Patenty so značkou «wolframu»

Adsorpčný spôsob spätného získavania molybdénanu alebo wolfrámu z vodných roztokov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12292

Dátum: 27.04.2009

Autori: Süss Hans Ulrich, Dietz Thomas

MPK: C22B 3/24, C01G 41/00, C01G 39/00...

Značky: adsorpčný, spôsob, molybdénanu, vodných, roztokov, získavania, spätného, wolframu

Text:

...molybdénanu alebo wolfrárnanu z vodných roztokovvznikajúcich pri deligniñkácií buničiny.Teraz sa prekvapivo zistilo, že možno túto úlohu riešiť použítím vo vode nerozpustného,kationizovaného anorganického nosného materiálu. Nosný materiál podľa vynálezu viaže molybdénan alebo wolfráman z vodných roztokov pri hodnote pH v oblasti medzi 2 a 6 a uvoľňuje naviazaný molybdénan resp. wolfráman pri hodnote pH V oblasti medzi 6 a 14 znova do...

Způsob zpracování odpadů obsahujících karbid wolframu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270796

Dátum: 12.07.1990

Autori: Grunt Miloslav, Kodýtek Vilém, Hrdličková Eva

MPK: C01G 41/00

Značky: obsahujících, karbid, zpracování, způsob, odpadů, wolframu

Text:

...zpravidla asix 8 až asi 10 1. Podmínkou dosažení vysokého výtěžku je přítomnost hydroxidu alkalického kovu v reakci směsi v poměru látkových množství hydroxidu a wolframu aspoň 2 1, výhodně asi 3 až asi 7 1. Je-li tento poměr větší než 10 1, začíná do roztoku přecházet i kobalt. Podrobněji je vliv množství oxidovadla a hydroxidu znázorněn na obr. 1 a 2,na základě výsledků získaných postupem podle příkladů 1 a 3. V obr. 1 je znázorněna...

Sposob oddeľovania wolfrámu jako WS3 z vylúhovaného chudobného scheelitového, alebo wolforamitového koncentrátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266962

Dátum: 12.01.1990

Autori: Szabová Judita, Tarhanič Ladislav

MPK: C01G 41/00

Značky: vylúhovaného, wolforamitového, scheelitového, koncentrátů, wolframu, spôsob, chudobného, oddeľovania

Text:

...s obsahom wolfrámu od 2 do 20 sa dosiahne pôsobením sírnika amonného na rmut, získaný po ukončení lúhovania koncentrátu v množstve, pri ktorom dôjde po okyselení rmutu kyselinou chlorovodíkovou na pH 1 až 2 k vyzráženiu WS 3 v rmute, pôsobením 10 -ného vodného roztoku etylxantátu v množstve 0,5 až 1,0 l.m 3 rmutu o zahustení 200 až 300 g.l 1Výhody vynálezu spočívajú v zjednodušení procesu, znížení strát wolfrámu a možnosti použitia...

Způsob předúpravy povrchu slinutého wolframu nebo slitiny wolfram -molybden s obsahem molybdenu do 35% hmotnostních pro galvanické niklování

Načítavanie...

Číslo patentu: 263977

Dátum: 12.05.1989

Autor: Florián Čestmír

MPK: C25D 5/34

Značky: povrchu, obsahem, niklování, molybdén, galvanické, wolfram, způsob, molybdenu, slitiny, předúpravy, slinutého, hmotnostních, wolframu

Text:

...pro galvłanické Hĺklůvälllĺ. spo.čívá v tom, že běžně používané procedury jako je alkalické čištění, elektročištění akyselý oplach doplňuje novým způsobem aktivace povrchu, která se provádí po slinovacim výpalu jako prvni nebo druhý kr-o-k gtalvanické předúpravy ponořením do vodného roztoku, obsahujícího 30 až 150 g/l ferikyanidu draselného a alkalický hydroxid v mn-ožství odpovídawjícím 6 až 80 g/l OH. Doba ponoru je 1 až 6 minut.Při...

Způsob získávání wolframu ze zředěných roztoků

Načítavanie...

Číslo patentu: 263308

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kodýtek Vilém, Grunt Miloslav

MPK: C01G 41/00

Značky: roztoku, zředěných, získavání, způsob, wolframu

Text:

...zásadu nelze izolovat a znovu použít.Výše uvedené nevýhody odstraňuje způsob získávání wolframu ze zředěných roztoků jako matečných roztoků z krystalizace parawolframanu amonného nebo odpadních vod z výroby wolframu nebo jeho sloučenin srážením wolíramu z těchto roztoků působením organické dusíkaté zásady podle tohoto vynálezu. Tento způsob spočívá V tom, že se wolfram z těchto roztoků sráží 2,4,6-triamino-l,3.5-triazinem (melsminem) při pH...

Způsob stanovení wolframu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261282

Dátum: 12.01.1989

Autori: Kodýtek Vilém, Hrdličková Eva

MPK: G01N 31/02

Značky: způsob, stanovení, wolframu

Text:

...až 850 OC a v gravimetrickém stanovení wolframu jako oxidu wolframového W 03. Tento způsob spočíva v tom, že se wolfram z vodného roztoku vysráží působením 2,4,6-triamino-1,3,5-triazinu (melamínu) při pH 4,5 až 6,5 a sraženina se před vyžíháním promyje vodou.výhodou postupu podle vynálezu je rychlost a jednoduchost stanovení vesrovnání soinchoninovou metodou při zachování prakticky stejné přesnosti. Jinou výhodou je náhradadrahého cinohoninu...

Způsob výroby práškového wolframu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255920

Dátum: 15.03.1988

Autori: Kodýtek Vilém, Pácha Jaroslav, Grunt Miloslav

MPK: C22B 34/36

Značky: wolframu, výroby, práškového, způsob

Text:

...vzduchuzapřítomnosťi malého množství vodíku, na tzv. modrý oxid wo 1 f~ oramu,W 0 x,vkdoĺxą 292 hąžL 2,98, avo druhém stupnm.ae připra~ vený oxid redukuje vodíkem na wolframą Dvoustupňový pochod jeřnulomefrické složoníoxidú.Přidvoustuýňovém pochodu jaou však takřka dvojnásobné investiční náklady, nehoř konverze WA na výěohozí oxid pro redúkci probihá v pecíohľoťeáného typu jako vlastěrNejdůležitějšzlíĺąmi pàrametàýfovlivňújĺicími...

Způsob výroby práškového wolframu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255919

Dátum: 15.03.1988

Autori: Grunt Miloslav, Černohorský Jiří, Kodýtek Vilém, Pácha Jaroslav

MPK: C22B 34/36

Značky: wolframu, způsob, práškového, výroby

Text:

...na tzv. modrý oxid wolframu,wox, kde x 2,92 až 2,98, a ve druhém stupni se připraveny oxid redukuje vodíkem na wolfram. Dvoustupňový pochod je výhodný také V případě, kdy je třeba před redukcí upravit granulonetrické složení oxidu. Při dvoustupňovém pochodu äsou však takřka dvojnásobne investiční náklady, nebot konverze PWA na výchozí oxid pro redukci probíhá v pecích stejnéhc typu,jaANejdůležitějšímiparametry ovlivňujícími průběh...

Pec pro výrobu práškového wolframu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255658

Dátum: 15.03.1988

Autori: Grunt Miloslav, Kodýtek Vilém, Pácha Jaroslav, Černohorský Jiří

MPK: C22B 34/36

Značky: výrobu, práškového, wolframu

Text:

...nízké investiční náklady a jednoduchost provedení, nízká spotřeba elektrické energie a stejnoměrnost zrna vyráběného prášku.Tyto výhody jsou vyvážený některými nedostatky. vedle už zmíněného pracného plnění misek je, zvláště v případě muflových pecí s dvěma topnými sekcemi, nevýhodou poměrně nízky výkon ve srovnání s pecemi rotąčními a také s moderními čtrnáctitrubkovými pecemi s šesti teplotními sekcemi. Principiálně lze zvýšení výkonu...

Spôsob vytvárania tenkých vrstiev karbidu wolfrámu na elektricky vodivom substráte

Načítavanie...

Číslo patentu: 252860

Dátum: 15.10.1987

Autori: Král Jozef, Ferdinandy Milan, Czajlík Mikuláš, Liska Dušan

MPK: C23C 14/16, C23C 14/48

Značky: vytvárania, tenkých, spôsob, karbidu, vodivom, elektricky, substráte, wolframu, vrstiev

Text:

...ipľĺľ-ľliälVé, dosahujú ipožaudsovainú »čisrtotu, ~s možnosťou dosiąachinruitiwai vysokej rýcihluoxslti paletu vrstvy počars inalrnášamila, krtorá závisí na rvohllositi islurblimecile ih 1 exva 1 kierbvonyuliu~ wolfrámu, ikrtorú možrno regulovať intenzitou jeho orhreviu. Ďalšou výhxodiou vsrpôswobu podľa vymálezu je možnost ovplyvňovať zloženie,šnruikrtüunu, a -mechenicilvě vlaetnnoeti ivmstvy, 4a to veľlkosifou tlaku vo nváikoovewj...

Spôsob vytvárania tenkých vrstiev wolfrámu na elektricky vodivom substráte

Načítavanie...

Číslo patentu: 252859

Dátum: 15.10.1987

Autori: Ferdinandy Milan, Liska Dušan, Czajlík Mikuláš, Král Jozef

MPK: C23C 14/16, C23C 14/48

Značky: substráte, wolframu, spôsob, tenkých, vytvárania, vrstiev, elektricky, vodivom

Text:

...epočiva v diem, že »takto vytvorené vnetvy dosahujú vysokú čistom s minimálnym oslisiathovm zbytvkoveh~o~ whlŕka, čo je dané podimiemk-ami vekwa a rozkledlomi hexakairbooyhu w-o 1 f~rámu~ v podmieril~rach plazmy. Ďalšia vvliordia spôsobu ,podľa vylnelezui spočiva. v utom, že zmenou eleiklirických perametrrov pri etimuláoii plazmy možno regulovať vlaedinolsiti vrxetiev napr. šttmikrúru. üb 252859-drobne rýrohhosť-o-u s-ublinmácie...

Spôsob prípravy karbidu wolfrámu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238306

Dátum: 01.10.1987

Autor: Czajlík Mikuláš

MPK: C01B 31/34

Značky: wolframu, karbidu, spôsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Sposob syntézy karbidu wolfrámu vyznačujúci sa tým, že syntézna zmes wolfrám - uhlík o stechiometrickom zložení sa podrobí pred spekaniem v redukčnom alebo inertnom prostredí pri teplotách 1000 - 1200 °C mechanickej aktivácii.

Sposob vytvárania tenkých vrstiev wolfrámu na pevnom substráte

Načítavanie...

Číslo patentu: 248976

Dátum: 12.03.1987

Autori: Timková Mária, Liska Dušan, Ferdinandy Milan, Czajlík Mikuláš, Král Jozef

MPK: C23C 16/16

Značky: vytvárania, vrstiev, tenkých, pevnom, wolframu, spôsob, substráte

Text:

...substrâtov je teplota nižšia ako teplota ich štruktürnych zmien, prípadne teplota nižšia ako teplota ich poškodenia. Ďalšou výhodou daného spôsobu nanášanie ten 4kých vrstiev volfrámu na pevný silbstrát je to, že produkty rozklxadu hexakarbonylu volfrámu, volfrám a molekuly CO, nespôsobujo korózne poškodenie substrátu a vakuového zariadenia.Podstata predloženého vynálezu je bližšie objasnená pomocou priloženeho výkresu, na ktorom je...

Způsob zpracování surové kyseliny wolframové obsahující vedle wolframu také cín,niob a tantal

Načítavanie...

Číslo patentu: 249253

Dátum: 12.03.1987

Autori: Slánský Miroslav, Láznička Jiří, Štěrba Martin, Zikl Petr

MPK: C22B 34/24

Značky: vedle, wolframové, surové, obsahující, tantal, kyseliny, také, způsob, wolframu, zpracování, cín,niob

Text:

...do roztoku ve formě W 0 ž iontů, ale přímo jako kondenzovaný wolframan a aniontem Hwôozls10 nebo W 21041 , nemůže se proto zpětně tvořit nerozpustný CaWO 4.V příkladu provedení je vynález popsán pomocí schéma uspořádání technologické linky na zpracování surové kyseliny wolframové, znázorněné na obr. č. 1.Do reaktoru 3 Q prvého stupně louženi je dávkována surová kyselina wolframová 3, matečné roztoky 33 a prací voda É. současně je do...

Způsob získávání platiny s wolframu z vyřazených systémů halogenových lamp při jejich výrobě

Načítavanie...

Číslo patentu: 219098

Dátum: 15.07.1985

Autori: Bičovský Karel, Konrád Vladislav

Značky: výrobe, vyřazených, wolframu, halogenových, získavání, platiny, jejich, systému, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob získávání platiny a wolframu z vyřazených systémů halogenových lamp při jejich výrobě, které se nejprve leptají ve směsi kyseliny dusičné a sírové až se odleptá veškerý molybden. Potom se mechanicky odstraní skleněné části. Zbylé wolframové spirály s navařenými platinovými plíšky se nejprve louží v peroxidu vodíku o koncentraci 15 až 40 %. Po odpadnutí platinových plíšků se provede propláchnutí vodou a vysušení. Platinové plíšky se...