Patenty so značkou «vzorků»

Zařízení na uchovávání vzorků a jejich převádění k analýze

Načítavanie...

Číslo patentu: 260461

Dátum: 15.12.1998

Autori: Masák Vladimír, Morávek Vladimír

MPK: G01N 1/02

Značky: jejich, zařízení, převádění, analýze, vzorků, uchovávání

Text:

...kružnicích 6 a 7 se středem na ose otačení 15. Roztečná vzdálenost dvou sousedních vyústění vně připojených trubic 9 je roven úhlu ce.Na obr. 3 je znázorněn Stator 2 pevně spojený šrouby 21 s trémou 16. Stator 2 obsahuje těsnění 17 s těsnicí plochou 4, ve kterých se stýká s rotorem 1, který obsahuje vrtání 8 na roztečné kružníci G. Rotor 1 se stýká přes těsnicí plochu 5 těsnění 17 se statorem 3. Rotor 1 je nasazen na lozisko 23 upevněné...

Zařízení pro měření nadojeného mléka a odběr jeho vzorku

Načítavanie...

Číslo patentu: 260109

Dátum: 15.12.1998

Autori: Žižka Jan, Preisler Vlastimil, Talich Stanislav

MPK: A01J 5/00

Značky: mléka, nadojeného, vzorků, odber, měření, zařízení

Text:

...odebrâní.doohtečně.rcprezentativr ního vzorku nádoje u.dojioioh zařízení, určených pro automatizované velkochovy dojnico .Príklad provedení zařízení podle vynáhezn je v celkov Iohĺ- .natu uspořádání znizorněn na připojeneu výkreeuw .jený na dojící aonpravu§. Ta je napojene na pŕíjmovou nádobu Qmléčného měřičo i, propojenou spojovací potrubí g s dopravním potrubím Lg. S tímto je propojen též olektromametíoký.ventilg,na nějž je napojen...

Zařízení pro odběr vzorku mléka

Načítavanie...

Číslo patentu: 260108

Dátum: 15.12.1998

Autori: Preisler Vlastimil, Talich Stanislav, Žižka Jan

MPK: A01J 5/00

Značky: mléka, zařízení, odber, vzorků

Text:

...potrubí g, uspořádanénad mlóčným měŕičem po a dojící aoupravou 1. Hladinový índíkůtorgą mléčného měñíče g je prvním elektrickým spojeni gg napojen nnřídící blok gg celého zařízení, k němuž je druhým elektrickým spo-jem g napojen eloktromagnetíoký ventil Lg a případným třetím elektrickým spojem g pak i puleâtor g, ktorý však nemusí být elektromagnetíoký, takže nemusí být s řídíoím blokom g propojen. Zpětný ventil g je opatřen zpětným...

Způsob separace amoniaku, fenolu nebo formaldehydu ze vzorku kalu, průmyslové vody nebo/a pevného odpadu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270385

Dátum: 13.06.1990

Autori: Roušalová Blanka, Beranová Marie, Kutý Václav, Staňková Oldřiška

MPK: C02F 1/04

Značky: kalů, fenolů, formaldehydu, odpadů, vzorků, průmyslové, separace, amoniaku, pevného, způsob

Text:

...eiolky pohl cuje uvedeným absorpčnlm roztokom. Vlastní stanovení se potom provádí pravidla bůžnými íotometrlckými motodamí. V případl íenolu nebo tormaldehydu obsahuje absorpční roztok v Goeckol-contatovä uzaväru s výhodou i vybarvovací činidlo. elouäící do jako uvedonő analytickć činldlo pro stanovovanou látku.Nový způsob využití -Goeckol-Contatova uzáver umožňuje náhradu klasické dostilační motody absorpcí plynno íáze. Způsob podle...

Zapojení pro automatické řízení ústrojí pro odběr vzorků

Načítavanie...

Číslo patentu: 269949

Dátum: 14.05.1990

Autori: Zavadil Milan, Dobrovolný Jiří

MPK: G01N 1/02

Značky: zapojení, řízení, ústrojí, automatické, odber, vzorků

Text:

...vstupem gl obvod §Q hlídání zaplnění nádoby se vzorky. Tento obvod má na prvni výstup gg přípojen šestý vstup ll obvodu lg logického řízení a na druhý výstup g připojen blokovací vstup ZA dělíče lg pracovního kmitočtu. Dělič gg pracovního kmitočtu je dále 0 patřen signalizačním výstupem 12, na nějž je připojen blok 22 místní signalizace zaplněni nádoby se vzorky a výstupem 15 podílového signálu, na nějž je připojen prvním vstupem lgl...

Zařízení pro odběry vzorků sypkých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269775

Dátum: 14.05.1990

Autori: Konovalčenko Jurij, Semenov Gennadij, Gluškov Nikolaj

MPK: G01N 1/20

Značky: zařízení, odběry, materiálů, sypkých, vzorků

Text:

...Iycrpoňcrso 5 aepwnxambuon nomomennn za cxoay 17. npuxpennennyn K nnuwe 15 rpysononsexnun Mexauuannn. uanpunep. Tanbn. Tanbbepon. Tpaucnoprnpyerca K necwy oraopa npos. Hanpuuep. K xoureäuepy c pynoñ. H npn auenpennu 5 Marepnan pyqxauu 16 Hanpaanaercn a Hymuyn Toqxy oraopa. Kpone Torn. c uennn oaecneueuun nexauuaauun orsopa. ycwpoücwao HOMGT ycranaannaarnca na nonsenuo-naaopoTuue nexaunanu ycTanoaxu. ynpasmneuue aawouaruqecxu c nymbřa...

Zařízení pro výměnu vzorků v kapalinovém scintilačním čítači

Načítavanie...

Číslo patentu: 269757

Dátum: 14.05.1990

Autori: Prokofjev Sergej, Korobčenko Leonid

MPK: G01T 7/08, G01T 1/204

Značky: scintilačním, výměnu, kapalinovém, vzorků, zařízení, čítači

Text:

...Kauepa 21 usnepeuua co caewoaonon 22 H oorosnexwponuunu yunomurenauu. oxpymeuuan uamuruoä oóonuuxoä 23. Bxonuoe orsepcrue Kanepu 21 Hanepeunn uaxonurca nan ounn ua oTeepcTuñ nunru 2. odpaaya c unn oraepcrue aaa nocjaaxn onaxoua 19. Buyrpu BTOPOFD oraepcwua nunwu 2 uaxoanrcnłcwon 1. Hepe sro oTBepcTue onaxou 19 npuunnaewcn Ha usnepeuue. Houuñ uuuuunp A c BEPTHKBHBHNMH naaanu oxpymaew cwou 1 H nonaumeu oruccuremnuo era. npu STUH crom 1...

Vložka dávkovače vzorku pro kapilární chromatografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 269173

Dátum: 11.04.1990

Autori: Doležal Bohuslav, Ledvinka Karel

MPK: G01N 30/16

Značky: chromatografii, vložka, kapilární, dávkovače, vzorků

Text:

...Další výhoda spočívâ v dosaženě reprodukovatelnosti dávkování. Směrodatná odchylka je nižší než 1.Vložka dávkovače vzorku podle vynálezu je dále objasněna na výkresoch. Na obr. 1 je znázornčna vložka dávkovače vzorku pro kapllární chromatografli, obr. 2 znázorňufe vložku dávkovače vzorku s koncovkou a dčllčem plynnê fáze, na obr. 3 Je znázorněna vložka dávkovače vzorku opatřená zůžením a dutlnou. vložka dávkovače vzorku je tvořena...

Zařízení pro řízení odběru vzorků plynu, zejména pro potřeby stanovení cizorodých látek v ovzduší

Načítavanie...

Číslo patentu: 268144

Dátum: 14.03.1990

Autori: Marek Alois, Podhorský Petr, Horák Miroslav, Król Václav

MPK: G01N 1/22

Značky: cizorodých, řízení, vzorků, potreby, ovzduší, zařízení, zejména, odběru, plynů, látek, stanovení

Text:

...plynu e regulacl okamžítého průtoku plynu absorpčním zařízením bez kolíaáni protoku Další výhodou je, že umožňuje korígovat celkové množství odebranáho plynu v závislosti na okamžité teplotě plynu, Zvýší se tak podstatné přesnost řízení odběru vzorků plynu e umožní se programové řízení odběru vzorků plynu při součesném snížení precnoati obsluhy, Na přípojeném výkrese je neznačen příklad zařízení k řízení odběru vzorků plynu, zejména pro...

Zařízení na kontrolu geometrických rozměrů a vad vzorků s opticky rozptylujícími povrchy

Načítavanie...

Číslo patentu: 267651

Dátum: 12.02.1990

Autor: Malz Dietrich

MPK: G01B 11/24

Značky: vzorků, zařízení, geometrických, povrchy, kontrolu, opticky, rozměrů, rozptylujícími

Text:

...HCHMTYEMDFO ospzxnua. BMIIIEVHUHSIHVTOE DCBBTHTEJIBHDE YCTPDHCTBD MUMET HPEÄDTBJIRTI) COGDĚ TDHBHIIHHHCTOHIIHK CBETH B COHETaHHH C DTKJIDHSIIOIIIHM 6 J 10 KOM IIJIS CTPDHKDÚGPaIŠHDFD DTKJIOIIEHHH CBETa 8110111.JÍHIIHH PaUBÚPTKH oapasua unľJGHMyHlECTBů HBDGPGTEHHH UaKJIIFIEIJTCSI B TOM . ITU f BHCOKDŘ TCFIHOCTDKI HIJMBPBHHSI H HPUHUDDJIHTGJIBHDCTDIO B HPÚUECCB KOIITPOJISI oapaauca ÓQCKĽIHTBKTHFJ IOJISPRIIOT PHM lhĺlllłlblx . ľaKHX . KHK ÄJIHHH...

Způsob měření vlhkosti vzorků plynů a zapojení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267640

Dátum: 12.02.1990

Autor: Straka František

MPK: G01N 1/16

Značky: měření, způsobu, vlhkosti, provádění, zapojení, vzorků, tohoto, plynů, způsob

Text:

...mäřícího systému, což umožňuje přesné měření vysokých obsahů vlhkosti, přičemž přesnost měření není snižována ani lcolísáním průtoku a. funkce čidla. není vysokou vlhkosti vzorku ohrožována vystačí se s isoternmím provozom termostatu. Další. výhodou způsobu podle vynálezu je snndná možnost jeho poüití i pro měření za tlaku. Jiuou výhodou je možnost rychlé výměny sušícího filtru nebo àutomatická výměna a rogenerące, čímž je zajíštěno...

Zařízení pro odběr a úpravu vzorků sypkých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267568

Dátum: 12.02.1990

Autori: Žák Pavel, Miklenka Jiří

MPK: G01N 1/04

Značky: zařízení, materiálů, úpravu, sypkých, odber, vzorků

Text:

...více vzorka, čímž vzrůstá časovéNa přiloženém výkresu je schematicky znázorněno příkladne uspořádání zařízení podleZařízení pro odběr a úpravu vzorků sypkých materiálů podle příkledného provedení seatává ze vzorkovače ł pro odběr vzorků z pásového dopravníku Š, ke kterému je upevněn výstup Š dílčího vzorku a dále z jednotlivých funkčních bloků 4, 5 a Ě, uspořádaných vedle sebe kdena blok 5 záaobníků navazuje blok Ž prvního stupně...

Způsob přípravy polykrystalických vzorků pro stanovení fázových diagramů oxidových soustav

Načítavanie...

Číslo patentu: 267439

Dátum: 12.02.1990

Autori: Nevřiva Miloš, Durčok Stanislav

MPK: C01G 3/02

Značky: soustav, vzorků, oxidových, způsob, stanovení, fázových, polykrystalických, přípravy, diagramu

Text:

...o nejvyšším bodu tání, takže při temperaci dochází ke vsáknutí kapalně fáze do tohoto materiálu a tím k oddělení kapalné fáze od pevných fází vzorku.Při následném ochlazení nedochází k tvorbě sekundárních fází. Další výhodou je skutečnost. že tento materiál vytváří ochrannou vrstvu mezi vzorkem a nádobou. ve které se provádí temperace, čímž zabrání nežádoucí kontaminaci vzorku materiálem nádoby. Způsob podle vynálezu ve srovnání s dosavadním...

Zařízení pro kontrolu vzorků umělých etalonů vad trubek

Načítavanie...

Číslo patentu: 267146

Dátum: 12.02.1990

Autori: Hoření Miroslav, Brodský Bohumil, Říha Jiří

MPK: G01N 29/04

Značky: etalonu, umělých, vzorků, trubek, kontrolu, zařízení

Text:

...defektoskopu.Zařízení pro kontrolu umělých etalonů vad trubek podle vynálezu umožňuje zjistit nevyhovující akustické vlastnosti pro ultrazvuková vlny u jednotlivých vzorků umělých etalonů před jejich spojením. odpadá tedy vyjmutí vzorku z etalonu, výroba nového vzorku a následné včlenění do etalonu. Tím se výrazně zvýši produktivita prá ce při výrobě etalonů, aníží se náklady na jejich výrobu a zvýší se kvalita etalonů vad...

Zařízení pro automatický odběr vzorků tekutin z nádob

Načítavanie...

Číslo patentu: 267130

Dátum: 12.02.1990

Autor: Mašek Antonín

MPK: G01N 1/14, G01N 1/10

Značky: vzorků, automatický, nádob, zařízení, tekutin, odber

Text:

...pro automatický odběr vzorku je konstruováno tak,že na panelu ovládací skříně je prvek, kterým lze měnit dobu proplachovaní sterilnín nediem,kterýn může být j- 3 p 267130 bud vodąnebo vzduchďakě upovnění válce v pouzdra se zjednodušilo.Zařízení pro automatický odběr vzorku je znázorněno na priloženom výkresu.Dnem nádoby l,ze které ae má odebíret vzorelgprochází pouzdro g spojená se dnem nádoby I.Pouzdrem 2 prochází válec g opatřený ve své...

Zkušební prostředek pro určování iontové síly nebo měrné hmotnosti vodného zkoušeného vzorku a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 266305

Dátum: 13.12.1989

Autori: White William, Wang Yung-chyung, White-stevens Rodric, Stiso Sisto, Falb Richard

MPK: G01N 33/52

Značky: síly, prostředek, výroby, způsob, iontově, zkušební, hmotnosti, určování, zkoušeného, vzorků, vodného, měrné

Text:

...polyelektrolyt. aoJako polyelektrolyt obsahuje prostředek podle vynálezu s yýhodou kyselipu polyakrylovou, wkyselinu polymaleinovou. kopolymer kyseliny maleinové a vinylmethyletheru, kyselinu polymethakrylovou, kopolymer styrenu a kyseliny maleinové, polyĺvinylamin) nebo poly(4-viny 1 pyridin). Stupeň neutralizace polymerniho polyelektrolytu činí s výhodou 75 až 95 . Indikátorem vv výhodnćm prostřoüku podle vynálezu může být indikátor pH....

Způsob přípravy vzorku organické látky obsahující popeloviny, zejména uhlí pro tepelný rozklad v kalorimetrické bombě

Načítavanie...

Číslo patentu: 265591

Dátum: 13.10.1989

Autor: Kubant Josef

MPK: G01N 25/26

Značky: organické, přípravy, tepelný, způsob, obsahující, zejména, uhlí, bombě, popeloviny, rozklad, látky, kalorimetrické, vzorků

Text:

...V uhlí je výhodou, že přípravek práškového polyetylenu umožňuje získání přibližně stejných průměrných výsledků jako referntní metodou pyrohydrolýzy V platinové trubici, která je značně nákladná.Ke spalování vzorků je vhodný práškový polystylen zrnění do 0,3 mm. Vhodný poměr hmotnosti vzorku k hmotnosti práškového polyetylenu činí 12 až 13. Pro určitý typ vzorků je vhodné zachovávat vždy stejný zvolený optimální hmotnostní poměr vzorku k...

Kokila pro výrobu vzorku litiny, určeného pro spektrometrickou analýzu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265180

Dátum: 13.10.1989

Autori: Staňková Oldřiška, Provazníková Katarina, Bičovský Karel

MPK: B22C 9/00, B22C 9/06

Značky: litiny, spektrometrickou, vzorků, analýzu, určeného, kokila, výrobu

Text:

...pro spektrometrickou analýzu, tvořená základním tělesem, zhotoveným z elektrovodné mědi, podle vynálezu. Jeho podstata spočíva v tom, že horní plocha základního tělesa, tvořící dělicí rovinu kokily,svírá s vodorovnou rovinou úhel 35 až 55 °, a na ní je zarážkou uchycena horní část, zhotovená z oceli, v níž je vytvořena dutina pro odlévaný vzorek a vzorky pro analyzátory uhlíku a síry a část vtoku, proti níž je na základním tělese upevněna...

Způsob přípravy vzorku plynu a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264626

Dátum: 14.08.1989

Autori: Mottitschka Wilhelm, Rabe Wolfgang, Konrád Bohumil, Eidver Dieter, Češka Tomáš, Hoffmann Werner, Meyer Bernd

MPK: G01N 1/00

Značky: způsob, způsobu, přípravy, tohoto, zařízení, provádění, plynů, vzorků

Text:

...si uchovala teplotu nejméně 20 K nad rosným bcdem vodní páry při normálním tlaku tak, aby škrticí element tvořil uzávěr trubice. která dostatečně daleko zasahuje do tlakového prostoru a těsně přiléhá k přírubové trubici, a aby druhý. otevřený konec trubice byl přímo spojen s odběrovým zařízení pro analýzu.Škrticí prvky mohou být bud pevná nebo přestavné. Aby se zamezilo vniknutí kondenzátu,který teče zvláště v určitých provozních situacích...

Dávkovač vzorků malých objemů tekutin

Načítavanie...

Číslo patentu: 264219

Dátum: 13.06.1989

Autori: Podhorský Miloslav, Havlová Jana, Kadlec Ivan, Cvak Zdeněk, Lerst Luděk

MPK: G01F 19/00

Značky: vzorků, tekutin, dávkovač, malých, objemu

Text:

...většího počtu vzorků komplikovaný co do počtu potřebných pipet, co do potřeby času atd. Zvlášť je toto nev hovující při odběru vzorků k mikrobiologie ým analyzám, kdy se musí pracovat se šterilním nádobím.Nové zařízení všechny uvedené a další nedostatky odstraňuje. Náběr vzorků a jeho přenos do vzorkovnice je rychlý a čistý. Obzvlášť výhodný je při sériovém odběru vzorků. Dávkovač je konstrukčně a materiálově řešen tak, že umožňuje jeho...

Zařízení pro odběr vzorků z fermentoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 263459

Dátum: 11.04.1989

Autori: Maximov Michail, Redikulcev Jurij

MPK: C12M 1/12

Značky: odber, fermentoru, zařízení, vzorků

Text:

...npuennoů eMKOCTHZ 8 uçćnenyemoü mnnKoçTLm Ha nneanonpno 4 npnxonnr ouepeuoñ HHBBMÓHMHYHLC, KoTopsů.BHoBL qepea WTOK 30 ao§neäcTByew Ha Kauepy 1 H mrynep 9, KoTçpuñ orxpmnaew oceBoñąaHan 22 ocTąBnnn 3 aKpmTmM Kbaxcnanbuo pacnonomeuuúü KaHanV 23. -. Kpoue TOPO, OT sworo Mnynbca cpaöawuaaer nonopomuuň Mexannsm 27, Kowopuñ oöecneqnsaeT B 3 auMonąücTBueacryna 31 c nnesuonbmnmuarenen 14, xowopuů OT KpmBaerpn H cmawuň aoayx nocrynaew no mnaneu...

Zařízení pro odběr vzorků kyselých rudných rmutů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263435

Dátum: 11.04.1989

Autor: Wiedermann Ján

MPK: G01N 1/20

Značky: zařízení, rudných, odber, vzorků, kyselých, rmutu

Text:

...rudných rmutů do teploty až 180 °C a tlaku 2,5 Mľa. Na jeho konstrukcí je použito materiálů, které odolávají silným minerálním kyselinám za zvýšených teplot a tlaků,což má za následek, že nedochází ke znehodnocení získaných vzorků korozí části zařízení.Na přiloženém výkresu je znázorněn příklad propojení maloobjemového laboratorního autoklávu se vzorkovací nádobou.Zařízení pro odběr vzorků kyselých rudných rmutů je tvořeno laboratorním...

Zapojení pro automatickou mixaci vzorků

Načítavanie...

Číslo patentu: 263278

Dátum: 11.04.1989

Autor: Ungr Jiří

MPK: G01N 21/01

Značky: vzorků, mixaci, zapojení, automatickou

Text:

...jsou znázorněna přerušovanými čarami.zapojení pro automatickou mixaci vzorku podle vynálezu spojuje první podavač lvzorků,druhý podavač vzorků 3, vícekanálové peristaltické čerpadlo 1, dvě nebo více dávkovací pístová čerpadla 1 a dvě nebo více zásobní lahve 5 reagencií. Tyto přístroje samy o sobě jsou určený k jiným účelům, teprve jejich zapojením podle vynálezu je dooíleno synchronizace chodu prvního podavače ł a druhého podavače 2 a je...

Zařízení pro odebírání vzorku mléka

Načítavanie...

Číslo patentu: 263145

Dátum: 11.04.1989

Autori: Talich Stanislav, Preisler Vlastimil

MPK: A01J 7/00

Značky: zařízení, vzorků, mléka, odebírání

Text:

...provedení zařízení podle vynálezu je v colkovém schâmatu uspořádání znázorněn na připojených výkrosech, kde obr.1 znázorňuje celkové uspořádání zařízení a obr.2 je detailem kulového ventilu z obr.l.Nad neznázorněným dojícím stáním je vedeno jednak rozvodné podtlakové potrubí L, jednak dopravní potrubí Q. Na rozvodné podtlakové potrubí L je prvním spojovaoím vedením 3 řipojen pulsátor 4, opat~řený přívodom gg atmosľérického tlaku. Pulsátor...

Zařízení pro odběr vzorků mléka

Načítavanie...

Číslo patentu: 263144

Dátum: 11.04.1989

Autori: Preisler Vlastimil, Talich Stanislav

MPK: A01J 7/00

Značky: vzorků, mléka, zařízení, odber

Text:

...odběrné potrubí g je připojeno na odběrný otvor g provedený vo stěně Lg tvarové průtočné trubice § v místě jejího vstupního světlého průřezu łł. Za tímto místem je tvarová průtočná trubice Q zúžena na minimální svčtlý průřez Lg, přecházející hranou ł 1 do rozšiřujícího se výstupního světlého průřezu łg. V tomto místě je proveden v tvarové průtočné trubici Q vzduchový odsávací otvor łg, napojený vzduchovým odsávacím potrubím łâ na odběrnou...