Patenty so značkou «vzniklého»

Způsob odvodu tepla vzniklého v adiabatickém reaktoru při výrobě anilínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263430

Dátum: 11.04.1989

Autori: Rozinek Radovan, Bancíř Karel, Lubojacký Jaromír

MPK: C07C 87/52

Značky: anilinu, vzniklého, adiabatickém, způsob, tepla, výrobe, odvodu, reaktoru

Text:

...za tlaku 0,7 až 2,5 Mľe za vzniku vodní páry a teprve poté se další část tepla předá vodíku vstupujícímu do reakce a nitrobenzenu vstupudícímu do reakce arnásledně se zbylá část tepla odvede chladící vodou. Výhodou způsobu odvodu tepla podle vynálezu je kromědokonalého využití reakčního tepla vznikľěho v adiabstickém reaktoru zabezpečení revnoměrného přívodu tepla nastřikovaným nitrobenzenem a vodíkem do sytíoí kolony a tedy i zlepšení...

Zapojení stabilizátoru úbytku napětí vzniklého průtokem stabilizovaného proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258336

Dátum: 16.08.1988

Autori: Vojta Ludomír, Jiránek Miloš

MPK: H03L 5/00

Značky: průtokem, stabilizátoru, úbytku, napětí, vzniklého, zapojení, stabilizovaného, proudu

Text:

...báze je připojeną na výstup rozdilového zesilovače a jehož emitor je pŕipojen na 1 kladnou avorku zdroja konstantniho proudu a navýstupnívsvorku. Zapojeni podle vynálezu má malý příkon. Stabilizuja úbytok napětí vzniklý na etejnosměrnám odporu.opakovače při provozu,Lze je ąvýhodou použít pro otabilizátory v mono 11 t 1 ekérormě.121 Přiklad vynálezu je dále popeán pomocí výkreeu. Na neivertugJíci vetup rozdilověho zesilovače Z Je připojen...

Způsob desintegrace syntézního produktu vzniklého při výrobě umělých diamantů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257404

Dátum: 16.05.1988

Autori: Kula Petr, Sita Štěpán, Vepřek Jiří, Vidlář Jiří, Rezek Karel

MPK: C01B 31/06

Značky: způsob, desintegrace, vzniklého, umělých, syntézního, diamantu, výrobe, produktů

Text:

...a při otěru 4 o stěny mlecí nádoby a pohybující se mlecí elementy dále nerozbijehy, otěrem se znich pouze uvolňují nalepená zrna grafitu. a ostatních zbytkových složek. Srostlice nevyvinutých zrn dia mantü se však vlivem úderu, resp. otěru,nás 1 edkem nedostatočné soudržnostirozpadají na samostatná zrna. Stejně dochází i. k rozemletí zrn grafítu. Velká zrna diamantu se přitom neroz bíjejí, hrany zrn zůstávají neporušeny. Následkem toho po...

Způsob dopolymerace granulátu polyamidu vzniklého polymerací v tavenině a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253120

Dátum: 15.10.1987

Autori: Štěrbáček Zdeněk, Kubánek Vladimír, Králíček Jaroslav

MPK: C08G 69/46

Značky: zařízení, způsobu, provádění, polymeraci, tavenině, tohoto, dopolymerace, polyamidů, granulátu, vzniklého, způsob

Text:

...§ avevnitř dvěma deskovými výměníky Q, které jsou ovládány automaticky čidlem teploty 1. Na dně zásobníku je turniket g, který řídí odběr granulátu.zařízení znázorněné na obr. 2 sestává z vibračního vertikálního dopravníku - výměníku L opatřeného násypkou g a topným plàštěm 3, který je vytápěn násypkou lg, spojen se zásobníkem Ä (silol, který je vevnitř opatřen skluzovými přepážkami lg s automaticky řízeným ohřevem 1 a zvenčí topným pláštěm...

Zařízení pro snímání vzniklého průběhu chemické reakce výbušného charakteru u výrobků, obsahujících výbušninu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237265

Dátum: 01.05.1987

Autori: Valenta Pavel, Vizina Jaroslav, Šlimar František, Černošek Jaroslav

MPK: G01N 33/22

Značky: výrobků, zařízení, snímání, výbušninu, chemické, výbušného, průběhu, charakteru, vzniklého, obsahujících, reakce

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kontroly funkce, zejména časových intervalů výrobků s obsahem výbušniny, zejména iniciátorů. Pro sledování časového intervalu od okamžiku po popudu k rozvoji výbušné chemické reakce do okamžiku vnějšího projevu výbuchu, který vytvoří elektromagnetické pole, se pro okamžik "stop" elektronického časového vyhodnocovacího zařízení použije dvojice elektrod tvořící kapacitní soustavu, přičemž jedna elektroda je vložena ke zkoušenému...

Zařízení na odstraňování zbytku materiálu z čel vývalků, vzniklého při jejich dělení metodou příčného klínového válcování

Načítavanie...

Číslo patentu: 248412

Dátum: 12.02.1987

Autor: Ťápal Jiří

MPK: B21B 19/02

Značky: dělení, jejich, metodou, vzniklého, materiálů, vývalků, zbytků, příčného, válcování, klínového, odstraňování, zařízení

Text:

...daným podmínkám nou dělicínože, dorovnávací nože a přidržovaoí příložky na svých částeoh,jimiž jsou ve styku s horním držákem popř. se apodním držákem,opatřeny drážkami, v nichž jsou uspořádány šrouby.Zařízením podle vynálezu se zjednodušuje a zdokonaluje metoda dělení vývalků metodou příčného klínového válcování, urychlí se výrobní proces a dosahuje lepší kvality čel dělených vývalků.Příkladné provedení zařízení podle vynálezu je v...

Zařízení pro snímání vzniklého průběhu chemické reakce výbušného charakteru u výrobků, obsahujících výbušinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233661

Dátum: 01.07.1986

Autori: Černošek Jaroslav, Šlimar František, Valenta Pavel, Vizina Jaroslav

MPK: G01N 33/22

Značky: výbušného, výbušinu, chemické, výrobků, snímání, obsahujících, vzniklého, průběhu, zařízení, reakce, charakteru

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro signalizaci vzniku výbuchu při funkčních zkouškách výrobků, obsahujících výbušiny, zejména při stanovení časového odstupu od okamžiku počátečního impulsu ke vzniku výbuchu. Je tvořeno solenoidem alespoň s jedním závitem uloženým v dosahu elektromagnetického pole v okamžiku výbuchu, které má gradient alespoň 1 uV/m. Konce solenoidu jsou izolovaně vedeny přes tvarovací člen na vstup časového vyhodnocovacího zařízení,...

Způsob zpracování zbytkového plynu vzniklého při přípravě kyanurchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216195

Dátum: 15.10.1984

Autori: Hanau A Hillenbrand Horst, Heimberger Werner, Geiger Friedhelm, Schreyer Gerd, Bach Gerhard

Značky: způsob, vzniklého, zpracování, kyanurchloridu, zbytkového, přípravě, plynů

Zhrnutie / Anotácia:

Z důvodů ochrany prostředí a k zabránění ztrát chloru při trimerisaci chlorkyanu se zbytkový plyn vzniklý po trimerisaci přivádí za tlaku do styku s kyanovodíkem a přitom vzniklý chlorkyan se vymyje ze zbytkového plynu vodou a takto získaný roztok se s výhodou vede opět do přípravy chlorkyanu.