Patenty so značkou «vznětového»

Kompozity vrstevného oxidačného katalyzátora vznetového motora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 21000

Dátum: 15.01.2010

Autori: Grubert Gerd, Kazi Shahjahan, We Xinyi, Mueller-stach Wolfgang Torsten, Neubauer Torsten, Li Yuejin, Deeba Michel, Roth Stanley, Sung Shiang, Punke Helmut Alfred, Hoke Barmont Jeffrey, Wan Chung-zong

MPK: B01J 23/44, B01J 29/12, B01D 53/94...

Značky: vrstevného, katalyzátora, motora, oxidačného, vznětového, kompozity

Text:

...výkon,napríklad výkon pri pracovnej (light-off) teplote. Cieľom je taktiež čo najefektívnejšie využitie zložiek oxidačných katalyzátorov vznetových motorov, ako sú napríklad zeolity a paládium.Sú ustanovené výfukové systémy a zložky a spôsoby ich použitia, ktoré využívajú oxidačný katalytický materiál, pre vznetové motory, na nejakom podklade. Podklad môže byt prietokovou konštrukciou, používanou pre oxidačný katalyzátor vznetového motora...

Kanál v hlave vznetového spaľovacieho motora na prívod vzduchu do jeho valca

Načítavanie...

Číslo patentu: 284060

Dátum: 02.08.2004

Autori: Polóni Marián, Pančík Peter

MPK: F02M 35/10, F02B 31/00

Značky: vzduchu, vznětového, přívod, hlavě, spaľovacieho, motora, valca, kanál

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je kanál v hlave vznetového spaľovacieho motora na prívod vzduchu do jeho valca, ktorý je charakteristický tým, že obsahuje postupnosť priečnych profilov (1 až 13) tvarovo a rozmerovo určených, a vzájomne tak tvarovo a rozmerovo odlišných. Profily sú od seba vzdialené vo vymedzených dĺžkových úsekoch (14 až 25) a polohovo vzájomne viazané, kde každý prechádzajúci priečny profil sa plynule transformuje do nasledujúceho priečneho profilu,...

Dvojtaktný motor s reduktorom v modifikácii zážihového alebo vznetového motora

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3629

Dátum: 11.09.2003

Autori: Dobrodenka Peter, Dobrodenka Pavel

MPK: F02B 61/00, B64C 27/12

Značky: motora, vznětového, modifikácií, zážihového, dvojtaktný, reduktorom, motor

Text:

...uskutočnenia technického riešenia sú predstavované pre ilustráciu a nie ako obmedzenia technických riešení. Odbomíci znalí stavom techniky nájdu alebo budú schopní zistiť s použitím nie viac ako rutinného experimentovania mnoho ekvivalentov k špeciñckým uskutočneniam technického riešenia, ktoré tu budú špeciálne opísané. Aj takéto ekvivalenty budú obsiahnuté v rozsahu nasledujúcich nárokoch na ochranu.Pre odbomíkov Znalých stavom techniky...

Kanál v hlave vznetového spaľovacieho motora na prívod vzduchu do jeho valca

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2790

Dátum: 12.02.2001

Autori: Pančík Peter, Polóni Marián

MPK: F02B 31/00, F02M 35/10

Značky: přívod, kanál, hlavě, vznětového, motora, vzduchu, spaľovacieho, valca

Text:

...na obrysovej krivke kanála. Na obr. 3 je znázornený priebeh klesania obrysovej krivky ABCD vo vzťahu k pomyselnej druhej rovine a na obr. 4 je nakreslený priklad tolerančného pola druhého priečneho profilu. nNa obr. 5 je zobrazený prvý priečny profil, na obr.6 druhý priečny proñl, na obr. 7 treti priečny profil, na obr. 8 štvrtý priečny .profil, na obr. 9 piaty priečny proñl, na obr. 10 šiesty priečny profil, na obr. 11 siedmy priečny...

Zariadenie na predhrev vznetového motora

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1852

Dátum: 03.06.1998

Autori: Kováčik Stanislav, Cetl Marian, Bednár Miroslav, Štrbka Peter, Pavlásek Pavel, Kakus Slavomír, Janiš František, Záhoranský Jozef

MPK: F02N 17/02

Značky: predhrev, motora, zariadenie, vznětového

Text:

...olejovu vaňu ajzohrieva aj chladiacu náplň V chladiacom okruhu. Horúci vzduch prúdi vyššie a tak zohrieva aj Anasávacie.potrubie so vzduchom. Napokon teplý vzduch temperuje priestor strojovne a kabiny. Ďalšou výhodou tohto riešenia je aj rýchlejšie predohriatie motora, čím je zabezpečené jeho šetrné a spoľahlivé štartovanie.Prehľad obrázkov na yýkresochTechnické riešenie bude bližšie objasnené pomocou výkresov,na ktorých obr.l znázorňuje...

Vstřikovací čerpadlo vznětového motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 263030

Dátum: 11.04.1989

Autori: Florjánek František, Šedivý Antonín, Čermák Zdeněk

MPK: F02M 39/02, F02M 59/20

Značky: vstřikovací, motorů, vznětového, čerpadlo

Text:

...pružinou gz e opěrou g§ a Stavěcím šroubem gg. Řídfcí pružina 1 plnícího ventilu lg je přes dosedací objínku 15 plnícího ventilu lg opatřena stavitelnou pákou lg počátku vstřiku a řídící pružina gž přepouštěcího ventilu gg je opatřena přes dosedací objíhku gg přepouštěcího ventilu gg5 mnm stavitelnou päkou gg konce vstřiku. V horní části tělesa 1 čer padla je vytvořen v oblasti přepouštěcího ventilu lg výtlak Vpaliva, V jehož dutině je...

Vstřikovací čerpadlo vznětového motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 246839

Dátum: 01.03.1988

Autor: Michálek Zdenik

MPK: F02M 55/04

Značky: vznětového, čerpadlo, vstřikovací, motorů

Text:

...łasouose Vupevněnou k plàšti Ž se vstupním otvorem Ž,ústícím do plnfcíhoprostoru gztvořeného více než půlkruhovým vybrâním v plàštd Ž čerpadlaa ve vàlci g čerpadla jsou patrny symetricky vzhledem k ose 2 pístu 1 umístěné dva plníćí otvory ľgnavazující na plnící prostor 6 Obr 2 zpízbŕĺuje v příčném řezu A-A tvar plnícího prostoru §,vytvořeného ve vnitřní stěně plâätě Ž vyfrézovânímprovedeným více než přes polovinu obvodu plàště Ž, dále pak...

Zapojenie elektrického obvodu pre ovládanie prevodového pomeru hydrostatického pohonu v závislosti od otáčok primárneho vznetového motora

Načítavanie...

Číslo patentu: 247024

Dátum: 15.01.1988

Autori: Bass Vadim Gerasimovie, Matlin Josif Avsejevie

MPK: F16H 39/50

Značky: otáčok, hydrostatického, závislosti, primárneho, poměru, ovládanie, převodového, elektrického, obvodů, vznětového, pohonů, motora, zapojenie

Text:

...primárneho vznetového motora ako sú maximálne a tým hydrostatlcký prevod pracuje pri maximálnej účinnosti v širšom vymedzenom otáčkovom rozsahu. Rovnomerné zaťažovanie primárneho vznetového motora sa dosiahne časovou integraciou signálu od otáčok. Riešenie podľa vynálezu zabezpečuje aj ochranu primárneho vznetového motora proti preťaženiu pri zmenách prevodoveho pomeru.Príklad riešenia podľa vynálezu je znázornený na pripojenom...

Zapojenie elektrického obvodu pre získanie signálu o poklese otáčok vznetového motora

Načítavanie...

Číslo patentu: 246438

Dátum: 15.12.1987

Autori: Sova Jioí, Rejent Jan

MPK: B60K 31/04

Značky: obvodů, získanie, motora, elektrického, vznětového, poklese, signálu, otáčok, zapojenie

Text:

...preťaženiu vznetového motora nezávisle od polohy akcelerátora, technického stavu motora a vonkajších vplyvov, ktorý slúži pre regulačná účely vznetového motora, v náväznosti na ďalšie pohonné agregáty.Príklad riešenia podľa vynálezu je znázornený na pripojenom výkrese.Zapojenie elektrického obvodu pre získanie signálu o poklese otáčok vznetovéhomotora so vstrekovaním čerpadlem s otáčkovým regulátorem pri preťažení motora »pozostáva zo snímača...

Zapojení vstřikovacího čerpadla víceválcového vznětového motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 253370

Dátum: 12.11.1987

Autor: Čutka Miloslav

MPK: F02M 55/00

Značky: motorů, víceválcového, zapojení, vstřikovacího, vznětového, čerpadla

Text:

...k tomu, že se palivo při průtoku tělesem vstřikova~ cího čerpadla ohřívá,je při uspořádání podle obr. 1 do válců vzdálenějších od čističe vzduchu přiváděno chladnější palivo a do válců, které jsou blíže k čističi vzduchu teplejší palivo. Následkem objemové roztažnosti paliva e dalších vlivů(změna kinematické viskozity, stlačitelnosti) je do těch iválců, které jsou nejlépe plněny vzduchem dopravováno nejmen vší množství paliva a...

Hlava vznětového motoru se vstřikovačem

Načítavanie...

Číslo patentu: 240711

Dátum: 15.08.1987

Autor: Prudil František

MPK: F02M 61/14

Značky: hlava, motorů, vznětového, vstřikovačem

Text:

...povrchem horní části tělesa vstřikovače nad osazením a mezi spodní vnitřní částí mísky upraven těsnicí kroužek. ~Hlava vznětového motoru se vstřikovačempodle vynálezu je schematicky znázorněna na přlpojeném výkresu.K tělesu 21 vstřikovače 2 je zespodu pře vlečnou maticí 211 přitaženo teleso trysky 22, jejíž jehla 221 je směrem do sedla tlačena pružinou 25 prostřednictvím tlačnêho čepu 24. Detail vstříkovací trysky 22 není podrobně...

Hlava válce vzduchem chlazeného vznětového motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 226990

Dátum: 01.01.1986

Autori: Pospíšil Karel, Kroupa Petr, Jonas František

Značky: chlazeného, motorů, válce, vznětového, hlava, vzduchem

Zhrnutie / Anotácia:

Hlava válce vzduchem chlazeného vznětového motoru s chladicími žebry, vstřikovačem umístěným v oblasti můstku mezi ventily, dilatačními spárami a spalovacím prostorem, jehož převážná část je vytvořena v pístu, vyznačená tím, že je vanového typu s chladicími žebry uspořádanými převážně vně na stěnách (2) hlavy (1), oblast můstků (5) se vstřikovačem (8) je oddělená od obvodové oblasti dna (3) hlavy (1) dilatačními spárami (6, 7, 7´, 6´)...

Zapojení pro ověření správnosti funkce řídicího bloku vačkového hřídele vznětového motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 220674

Dátum: 15.12.1985

Autor: Hošková Marie

Značky: funkce, správnosti, zapojení, bloků, hřídele, vačkového, motorů, řídicího, vznětového, ověření

Zhrnutie / Anotácia:

Vynalez se týká zapojení pro ověření správnosti funkce řídicího bloku vačkového hřídele vznětového motoru, zejména lodního, které elektronickými obvody simuluje nastavení správné polohy vačkového hřídele, které je z důvodu bezporuchového provozu a bez zastavení motoru nutno kontrolovat před každým hlavním manévrem lodního motoru, jakými jsou start a reverzace, dávaným povelem lodním telegrafem z kapitánského můstku nebo z centrálního pultu...

Tryska pro vstřikování paliva do vznětového spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 219913

Dátum: 15.09.1985

Autor: Howes Peter

Značky: vstřikování, spalovacího, paliva, motorů, vznětového, tryska

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká spalovacích motorů a řeší problém sestávající z dutého tělesa opatřeného vstupem paliva a ze skupiny ventilu, která obsahuje vřeteno zatížené pružinou a je umístěna v dutém tělesu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že duté těleso obsahuje dvě části, z nichž v první části opatřené na svém vnějším povrchu závitem je vytvořena komora vymezená tenkostěnným válcovitým pláštěm, a druhá část je hrncovitého tvaru, jejíž dno je opatřeno...

Zařízení pro dopravu paliva do vznětového motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 226842

Dátum: 01.09.1985

Autor: Indra Jaromír

Značky: motorů, dopravu, zařízení, paliva, vznětového

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro dopravu paliva do vznětového motoru, které se skládá z pístového vstřikovacího čerpadla, u něhož jsou pracovní prostory vstřikovacích jednotek propojeny kanály, vyvrtanými v místech a střídavě překrývanými regulačními objímkami s dutinou ve skříni vstřikovacího čerpadla vyplněnou palivem,z palivové nádrže, hrubého čističe paliva, nízkotlakého podávacího čerpadla poháněného od motoru popřípadě od vstřikovacího čerpadla, z odlučovače...

Zařízení pro zastavování vznětového, zejména vozidlového motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 222053

Dátum: 15.07.1985

Autor: Indra Jaromír

Značky: vznětového, zejména, zastavování, vozidlového, motorů, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro zastavování vznětového, zejména vozidlového motoru, u něhož je do motoru palivo dopravováno vstřikovacím čerpadlem plněným podávacím čerpadlem, s odvodem přebytečného plnícího paliva přes redukční ventil a k němu připojeným odpadním potrubím do palivové nádrže, s elektromagnetem ovládajícím ventil zařazený do odpadního potrubí, s hydraulickým členem, jehož pracovní prostor je potrubím napojen na odpadní potrubí mezi redukční ventil...

Stopovací zařízení vznětového, zejména vozidlového motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 218221

Dátum: 15.02.1985

Autor: Indra Jaromír

Značky: vznětového, zejména, motorů, zařízení, stopovací, vozidlového

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem stopovacího zařízení vznětového, zejména vozidlového motoru, je snížení elektrického příkonu potřebného k jeho ovládání. Podle vynálezu je vinutí elektromagnetu spojeno přes kondenzátor s elektrickým zdrojem prostřednictvím spínacího relé a vypínače, tvořícího obslužný člen. Pracovní prostor hydraulického členu, umístěného u regulační tyče vstřikovacího čerpadla, je spojen potrubím s odpadním potrubím mezi redukčním ventilem a dalším...

Vstřikovací zařízení vznětového motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 215203

Dátum: 15.10.1984

Autor: Indra Jaromír

Značky: zařízení, motorů, vstřikovací, vznětového

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zlepšení rovnoměrnosti dodávky paliva u vstřikovacího zařízení vznětového motoru. Vynález spočívá vtom, že vstřikovací čerpadlo opatřené rovnoobjemovým odlehčovacím ventilem he propojeno se vstřikovačem, u něhož je prostor v držáku nad diferenciální jehlou, v němž je umístěna pružina, oproti vnějšímu prostoru utěsněn.