Patenty so značkou «vzdušnin»

Radiálno axiálny filter vzdušnín

Načítavanie...

Číslo patentu: U 383

Dátum: 06.04.1994

Autor: Knoll Jozef

MPK: B01D 35/02

Značky: vzdušnin, radiálno, filter, axiálný

Text:

...posuvnejtyče smerom dolu nastáva radiálny pohyb nosných líšt tkanín vo vodiacich lištách a v dôsledku toho pohyb a ohyb tkaniny, čim je tkanina uvedená do kmitavého pohybu a prach striasaný a vytláčaný smerom k výsypným otvorom.Prehľad obrázkov na yýkrese Technické riešenie bude bližšie objasnené pomocou výkresu, kde na obr. 1 je znázornený priečny rez filtrom a na obr. 2 pôdorys filtra.Príklad uskutočnenia technického riešeniaFilter s...

Kolektorový předodlučovač vlhkých vzdušnin s obsahem prachových příměsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 266531

Dátum: 12.01.1990

Autor: Hos Břetislav

MPK: B01D 21/00

Značky: vlhkých, příměsí, kolektorový, předodlučovač, prachových, vzdušnin, obsahem

Text:

...sníží abraze stěn potrubí a částí navazujících odlučovačů prachu. snížením vstupní koncentrace prachu zejména do vodních odlučovačů dojde ke zmenšení nutnosti jejich čištění a k případnému snížení celkové zátěže centrálního odkalovacího systému. Instalováním kolektorových předodlučovaěů v blízkosti odsávaného zdroje dále dojde k odloučení tuhých podílů odsávaných komponentů, které je možné vracet zpět do výrobního procesu bez znehodnccení...

Antidifuzní vak pro odběr a uchycování plynů a vzdušnin

Načítavanie...

Číslo patentu: 245959

Dátum: 01.03.1988

Autori: Morev Anatolij Vasiljevie, Tarasov Viktor Konstantinovie, Eujko Alexej Alexejevie

MPK: B65D 81/24

Značky: plynů, antidifuzní, uchycování, vzdušnin, odber

Text:

...a pro odběr vzorků injekčni střikačkou vlisovaným sep temgNevýhodou takto konstruovaných vzorkovnic je možnost difuze malých molekul stenami hadiček, pracnějši uzavíráni vaku při skončeni odběru. Další nevýhodou je závislost životnosti vzonovnicena životnosti pevně vlísovaněho septa. ~ 245959uvedene nevýhody odstraňuje antídífuzní vak pro odběr a uchování plynů a vzdušnin vytvorený 2 vrstveněho ternoplastíckěho nateríálu s...

Zmiešavacia komora vzdušnín

Načítavanie...

Číslo patentu: 246874

Dátum: 15.01.1988

Autori: Schiessl Odon, Werner Peter, Matulay Štefan, Nagy Vojtech, Žembery Karol

MPK: B01F 3/02

Značky: vzdušnin, komora, zmiešavacia

Text:

...vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že prívodný otvor a druhý prívodný otvor sú od spoločného odvodného otvoru oddelene prepážkou so štrbinou.Výhodou zmiešavacej komory vzdušnín podľa vynálezu je, že zmiešavané vzdušnlny sú štrbinou prepážky komprimované do malého prierezeu na veľmi krátkej dráhe a po priechode touto štrbinou znova expandu 4 jú do pôvodného prierezu, čim dôjde k ich dokonalejšiemu zmiešaniu. Takáto zmiešavacia komora...

Plynotěsný, tlakově odolný, automaticky i ručně ovládaný uzávěr pro průtok vzdušnin a plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 235422

Dátum: 15.11.1986

Autori: Škoda Miroslav, Moláček Václav Praha, Polydor Ivan, Hiršal Miroslav

MPK: B65D 47/24, F16K 31/00

Značky: plynotěsný, plynů, ovládaný, odolný, uzáver, průtok, ručné, tlakově, vzdušnin, automatický

Zhrnutie / Anotácia:

Uvedený úkol je vyřešen tím, že v uzávěru válcového tvaru je v podélné ose uložen ovládací elektromagnetický mechanismus, v principu elektromagnet s vratnou pružinou, s jehož výstupním táhlem je kloukloubově spojen tlakově odolný uzavírací talíř s těsnicím kroužkem na stykové ploše, která dosedá na břit. Zdvih uzavíracího talíře je stavitelný. Jeho koncové polohy jsou signalizovány tak, že pohyb kuželově ukončeného jádra elektromagnetu,...

Způsob desodorace odpadních plynů a vzdušnin

Načítavanie...

Číslo patentu: 225224

Dátum: 01.12.1984

Autori: Janoušek František, Škrna Stanislav, Filip Věroslav, Klimeček Rostislav, Rosypálek Josef, Kehar Josef

Značky: plynů, způsob, vzdušnin, odpadních, desodorace

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob desodorace odpadních plynů a vzdušnin z procesů zpracování živočišných materiálů, zejména veterinárních asanačních provozů, působením vodních roztoků chemicky aktivních látek, se kterými jsou odpadní plyny a vzdušniny uváděny do intenzivního kontaktu, vyznačený tím, že do prostoru nad místem úniku pachových těkavých látek a/nebo do vypíracího kontaktního aparátu kolonového typu pro desodoraci odpadních plynů a vzdušnin se přivádí...