Patenty so značkou «zachycení»

Zařízení pro zachycení pevných úletů z pyrolýzní komory

Načítavanie...

Číslo patentu: U 23

Dátum: 11.08.1993

Autori: Vampola Jaroslav, Vampola Pavel

MPK: B04C 5/10, B04C 5/30, B01D 45/16...

Značky: úletů, pyrolýzní, zachycení, komory, zařízení, pevných

Text:

...je vnitřní prostor do něhož ústí přívodní potrubí sekundárního vzduchu. Úhel a 1 je v rozmezí 8 ° až 72 ° a úhel dz je V rozmezí 8 ° až 72 °.Výhodou zařízení dle technického řešení je nenáročnost na prostorové zařazení do spalovacího cyklu a spolehlivá funkce Další výhodou je, že není nutná zvláštní manipulace se zachyceným ú 1 eLem, neboť Len padá zpět do pyrolýzní komory a je odstraňovánspolečně s popelem při čištění pyrolýzní...

Zařízení k zachycení axiálních sil stahovací konstrukce transformátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 266800

Dátum: 12.01.1990

Autori: Kunce Karel, Hoffmann Evžen

MPK: H01F 27/30

Značky: axiálních, stahovací, konstrukce, zachycení, transformátoru, zařízení

Text:

...šrouby a podpěrnými válečky. Jeho podstata spočíva v tom, že je tvořeno třmenem pro odtlačovací šrouby a podpěrné válečky, opatřeněm výztužným pasem, volně vloženým ve výrezu ve stahovacích traverzách.Základní výhoda zařízení podle vynálezu spočívá v tom, že odstraňuje namáhání stahovacích travers na krut s tím zmenšuje možnost jejich deformace a poškození stshovací konstrukce transformátoru. Toto řešení odstraňuje í nutnost případného...

Nosná matrice pro zachycení katalyticky účinných sloučenin a způsob výroby této matrice

Načítavanie...

Číslo patentu: 266575

Dátum: 12.01.1990

Autori: Frauenfeld Martin, Veser Kurt

MPK: C23D 13/00, B01J 32/00, B01D 53/36...

Značky: zachycení, matrice, sloučenin, účinných, nosná, způsob, katalytický, výroby, této

Text:

...může mít ale taká formu žlábkovaněho a/nebo vlnitého kovového plechu. Takověto kovové plechy se sestavují na akumulační tělesa, například taká V oběhových regenerativních tepelných výměníoích pro předehřívání vzduchu pro kotel. Dodatečným převrstvením těchto akumulačních těles keramickou krycí vrstvou za spojení pomocí mezivrstvy ze smsltu se umožní to, že se dá zabudovat katalyzátor pro odstraňovaní sloučenin dusíku do reqenerativního...

Délkově nastavitelné táhlo pro zachycení tahu či tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 265369

Dátum: 13.10.1989

Autor: Walsberger Jan

MPK: H02B 11/16

Značky: zachycení, nastavitelné, délkové, táhlo, tlaku

Text:

...l. K oblé části 2 x 3 výkyvné západky § 3 je svou středovou částí g připevněno mechanickým spojem à alespoň jedno dvouramenné odpružení i, které se podle polohy výlqyvné západky g opírá prvním ramenem il nebo druhým ramenem 51 g o vnitřní stěnu 2 § posuvné části 2. Řada polohovacích vybraní lg je z obou stran ve směru podélné osy táhla opatřena prvním zvratovým vybráním lg a druhým zvratovým vybráním łłg,jejichž rozměr je ke tvaru palce à...

Zařízení pro zachycení reakce síly pro metrologickou kontrolu vah

Načítavanie...

Číslo patentu: 264214

Dátum: 13.06.1989

Autori: Václavík Karel, Bořil Zbyněk

MPK: G01G 23/01

Značky: reakce, zachycení, síly, metrologickou, zařízení, kontrolu

Text:

...vah. Jeho podstata spočívá v tom, že reakci síly používané ke kontrole vah zachycuje na základový rám váhy z otevřených ocelových rofilů u vah, kde pákový systém není umístěn v rytu.Výhody zařízení pro zachycení reakce síly pro metrologickou kontrolu vah spočívají v tom, že toto zařízení především umožňuje použít zařízení pro metrologickou kontroluvah. Bez tohoto zařízení je tento způsob kontroly u vah, jejichž základový rám jevyroben...

Zařízení pro zachycení reakce síly zatěžovacích prvků

Načítavanie...

Číslo patentu: 263407

Dátum: 11.04.1989

Autori: Bořil Zbyněk, Václavík Karel

MPK: G01G 23/01

Značky: zatěžovacích, reakce, síly, prvků, zařízení, zachycení

Text:

...prvku rovnoběžně se směrem působení tíhové síly váženého materiálu. Posuvem opěr po základovém rámu váhy lze nastavit výslednici působíoích sil zatěžovacích prvků do směru, který je totožný se směrem tíhové síly váženého materiálu. Tím lze přesně vyrovnat hodnotu zatížení závažového ústrojí při silovém působení zatěžovaoích prvků s hodnotou tíhového působení váženého materiálu. Konečným výsledkem pak je zpřesnění metrologické kontroly vah....

Zařízení pro zachycení reakce síly zatěžovacích prvků

Načítavanie...

Číslo patentu: 262321

Dátum: 14.03.1989

Autori: Bořil Zbyněk, Václavík Karel

MPK: G01G 23/01

Značky: síly, prvků, zařízení, zatěžovacích, reakce, zachycení

Text:

...k této ose rozloženy po obou jejích stranách.Vyšší účinek vynálezu spočíva v tom, že posuvem spodních operných patek v otvorech základového rámu váhy lze jednotlivé konzoly přemístit do poloh, V nichž směr výslednice působících sil jednotlivých zatěžovacích prvků je totožný se směrem působení tíhové sílyK váženého materiálu. Tím lze přesně vyrovnat hodnotu zatížení závažového ústrojí při silovémpůsobení zatěžovacích prvků s hodnotou tíhového...

Zařízení k zachycení a odstranění olejovitých aerosolů odstředivým způsobem s výměnnými kazetami

Načítavanie...

Číslo patentu: 262146

Dátum: 10.02.1989

Autor: Janošek Bohumil

MPK: B01D 45/14

Značky: zachycení, zařízení, olejovitých, výměnnými, způsobem, odstranění, kazetami, aerosolů, odstředivým

Text:

...rotačního odstraňovače jsou umístěny otvory s vstupem čistého íplynného média, přitom je čelni prostor Irotačłnírho »odstraňovače uzavřen víčkem. zároveň je »rotační odstriaňovač umístěn ve statoru. Zařízení rovněž sestává -z meziprostoru vyplněného látřkou s atktiąvním povrchem z drceného živnočišného uhlí.Působením odstředivé síly vytvářené rotujícím tělesem odístraňovače jsou z čistého plynného média zachycovány olejovité aerosoly na...

Zařízení pro zachycení a uvolnění otočného válcovacího trnu válcovačky kruhů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244300

Dátum: 01.05.1988

Autor: Gregor Dušan

MPK: B21H 1/06

Značky: otočného, zachycení, valcovačky, zařízení, kruhu, válcovacího, uvolnění

Text:

...že k dolnímu konci vodicího pouzdra je připevněno nosné těleso, ke kterému jsou kyvně připevnčny nejméně dvě dvojzvratné páky, opatřenéna svých koncích kladkou, která v základní poloze zařízení zapadá do vybrání vytvořeném na dolním konci otočného válcovacího trnu. Svými druhými konci jsou dvojzvratné páky kyvně spojeny s tlačnými pružinami, kyvně připevněnými k noeněmu tělesu. V uVýhodou zařízení podle vynálezu je, že uvolnění a zachycení...

Zařízení k zachycení, zejména textilií

Načítavanie...

Číslo patentu: 251942

Dátum: 13.08.1987

Autori: Litzkow Bernd, Nestler Dieter

MPK: B65H 3/22, A41H 43/02

Značky: zařízení, zejména, textilií, zachycení

Text:

...aaxnarnoro ycwpoňcraa 1 Bropoü nopmeab 12 coenuuen c łsyöqawoň peňxoň 13 ú Bxonr B sauennenne c sy 6 qaruM xonecou 14, oöpasymmu c c nanbuenu 3 ax 3 aToM 15 onnu önox. Hepeg nocaxoň ycrpoñcwna HacxBarmBaeMoe-mexçmnnbuoe nonowno paöoqnň nopmeab 5 non neücwsneu cxaworo Bosnyxa npunqnnwďcx 5 paöoqee nonoxenne. Coenuenuen c paöoun nopmueh 5 nomxa 7 nepeuemaewcn no öoxonoň nonepxuocwn sornymoro xonyca uanpaannmmeü nopmna 3, HDH 3 TOM pacnopnaa...

Zařízení pro zásobování, usměrnění a zachycení nábojnic vyhazovaných z automatické zbraně

Načítavanie...

Číslo patentu: 249809

Dátum: 15.04.1987

Autori: Popelínský Lubomír, Horák Zdeněk

MPK: F41D 10/12, F41D 10/38

Značky: zásobování, zbraně, zařízení, zachycení, automatické, vyhazovaných, nábojnic, usměrnění

Text:

...zozadu (ve smeru střelby) na zařízení k usmärnění a. zgohyoení nábojnio spojené i se zásobníkem, obr. 2 znázorňuje pohled směrem A na zařízení podle vynález a na obr. 3 a l Je nakreslen detailní pohledna uchycení vaku na. uábojníoe.Základ zařízení podle vynálezu tvoří Koryto l (obr. 1),které Je trvale spojene se zásobníkem g například odporovým evařováním. Usměrňovaoím prvkom zařízení Je zadní stěna 3, í která usměrňuje vyhozené nábojnice do...

Zařízení pro zachycení reakce točivých momentů dvojice převodovek

Načítavanie...

Číslo patentu: 232371

Dátum: 01.01.1987

Autori: Hřívna Ludvík, Rottenberg Augustin

MPK: F16H 57/00

Značky: převodovek, točivých, dvojice, reakce, momentu, zařízení, zachycení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zjednodušení zachycení reakcí točivých momentů dvojice převodových skříní stejných výstupních točivých momentů, zabírající do společného ozubení, kde reakce od točivých momentů převodovek uložených v centrážích rámu vedle sebe, je dosud zachycována u každé převodovky samostatně, což zvyšuje pracnost a zabírá stavební prostor na rámu. Vynález řeší tento úkol tím, že převodovky jsou svými přilehlými boky vzájemně mechanicky...

Zařízení pro pneumatické zachycení a transportování přízí

Načítavanie...

Číslo patentu: 231080

Dátum: 01.03.1986

Autori: Kubata Milan, Koďousek Jiří, Ústí Nad Orlicí, Novotný Jan, Soukup Jiří

MPK: B65H 51/16

Značky: transportování, zachycení, zařízení, přízí, pneumatické

Zhrnutie / Anotácia:

Jde o zařízení, zejména přenosné, které usnadnuje manipulaci s kontinuálně vysokou rychlostí podavanou přízi u textilních strojů, použitelné hlavně při ruční výměně cívek. Zařízení má transportní kanálek (7) pro přízi, jehož jeden konec je napojitelný na sací zařízení, a ručně nebo pomocí mechanických prostředků ovládané střižné prostředky (11, 2),uspořádané uvnitř a mezi konci transportního kanálku (7) tak že příze prochází skrze meziprostor...

Zařízení pro zachycení stavební konstrukce, zejména zvedané stropní desky, na podpěrných sloupech stavby

Načítavanie...

Číslo patentu: 230476

Dátum: 01.03.1986

Autor: Hanáček Jan

MPK: E04B 1/35

Značky: zařízení, zachycení, konstrukce, stropní, desky, zejména, stavební, zvedané, podpěrných, sloupech, stavby

Zhrnutie / Anotácia:

Zvedané stropní desky a obecně zvedané stavební konstrukce podobného charakteru se na podpěrných sloupech stavby zachycují skrytou nekolikadílnou vzpěrnou objímkou, jejíž díly se rozepřou samočinně při spouštění této konstrukce na místo její definitivní polohy mezi kovové nosné pouzdro zabudované pevně v této zvedané konstrukci a rovněž kovové podpěrné pouzdro zabudované v nosném či podpěrném sloupu. Toto řešení je rozebíratelné (nadzvednutím...

Zařízení pro zachycení konce prohozeného útku na tkacích strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 229326

Dátum: 01.03.1986

Autori: Velechovský Petr, Mlynář Jiří, Bandouch Milan

MPK: D03D 47/30

Značky: útku, strojích, zařízení, konce, zachycení, prohozeného, tkacích

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká tkacích strojů, zejména pak neortodoxních tkacích strojů, a to zařízení pro zachycení konce prohozeného útku, obsahujícího sací hubici a nosný trn. Sací hubice je uložena posuvně ne nosném trnu, jehož přední tvarovaná část zapadající do sacího otvoru je opatřena zavlékací drážkou a přisávacími kanálky, přičemž v sacím otvoru sací hubice je ustaven přidržovací element konce útku dosedající na zavlékací drážku při zasunuté přední...

Zařízení k zachycení hadice na žebříku, zejména výsuvném

Načítavanie...

Číslo patentu: 219951

Dátum: 15.10.1985

Autor: Drchota Vlastimil

Značky: výsuvném, hadice, žebříku, zařízení, zachycení, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká především protipožární techniky. Jeho účelem je usnadnění práce požárníka a zvýšení její bezpečnosti při akcích v horní oblasti výsuvného žebříku. Tohoto účelu se dosáhne tuhou trubkou (10) (viz.obr. 1 a 2) se spojkami (11) a (12) na obou koncích a dvěma korýtkovými záchyty (13) a (14), kterými se odshora nasadí na dvě příčky výsuvného žebříku (50). Zajištění dané polohy tuhé trubky (10) je uskutečněno dvojitou pojišťovací pákou...

Zařízení pro zachycení padajících předmětů v jámových dílech

Načítavanie...

Číslo patentu: 218477

Dátum: 15.03.1985

Autori: Prymus Emil, Žvaček Ilja, Šindel Jaroslav, Winkler Rudolf

Značky: jámových, zařízení, padajících, dílech, předmětů, zachycení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro zachycení padajících předmětů v jámových dílech se týká oboru prohlubování a výstavby jam hlubinných dolů a řeší se jím ochrana pracovníků při těchto pracích proti následkům způsobeným pádem předmětů do jámových děl. Podstatou vynálezu je zařízení složené z pružného roštu, který je posuvně zavěšen v jámě na svislých nosičích prostřednictvím brzdicích elementů. Svislé nosiče jsou přitom ukotveny na stěně jámy a ukončeny síťovinou.

Zařízení pro zachycení axiálního zatížení nádoby pojízdného mísiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 214442

Dátum: 01.07.1984

Autori: Lankočí Aleš, Kršek Petr, Koláček Jaromír, Kuchař Antonín

Značky: zařízení, pojízdného, nádoby, zachycení, zatížení, axiálního, mísiče

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro zachycení axiálního zatížení pojízdného nosiče a jeho účelem je vyřešení uložení nádoby na válečcích a zachycení jejich axiálního zatížení pomocnými kladkami. Uvedeného účelu se dosáhne upevněním dvojic vahadel s válečky na rám podvozku. Na válečcích je svými odvalovacími plochami uložen prstenec nádoby pojízdného mísiče. Jedna odvalovací plocha je po stranách opatřena nákružky, o jejichž boky jsou opřeny vodící...

Uzel zachycení ventilu v hydraulickém dílu, zejména plunžrového čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 214632

Dátum: 30.03.1984

Autor: Kolarčík Vilibald

Značky: hydraulickém, zejména, čerpadla, dílů, plunžrového, ventilu, zachycení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru armatur a týká se uzlu zachycení ventilu, zvláště tělesa sedla ventilu, v hydraulickém dílu, zejména plunžrového čerpadla. Podstatou vynálezu je vytvoření drážky v dutině hydraulického dílu v úrovni vnější čelní plochy tělesa sedla ventilu, ve které je uložen dělený kroužek, zajištěný proti radiálnímu posunu rozpěrným pouzdrem opatřeným osazením, kterým dosedá na dělený kroužek. Axiální pohyb rozpěrného pouzdra je...