Patenty so značkou «vzdušiny»

Způsob zkoušení odlučivosti filtru pro vzdušiny na místě jeho použití

Načítavanie...

Číslo patentu: 260724

Dátum: 12.01.1989

Autori: Doušek Karel, Majer Ladislav

MPK: B01D 46/00

Značky: filtru, zkoušení, vzdušiny, použití, způsob, odlučivosti, místě

Text:

...přibližení těchto koncentrací se koncentrace častíc zkušebního polydisperzuílto waerosolu ve vzorku vzdušiny odebíra t z jirostoru před filtrom před vstupem do počítače častíc aerosolu definované sníží, například zařízením na kontinuální zřeďov-ánž aerosolu v nastaveném poměru. výhod-oci z 2 tsobu podle vynalezuzkoušeoí odlušiv-osii Íiltrů pro vzdušiny na místě jejích pou tí, zajištující krátkou dobu měření s použitím co nejnižší koncentrace...

Průtočný ohřívač, zejména pro ohřev vzdušiny a aerosolu v generátoru kondenzačního aerosolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259660

Dátum: 17.10.1988

Autori: Doušek Karel, Juza Josef, Vitáček Jiří

MPK: B01J 19/00

Značky: ohřívač, generátoru, kondenzačního, průtočný, ohrev, vzdušiny, aerosolů, zejména

Text:

...jev průtočný ohřívač možno využít, Prostor mezi topnou trubkou a její ochrannou trubkousve tvaru mezikruží je s výhodou vyplněn tepelnou izolacíza účelem omezení tepelných ztrát konvekcí e sáláním z vnějéího povrchu topné trubky. Topné trubky, kterých může být několik, jsou svými konci u vstupu ohřívaného média zeústény do společného vstupního hrdla, zetímco jejich h výstupy jsou napojeny do společného odnímatelného výstupního potrubí,...

Způsob filtrace horké vzdušiny z kupolové pece s využitím odpadního tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 256981

Dátum: 15.04.1988

Autori: Grunta Milan, Franke Alois, Jirousek Jiří, Albrecht Jiří, Smolík Jan, Jirsa Pavel, Vacek Jaroslav, Mrština Václav, Barda Richard

MPK: B01D 46/00

Značky: kupolové, tepla, odpadního, využitím, způsob, horké, filtrace, vzdušiny

Text:

...k množství a teplotě nasávané horké vzdušiny a ke stanovenému stupni snížení teploty vzdušiny a koncentra ce prachu ve vzdušině.Od směšovací komory se horká vzdušina vede potrubím k operací odlučování, přitom její teplota klesne na teplotu kolem 200 QC.Při odlučování prachových částic, kdy zaprášená horká vzdušina prochází vpichovanou vícekapsovou filtrační textilií ve směru od vnějšího povrchu ke vnitřnímu povrchu kapes,se nejprve v...

Zapojení pro měření tlaku vzdušiny s přepínáním měřených míst, zejména u elektrických strojů točivých

Načítavanie...

Číslo patentu: 255651

Dátum: 15.03.1988

Autor: Šnábl Zdeněk

MPK: G01L 9/02

Značky: zapojení, míst, vzdušiny, strojů, elektrických, měření, přepínáním, měřených, tlaku, točivých, zejména

Text:

...zesilovače 3, jehož výstup Q je pžipojen na vstup aktivního filtračního obvodu Z, vytvořeného například za použití operačního zesilovače. Výstup aktivního filtračního obvodu 1 je připojen na vstup měřicího přístroje g, vytvoreného například na bázi voltmetru, jehož obousměrný výstup je připojen na sběrnici lg řídicího a vyhodnocovacího bloku ll, který je tvořen například mikropočítačem se záznamovým ústrojím. Na sběrnici lg je...

Zariadenie na reguláciu odťahovaného množstva vzdušiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 246405

Dátum: 15.12.1987

Autori: Švajgl Oldoich, Hanika Jioa, Sporka Karel

MPK: F27B 9/40

Značky: zariadenie, množstva, reguláciu, odtahovaného, vzdušiny

Text:

...tepelnej energie v spalovacom procese pece a zvýšenie kvality vypaľovaných výrobkov.Na pripojenom výkrese na obr. 1 je znázornená celková schéma zariadenia na reguláciu odtahovanéhlo množstva vzdušiny a na obr. 2 je detailné zapojenie logického obvodu.Hodnota teploty v ohríevacolm pásme 8 tunelovej pece 9 je snímamá teplomerom 1 a vedená do logickěho obvodu 2, do ktorého idú tiež impulzy z časovej záikladne 3 a dVOÍhOÓJHOÍUVÉ signály zo...

Zařízení na odběr vzorků vzdušiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 242744

Dátum: 15.05.1987

Autori: Chorvát Pavol, Gajdoš Anton

MPK: G01N 1/22

Značky: odber, zařízení, vzdušiny, vzorků

Text:

...na odběr vzorku vzduäirxy jsou mezi sebou propojeny teflonovou trubkouelektricky otipěnou, utěsnänou do připojovacích nátrubků e vloženou do gumové spiralní hadice.Výhodou předmětu vynálezu je možnost provadět odběr- vzorků za definovaných termodynomiokých podmínek, dále v odstranění nežddoucích strát. vzorku a zachování reprezentatívnosti,odnranâní kontauinace vzorku materiálem hadice a poslěze pak možnost provádět odběry vzorka i za...

Zařízení pro mokré odlučování prachu ze vzdušiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 250074

Dátum: 15.04.1987

Autor: Rožnovský Josef

MPK: B01D 47/06

Značky: vzdušiny, odlučování, zařízení, prachu, mokré

Text:

...výhody mokreho odlučovače prachu ze vzdušiny podle vynálezu spočívají V tom, že rotující vzdušina musí projít souvislými horizontalními kapalinovými blanami, vytvořenými středovými radiálními rozstřikovači. Tyto blany po dopadu na stěny nádoby se tříští v drobnou mlhovinu, která zaplñuje prostor mezi jednotlivými blánami a zabraňuje vytváření vzdušinových bublln. Odcházející vzdušína prochází středo 4vým labyrintovým odtahem, kde se v...

Zařízení pro odstranění proniku znečistěné vzdušiny obtokem podtlakové filtrační stanice

Načítavanie...

Číslo patentu: 232063

Dátum: 01.04.1987

Autori: Ševčík Václav, Albrecht Jiří

MPK: B01D 46/42

Značky: znečištěné, zařízení, obtokem, vzdušiny, stanice, podtlakově, proniku, filtrační, odstranění

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro odstranění proniku znečistěné vzdušiny obtokem podtlakové filtrační stanice využívané především při zachycování prašných úletů z obalovacích souprav na výrobu živičných směsí využívá pro zajištění těsnosti obtokového potrubí dvou uzavíracích prvků. Prostor mezi nimi je opatřen otvorem o velikosti minimálně 1 % průřezu obtokového potrubí, kterým je propojen s okolní atmosferou. Při uzavřených uzavíracích prvcích obtoku se v tomto...

Vícekomorový textilní filtr na vzdušiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 232491

Dátum: 15.06.1986

Autori: Marel Jiří, Vacátko Zbyněk, Říha Milan

MPK: B01D 33/08

Značky: vzdušiny, textilní, vícekomorový, filtr

Zhrnutie / Anotácia:

Filtr dle vynálezu je vybaven rotačním rozdělovačem vyčištěného a proplachovacího vzduchu, jehož dutý rotor odděluje ve statoru filtrovanou a proplachovací vzdušinu a jeho kruhová výseč střídavě spojuje jednotlivé filtrační komory na statoru rozdělovače a tím provádí regeneraci filtračních tkanin protiproudem proplachovacího vzduchu. Požadavek rychlého pootočeni rotačního rozdělovače o příslušný úhel, a zastavení na filtrační komoře je vyřešen...

Zařízení pro odloučení částeček kapaliny z proudu vzdušiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 221750

Dátum: 15.05.1985

Autor: Vala Jan

Značky: kapaliny, vzdušiny, zařízení, proudu, částeček, odloučení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je určen pro automobilový obor a řeší problém odloučení oleje z proudu vzdušiny z klikové skříně motoru. Podstata vynálezu spočívá v tom, že sestává ze dvou vík, uspořádaných svými okraji proti sobě, v jejichž vertikální ose je umístěno výstupní vedení, procházející horním víkem a soustředně okolo této osy jsou mezi dny vík uspořádány přepážky, tvořící labyrint, kterými vzdušina s kapénkami kapaliny prochází a ze které se tato kapalina...

Zařízení na rovnoměrné rozdělení vzdušiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 218525

Dátum: 15.03.1985

Autor: Bečvář Josef

Značky: rozdělení, zařízení, rovnoměrné, vzdušiny

Zhrnutie / Anotácia:

U stavebnicově uspořádaných odlučovačů nebo průmyslových filtrů je důležité rovnoměrné rozdělení znečištěné vzdušiny na vstupu do jednotlivých výkonových jednotek. Zabrání se tím nerovnoměrnému zatížení jednotek, a tím jejich nestejnému opotřebení i rozdílnému stupni odlučivosti. Rovnoměrného rozdělení znečistěné vzdušiny na vstupu do jednotek, které jsou propojeny vstupním potrubím umístěným v prostoru výsypek, se dosáhne vestavěním plochých...

Sonda pro měření průtočného množství vzdušiny v turbokompresoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 218131

Dátum: 15.02.1985

Autori: Goldšmíd Ivan, Vočadlo Jan

Značky: průtočného, turbokompresoru, sonda, množství, měření, vzdušiny

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká sondy pro měření průtočného množství vzdušiny v turbokompresoru, zejména při jeho nestacionárním provozu. Sonda se skládá z nosiče, na kterém je uchycena usměrňovací trubice, která je umístěna v měřeném průtočném průřezu turbokompresoru. V usměrňovací trubici jsou upraveny dva odběry tlaku shodného tvaru, otočené proti sobě o 180°, jejichž osy jsou rovnoběžné, příp. totožné, s osou usměrňovací trubice. Odběry tlaku jsou...

Distanční vložka pro skládaný filtr na vzdušiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 222594

Dátum: 01.02.1984

Autor: Štekl Stanislav

Značky: filtr, distanční, vložka, skládaný, vzdušiny

Zhrnutie / Anotácia:

Distanční vložka je vytvořena ze zvlněné kovové fólie se zploštělým okrajem, u něhož je zvlnění ukončeno výběhy s tupou hranou. Tato úprava čelního okraje se provádí jednoduchým slisováním zvlněné okrajové části do rovné plochy, která se pak odstřihne. Ve srovnání s dosavadním provedením je výroba těchto distančních vložek méně pracná. Jednoduchým ohybem filtračního materiálu skládaného podle vnějšího profilu čelního okraje se dále docílí...

Distanční vložka pro skládaný filtr na vzdušiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 222593

Dátum: 01.02.1984

Autor: Štekl Stanislav

Značky: filtr, vložka, skládaný, distanční, vzdušiny

Zhrnutie / Anotácia:

Distanční vložka ze zvlněné kovové fólie má dva protilehlé boční okraje opatřeny výstupky, které jsou uspořádány střídavě po obou stranách rovného osazení vytvořeného uprostřed výšky zvlnění. Tímto provedením se docílí maximálního zalití jejich okrajů vrstvou lepidla a tím dokonalého utěsnění filtračního členu ve skříni filtru. Kromě toho se značně urychlí vkládání distančních vložek mezi sklady filtračního materiálu, poněvadž odpadá jejich...