Patenty so značkou «zabezpečovacieho»

Spôsob bezpečného vyhodnotenia informácie na vstupnom obvode zabezpečovacieho zariadenia a bezpečný vstupný obvod na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287240

Dátum: 15.03.2010

Autori: Minařík Karel, Houser Jiří, Bukač Pavel

MPK: B61L 29/00

Značky: spôsob, tohto, bezpečného, obvod, bezpečný, vstupnom, zabezpečovacieho, obvode, zariadenia, informácie, vstupný, vyhodnotenia, vykonávanie, spôsobu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob spočíva v periodickom vybíjaní kondenzátora (C) vstupného RC filtra elektronickým spínačom (ES) budeným z mikroprocesorového systému (MS), ktorý následne prostredníctvom napäťového komparátora (NK) zisťuje nielen samotnú prítomnosť napätia na vstupných svorkách (VS1, VS2), ale aj akúkoľvek nebezpečnú poruchu ľubovoľnej súčiastky vrátane všetkých porúch vedúcich k strate filtračných schopností vstupného RC filtra, čím je informácia na...

Elektronický systém železničného zabezpečovacieho zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9319

Dátum: 26.03.2008

Autori: Martinec Josef, Macháček Lubomír, Vlček Miloslav, Doubek Pavel, Fuchs Pavel, Jelínek Petr, Veverková Zdeňka, Kiml Aleš, Burda Martin, Teplý Jiří

MPK: B61L 21/00

Značky: zariadenia, systém, zabezpečovacieho, železničného, elektronický

Text:

...sblokom kontroly bezpečných elektronických výstupov vetvy A a blokom kontroly bezpečných elektronických výstupov vetvy B. Blok analógových vstupov vetvy Aje ďalej spojený s blokom analógových vstupov vetvy B. Vykonávacia úroveň môže byt detašované za použitia prostriedkov diaľkového prenosu dát.0015 Prednosťou tohto vynálezu je založenie elektronickej konfigurácie svyužitlm možnosti diaľkového ovládania a detašovania. Zariadenie umožňuje...

Zapojenie elektronického dohliadacieho obvodu pre výstražníky priecestného zabezpečovacieho zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4053

Dátum: 04.02.2005

Autori: Gonda František, Maciak Ondrej, Konečný Ivan

MPK: B61L 29/24, B61L 7/06, B61L 7/08...

Značky: zapojenie, zariadenia, výstražníky, dohliadacieho, obvodů, priecestného, elektronického, zabezpečovacieho

Text:

...svietivosti prúdom je doplnená kontrolou napätia medzi dvoma vetvami prostredníctvom spoločného redundantného kanála, kde sa vyhodnocuje rozdiel napätia medzi samostatnými vetvami LED diód. Pri predpokladanej poruche jednej z vetiev terča výstražníka LED spôsobujúcej zhasnutie celého stĺpca svietivých diód LED, alebo viac než jednej svietívej diódy LED v stĺpci, je porucha dohlíadacímí obvodmi bezpečne zistená. Predpokladá sa pritom,...

Zostava zabezpečovacieho štítku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1784

Dátum: 23.07.2003

Autor: Skjellerup Johan

MPK: E05B 73/00

Značky: zabezpečovacieho, štítků, zostava

Text:

...je použitie tepla alebo malého plameňa vytvoreného cigaretovým zapaľovačom na vopred určené časti puzdra štítku. Pri tomto môžebyť puzdro sprístupnené na účel odobratia činných komponentov, ktoré slúžia na udržiavaniezariadenia pripevneného k tovaru bez uvoľnenia farbiacej látky alebo bez aktivovania0007 Preto by mala vylepšená alebo výhodná zostava zabezpečovacieho štítku obsahovat špecifické konštrukčné znaky, ktoré by neboli prekonané...

Elektrický obvod zabezpečovacieho zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3132

Dátum: 05.02.2002

Autori: Ambrož Petr, Matušek Oldřich

MPK: B60R 25/02

Značky: zabezpečovacieho, obvod, elektricky, zariadenia

Text:

...elektronického kľúča s riadiacim procesorom.Príklady uskutočnenia Zabezpečovacie zariadenie podľa obr. l a 5 zahŕňa skriňu 1 vytvorenú ako odliatok, najlepšie z materiálu odolného proti mechanickému poškodeniu. Zhora je skriňa l uzatvorená nznázorneným vekom, ktoré, pokiaľ je k nemu na vozidle možný prístup, je upevnené zatrhávací mi skrutkami. V skrini 1 je v náliatku g uložená matica 1 pohybovej skrutky A. Matica ě je usporiadaná posuvne...

Zapojenie riadiacej jednotky zabezpečovacieho automobilového zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3113

Dátum: 07.01.2002

Autor: Vámoš Štefan

MPK: B60R 25/00

Značky: jednotky, zariadenia, zapojenie, zabezpečovacieho, automobilového, riadiacej

Text:

...obvodu jeprepojený jednak sprvým riadeným výstupom obvodu riadeného dekodéra ajednak je prvý ovládací vstup blokovacieho obvodu prepojený kvývodu sady riadiacich kontaktov. Druhý ovládací vstup blokovacieho obvodu je pripojený kjednému pólu aspoň jedného napájania. Mienená je tým autobatéria a záložný zdroj. Prvý a druhý ovládací vstup obvodu riadeného dekodéra je vyvedený kprvému a/alebo druhému vývodu aspoň jedného prvého funkčného...

Bezpečný vstupný obvod zabezpečovacieho zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3077

Dátum: 03.12.2001

Autori: Bukač Pavel, Minařík Karel, Houser Jiří

MPK: H03H 1/02, B61L 29/00

Značky: vstupný, zabezpečovacieho, zariadenia, bezpečný, obvod

Text:

...tohoto technického riešenia môžu byt konštruované akýmkoľvekznámym spôsobom, bez toho aby bola zmenená podstata technického riešenia. Napäťovýkomparátor môže byť realizovaný napríklad pomocou zenerovej diódy a jedného optrónu alebo pomocou komparátora a zdroja napätia, zatiaľ čo elektronický spínač môže obsahovať druhý optrón alebo tranzistor, čí tranzistor MOS. Do výstupnej slučky elektronického spínača potom môže alebo nemusí byť zaradený...

Zariadenie na skryté ovládanie zabezpečovacieho a/alebo kontrolného systému

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2403

Dátum: 14.02.2000

Autori: Kučera Peter, Malý Alojz

MPK: H04M 11/04, G08B 25/10

Značky: ovládanie, kontrolného, skryté, zabezpečovacieho, systému, zariadenie

Text:

...sa informácia o narušení objektudostane vždy na políciu a nie majiteľovi alebo užívateľovi objektu. To však za určitých okolností je nevýhodné, pretože tzv. falošné poplachy a stým aj spojené Výjazdy polície sú spoplatnené.V zabezpečovacích systémoch s využitím verejnej mobilnej rádiotelefónnej siete sjednosmerným prenosom je nevýhodou to, že žiadaný účastník tejto siete, napríklad majitel stráženého objektu týmto systémom len príjme...

Zapojenie globálneho zabezpečovacieho zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2172

Dátum: 07.05.1999

Autor: Pokorný Otto

MPK: G08B 13/00

Značky: zariadenia, zapojenie, zabezpečovacieho, globálneho

Text:

...zariadenie g a cez šiestu zbernicu Ľje pripojená riadiaca jednotka 1 na zobrazovaciu jednotku 4 a cez štvrtú zbernicu lg je pripojená nariadiacu jednotku 1 klávesnica g a cez piatu zbernicu 1 c je spojená riadiaca jednotka 1 s vyhodnocovacou jednotkou 2 na ktorú sú pripojené kontrolné obvody, prvý g, druhý E, tretí Q, štvrtý Q, piaty g aGlobálne zabezpečovacie zariadenie v konrétnom vyhotovení je umiestnené v mobilnom objekte - automobile...

Usporiadanie reléových jednotiek elektronického zabezpečovacieho zariadenia do prístrojovej skrine

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2089

Dátum: 11.02.1999

Autori: Michalovová Mária, Čillík František

MPK: H05K 7/02, B61L 7/06

Značky: elektronického, zariadenia, usporiadanie, reléových, skříně, prístrojovej, zabezpečovacieho, jednotiek

Text:

...projektovanie a montáž. Istenie skrine je zabezpečené ističmi, Luniestnenými vspoločnej jednotke. Prístrojové skrine môžu byť vyhotovené z rozoberateľných častí, čo umožňuje ichReléová jednotka je riadená povelmi ztechnologického počítača elektronického zabezpečovacieho zariadenia. Zároveň sprostredkúva pre počítač informácie o stave resp. polohe sledovaného zariadenia, napr. výhybky. Funkčné parametre reléovej jednotky sú dané...

Zostava nosiča zámku zabezpečovacieho zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2071

Dátum: 11.02.1999

Autor: Lalík Radomír

MPK: B60R 25/00

Značky: zariadenia, nosiča, zostava, zámku, zabezpečovacieho

Text:

...pri ktorom je púzdro zámku uložené pod ostrým uhlom kbočnej hrane základovej dosky, je tak pochopiteľne, že nie je ďalej znázomené naZ pohľadov na obr. 1, 2 a 3 je zrejmé, že zostavu nosiča tvorí rovinná základová doska l, púzdro g zámku 3 a opomá konzola g tŕňovej závory á, ktorá je pre zjednodušenie znázomená jej pozdlžnou osou vyznačenou silnou bodkočiarkovanou čiarou. Tŕňová závora á je obvykle zhotovená v podobe valcového tŕňa, s...

Mechanizmus ovládania zabezpečovacieho zariadenia zarážok dolného závesného zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 255393

Dátum: 15.03.1988

Autori: Peszko Romuald, Flacha Stanislaw, Chruslinski Tadeusz, Rzeznik Antoni

MPK: A01B 59/00

Značky: závěsného, mechanizmus, zabezpečovacieho, zariadenia, zarážok, ovládania, dolného

Text:

...zarážok 2 a 3 spod háku 18. Lanko 7 má vôľu a jeho horná koncovka sa nachádza na prednej časti kulisy 4. Pri spúšľaní háku 18 je potrebné ho zdvihnúť do maximálnej hornej polohy za pomoci hydraulického zdviháka 21 a tiahei 22, potom páku 1 presunúť dopredu a spustiť hák 18 hydraulickým zdvihäkom 21 na požadovanú výšku. V prvej fáze pohybu páky 1 horná koncovka lanka 7 sa presúva v kulise 4 do najkrajnejšej pravej polohy a spodná spôsobuje...

Zapojenie vyhodnocovacieho súboru zabezpečovacieho zariadenia pre lanové dráhy a vleky

Načítavanie...

Číslo patentu: 218058

Dátum: 15.06.1984

Autor: Gáborík Anton

Značky: vleky, dráhy, zabezpečovacieho, lanové, zapojenie, súboru, vyhodnocovacieho, zariadenia

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zapojenia univerzálneho vyhodnocovacieho súboru zabezpečovacieho zariadenia pre lanové dráhy a vleky, u ktorého sa rieši reprodukovateľnosť pri výrobe, jednoduchá diagnostika a signalizácia poruchových stavov pri zachovaní vysokej spoľahlivosti a stability parametrov zabezpečovacieho zariadenia. Zapojenie vyhodnocovacieho súboru zabezpečovacieho zariadenia pre lanové dráhy a vleky pozostáva zo svoriek 1, 2 pre pripojenie k...