Patenty so značkou «zachytávania»

Zariadenie a spôsob na pripájanie krvnej pumpy bez zachytávania vzduchových bubliniek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16851

Dátum: 30.03.2009

Autor: Duenas Figueroa Benjamin

MPK: A61M 39/00

Značky: pumpy, spôsob, vzduchových, bubliniek, krvnej, pripájanie, zachytávania, zariadenie

Text:

...zvonka tela pacienta. Výstupné a vstupné kanyIy 202, 204 vstupujú do pacienta otvormi 210, a vedú do príslušnej ľavej komory 208 a aorty 206.0008 Obr. 2 B je schematická ilustrácia zariadenia VAD 220 pripojeného mimotelovo k pacientovi ako RVAD. RVAD 220 je pripojené k výstupnej kanyle 222, ktorá je chirurgicky pripojená k pravej sieni 224. RVAD 220 je tiež pripojené k vstupnej kanyle 226, ktorá je chirurgicky pripojená k pulmonálnej...

Systém zachytávania skládkového plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4547

Dátum: 03.08.2006

Autori: Sýkora Pavel, Pavlíková Anna

MPK: B09B 5/00

Značky: skládkového, zachytávania, plynů, systém

Text:

...cca 25 cm. Oproti predchádzajúcemu riešeniu navrhované nové riešenie je výhodné v operatívnom nadvyšovaní studne manuálne bez potreby prítorrmosti žeriava, pretože armokoše nepresahujú hmotnost cca 62 kg.2. Odvádzanie skládkového plynu z priestorov pod vrstvami zakrytia skládky kde doteraz praktizovanú odplyñovaciu vrstvu z triedeného kameniva s hr. 50 cm čiastko vo, alebo úplne nahradia odplyňovacie rebrá s protispádom smerom k odplyňovacej...

Systém zachytávania polutantov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1901

Dátum: 11.11.2002

Autor: Newman Alan Paul

MPK: C02F 3/04, E03F 1/00

Značky: systém, polutantov, zachytávania

Text:

...upravená už vzbernom bode. Pre tento prípad sa používajú vsakovacie studne na zber povrchovej vody abiologické čistenie vo vsakovacich studniach opatrených vybraniami svýplňou v nich, obsahujúcou napríklad zeminu, alebo rastliny. Korene rastlín azemina sú osídlené mikroorganizmami, ktoré biologicky čistia povrchovú vodu. Po biologickej úprave povrchová voda prechádza priamo do povrchu zeme voblastivsakovacich studní, kde sa infiltruje do...

Spôsob zachytávania a využitia amoniaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 270196

Dátum: 13.06.1990

Autori: Hauskrecht Peter, Jakubček Eduard, Svitek Imrich

MPK: C01C 1/12

Značky: zachytávania, amoniaku, využitia, spôsob

Text:

...amúnny alebo častejšie jeho zmee s kyselinou tanol-4-sulťónovou. Na získaný abeorbčný roztok ee poaobí vodným roztokom hydro×iduaodnáho za vzniku sodného roztoku ienol-A-sulíonenu sodnáho a amoniaku.Výhodou spôsobu zachytávanie a využitisaeoniaku z odplynov je, že sa získa vodný roztok amónnaj soli renol-4-eulíónovej kyseliny alebo jej zmesi s fanol-A-sultonovou kyselią nou. Po jej neutrslizácii a vodným roztokom,Na 0 H dostaneme...

Spôsob zachytávania organických látok z vodných roztokov vznikajúcich pri výrobe pesticídov

Načítavanie...

Číslo patentu: 264985

Dátum: 12.09.1989

Autori: Mundl Zdeno, Kudlač Dušan, Antoš Jaroslav, Takács Tibor, Antošová Jana

MPK: C02F 1/58, C02F 1/52

Značky: pesticídov, vznikajúcich, spôsob, vodných, výrobe, zachytávania, roztokov, organických, látok

Text:

...kalu, účinnost čistiaceho procesu a dodržanie kvality odtoku z biologickej Čistiarne do recipientu.Ukázalo sa však, že je možné zachytávat organické látky s dostatočným účinkom podľa vynálezu, podstatou ktorého je, že odpadne vodné roztoky vznikajúce pri výrobe pesticidov na báze kyseliny ditiokarbamidovej alebo trimorfamidu vyznačených tým, že sa na odpadné roztoky z výroby pesticidov najskôr pôsobí hydroxidom sodným tak, aby...

Spôsob zachytávania vzácnych kovov z vodných roztokov ich solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 264716

Dátum: 12.09.1989

Autori: Patek Peter, Mosná Dagmar, Fótyi Dezider, Buranský Ján, Kiss Gabriel, Daňo Pavol, Lehocký Peter, Molda Emil, Iván Július, Oravec Eduard, Guizon Jozef, Tóth Ladislav, Fotyiová Mária, Waradzin Walter, Gabarík Milan, Chudý Michal, Buday Mikuláš, Halomi Milan, Uhlár Ján

MPK: B01J 31/40

Značky: vzácných, kovov, solí, spôsob, roztokov, zachytávania, vodných

Text:

...všetkých postupov-využívajúcich ionexy je nevratné zanášanie týchto hmôt niektorými organickými látkami ktoré môžu byt prítomné v roztoku a s tým spojené zvýšené náklady na regeneráciu a ich rýchle znehodnocovanie. Z týchto dôvodov je použitie ionexov na tento účel obmedzené.Uvedené nedostatky odstraňuje nami predložený vynález, ktorého podstata spočíva v nasledovnom pH roztoku obsahujúceho soľ vzácneho kovu sa nastaví na hodnotu 3 až 7....

Spôsob zachytávania amoniaku z odplynov

Načítavanie...

Číslo patentu: 243945

Dátum: 15.11.1987

Autori: Zedník František, Lecnar Josef, Ryška Jan, Staroba Vladimír, Pudil František, Kocáb Miroslav

MPK: C01C 1/12

Značky: zachytávania, amoniaku, odplynov, spôsob

Text:

...Po absorpcií am-oniak zreaguje s fenoxyoctovými kyselinami na aímonlnú sol fenoxyocüový-ch kyselín.Fenoxyoctové kyseliny obsahujú 50 až 100 perc. hmot. 2-metyl-Il-chlórtenoxyoctovej kyseliny.Výhodne je možné absorpcíu robiť na absorpčnej kiolóne nepretržite.Výhodou spôsobu využitia jaàmoniaku z plynov podľa vynálezu je, že sa získa amonna sol feníoxyoctových kyselín, ktorá sa môže použiť ako herbicíd. Výhodne je možné spôsob použit vo...

Spôsob zachytávania dimetylamínu z odplynov

Načítavanie...

Číslo patentu: 243944

Dátum: 15.11.1987

Autori: Trnka Miloslav, Novák Pavel, Babák Jan, Šoltés Jan, Tesao Václav, Maršík Josef, Hajšl Václav

MPK: C07C 87/08

Značky: dimetylamínu, odplynov, zachytávania, spôsob

Text:

...kyseliny obsahujú 50 až 100 perc. hmot. Z-metyl-eipchlörtenoxyocto-vej kyseliny.Výhodne je mložné absorpciu robiť na absorpčnej kolóne, pričom je možno plrocest viesť nepretržite.Výhodou spôsobu využitia dimetylamínu z odplyvniov podľa vynálezu je, že sa absorpciou získa dlmetylamínová soľ fenoxyoctových kyselín, ktorá sa priamo môže použit ako herbicíd v obilninäch. Samotný spôsob je možné výhodne použit hlavne pri výrlobe...

Spôsob zachytávania ortuti z kvapalných roztokov

Načítavanie...

Číslo patentu: 235364

Dátum: 15.02.1987

Autori: Bobok Daniel, Novák Ladislav, Kvašňák František, Schlosser Štefan, Kossaczky Elemír

MPK: B01D 15/00

Značky: roztokov, spôsob, ortuti, zachytávania, kvapalných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru technológií spracovávajúcich odpady z chemických výrob. Rieši spôsob zachytávania ortuti z kvapalných roztokov, vznikajúcich pri vypieraní reakčných plynov z procesov katalyzovaných chloridom a z roztokov vznikajúcich pri výrobe hydroxidu sodného elektrolýzou. Postupuje sa tak, že ióny ortuti sa zachytávajú z kvapalného roztoku na pórovitých častiach z polymérov alebo silikátov, alebo aktívneho uhlia s minimálnym merným...

Sposob zachytávania odplynu chlóru

Načítavanie...

Číslo patentu: 247558

Dátum: 15.01.1987

Autori: Kollár Alojz, Cipová Marta, Hauskrecht Peter, Marchalín Miroslav, Demovič Stanislav, Vávra Blažej

MPK: B01D 53/14

Značky: chlóru, odplynů, spôsob, zachytávania

Text:

...fenoxyoctové kyseliny, ktoré sa používajú v polnohospodárstve. vynález je možné najlepšie uplatnit pri spracovaní 2-metylfenoxyoctovej kyseliny, ak sa v blízkosti nachádzajú odplyny chlóru. Absorpcia odplynov ohlóru je nenáročná a jednoduchá na strojné zariadenie. Strojné zariadenie tvorí prakticky potrubie, absorpčná kolena, čerpadlo a ventilátor. Ako zdroj odplynu chlóru môžu byt napr. zásobníky technického Naclo, ktorý sa hlavne pôsobením...

Spôsob zachytávania sublimátu dimetyltereftalátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234835

Dátum: 15.01.1987

Autori: Mikula Oldřich, Bobok Daniel, Kossaczky Elemír

MPK: B01D 53/14

Značky: sublimátu, zachytávania, dimetyltereftalátu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob zachytávania dimetyltereftalátu zo vzduchu odpadajúceho z výroby dimetyltereftalátu. Sublimát dimetyltereftalátu obsiahnutý v prúde vzduchu sa absorbuje prúdom metylalkoholu a oddelí sa hustá suspenzia s obsahom 10 až 400 kilogramov dimetyltereftalátu na m3 metanolu od metanolu s obsahom menej ako 0,8 perc. hmot. rozpusteného dimetyltereftalátu, ktorý vracia do absorpcie tak, že sa pridáva k čerstvému metanolu. Metanol...