Patenty so značkou «yttritohlinitého»

Způsob přípravy yttritohlinitého perovskitu pro lasery s vysokým průměrným výkonem

Načítavanie...

Číslo patentu: 269349

Dátum: 11.04.1990

Autori: Blažek Karel, Bouček Ivan, Perner Bohumil, Kvapil Josef, Kvapil Jiří, Košelja Michal

MPK: C30B 29/22, C30B 29/24

Značky: vysokým, přípravy, způsob, výkonem, lasery, průměrným, perovskitu, yttritohlinitého

Text:

...s nepatrným obsahom vaksncí, což má zs následok odolnost materiálu proti ozáření svštlem výbojek, protože v něm prakticky nedochází k přenosu nositelů nábojů. V takto připrsvenýoh monokrystelech se absorpcí fotonu na iontech ncodymu převádí jeho elektrony jen do výše kvantcvých sts~ vů, nikoliv do záchytných center mimo ionty neodymu a proto se energie fotonů využije Jen k čerpání iontů neodymu a na ku tvorbě barevných center.Uvedeným...

Způsob přípravy yttritohlinitého granátu aktivovaného neodymem s nízkým absorpčním pozadím

Načítavanie...

Číslo patentu: 264696

Dátum: 14.08.1989

Autori: Kvapil Josef, Kvapil Jiří, Perner Bohumil

MPK: C30B 29/20

Značky: aktivovaného, přípravy, yttritohlinitého, neodymem, nízkým, absorpčním, pozadím, způsob, granátu

Text:

...Totéž lze předpokládat o kationtových vakancích. Výsledná průměrná valence kationtvľt a kationových vakancí potom činí 3. lonty zirkoničité rovněž kompenzují nepříznivý vliv stop uhlíku a dusíku z ochranné atmosféry. Redakční prostředí jepřitom nutné proto aby, se do monokrystalu zabudovalo dostatečně množství iontů Z, a další redukce zncčisťujících iontů při temperacích nebo ozařování již nebyla možná. Tím se zabráni jvřcnrwstl...

Způsob přípravy monokrystalů yttritohlinitého perovskitu aktivovaného neodymem a nízkou saturovatelnou absorpcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 264479

Dátum: 14.08.1989

Autori: Kvapil Jiří, Perner Bohumil, Kvapil Josef, Košelja Michal

MPK: C30B 29/20

Značky: způsob, absorpcí, yttritohlinitého, aktivovaného, neodymem, přípravy, perovskitu, monokrystalů, saturovatelnou, nízkou

Text:

...zírkoničitých a jejich vhodný rozměr způsobujĺ, že při jejich zabudování do mřížky YAl 03 se jednak potlaěí vznik dězových poruch v okoli iontu Nd 3 a dále se potlačí vyšší mocenství iontů případně přítomných přechodnýoh prvků, které způsobujísaturovatelnou absorpci na emisní vlnové delce Nd 3.způsobem podle vynálezu tak lze pŕipravit monokrystaly yttritohlinitého perovskitu,aktívované neodymem v takové kvalitě, kdy se uplatní především...

Způsob přípravy monokrytalů yttritohlinitého perovskitu aktivovaného neodymem se zvýšenou saturovatelnou absorpcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 263866

Dátum: 12.05.1989

Autori: Mánek Břetislav, Kvapil Josef, Košelja Michal, Kvapil Jiří, Perner Bohumil

MPK: C30B 29/30, C30B 29/20, C30B 29/32...

Značky: perovskitu, přípravy, absorpcí, yttritohlinitého, neodymem, saturovatelnou, způsob, zvýšenou, aktivovaného, monokrytalů

Text:

...volný kyslík. Trojmocné ionty uvedených přechodných prvků pak působí jako koaktivátor iontů neodymu. Vlivem uvedené saturovatelné absorpce přímo uvnitř aktivního materiálu se proníkavě zlepší podmínky pro klíčování modulátory, resp. uzávěrkami, vloženými do rezonátonu, protože se sníží supelrluminiscence aktivního materiálu, Také volně běží 2cí .laser používající tento materiál vykazuje silně-promodlulované pulsy, které jsou vhodné např....

Způsob pěstování monokrystalů yttritohlinitého granátu pro lasery

Načítavanie...

Číslo patentu: 246393

Dátum: 01.08.1988

Autori: Varkonda Štefan, Beška Emanuel, Sutoris Viktor, Koneený Václav

MPK: C30B 29/28

Značky: pěstování, monokrystalů, granátu, lasery, způsob, yttritohlinitého

Text:

...a především zhášení luminiscenoe ostatních neodymitých iontů v žávislosti na dlouhodobém ozařování a tím přispívat ke kolísání výstupní energie laserového zařízení. Pokud jsou přítomny trojnooná ionty ceru v krystalu, které také zvyšují odolnost krystalu proti záření, může za některých podmínek dojít k jejich částečně změně na čtyřmocné ionty a tím také ke kolísání výstupní energie.Tyto potíže lze podstatně odstranit způsobem pěstoh...

Způsob pěstování monokrystalů yttritohlinitého granátu, dotovaných ionty molybdenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244158

Dátum: 01.06.1988

Autori: Rozsypal Miroslav, Viklický Vladimír, Buus Ladislav

MPK: C30B 29/28, C30B 15/04

Značky: ionty, způsob, pěstování, granátu, monokrystalů, molybdenu, yttritohlinitého, dotovaných

Text:

...na výchozí enrovinn přičelž ochranná atmosféra je tvořena eněsí 2 až 50 ob 3. vodíku a.98 až 50 obJ. argonu.Při touto způeobu ee dooílí rozpouštění nolybdenu v podobě iontů Iolybdenitých m 3 e to až do koncentrace odpovídající deaetinán 5 hnotnoetních bez vzniku jetýchko 1 izákalů. Ibnokryetal zároveň obsahuje ionty foetoru, zabudovaná zřejmě jako trojnocné íonty v koncentraci přibližně deeetkrét nižší než je koncentrace ionta nolybdenu, což...

Tavenina pro pěstování monokrystalů yttritohlinitého perovskitu aktivovaného trojmocnými ionty vzácných zemin

Načítavanie...

Číslo patentu: 255746

Dátum: 15.03.1988

Autori: Kvapil Jiří, Perner Bohumil, Kvapil Josef

MPK: C30B 29/24

Značky: pěstování, perovskitu, monokrystalů, trojmocnými, tavenina, zemin, ionty, yttritohlinitého, vzácných, aktivovaného

Text:

...podstata spočivá v tom, že složení taveniny, vyjádřeno(YRe) A 1 X 1 1 3 0,05 1,5 x 10 až 7 x 1 o 5,kde Y je yttriun. Re vzácné zeminy, A 1 je hliník a X jsou prvky 4 b skupiny Medělejevovy periodické tabulky prvků.Prvky 4 b skupiny jsou stabilní v čtyřmocném stavu a zaplmĺ zmďněná defektní místa v monokrystala a způsobí tak, že kladné náboje (díry) se nemohou lokalizovať na trojmocných iontech aktivátoru a ty zůstanou v trojmocně formě...

Tavenina pro pěstování monokrystalů yttritohlinitého granátu pro lasery s omezeným zesílením

Načítavanie...

Číslo patentu: 245139

Dátum: 15.12.1987

Autori: Nickisch Klaus, Markessini Efthalia Vergopoulo, Bitter Dieter, Wiechert Rudolf, Laurent Henry

MPK: C30B 29/28, H01S 3/14

Značky: lasery, zesílením, tavenina, omezeným, pěstování, granátu, monokrystalů, yttritohlinitého

Text:

...při vysoké koncentraci je účinnost laseru nedostatečná. V každém případě je však podstatné, aby růst monokrystalu probíhal v redukčni atmosfére, protože v~ oxidační, připadně neutrální atmosféře, se »část iontů praseodymu, zřejmě jak-o čtyřmocné, zabu 4duje v oktaedrických polohách což má za následek takový mechanismus zhášení luminiscence iontů neodymu, který je nezavislý- na čerpacĺ energií, respelktive inverzi,a proto je z hlediska...

Způsob pěstování monokrystalů yttritohlinitého perovskitu obsahujícího ionty neodymu a chromu nebo/a titanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252947

Dátum: 15.10.1987

Autori: Kvapil Josef, Perner Bohumil, Kvapil Jiří

MPK: C30B 29/24

Značky: yttritohlinitého, obsahujícího, pěstování, neodymu, titanu, ionty, monokrystalů, způsob, perovskitu, chromu

Text:

...ve vakuu o tlaku zbytkových plynů nižším než 0,01 Pa.Příměs chrnmn nebo/a titanu má za následek, že se pot~ lačí vliv případně přítomného molybdenu nebo wolrramu a ionty chromu přitom jsou zároveň vysoce účinným koaktivátorem iontů neodymu, protože se-vyznačují širokými absorpčnúui pásy a získanou energií kvantitativně předávají iontům neodyuu.Způsoůan ďle vynálezu lze pěstovat monokrystaly yttritohlinitého perovskitu aktivovaného ionty...

Způsob pěstování monokrystalů yttritohlinitého granátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252915

Dátum: 15.10.1987

Autori: Kvapil Josef, Bouček Ivan, Kvapil Jiří, Hendrich Zdeněk, Perner Bohumil, Mašek Václav

MPK: C30B 29/28, C30B 29/60

Značky: způsob, monokrystalů, granátu, yttritohlinitého, pěstování

Text:

...yttritohlinitého granátu dotovanéhoionty neudymu nebo/a ceru velkých průměrů nad 30 mm podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že nejprve se monokrystal rozšiřuje na průměr d 1 tažením v délce 11 , odpovídající 40 až 80 pňěrEd 1, načež se táhne É válcovém tvaru v dělce 12 , odpovídající 20 až 100 průměru d 1 a poté se roššiüuje na průměr dz tažením V délce lg, odpovídající 15 až 80 průměřü dz a nato se táhne ve válcovém tvaru V...

Laserová tyč z yttritohlinitého granátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240641

Dátum: 15.09.1987

Autori: Culbertson Townley, Mich Thomas, Domagala John, Sturm Elmar

MPK: C30B 29/28

Značky: granátu, laserová, yttritohlinitého

Text:

...v oblasti 250 až 600 nm daleko ry chleji než při ozařování světlem o vlnové délce větší nebo menší. Ozařováním v druhém význačném pásu příslušejícím iontům chromitým, tj. 609 nm, se barevná centra rozpadají za současné luminiscence iontů neodymu.Vznik a rozpad uvedených barevných center proto přispívá k zvýšení čerpaní účinnosti laseru. Pokud je tvorba barevných center rychlejší než jejich rozpad, může naopak dojít k zhoršení funkce...

Způsob zvýšení průchodnosti světla povrchem monokrystalu yttritohlinitého granátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239207

Dátum: 01.08.1987

Autori: Bílková Eva, Perner Bohumil, Kvapil Jiří, Kvapil Josef, Ohrazenice

MPK: C30B 29/20

Značky: monokrystalů, povrchem, průchodnosti, granátu, zvýšení, yttritohlinitého, světla, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zvýšení průchodnosti světla povrchem monokrystalu yttritohlinitého granátu, což má za následek zvýšení výkonů lazerů i dalších přístrojů, využívajících prvky monokrystalů yttritohlinitého granátu jako optické díly, čehož se dosahuje tím, že broušením nebo leštěním opracovaný monokrystal se uvede ve styk s 1 objemovým dílem kyseliny dusičné o koncentraci 20 až 35 mol. % a po 1 až 5 min jejího působení se přidá 2 až 5 objemových dílů...

Tavenina pro pěstování monokrystalů yttritohlinitého granátu aktivovaného ionty neodymu, odolných proti tvorbě přechodných barevných center

Načítavanie...

Číslo patentu: 232172

Dátum: 01.04.1987

Autori: Perner Bohumil, Kvapil Jiří, Kvapil Josef

MPK: C30B 29/28

Značky: monokrystalů, barevných, neodymu, pěstování, yttritohlinitého, granátu, přechodných, tavenina, proti, center, odolných, tvorbě, ionty, aktivovaného

Zhrnutie / Anotácia:

Tavenina pro pěstování monokrystalů yttritohlinitého granátu, aktivovaného ionty neodymu, odolných proti tvorbě přechodných barevných center, které lze použít jako aktivního laserového materiálu, vykazujícího vysokou úroveň čerpání ať v kontinuálním nebo pulsním provozu laseru, který lze provozovat i při zvýšené teplotě, která sestává z oxidů yttria, hliníku, neodymu, ceru, chromu a titanu, kde obsah, vyjádřený v at. % a vztažený na celkový...

Způsob pěstování monokrystalů yttritohlinitého granátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230199

Dátum: 15.09.1986

Autori: Kvapil Josef, Kvapil Jiří, Kubelka Jiří, Perner Bohumil, Bouček Ivan

MPK: C30B 29/28

Značky: yttritohlinitého, pěstování, monokrystalů, granátu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob pěstování monokrystalů yttritohlinitého granátu s kuželovitým fázovým rozhraním, vyznačený tím, že monokrystaly se táhnou z taveniny, obsažené v molybdenovém nebo wolframovém kelímku, zakrytém víčkem se středovým otvorem, odpovídajícím 1,2 až 3násobku největšího průměru monokrystalu, přičemž monokrystal se otáčí kolem růstové osy takovou úhlovou rych- lostí ?, aby při růstu jakékoli části monokrystalu o průměru d, odpovídajícímu 0,7 až 1...

Způsob snížení kolísání okamžité růstové rychlosti monokrystalů yttritohlinitého granátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220615

Dátum: 15.12.1985

Autori: Kvapil Josef, Kvapil Jiří

Značky: způsob, monokrystalů, růstově, snížení, rychlostí, kolísání, yttritohlinitého, granátu, okamžité

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob snížení kolísání okamžité růstové rychlosti monokrystalů yttritohlinitého granátu, který umožňuje získat vysoce jakostní monokrystaly, obsahující vedle příměsi neodymu ionty titanu a ceru, které umožňují zlepšit parametry laserů z těchto monokrystalů vyrobených pro určité typy laserového provozu, nebo pěstování monokrystalů yttritohlinitého granátu s velmi vysokým obsahem iontů seru a to tím, že se pěstuje z taveniny pod ochrannou...

Způsob přípravy monokrystalů yttritohlinitého perovskitu, dotovaného ionty ceru

Načítavanie...

Číslo patentu: 218034

Dátum: 15.02.1985

Autori: Kvapil Josef, Autrata Rudolf, Schauer Petr, Kvapil Jiří

Značky: dotovaného, perovskitu, monokrystalů, způsob, yttritohlinitého, ionty, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy monokrystalů yttritohlinitého perovskitu, dotovaných ionty ceru, jako dokonalý materiál pro scintilátory pro použití v ultravakuových zařízeních, jako jsou elektronové mikroskopy pěstováním z taveniny, sestávající z kysličníků yttria, ceru a hliníku v atomárním poměru Y : Ce : Al = 1,01 až 0,98 : 0,015 až 0,001 : 1 v ochranné atmosféře vzácného plynu a vodíku a následujícím zahříváním při teplotě 1500 až 1800 °C ve vakuu nebo...

Způsob řízení velikosti části monokrystalu yttritohlinitého granátu zasahující pod hladinu taveniny při jeho pěstování

Načítavanie...

Číslo patentu: 224992

Dátum: 01.12.1984

Autori: Perner Bohumil, Kvapil Josef, Kvapil Jiří

Značky: částí, hladinu, zasahující, monokrystalů, pěstování, granátu, způsob, velikostí, řízení, taveniny, yttritohlinitého

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob řízení velikosti části monokrystalu yttritohlinitého granátu zasahující pod hladinu taveniny při jeho pěstování Czochralskiho metodou, vyznačený tím, že objem pod hladinu zasahující části rostoucího monokrystalu se řídí růstovou rychlostí v [mm.h-1] a složením taveniny podle vztahu: kde r je poloměr monokrystalu, k je konstanta o hodnotě 150 ± 50 mm.h-1 a Y, Al a Re jsou gramionty yttria, hliníku a vzácných zemin, obsažené v tavenině.

Způsob pěstování monokrystalů yttritohlinitého granátu zelené barvy s červeným nádechem

Načítavanie...

Číslo patentu: 213803

Dátum: 01.05.1984

Autori: Pasternjak Leonid, Perner Bohumil, Kvapil Josef, Běljajev Leonid, Mánek Břetislav, Sevastjanov Boris, Bagdasarov Chadžik, Kvapil Jiří, Kuzněcov Viktor

Značky: barvy, nádechem, zelené, způsob, granátu, červeným, pěstování, monokrystalů, yttritohlinitého

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob pěstování monokrystalů yttritohlinitého granátu zelené barvy s červeným nádechem tažením z taveniny, vyznačený tím, že růst probíhá v atmosféře směsi vodíku a inertního plynu z VIII. skupiny periodické Mendelejovovy tabulky v molárním poměru 0,001 až 0,10 z taveniny tvořené kysličníkem hlinitým (Al2O3), kysličníkem chromitým (Cr2O3), kysličníkem yttritým (Y2O3) s příměsí některého z kysličníku ostatních vzácných zemin (X2O3) v molárním...

Způsob volby prostředí pro temperaci monokrystalů yttritohlinitého granátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223542

Dátum: 01.05.1984

Autori: Kvapil Josef, Kvapil Jiří, Perner Bohumil, Kubelka Jiří, Sklenář Stanislav

Značky: voľby, prostředí, způsob, monokrystalů, temperaci, granátu, yttritohlinitého

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob volby prostředí pro temperaci monokrystalů yttritohlinitého granátu, umožňující při analyticky obtížně zjistitelných, zejména nahodilých příměsí zajistit minimální absorpční koeficient při vlnové délce 500 až 2600 nm, kde emitují světlo lasery, používající laserové tyče z monokrystalu yttritohlinitého granátu, aktivovaného ionty vzácných zemin, tedy získat vysoce jakostí aktivní laserový materiál, čehož se dosáhne tím, že u daného...