dátum: 15.12.1998

Autor: Tarhanič Ladislav

MPK: E21C 45/00

Značky: ťažkých, vlastnosťami, ryžovacia, miska, minerálov, ryžovaní, umožňujúca, zachytenie, magnetickými

Text:

...výhody ryžovacej misky s permanentným magnetom podľa vynáiezu spočívajú v znížení strát ťažkých minerálov s magnetickými vlastnosťami pri ryžovani, vylúčení prác spojených s prípadným oddeľuvainím týchto minerálov od ostatných tažkých nemagnetických minerálov a v skvalitnení ryžovacích prác.Na obraze je znázornený priklad prevedenila ryžovacej misky s permanentným» magnetom v reze podľa tohto vynálezu.Ryžovracia miska 1 je podľa obrazu na...

Zariadenie pre polohovanie a zachytenie súčiastky pred jej upnutím

Načítavanie...

Číslo patentu: 247316

Dátum: 15.01.1988

Autori: Marcinein Anton, Meriae Eduard

MPK: B23Q 3/18

Značky: upnutím, zachytenie, polohovanie, súčiastky, zariadenie

Text:

...s úkosovou plochou 11 sú pružiacej časti prestaviteľne podopreté nastavovacími skrutkami 4. V oblasti upnutia tvarových pružín 1 sú umiestnené vymedzovacie platničky 5. Teleso 2 je polohované ku fréme 6 upínača čapom 7 a prípevnené poistnými skrutkami 6. V prikladnom prevedení podľa obr. 1 je toto zariadenie určené pre zachytenie súčiastky za vnútorný priemer a polohovanie za vonkajší priemer, kde je fréma 6 upínača opatrená zavádzacím...